ธรรมะสวัสดี… ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร และชาวพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา” สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ในเทศกาลเข้าพรรษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.

ธรรมะสวัสดี…
ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร และชาวพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน
ร่วมกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา” สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ในเทศกาลเข้าพรรษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. (โปรดตรงเวลา) ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร โดยตั้งขบวนพร้อมกันที่หอประชุมดีฮอลล์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
* ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และทีมงาน ที่ร่วมสืบสานประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียน
* ขอขอบคุณคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และชมรมศิลปะการแสดง ที่ร่วมสืบสานศิลปะการร้อง-เล่น-รำวงกลองยาว
*ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทีมงานกองศิลป์ กองพัฒน์ ที่ร่วมเตรียมสถานที่
*ขอขอบคุณ สวส./กสอ./กก. ที่ร่วมบันทึกภาพ/วีดีโอ และจัดรถรับส่ง
*ขอขอบคุณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ที่จัดนักศึกษาร่วมกิจกรรมแห่เทียนในวันนี้
*ขอขอบคุณทีมงานกองศิลป์และกองพัฒน์ ที่ร่วมกันสร้างสรรค์และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันดีงาม
หมายเหตุ การแต่งกาย
#สุภาพบุรุษ : เสื้อขาว/ครีม/เทา กางเกงสีเข้ม หรือโจงกระเบน
*สุภาพสตรี : เสื้อขาว/ครีม/เทา นุ่งซิ่นสีโทนเดียวกับเสื้อ หรือซิ่นสีเข้ม หรือโจงกระเบน
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร
#http://www.rmutp.ac.th

ขอเชิญนักศึกษา ลงทะเบียนรับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560” โครงการกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

ขอเชิญนักศึกษา ลงทะเบียนรับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560” โครงการกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กลงทะเบียน https://goo.gl/CxPLxW

กำหนดการ

13.00 น. ลงทะเบียน

13.30 น. เคลื่อนขบวนแห่เทียนไปยังวัดนรนาถสุนทริการาม

14.00 น. พิธีถวายเทียน

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. รับสมัครนักศึกษาชั้นปี 1 ที่เป็นผู้แทนของทุกคณะ ๆ ละ 30 คน++ x 9 คณะ รวมทั้งสิ้น 270 คน ++

รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3 ชั่วโมง (รับ AT CODE ที่วัดนรนาถฯในวันงาน)

  1. นักศึกษา ชั้นปี 2-5 ที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม (ไม่จำกัดจำนวน) รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3 ชั่วโมง (รับ AT CODE ที่มหาวิทยาลัย หลังเสร็จพิธีในช่วงบ่าย ณ บูธทรานสคริปต์กิจกรรม หอประชุมดีฮอลล์ศูนย์เทเวศร์)
  2. นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์เป็นจิตอาสาช่วยงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ช่วยประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียน นักศึกษาขบวนแห่และตีกลองยาว นางรำ จัดเตรียมสถานที่ ประสานงานระบบทรานสคริปต์กิจกรรม ฯลฯ “ให้ลงทะเบียนที่หน่วยงานต้นสังกัด” และส่งบันทึกข้อความมายังกองพัฒนานักศึกษา เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ วันละ 3 ชั่วโมง ในวันที่ปฏิบัติงานจริง
  3. นักศึกษา กยศ. ที่ต้องการชั่วโมงกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ ให้ติดต่อ กองศิลปวัฒนธรรม เพื่อรับมอบงานต่างๆ จากกองศิลป์ โทร.026653777 ต่อ 6630

โปรดอ่าน!!!

น.ศ.ต้องสแกน QR Code หรือ ง่ายๆ เพียงแค่คลิ๊กลิงค์ http://line.me/R/ti/g/SqVKXDv1Pr

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 กลุ่มนี้มีอายุการใช้งานหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม 30 วัน กรุณาบันทึกข้อความ รูปภาพ หรือติดต่อสอบถามหลังเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับชั่วโมงกิจกรรม นั้นๆ เมื่อครบกำหนด 30 วัน โดย admin จะทำการลบกลุ่มหลังจากครบกำหนดทันที

อนึ่ง นักศึกษาสามารถลงทะเบียน AT Code เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมด้วยตนเอง ได้ที่ http://at.rmutp.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับชั่วโมงกิจกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วน!… พี่เสือ พี่ต่อ พี่วัน งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทร. 026653752 และ 0957419288 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายใน 6323

หรือ รับข่าวสารข้อมูลชั่วโมงกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่ แฟนเพจงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา https://www.facebook.com/saisrmutp/

ขอขอบคุณที่มา : #กองศิลปวัฒนธรรม และ #งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา #กองพัฒนานักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมโครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมโครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการดังนี้

๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาลงทะเบียนพร้อมกัน ณ หอประชุม ดีฮอลล์ (โปรดตรงเวลา)

๑๓.๑๕ น. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

๑๓.๒๐ น. อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

๑๓.๓๐น. เคลื่อนขบวนแห่เทียนออกจากหอประชุม ดีฮอลล์ ถึง วัดนรนาถสุนทริการาม เวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ

– ถ่ายภาพหมู่หน้าพระอุโบสถพร้อมกัน (กลุ่มผู้บริหาร / กลุ่มคณาจารย์และบุคลากร / กลุ่มนักศึกษา)

๑๔.๐๐ น. พิธีถวายเทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดนรนาถสุนทริการาม

๑๔.๓๐ น. ถ่ายภาพหมู่หน้าพระประธานพร้อมกัน

หมายเหตุ : การแต่งกาย

* สุภาพบุรุษ : เสื้อขาว/ครีม/เทา กางเกงสีเข้ม หรือโจงกระเบน

* สุภาพสตรี : เสื้อขาว/ครีม/เทา นุ่งซิ่นสีโทนเดียวกับเสื้อ หรือโจงกระเบน

* นักศึกษา : แต่งกายชุดนักศึกษา(ชุดพิธีการ)

ขอขอบคุณ ที่มา: กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ รอบแอดมิชชัน… ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย “RMUTP รุ่นที่ 13 …รอบ Admission” ประจำปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมมหาวิทยาลัย [บังคับแกน] ภาพรวมมหาวิทยาลัย) โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในการนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ให้เกียรติร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 2.อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนศ. 3.ผศ. ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมรองคณบดีปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล 6.ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ 8.ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 9.อาจารย์ประยุทธ สุวรรณศรี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10.อาจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ และอาจารย์ดุริยางค์ คมขำ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12.ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 13.นายมนตรี รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 14.ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม 15.นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมหัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษาและ 16.ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้

ทั้งนี้ มีนักศึกษาใหม่ เข้ารับการปฐมนิเทศ รอบ Admission ประจำปี 2560 จาก 9 คณะ รวมทั้งสิ้น 249 คน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์นเรศ กันธะวงค์ และ น.ส. อพิมภกา พันธุ์โสทก นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กพศ.) เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

กิจกรรมประกอบด้วย ชม VTR แนะนำมหาวิทยาลัย แนะนำผู้บริหาร ต่อด้วยขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายพิเศษ โดยอธิการบดี พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ การบรรยายเรื่อง “งานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา” ได้แก่ งานประกันคุณภาพ งานผ่อนผันทหาร งานบริการห้องพยาบาล งานทุนการศึกษา ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา องค์การ สโมสร ชมรมนักศีกษา งานแนะแนวการศึกษา งานบริการจัดหางาน งานบริการให้คำปรึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานทั้ง 7 งานของกองพัฒนานักศึกษา ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ กิจกรรมสันทนาการ “รับน้องสร้างสรรค์” จากนักศึกษาชมรมสันทนาการ มทร.พระนคร ร่วมสร้างสรรค์บรรยากาศความสนุกสนานเฮฮา ตื่นตาตื่นใจ สร้างเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มให้กับน้องใหม่ “RMUTP รุ่น 13 รอบ Admission” เป็นอย่างมาก และมหาวิทยาลัยยังยืนยันเจตนารมย์ที่ส่งเสริมให้มีการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ และควบคุมดูแลนักศึกษารุ่นพี่อย่างจริงจัง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

อนึ่ง ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (พระมหาพิชัยมงกุฏ) เป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบ ล้อมรอบดอกบัว 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวอันเป็นดวงตราพระราชลัญจกร บรรจุอยู่ เป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์พระมหากษัตริย์ของ รัชกาลที่ 9 บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฏครอบและมีเลข 9 อันหมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตรารูปวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับปรากฎชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน ชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา”

การรับน้องสร้างสรรค์ในปีการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยประกาศให้มีการรับน้อง ได้ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 (5 วัน) รุ่นพี่สามารถจัดกิจกรรมได้ถึงเวลา 18.00 น. และนักศึกษาต้องออกจากมหาวิทยาลัยภายในเวลา 19.30 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ที่จัดเตรียมไว้ ได้แก่ การทำดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ กิจกรรมรักษ์รั้ววัง รักษ์รั้ววัด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมตามคู่มือการรับน้องสร้างสรรค์ ทั้งนี้ หาก น.ศ.ใหม่ถูกบังคับ ข่มขู่ หรือรุ่นพี่ทำกิจกรรมส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โปรดแจ้งได้ที่รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ หรือสายด่วน ได้ที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร. 081 904 6003 หรือ ID Line : yutthapoom.s5335

สำหรับการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ทำการตรวจรอบแรกให้กับนักศึกษาโควตาและรับตรงของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 – 16 มิ.ย. 2560 โดยมีผู้เข้าตรวจจำนวน 3,490 คน และรอบแอดมิชชั่น เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2560 มีนักศึกษาเข้ารับการตรวจ จำนวน 249 คน สรุปรวมมีนักศึกษาเข้าตรวจรวมทั้งสิ้น 3,739 คน โดยการตรวจสุขภาพนั้น เพื่อเป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้นและเฝ้าระวังโรคระบาดที่อาจติดเชื้อต่อนักศึกษากลุ่มใหญ่ได้ อันจะเป็นประโยขน์ต่อการให้บริการสวัสดิการด้านสุขภาพและพยาบาลแก่นักศึกษาในลำดับต่อไป

นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6053 http://std.offpre.rmutp.ac.th

ที่มา : #งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และ #งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา #กองพัฒนานักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

กิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ดันกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์” …9 คณะ ขานรับนโยบายของมหาวิทยาลัย เดินหน้าเต็มสูบ!

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 9 คณะ สายด่วน…รายงานถึงบรรยากาศและกิจกรรมรับน้องต้อนรับวันแรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยขานรับการจัดกิจกรรม “รับน้องอย่างสร้างสรรค์” ตามนโยบายของ สกอ.และมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมหลักคือ การต้อนรับน้องใหม่ด้วยความอบอุ่น รุ่นพี่ชวนรุ่นพี่น้องทำกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ ผลิตดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมร้องเพลงเชียร์ เป็นต้น

บกิจกรรมรับน้องและร้องเพลงเชียร์ได้ ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน ยยย จนถึงเวลา 18.00 น. และกำหนดให้ออกจากยยยยยบที่มหาวิทยาลัยภายในเวลา 19.30 น. ทั้งนี้ นักศึกษารุ่นพี่ที่ฝ่าฝืนประกาศของมหาวิทยาลัย จะถูกพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ แจ้งเบาะแสการจัดกิจกรรมรับน้องไม่สร้างสรรค์ได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกคณะในสังกัด ม.ราชมงคลพระนคร สายด่วน! 081 904 6003 ไอดีลายน์ yutthapoom.s5335

#http://www.rmutp.ac.th

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประกาศ ข้อกำหนดการจัดกิจกรรม ๙ คณะ “รับน้องสร้างสรรค์” ได้แก่ การผลิตดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ , รักษ์รั้ววัง , รักษ์รั้ววัด , Big Cleaning พื้นที่ภายใน/ภายนอกคณะ กิจกรรมอื่นๆ ตามรายละเอียดในคู่มือรับน้องสร้างสรรค์ และกิจกรรมประชุมเชียร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอประกาศ ข้อกำหนดการจัดกิจกรรม ๙ คณะ “รับน้องสร้างสรรค์” ได้แก่ การผลิตดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ , รักษ์รั้ววัง , รักษ์รั้ววัด , Big Cleaning พื้นที่ภายใน/ภายนอกคณะ กิจกรรมอื่นๆ ตามรายละเอียดในคู่มือรับน้องสร้างสรรค์ และกิจกรรมประชุมเชียร์ โดยมีข้อกำหนดสำคัญคือ

# กำหนดให้ทำกิจกรรมรับน้อง ได้ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
# ต้องเลิกกิจกรรม ในเวลาไม่เกิน ๑๘.๐๐ น. (และออกจากมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๑๙.๓๐ น.)

หมายเหตุ นักศึกษารุ่นพี่ ที่ฝ่าฝืนประกาศของมหาวิทยาลัย มีโทษคือ “พักการเรียน ๑ ภาคการศึกษา”

ที่มา : มติที่ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักเผยแพร่โดย งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลพระนคร

Congratulations! “พระนคร” กวาดแชมป์ทั้ง รุ่นเล็ก-รุ่นใหญ่ นักทอยแก่นระดับรองแชมป์โลก ตัวแทนทีมชาติและทีมชั้นนำ แห่ร่วมชิงชัย กว่า 130 ทีม ในการแข่งขันกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โอเพ่น ครั้งที่ 1 ที่สนามการท่าเรือแห่งประเทศไทย

Congratulations! “พระนคร”

กวาดแชมป์ทั้ง รุ่นเล็ก-รุ่นใหญ่

นักทอยแก่นระดับรองแชมป์โลก ตัวแทนทีมชาติและทีมชั้นนำ แห่ร่วมชิงชัย กว่า 130 ทีม ในการแข่งขันกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โอเพ่น ครั้งที่ 1 ที่สนามการท่าเรือแห่งประเทศไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โอเพ่น ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์สนามจัดการแข่งขันและอุปกรณ์ครบ จากสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย (คลองเตย)

ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ รุ่นเยาวชน และรุ่นประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 133 ทีม ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น กว่า 30,000 บาท

1.ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 47 ทีม รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

2.ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 86 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ทั้งนี้ มีนักกีฬาโยนลูกเหล็กทีมชาติ เข้าร่วมจำนวน 7 ท่าน ได้แก่ นายสัญชัย เชือนเชื้อ นายปิยะบุตร แช่มช้อย จ่าเอกภานนท์ ภาทันณ์ พันจ่าตรีพฤทธิ์ ทองเปี่ยม นายสิทธิไกร กลิ่นเจริญ ร้อยเอกธนภัทร ภู่คราม และจ่าอากาศเอกศราวุธ ศรีบุญเพ็ง (รองแชมป์โลกปี พ.ศ. 2560 (2017)) โดยมีทีมจากหน่วยงานชั้นนำ อาทิ รร.สาธิตรามคำแหง รร.สาธิตจุฬาฯ รร.เทพศิรินทร์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวงและส่วนภูมิภาค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ และทีมจากเจ้าภาพ คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับผลการแข่งขันในประเภทเยาวชน นักโยนลูกเหล็กจากทีม มทร.พระนคร ทีม 7 โชว์ฟอร์มเยี่ยม คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท และถ้วยเกียรติยศ เฉือนทีม มทร.พระนคร ทีม 1 ไปด้วยสกอร์ 13:12 รั้งตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และทีม PEA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ทีม มทร.พระนคร ทีมที่ 12 ครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วมกัน รับเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

สำหรับผลการแข่งขันในประเภทประชาชนทั่วไป นักโยนลูกเหล็กจากทีม มทร.พระนคร ทีม 6

โชว์ฟอร์มเยี่ยม เบียดลูกแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดยมีทีมป๋าแอน ทีม 8 คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และ ทีมตำรวจ กับทีม มทร.พระนคร 2 ครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วมกัน ได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ โดยกีฬาเปตองเป็นกีฬาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” ทรงเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบในการเล่นกีฬาชนิดนี้ นับเป็นกีฬาที่เล่นไม่ยาก แต่ส่งเสริมสุขภาพ ความสามัคคี ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และลดความเครียดจากภารกิจหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โอเพ่น ครั้งที่ 1 ขึ้น และหวังว่านักกีฬาทุกท่าน จะนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ตลอดจนร่วมกันพัฒนาการกีฬาโดยเฉพาะกีฬาเปตอง ให้มีความรุ่งเรืองและแพร่หลายสืบไป และขอบคุณฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทีมงานกีฬา กพศ. และทีมงานคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ขอบคุณบริษัท มาราธอน และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุน ท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ในครั้งนี้” อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

อนึ่ง สำหรับนักเรียนหรือเยาวชนที่สนใจ สมัครเป็นทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัย สามารถสมัครโควตานักกีฬา ทุกประเภทได้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร โทร.026653777 ต่อ 6963 หรือ สายด่วน! ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร. 0819046003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร #http://std.offpre.rmutp.ac.th

ที่มา : #งานกีฬา #กองพัฒนานักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรียบเรียง : #งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

พิธีเปิดการแข่งขันเปตอง ราชมงคลพระนคร โอเพ่น ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560

ขอเชิญชม และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันเปตอง ราชมงคลพระนคร โอเพ่น ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ชิงถ้วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ สนามกีฬาการท่าเรือแห่งประเทศไทย (คลองเตย)

สนใจร่วมแข่งขัน ติดต่อโดยตรงที่โค้ชภูผา มือถือ 092 517 9823

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการตรวจโรค & X-Ray นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่!

ม.ราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการตรวจโรค & X-Ray นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ (บริเวณอาคารใหม่ สวส. ตรงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย)

ที่มา : งานสวัสดิการฯ กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

สภานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ให้กับองค์การนักศึกษา และชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา ในการประชุมสมัยสามัญ ขานรับนโยบายการเสริมสร้างอัตลักษณ์นศ. ก้าวสู่ “บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และมีคุณธรรม”

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม “การประชุมสมัยสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโดยสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education Paradigms) เกิดขึ้นทั่วโลก บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้พัฒนาการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน “ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ” ทำให้นักศึกษามีการสร้างกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ด้วยพลังสมอง พร้อมทั้งเสริมสร้างการพัฒนาสติปัญญา ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “ บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม ” ดังนั้น งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งมีภารกิจ ในการดูแล และให้คำปรึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา มีความตระหนักในเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ผลสรุปการพิจารณางบประมาณ องค์การนักศึกษา ชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา งบพัฒนากีฬา สภานักศึกษา และงบสะสมสภานักศึกษา จากการพิจารณางบประมาณ ในการประชุมสมัยสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้

องค์การนักศึกษา ใช้งบประมาณ จำนวน ๑๕ โครงการ เป็น จำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๑,๓๑๙,๔๒๐ บาท

ชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา ใช้งบประมาณ จำนวน ๑๔ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๓๘๖,๘๗๐ บาท ส่วนงบพัฒนากีฬา ใช้งบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๘๗๘,๗๐๐ บาท และสภานักศึกษา ใช้งบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๓๗๖,๒๐๐ บาท อนึ่ง สภานักศึกษา ได้ใช้งบประมาณสะสม อีกจำนวน ๓โครงการ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๕๐๔,๓๐๐ บาท

 

“มหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีให้ความสำคัญกับงานด้านกิจการนักศึกษา ตามแนวคิดสำคัญที่ว่า นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คือหัวใจของประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยจึงมั่นใจว่า จะสามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและสังคม กล่าวคือ นอกจากจะมีความรู้ความสามารถจากศาสตร์วิชาในแขนงที่นักศึกษาเลือกเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยยังสร้างเสริมประสบการณ์นอกชั้นเรียน เพื่อฝึกให้บัณฑิต ให้สามารถทำงานเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกความอดทน การประสานงาน เรียนถูกเรียนผิด เรียนรู้ความสำเร็จจากความเพียรและการวางแผนที่ดี รวมถึงเรียนรู้จากบทเรียนที่ผิดพลาดไม่สมหวัง ซึ่งได้จากการทำกิจกรรม เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติในอนาคต…สืบไป” ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร