ศิษย์เก่า พ.พ.รุ่น 2511 เสียชีวิต

15078895_1524652914218573_1518127248262288803_n

ศิษย์เก่า พ.พ.รุ่น 2511 เป็นอดีตประธานรุ่น 2511 ต่อเนื่องนับ 10 ปี เป็นบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เป็นศิษย์เก่าดีเด่น 111 ปี เป็นผู้ที่เสียสละและสนับสนุนกิจกรรมของ ม.ราชมงคลพระนคร และพณิชยการพระนคร มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานอาภากรเป็นประจำทุกปี เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ เป็นประจำทุกปี

นับเป็นการสูญเสียบุคคลดีศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร …ขอให้ดวงวิญญาณของคุณจ่าง ลีลาธนาพิพัฒน์ จงไปสุคติยังสัมปรายภพ ด้วย…เทอญ

เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๘๙” วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรียน ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส สมาชิกชาวราชมงคลพระนคร และประชาชนทั่วไป ทุกท่าน เข้าร่วมงาน

15073537_1524994774184387_3697947756989897721_n

15073382_1524994797517718_9082554279779719448_n

 

เรียน ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส สมาชิกชาวราชมงคลพระนคร และประชาชนทั่วไป ทุกท่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงาน รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่…พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๘๙” วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดกำหนดการ ดังนี้

กิจกรรมในช่วงเช้า..

เวลา ๐๖.๓๐ น. อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี หอประชุมดีฮอลล์

เวลา ๐๖.๓๙ น. ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ ๑๐ รูป จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เวลา ๐๘.๐๐ น. – อธิการบดีกล่าวคำน้อมเกล้าฯ ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และนำกล่าวปฏิญาณตนทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

– ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

– ร่วมร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน

กิจกรรมในช่วงเย็น…

เวลา ๑๖.๓๐ น. อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกัน ณ หอประชุมดีฮอลล์

เวลา ๑๖.๔๕ น. ปฏิบัติธรรมรวมจิตภาวนาเจริญสมาธิถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เวลา ๑๘.๔๕ น. เสร็จพิธี

หมายเหตุ การแต่งกาย :

ช่วงเช้า พิธีกล่าวปฏิญาณตนทำความดี : ผู้บริหารทุกระดับ แต่งกายชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ที่แขนเสื้อด้านซ้าย ผู้เข้าร่วมงานทั่วไปแต่งกายไว้ทุกข์

ช่วงเย็น พิธีปฏิบัติธรรม : ผู้เข้าร่วมพิธี แต่งกายสุภาพเสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงสีขาวหรือสีดำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การฟังเสวนาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐” จัดโดย ฝ่ายวิชาการ สมาคม วปอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

10632767_1524525484231316_6291344375625030700_n

15085672_1524525540897977_4485847847065590027_n

ข่าวดีข่าวด่วน!

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสะสมชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมด้านวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การฟังเสวนาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐” จัดโดย ฝ่ายวิชาการ สมาคม วปอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

**กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ดินแดง) …มีรถรับ-ส่ง

กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายจาก ดร.ขัตติยา ไกรกาญจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม ดร.วิทยา สุหฤทดำรง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คุณธาดา เศวตศิลา ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท True Corp. เป็นวิทยากรร่วมการเสวนา และอาจารย์เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้ดำเนินรายการ

**นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์ จำนวน ๓ ชั่วโมง (และหากส่งรายงานสรุปความรู้ตามแบบฟอร์มที่แจกให้ในวันเสวนา จะได้รับเพิ่ม +๑ ชั่วโมง) ด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ มีบริการรถรับ-ส่ง ฟรี จาก ม.ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. รับจำนวนจำกัด! เพียง ๑๐๐ คนเท่านั้น!

**สนใจ สมัคร/ลงชื่อได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6508 หรือ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/U51l1v

 

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ผู้กำกับศิลปินศิลปาธร ฝีมือชั้นครู ถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาต้นแบบ โครงการ Sounds of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี ม.ราชมงคลพระนคร ประกาศความพร้อมละครเวทีเพื่อพ่อ กำหนดแสดง ๓ รอบ ต้นเดือนเมษายน ปี ๖๐

 

002

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากร และ นักศึกษาต้นแบบ จาก ๙ คณะ เข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตบทละคร โครงการศิลปะการแสดง ชุด “เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฯ ” เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” ระหว่างวันที่ ๑๒ และ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ ๒ ท่าน ได้แก่ “ครูตั้ว” นายประดิษฐ ประสาททอง ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง คนแรกของประเทศไทย และ “ครูเม้ย” นางสาวเสาวนีย์ วงศ์จินดา นักวิชาการละคร ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เทคนิค การเล่าเรื่องผ่านจินตนาการของการพับกระดาษ ด้านการเขียนบทละคร รวมถึงเทคนิคท่าทางการแสดงละคร (วอร์มร่างกาย) ให้กับกลุ่มนักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการพัฒนาสร้างละครเวทีเฉลิมพระเกียรติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในลำดับต่อไป

อนึ่ง “กิจกรรมการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติ “Sounds of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” มีมหาวิทยาลัยให้ความสนใจส่งบทละครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนมากถึง 25 มหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากรัฐบาล จนได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงละครเวที เพียง 9 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ” 1.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชุด “ครอบครู” 2.มหาวิทยาลัยศิลปากร ชุดการแสดง “แรงบันดาลใจ…แรงบันดาลไทย” 3.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชุด “ลูกสาวหัวหน้าวงโยฯ” 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชุด “เสียงจากเยาวศิลปินเทิดภูมินทร์ภูมิพล” 5.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ชุด “Simple Song…เสียงแห่งปวงประชา” 6. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชุด “แสงเทียน เดอะ มิวสิคัล” 7.มหาวิทยาลัยรังสิต ชุด “Super Hero of The World” 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชุด “เสียงของพ่อ” และ 9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชุด “เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี” โดยกำหนดจัดแสดงเป็นมหาวิทยาลัยสุดท้าย และจะปิดท้ายการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการเสวนาถอดบทเรียน “จากต้น…สู่ปลาย” เพื่อนำเอาองค์ความรู้ต่างๆ มาบรรจุไว้เป็นหนังสือ พร้อมบันทึกลงในระบบดิจิทัล และเผยแพร่ความจงรักภักดีต่อไป

**ละครเวทีทั้ง 9 เรื่อง กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 9 เมษายน 2560 ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าชม สามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6323 และ 6508 ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งด้วยระบบจองตั๋วออนไลน์ ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชมงคลพระนคร ได้ที่เว็บไซต์ http://soundsoflove.rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สกอ. จับมือ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “ทำดี…เพื่อพ่อ” สร้างสรรค์กิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

15027839_1522415301109001_3671316170508600233_n

“สิ่งทอ-คหกรรม-สื่อสาร-ถาปัด” ปลื้ม! ภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9

วานนี้ (15 พฤศจิกายน 2559) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และบุคลากร นักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

จัดโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อให้นิสิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ได้ร่วมแรงร่วมใจทำความดีถวายพ่อ และเป็นการปลูกฝังการมีจิตอาสาให้กับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของทุกสถาบันต่อไป

สำหรับ มหาวิทยาลัยที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการกับ สกอ. ประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน รวม 25 แห่ง กำหนดจัดกิจกรรม 2 ช่วงเวลา คือ 1.ระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2559 และ 2.ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2559 ที่เต็นท์หมายเลข 33 บริเวณสนามหลวงฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดย ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมทำกิจกรรม 4 เรื่อง ได้แก่

1.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผลิตริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์ ดำเนินการในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผลิตอาหารไทย ตำรับโชติเวช ดำเนินการในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559

3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ผลิต&สาธิต โคมเทียนรีไซเคิลจากขยะขวดพลาสติก ดำเนินการในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559

4.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผลิตสารคดีให้ความรู้ เรื่อง การแยกขยะ เพื่อเผยแพร่เป็นความรู้ให้กับหน่วยจิตอาสาและประชาชนทั่วไป

กิจกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าว สกอ. และ ม.ราชมงคลพระนคร หวังว่า ประชาชนทั่วไปที่เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีอาหารรับประทาน ได้รับการบริการและการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาได้ปฏิบัติตามพันธกิจในการบริการสังคม ให้ความช่วยเหลือและสร้างจิตสำนึกจิตสาธารณะให้กับเยาวชนอีกทางหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สกอ. โทร.02 039 5562

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

9 มหาวิทยาลัย เดินหน้า ผลิตละครเวที 9 เรื่อง เพื่อรำลึกถึงพ่อของแผ่นดิน รัชกาลที่ 9 ในโครงการ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ต้นปี 2560

15056241_1521481291202402_3616822181361769300_n

15094516_1521480321202499_8609026460207261509_n

 

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะประธานฝ่ายประสานงานโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” เป็นประธานในการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมและการวางแผนกิจกรรม ร่วมกับ ผู้แทนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ ผู้แทนจาก 9 มหาวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกให้จัดการแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ ดังกล่าว เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนกลุ่มต้นแบบ ที่ได้รับคัดเลือกจาก 9 มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน มีส่วนร่วมในกระบวนการค้นคว้า เรียนรู้ ในพระราชประวัติ พระราชกรณีกิจและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามมาตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ โดยนำมาผลิตเป็นบทละครเวที และจัดแสดง ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับชม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การแสดงจากทั้ง 9 มหาวิทยาลัย กำหนดจัดขึ้น ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2560 และจะจัดให้มีการเสวนาถอดบทเรียน เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เยาวชนกลุ่มต้นแบบได้เรียนรู้จากการร่วมโครงการ มาผลิตเป็นนิทรรศการ “จากต้น สู่ปลาย” ในพิธีปิดโครงการ พร้อมกับการแสดงละครเวทีเรื่องสุดท้ายจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในชุด “เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรักปลูกภักดี” ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2560 และเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สารคดีสั้น หนังสือที่ระลึก และ E-Book ผ่านสื่อออนไลน์ เป็นลำดับต่อไป

