ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

IMG_3612

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มอบหมายให้ นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา นำตัวแทนคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ทั้ง ๙ คณะ เข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส     พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งริ้วขบวนหน้ากระทรวงคมนาคม และสิ้นสุด ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นส่วนของการนำริ้วขบวนสถาบันอุดมศึกษา

สำหรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ถวายความจงรักภักดี จัดตัวแทนนักศึกษา ทั้ง ๙ คณะ เข้าร่วมพิธีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ เป็นปีที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ทำให้มีนักศึกษาเข้าร่วมริ้วขบวนเป็นจำนวนกว่า ๒๐๐ คน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ชั่วโมงกิจกรรม จำนวน ๓ ชั่วโมง ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม

อนึ่ง เมื่อเวลา ๑๙.๒๙ น. ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำพสกนิกรไทย เปิดกรวบกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายคำนับพระฉายาลักษณ์ พร้อมทั้ง กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยนายกรัฐมนตรี นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ๑ จบ และนายกรัฐมนตรี เดินเข้าประจำแท่นเกียรติยศ รับมอบโคมเทียน นายกรัฐมนตรี จุดเทียน แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนทุกสาขาอาชีพจุดเทียน เพื่อประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และนายกรัฐนตรี นำร้องเพลงสดุดีมหาราชา ๒ จบ และรับชมดอกไม้ไฟนับเป็นการสมโภชน์อย่างยิ่งใหญ่ อีกวาระหนึ่ง

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม์ 7 รอบ 84 พรรษา…ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมถวายความจงรักภักดีแน่นหอประชุม

IMG_3275

Untitled

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ม.ราชมงคลพระนคร) เป็นประธานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม D-Hall ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรมเริ่มในเวลา 07.00 น. โดยผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ จากวัดนรนาถสุนทริการาม จำนวน 9 รูป นำโดย พระราชสารเมธี เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อธิการบดี และผู้บริหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้น อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าหอประชุม D-Hall

ในเวลา 09.00 น. อธิการบดีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากทุกคณะ ประกอบพิธีถวายอาเศียรวาทราชสดุดี อันได้แก่ การถวายพานพุ่ม ต่อด้วยประธานในพิธีอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา อธิการบดีลงนามถวายพระพร

อนึ่ง ในการนี้ มีพิธีมอบรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อ “พระคุณแม่” โดยนางสาวรชนิศ ผดุงพัฒโนดม จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ สร้างความซาบซึ้งและประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมในพิธีเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับพิธีดังกล่าว นักศึกษาชาวภูฏาน และนักศึกษาชาวจีน ได้ร่วมในพิธี เพื่อเรียนรู้ในขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามตามแบบไทยตลอดจนการได้สัมผัสถึงการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ของปวงชนชาวไทย ต่อสถาบันกษัตริย์ และพระราชวงศ์ นักศึกษาทุกคณะที่เข้าร่วมพิธี นอกจากจะได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 แล้ว ยังได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม อันเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร อันเป็นกระบวนการก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วยความมีวินัย ฝึกจิตสาธารณะ และรักษาขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษา เป็นจำนวน 3 ชั่วโมงอีกด้วย

ขอขอบคุณ ภาพและข่าว ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา “คว้าแชมป์” สุนทรพจน์วันแม่ที่ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

P010

 

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ม.ราชมงคลพระนคร) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการ ๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๔ พรรษา มหาราชินี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม D-Hall ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ในหัวข้อ “พระคุณแม่” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ในการประกวด มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ อาทิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ พระคุณของแม่ สร้างความซาบซึ้งประทับใจแก่ผู้เข้าฟังเป็นอย่างยิ่ง

การประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการตัดสินการประกวด ประกอบด้วย 1.ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ผู้ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ครูภาษาไทยประกายเพชร นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น 2.อาจารย์สุรีย์ พงศ์อารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3.ผศ.พัชนี มานะวาณิชเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย 4.ผศ.วีนา สงวนพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย และอดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ครูสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทยประยุกต์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 5.นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดง ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการร่วมตัดสิน

อนึ่ง ผลการแข่งขันปรากฏรายละเอียด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.รชนิศ ผดุงพัฒโนดม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ น.ส.ชนัญชิดา ชูเชื้อ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่นายธนพงษ์ เมืองศิลปศาสตร์ ร.ร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์

รางวัลชมเชย ได้แก่ นายอรรถวิท เกษมวัฒนชัย ร.ร.เทพศิรินทร์

รางวัลชมเชย ได้แก่ น.ส.พิมพ์ลภัส บัวขม ร.ร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์

ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวชื่นชมนักเรียนทุกคนที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าประทับใจ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันเป็นผู้สืบสานและอนุรักษ์ภาษาไทย ทั้งยังชื่นชมถึงการถ่ายทอดความรู้สึกของผู้เข้าประกวดที่กล่าวถึง “พระคุณแม่” ได้อย่างน่าประทับใจทุกคน นอกจากนี้คณะกรรมการตัดสินยังได้ให้ข้อแนะนำและแนวทางการปรับปรุงการกล่าวสุนทรพจน์ โดยข้อคิดเห็นดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้เข้าประกวดและเป็นประโยชน์ทางอ้อมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติร่วมฟังกิจกรรมการประกวดดังกล่าว

สำหรับ สีสันในการประกวดครั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เปิดตัวกระเป๋าเป้ตรามหาวิทยาลัย รุ่นลิมิเต็ด “สีม่วง” มาจับสลากหางบัตรเป็นรางวัลพิเศษแจกให้กับน.ศ.และบุคลากรที่มาเข้าร่วมชมการประกวดสุนทรพจน์ด้วย โดยกองพัฒนานักศึกษายังได้อำนวยความสะดวกในการบันทึกชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม “บัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการ” ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จำนวน 3 ชั่วโมงอีกด้วย

ขอขอบคุณ ภาพและข่าว ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ครุศาสตร์…เปิดประเดิม! ชี้แจงทรานสคริปต์กิจกรรม คณบดีให้ความสำคัญกับ “หัวใจ” ของมหาวิทยาลัย หวังใช้กิจกรรมนักศึกษา พัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์

001

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) หวังลดปัญหานักศึกษามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยกิจกรรมนักศึกษา จึงได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในฐานะผู้กำกับตัวชี้วัดและรับผิดชอบระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ในข้อที่ 17 (2) กำหนดไว้ว่า “การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชา และมีผลการเรียน ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้ที่ http://goo.gl/XrMJpy หรือรับข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเน้นเติมเต็มความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติพร้อมใช้ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ดังสโลแกนสำคัญที่ว่า นักศึกษาคือ “หัวใจของมหาวิทยาลัย” บัณฑิตนักปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัย คือ “หัวใจของประเทศ” มหาวิทยาลัยจึงได้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ เน้นย้ำความพร้อมในก้าวขึ้นเป็น “Digital University” อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในทุกมิติ ทั้งภาควิชาการ และภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกชั้นเรียน

ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนี้ เป็นระบบที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ กิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ มีความสามารถในการปรับตัว การทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ ออกกำลังกาย และรักษาขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศได้อีกด้วย

ทั้งนี้ หากนักศึกษามีปัญหาในการเข้าใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม http://activity.rmutp.ac.th เบื้องต้นสามารถติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาในคณะที่ตนเองสังกัด หรือ ติดต่องานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6323

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

อธิการบดีปลื้ม! นักศึกษาใหม่ภาคภูมิใจ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๕๕๙ ม.ราชมงคลพระนคร จัดยิ่งใหญ่ …ศิลปินแห่งชาติ “แม่ขวัญจิต ศรีประจัน” เอ่ยปาก…”ขนลุก! เพราะพิธีการสุดอลังการ”

1

4kr

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาพรวมมหาวิทยาลัย) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ พิธีการดังกล่าวจัดขึ้นท่ามกลางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่กว่า ๔,๐๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เป็นนักศึกษาจาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เป็นนักศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ในการนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีจุดมุ่งหมาย” พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยจัดการบรรยายเรื่อง “งานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และนางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “งานกิจกรรมนักศึกษา/สภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/ชมรม/งานผ่อนผันทหาร/งานบริการห้องพยาบาล/งานทุนการศึกษา/ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา/งานแนะแนวการศึกษา/งานบริการจัดหางาน/งานบริการให้คำปรึกษา” นายมนตรี รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “งานบริการด้านวิชาการและงานทะเบียน” นายธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “งานบริการห้องสมุด/งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.พัทรียา เห็นกลาง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “งานประกันคุณภาพการศึกษา”

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับนักศึกษาใหม่ ได้แก่ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พิธีปฏิญาณตน นำโดย นายพรเทพ กำเหนิดพรต นายกองค์การนักศึกษา ขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (พระมหาพิชัยมงกุฏ) เป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน ๘ กลีบ ล้อมรอบดอกบัวบาน ๘ กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จ มรรค ๘ และความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศภายใต้ดอกบัวอันเป็นดวงตราพระราชลัญจกร บรรจุอยู่ ซึ่งสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์พระมหากษัตริย์ของ รัชกาลที่ ๙ บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฏครอบและมีเลข ๙ อันหมายถึง รัชกาลที่ ๙ ด้านล่างของตรารูปวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับปรากฎชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน ชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา”

จากนั้น เป็นกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ได้รับเกียรติจาก “คุณแม่ขวัญจิต ศรีประจัน” ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ อาจารย์บรรจง ทับวิเศษ ผู้ประกอบพิธีเป็นโหราจารย์ ดนตรีปี่พาทย์จากอาจารย์คนึง บัวทอง โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ขบวนแห่อัญเชิญบายศรียิ่งใหญ่อลังการ ชุด “อารยธรรมทักษิณถิ่นใต้แดนงาม” ประกอบด้วย ขบวนนางรำ จากชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ขบวนดอกไม้ทอง(บุหงา) ขบวนเครื่องเซ่น ขบวนผู้อัญเชิญประทีป ผู้อัญเชิญน้ำมนต์ และสุดท้าย เป็นขบวนของ บายศรีประยุกต์ทางภาคใต้ หรือ “บุงอซีเระ” ตามสำเสียงมลายูปัตตานีประยุกต์ ใบพลูและดอกไม้ที่บรรจงจีบประดิษฐ์อย่างวิจิตรเป็นบายศรีใหญ่ถึง ๗ ชั้น เพื่อเป็นตัวแทนความเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ ทั้งนี้ ได้รับคำชมจาก “คุณแม่ขวัญจิต ศรีประจัน” ว่า “รู้สึกขนลุกเพราะจัดพิธีการได้อย่างอลังการ” และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมสันทนาการ จากรุ่นพี่ทั้ง ๙ คณะของ มทร.พระนคร ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย พร้อมแจกคู่มือกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ (Creative Activity List for Freshmen 2016) โดยคู่มือเล่มนี้ผ่านกระบวนการรวบรวมและ “ประชาพิจารณ์” จากคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความสำคัญกับนักศึกษาเป็นสำคัญ เพราะ “นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คือ หัวใจของประเทศชาติ” สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า ” บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และมีคุณธรรม” มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะเข้าสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ดังนั้นนักศึกษาใหม่ทุกคนควรศึกษาหาความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ได้เข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อนักศึกษาทุกคน ครูขอให้นักศึกษาทุกคนเตรียมพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคม ประเทศชาติ ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ช่วยกันจัดงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยม ประสบความสำเร็จ สมดังเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ” รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีฯ กล่าวให้โอวาทในพิธีศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว

อนึ่ง “บุหงาซีเระ” เป็นบายศรีของชาวพุทธในภาคใต้ โครงสร้างของบายศรีจะใช้ต้นกล้วยหรือหยวกกล้วยเป็นแกนกลาง และใช้ใบตองประดิษฐ์เป็นกลีบบัวหรือกลีบดอกไม้ “บุหงา” ฐานของบายศรีจะใช้พานขนาดใหญ่เป็นฐานรองรับ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕ บันทึกว่า “ศรี” มีที่มาจากคำมลายูซึ่งคือคำว่า “ซีเระ” หรือ “ซือรี” คำมลายูปัตตานีเรียกใบพลูว่า “ซีเระ” ส่วนคำมลายูกลางจะเรียกว่า “ซือรี” แปลว่า พลู ตรงกับคำราชาศัพท์ของไทยที่เรียกพลูว่า “ศรี” และเรียกหมากพลูว่า “พระศรี” ราชการไทยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บัญญัติคำว่า “บายศรี” ขึ้นใหม่เป็นคำลูกผสมระหว่างคำมลายูกลางกับคำมลายูปัตตานี โดยเรียกบายศรีของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า “บุหงาซีเระ” การนำเอาบายศรีไปใช้นั้น สามารถใช้ได้ในหลายพิธีกรรมมงคล เช่น การทำบายศรีไปใช้ในพิธีทำขวัญต่าง ๆ ใช้ในพิธีกรรมสำคัญ เช่น โนราห์โรงครู ตายาย ผีลง ฯลฯ (ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา กระทรวงวัฒนธรรม)

ที่มาโดย : นางสาวมัลลิกา วีระสัย หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ / นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

เรียบเรียงโดย : ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

สร้างสรรค์ภาพโดย : ว่าที่ร้อยตรี ธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.ราชมงคลพระนคร ทั้ง ๙ คณะ เข้ารับการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

IMG_1441

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มอบหมายให้ นางสาวสโรชา หัตถกรรม หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระดับปริญญาตรี) ซึ่งกำหนดจัดงาน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับบริษัท โรงพยาบาลนาคราช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประมาณจำนวน ๔,๐๐๐ คน ซึ่งแต่ละวันประกอบด้วยนักศึกษาคณะต่าง ๆ ดังนี้ วันแรก ภาคเช้า ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะศิลปศาสตร์ ภาคบ่าย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น วันที่สอง ภาคเช้า และภาคบ่าย เป็นคณะบริหารธุรกิจ วันสุดท้าย ภาคเช้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาคบ่าย ประกอบด้วย ๒ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

อนึ่ง การดำเนินการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี ปราศจากโรคภัย และเป็นการป้องกันภาวะอันตรายของโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดกับนักศึกษาได้ในอนาคต สำหรับ การตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ เมื่อดำเนินการครบ ๘ ขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนขั้นตอนที่ ๙ จะเป็นส่วนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมี คุณเอกรัตน์ โปวิบูลย์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภาค ๔ และคุณสุชาดา ปานสาย ผู้จัดการสาขา มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เป็นผู้ให้การดูแลและอำนวยความสะดวก แก่นักศึกษาที่มาใช้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรเอทีเอ็ม ดังกล่าว

ที่มา : นางสาวสโรชา หัตถกรรม หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ บรรยายพิเศษที่ ม.ราชมงคลพระนครหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ หัวข้อ “ทำไมต้องเรียนสมาธิ” คนแห่ฟังแน่นห้องประชุม

P001

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๖” (รุ่นที่ ๑ ของ ม.ราชมงคลพระนคร) ด้วยความร่วมมือระหว่างกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาขา ๑๗๖)

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรม หัวข้อ “ทำไมต้องเรียนวิชาสมาธิ ของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์” โดยได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอกร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 170 คน

ในการบรรยาย ศาสตราจรย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อธิบายถึงปัญญา ๓ ระดับ คือ สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา และภาวนามยปัญญา อันเป็นปัญญาระดับสูงสุด ซึ่งสามารถสร้างได้ด้วยการฝึกสมาธิ

ศาสตราจรย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๓๙ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ และเป็นอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าอีกด้วย

สำหรับ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป โดยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

กำหนดเริ่มเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยเรียนทุกวันจันทร์ – พุธ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. รวม ๑๐๐ ชั่วโมง จากเวลาเรียนทั้งหลักสูตร ๒๐๐ ชั่วโมง ซึ่งจะอบรมในภาค ๒ อีก ๑๐๐ ชั่วโมงเป็นลำดับต่อไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงชื่อสมัครได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร.๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๖๒๔,๖๒๓๕ และสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th และ เว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม http://cul.offpre.rmutp.ac.th

ขอขอบคุณ ภาพและข่าว ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมครูสมาธิมืออาชีพ หลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ” เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

13528818_1404486902901842_6871680911257732789_n

13775390_1404486929568506_6089022326210490399_n

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสาธุชน ทุกท่าน ร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๖” (รุ่นที่ ๑ ของ มทร.พระนคร) ด้วยความร่วมมือระหว่างกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาขา ๑๗๖)

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรม หัวข้อ “ทำไมต้องเรียนวิชาสมาธิ ของพระอาจารย์ หลวงพ่อวิริยังค์” ท่านดำรงตำแหน่ง  ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๓๙ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกราชบัณฑิตยสถานคนที่ ๑ และเป็นอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

สำหรับ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป โดยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

กำหนดเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรียนทุกวันจันทร์ – พุธ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. รวม ๑๐๐ ชั่วโมง จากเวลาเรียนทั้งหลักสูตร ๒๐๐ ชั่วโมง ซึ่งจะอบรมในภาค ๒ อีก ๑๐๐ ชั่วโมงเป็นลำดับต่อไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงชื่อสมัครได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร.๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๖๒๔,๖๒๓๕ ท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  www.rmutp.ac.th และ เว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม http://cul.offpre.rmutp.ac.th

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน รหัส ๕๗ (ปี ๓) / ๕๘ (ปี ๒) / ๕๙ (ปี๑) จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวน ๓ ชั่วโมง

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร และสาธุชน ทุกท่าน ร่วมฝึกสมาธิในหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ”

13820520_1046556255430676_1119790670_n

13664596_1046556262097342_1766654623_n

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร และสาธุชน ทุกท่าน ร่วมฝึกสมาธิในหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ” และต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดื์ อุวรรโณ ในโอกาสพิเศษที่ท่านกรุณารับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ (สาขา 176)
หมายเหตุ สำหรับนักศึกษารหัส 57/58/59 จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม จำนวน 3 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081 904 6003 ID Line : yutthapoom.s5335
ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ประชุมเข้มร่วมกับสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เดินหน้าจัดโครงการละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี :Sounds of love” ผ่านกระบวนการเรียนรู้เยาวชน เฉลิมฉลองครองราช ๗๐ ปี

13838593_1045387905547511_1699577864_o

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำโดย นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะจาก สปน. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่รัฐบาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยการจัดกิจกรรมแสดงละครเวที ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ ในการส่งเสริมให้สถาบันระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันของรัฐ และเอกชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เยาวชนได้ศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ และซาบซึ้งในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี และนำมาสื่อสารเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในรูปแบบของละครเวที

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบภารกิจจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้จัดทำโครงการดังกล่าว ในฐานะผู้ประสานงานหลักการจัดทำละครเวทีที่ผ่านการคัดเลือกจาก ๙ มหาวิทยาลัย ๙ เรื่อง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีฯ ได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน และติดตามความก้าวหน้าในส่วนงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง “แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” พร้อมกำหนดระยะเวลา และขอบข่ายในการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ให้มีความพร้อมและสมพระเกียรติที่สุด

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ได้นำเสนอโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๙ มหาวิทยาลัย ที่จะผลิตศิลปะการแสดงชุด ” เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรักปลูกภักดี” ผ่านกระบวนการผลิตบทละครแบบมีส่วนร่วม โดย นักศึกษากลุ่มต้นแบบ จำนวน ๕๐ คนและ มีกำหนดจัดการแสดงในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดงละครเวที ระยะที่ ๑ ให้กับนักศึกษาต้นแบบดังกล่าว ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ สวนศิลป์บ้านดิน จังหวัดราชบุรี โดย อาจารย์มานพ มีจำรัส (ครูนาย) และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน เพื่อสร้างการเข้าใจความหมายและความสำคัญของศิลปะการแสดงละครเวที เรียนรู้และฝึกฝนทักษะสำคัญสำหรับนักแสดง การจัดองค์ประกอบศิลป์บนเวที การกระชับความเข้าใจและฝึกฝนการสร้าง Teamwork ซึ่งจะเป็นทักษะ และกระบวนการสำคัญในการผลิตละครเวทีของราชมงคลพระนคร ในลำดับต่อไป

ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่า

“ขอขอบคุณ ท่านอธิการบดี และทีมงานทุกฝ่าย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดทำโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลในครั้งนี้ รู้สึกประทับใจมากกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารและคณะทำงานของมหาวิทยาลัย ที่รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมต่างๆเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่มต้นแบบ ที่จะได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปผลิตละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจในฐานะพสกนิกร ที่ได้เกิดในใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love