ผู้ที่สนใจ สามารถสำรองบัตรชมละครเวทีทั้ง 9 เรื่อง และติดตามรายละเอียด ได้ที่ http://soundsoflove.rmutp.ac.th

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

“วงการลูกหนังสะเทือน! ฟุตบอลชุดใหญ่ ม.ราชมงคลพระนคร เจ๋ง! ยิงถล่ม ม.ดัง และนักหวดลูกหวาย เซปักตะกร้อ ม.ราชมงคลพระนคร สุดเจ๋ง! ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ กวาดชัยชนะในศึกกีฬาปัญญาชน”

15036256_1521972847819913_711994738954155338_n15027937_1521972807819917_2211317537332543450_n

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”   จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 27 ชนิดกีฬา ชิงชัยทั้งหมด 320 เหรียญทอง ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรก การแข่งขันรอบคัดเลือก จัดแข่งขันทั้งสิ้น 8 ชนิดกีฬา เพื่อคัดเป็นตัวแทนโซนกรุงเทพไปแข่งขันต่อในรอบมหกรรม โดยรอบคัดเลือกจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 9 – 15 พ.ย. 59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด บาสเกตบอล และเปตอง

จากการแข่งขันตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้าย ปรากฏว่า ทีมฟุตบอลชายได้สร้างประวัติศาสตร์ สามารถซิวตั๋วไปแข่งขันต่อในรอบมหกรรม ในฐานะอันดับ 1 ของสาย C โซนกรุงเทพ ซึ่งมีทีมร่วมสาย คือ ม.เกริก และ ม.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยนัดแรกเอาชนะม.เกริก ไป 2-0 และนัดที่สองถล่มเอาชนะ ม.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไป 4-1

ด้าน นักเตะลูกหวายเซปักตะกร้อของ ม.ราชมงคลพระนคร ประสบความสำเร็จตามคาดหมาย สามารถคว้าตั๋วเข้าแข่งขันต่อในรอบมหกรรมได้ในทุกประเภท ทั้ง เซปักตะกร้อทีมชุดชาย เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย และเซปักตะกร้อทีมคู่ชาย โดยได้นักเตะสองตัวเก่งกลับมาร่วมทีมด้วยอีกครั้ง ในฐานะนักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อนึ่ง สำหรับสต๊าฟทีมงานผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ที่ร่วมสร้างผลงานในครั้งนี้ ได้แก่

1.ทีมงานกีฬาฟุตบอล

1.1 นายฉลอง อภิวงค์

1.2 นายขจรเกียรติ ขุนชิต

1.3 นายจารุพงศ์ สังข์พงษ์

1.4 นายภาคภูมิ คล้ายทอง

1.5 นายชาญชัย นันสีบุตร

2.ทีมงานกีฬาตะกร้อ

2.1 นายสนธยา การด

2.2 นายประเสริฐ ชมกลิ่น

2.3 นายไกรจักร์ ผิวหล่อ

2.4 นายวุฒิชัย เหมาะใจ

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ก.พ. -2 มี.ค.2560 ทัพนักกีฬาของราชมงคล ไม่ได้มีเพียงฟุตบอล และเซปักตะกร้อเท่านั้น ยังมีอีก 10 ชนิดกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันในรอบมหกรรม ได้แก่ ว่ายน้ำ แบดมินตัน เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส มวยสากลสมัครเล่น ลีลาศ ครอสเวิร์ด หมากกระดาน และมวยไทยสมัครเล่น ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาราชมงคลพระนครในการสู้ศึกเพื่อลุ้นเป็นแชมป์ และติดตามข่าวสารวันต่อวันได้ทางเฟสบุ๊คกองพัฒนานักศึกษา (https://www.facebook.com/DSD.Rmutp/?fref=ts) และ เฟสบุ๊คงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (https://www.facebook.com/SportRmutp/?fref=ts)

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

วันที่ 6 ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก

15109444_1520716701278861_7652248381596563960_n

ในวันที่ 6 ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” รอบคัดเลือก   กีฬาฟุตบอลทีมชาย ของมทร.พระนคร สามารถทะยานเข้าสู่รอบมหกรรมเป็นประวัติศาสตร์ของมทร.พระนคร โดยเป็นที่ 1 ของสาย นัดแรกชนะม.เกริก 2-0 นัดที่ 2 ชนะส.ลาดกระบัง 4-1 เข้าไปทำการแข่งขันในรอบมหกรรม กีฬาเซปักตะกร้อ ชนะ ม.ธรรมศาสตร์ 2:0 ผ่านเข้าสู่รอบมหกรรม กีฬาบาสเกตบอลหญิง แพ้ มรภ.พระนคร 37:63 ตกรอบ และเปตองทีมชาย 2 คน และทีมหญิง 2 คน ตกรอบสอง

 

ที่มา งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Congratulations! เด็กสื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลพระนคร ผงาด! โกอินเตอร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ผลิตหนังสั้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

15078593_1519880818029116_530197365795789116_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 ราย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ “The 18 th ASEAN – KOREA Future –Oriented Youth Exchange Program : ASEAN – KOREA Youth Square”  โดยโครงการดังกล่าว จะคัดเลือกเยาวชนจากประเทศอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 80 คน มาร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ผ่านการแสดงทางวัฒนธรรม และสร้างแรงบันดาลใจในการกำหนดอนาคต เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งของกลุ่มประเทศอาเซียนในประชาคมโลก ภายใต้หัวข้อ “ASEAN – KOREA Youth,Capturing Seoul on Film”

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 6 วัน แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 10 ทีม เดินทางทัศนศึกษาไปรอบๆ กรุงโซล เพื่อถ่ายภาพสิ่งที่ต้องการจะรู้ ซึ่งจะต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับกรุงโซล และนำมาออกแบบ จัดทำเป็นผลงานภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที นำมาเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน

อนึ่ง นักศึกษา 8 คน จากประเทศไทย ได้แก่นักศึกษาจาก มศว. มรภ.จันทรเกษม มรภ.พระนคร และ ม.ราชมงคลพระนคร  สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ผ่านการคัดเลือกได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐเกาหลี  จำนวน 2 คน คือ 1.นางสาวลภัสรดา   บำรุงนุรักษ์ (นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 12) และ2.นายวิศว ทองกลิ่น โดยทั้งสองคนเป็นนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดนักศึกษาโครงการ Sounds of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ”

15102218_1148733491879618_180004215_o

 

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มอบหมายให้ นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา นำ คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาในโครงการ “ Sounds of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจาก สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี โดยกิจกรรมการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว

สำหรับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ประกอบขึ้นด้วยความตั้งใจดีของหลาย ๆ ฝ่ายที่มุ่งหวังให้ถนนราชดำเนินเป็นถนนที่สง่างามสมกับชื่อถนน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงต่อยอดความตั้งใจดังกล่าว โดยก่อตั้งอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แห่งนี้ขึ้น เสมือนหนึ่งประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ ควรค่าที่คนไทยจะได้รับรู้และภาคภูมิใจ โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เยาวชนชื่นชอบและสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า และภาคภูมใจในประวัติศาสตร์ ศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรม ในยุครัตนโกสินทร์ ที่บรรพชนไทยได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะไปเที่ยวชมยังสถานที่จริง…”

สำหรับ “กิจกรรมการแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “Sounds of Love” : เสียงแห่งความจงรักภักดี” มีมหาวิทยาลัยให้ความสนใจส่งบทละครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนมากถึง 25 มหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากรัฐบาล จนได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงละครเวที เพียง 9 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยศิลปากร ชุดการแสดง “แรงบันดาลใจ…แรงบันดาลไทย” จัดการแสดงเป็นมหาวิทยาลัยแรกในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชุด “เสียงจากเยาวศิลปินเทิดภูมินทร์ภูมิพล” 3.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชุด “แสงเทียน เดอะ มิวสิคัล” 4.มหาวิทยาลัยรังสิต ชุด “Super Hero of The World”5.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชุด “เสียงของพ่อ” 6.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย “ครอบครู” 7.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชุด “ลูกสาวหัวหน้าวงโยฯ” 8.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ชุด “Simple Song…เสียงแห่งปวงประชา” และ 9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชุด “เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี” จัดแสดงเป็นมหาวิทยาลัยสุดท้าย และจะปิดท้ายการจัดกิจกรรมด้วยกระบว นการเสวนา “จากต้น…สู่ปลาย” เพื่อนำเอาองค์ความรู้ต่างๆ มาบรรจุไว้เป็นหนังสือ พร้อมบันทึกลงในระบบดิจิทัล และแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป ทั้งนี้ ละครเวทีทั้ง 9 เรื่อง กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2559 – วันที่ 9 เมษายน 2560 ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าชม สามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6320 6323 และ 6508 ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งด้วยระบบจองตั๋วออนไลน์ ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชมงคลพระนคร ได้ที่เว็บไซต์ http://soundsoflove.rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ที่มา :  ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร