คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานเปิดโลกนิทรรศการท่องเที่ยว ปลดล็อคศักยภาพนักศึกษาปี 4 สาขาการท่องเที่ยว ร่วมเป็นผู้จัดงานรุ่นใหม่ (New Organizer) เตรียมป้อนสู่สถานประกอบการ และการประกวดเทพบุตร-เทพธิดาช่อแก้ว ผลหนุ่มคหกรรม-สาวศิลปศาสตร์ คว้าตำแหน่งอันทรงเกียรติ ไปครองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในภาคเช้าและภาคบ่าย งานนิทรรศการเปิดโลกการท่องเที่ยว Discovery Thailand และการประกวดเทพบุตร-เทพธิดาช่อแก้ว ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานตัดสินการประกวด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ณ โถงชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

 

สำหรับภาคเช้า ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเปิดโลกการท่องเที่ยว Discovery Thailand อ.พัดยศ เพชรวงษ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาสัมมนาเพื่อการท่องเที่ยว ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดำเนินการสอนโดย อ.พัดยศ เพชรวงษ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการจัดสัมมนาอย่างมืออาชีพ และบูรณาการความรู้จากทฤษฎี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมปลดล็อคดึงศักยภาพของนักศึกษาด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันตอบปัญหา “ท่องเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” การประกวดคลิปท่องเที่ยวในหัวข้อ “เที่ยวเก๋ไก๋สไตล์เพื่อนฝูง” การจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ซุ้มนิทรรศการเชิญชวนท่องเที่ยวไทย 4 ภาค การแสดงพิธีเปิด ชุดเรื่องเล่าไตรรงค์ธงสยาม จาก น.ศ.สาขาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4 และฟ้อนเล็บช่อแก้วไหว้สา จากชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร

สำหรับภาคบ่าย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดเทพบุตร-เทพธิดาช่อแก้ว พร้อมด้วย อ.วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ คุณชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง ผู้ดูแลการจัดประกวดและนางงามองค์การ น.ศ. คุณจริชญา เจริญ Miss congeniality lady boy rmut 2014 และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการประกวดนางงามอีกหลายท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดดังกล่าว ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงชุด “จตุรวิถีวัฒนธรรมดีสี่ภาค” เพื่อใช้ในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

 

 

ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ได้มอบหมายให้งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กพศ. พัฒนาและต่อยอดโปรแกรมการลงคะแนนการประกวดใหม่ล่าสุด มาใช้ในการลงคะแนน นับเป็นอีกก้าวของการประกวดด้วยการนำนวัตกรรม INNOVATION 4.0 มาประยุกต์ใช้ มีความแม่นยำ เที่ยงตรง และทันสมัย เพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Digital University อย่างสมบูรณ์แบบ การประกวดในครั้งนี้สาขาวิชาการท่องเที่ยวได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศสามารถลงประกวดร่วมกับผู้หญิงจริงได้นับเป็นการสร้างสีสันให้กับการประกวดเป็นอย่างมาก

สำหรับการประกาศผลการประกวด เทพบุตร-เทพธิดาช่อแก้ว ประจำปี 2560 มีผู้ที่ได้รับรางวัลทรงเกียรติ รับมงกุฏ สายสะพาย เงินรางวัลกว่า 20,000 บาท มีรายนามดังต่อไปนี้

เทพบุตรช่อแก้ว ประจำปี 2560 ได้แก่

– ชนะเลิศ เสฏฐวุฒิ ฤทัยยศชนินทร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับมงกุฏเพชร สายสะพาย ของรางวัลที่ระลึกจากผู้สนับสนุน พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

– รองชนะเลิศ อันดับ 1 ณัฐพล เอียงเป้ คณะบริหารธุรกิจ รับของรางวัลที่ระลึกจากผู้สนับสนุน พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

– รองชนะเลิศ อันดับ 2 ณัฐพงษ์ คัดทะจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ รับของรางวัลที่ระลึกจากผู้สนับสนุน พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

– ขวัญใจ I DO TOUR เกริกพล ลาโพธิ์ คณะบริหารธุรกิจ รับของรางวัลที่ระลึกจากผู้สนับสนุน

– ขวัญใจสาขาการท่องเที่ยว บุลิน เมืองคำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับของรางวัลที่ระลึกจากผู้สนับสนุน

เทพธิดาช่อแก้ว ประจำปี 2560 ได้แก่

– ชนะเลิศ ยลรวี สัยสุภี คณะศิลปศาสตร์ รับมงกุฏเพชร สายสะพาย ของรางวัลที่ระลึกจากผู้สนับสนุน พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

– ชนะเลิศ อันดับ 1 จณิสตา กลับทับลัง คณะศิลปศาสตร์ รับของรางวัลที่ระลึกจากผู้สนับสนุน พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

– ชนะเลิศ อันดับ 2 ฟารีดา ปภาพร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับของรางวัลที่ระลึกจากผู้สนับสนุน พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

– ขวัญใจ I DO TOUR ศรัณรัตน์ เดชากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับของรางวัลที่ระลึกจากผู้สนับสนุน

– ขวัญใจสาขาท่องเที่ยว ปภาวรินทร์ เงินแพง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับของรางวัลที่ระลึกจากผู้สนับสนุน

 

ที่มา : อ.พัดยศ เพชรวงษ์ สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ / งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

นักศึกษาวิศวฯ มทร.พระนคร เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ One Young World 2017

เอ็กซ์พอร์ตช็อป สนับสนุนเยาวชนไทย สู่เวทีระดับโลก โดยนางสาวเมทินี ลลิตโรจน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น 1 ใน 6 เยาวชนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมโครงการ One Young World 2017 ที่เมืองโบโกต้า ประเทศโคลัมเบีย ภายใต้แนวคิด “คิดเปลี่ยนโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่จากทุกประเทศจะได้ใช้เวทีนี้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อประเด็นปัญหาสำคัญของโลกให้ไปสู่ทางที่ดีขึ้น และร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้นำและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อผลักดันให้โลกใบนี้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2560 ณ เมืองโบโกต้า ประเทศโคลัมเบีย

 

ขอขอบคุณที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ที่ทำเนียบรัฐบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ดำเนินการเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย โดยมี ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หน่วยกิจการพิเศษ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะ นำผู้แทนนักศึกษาจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และร่วมร้องเพลงชาติไทยในเวลา 08.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล

อนึ่ง วันที่ 28 กันยายน 2560 รัฐบาลประกาศเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เป็นปีแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และยังเป็นวาระครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยอีกด้วย อีกประการหนึ่งเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเป็นความภาคภูมิใจ เป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ

รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนกลางจัดที่บริเวณหน้าเสาธง และตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในการทำกิจกรรม นำคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆ ผู้บริหารราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สถานศึกษาต่างๆ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย-ร้องเพลงชาติ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

1.การเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติไทย โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณเสาธงชาติ ในทำเนียบรัฐบาล เวลา 08.00 น. พิธีเชิญธง โดยทหารหมู่เชิญธงชาติไทย 3 เหล่าทัพวงดุริยางค์ 3 เหล่าทัพบรรเลงเพลงชาติไทย และนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจ ผู้แทนศาสนา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สื่อมวลชน จิตอาสาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่า ในการนี้ บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่ละคณะ และผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมร้องเพลงชาติไทยอย่างกึกก้องและภาคภูมิใจในความเป็น “ชาติไทย”

2.การจัดนิทรรศการวันพระราชทานธงชาติไทย “100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจ ไทยทั้งชาติ” เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับธงชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ความสำคัญและข้อปฏิบัติต่อธงชาติไทย ค่ามาตรฐานแถบสีธงชาติไทย ค่ามาตรฐานสีตามหน่วยสากล และระเบียบเกี่ยวกับการใช้ การชัก และประดับธงชาติไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ณ ตึกสันติไมตรี (โถงกลาง) และตามสถานที่ของหน่วยงาน และจังหวัดต่าง ๆ

3.การมอบตราสัญลักษณ์ “100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ” ให้แก่ผู้แทนส่วนราชการ วิทยากร และผู้แทนศิลปิน นักร้อง นักแสดง นักกีฬา รัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมจัดกิจกรรม รวมทั้งประดับธงชาติไทย ณ อาคาร บ้านเรือน และสถานที่ของท่านตามความเหมาะสมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกเป็นหนังสือและธงชาติขนาดมาตรฐานเพื่อใช้ประดับบ้านเรือน

ภาพจาก : สำนักข่าวไทยรัฐ /คณะศิลปศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ / กองพัฒนานักศึกษา

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ราชมงคลพระนคร จัดงานเกษียณแด่…ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” ปี 2560

ราชมงคลพระนคร จัดงานเกษียณแด่…ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” ปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” โดยช่วงเช้าเป็นการถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “สุขภาพดี ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” โดย รศ.จรูญลักษณ์ คงทวีสกุลเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด ต่อด้วยพิธีมอบโล่ให้ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 28 คน ได้แก่ 1) ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 2) ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 3) นางสุมิตรา สมประสงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง 4) นางสุดารัตน์ จูงใจไพศาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา 5) นางรวินันท์ การะเกษ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 6) นางสาวอุไรวรรณ อิ่มสุขวิริยะกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 7) รศ.นุกูล ชูทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8) ผศ.พรรณี วิศิษฎร์วงศกร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 9) นางสาวอัจฉราวรรณ ณ สงขลา อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10) รศ.สุรีย์ แถวเที่ยง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11) ผศ.พเยาว์ ดีใจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12) ผศ.ภัทร์ทิพา เพรียวพาณิชย์ คณะบริหารธุรกิจ 13) ผศ.ระจิตรา ศุภดิลกลักษณ์ คณะบริหารธุรกิจ 14) ผศ.จุรีรัตน์ หล่อวิรัชสุธี คณะบริหารธุรกิจ 15) ผศ.ศุภฉัตร ศิริเธียร คณะบริหารธุรกิจ 16) ว่าที่ร้อยตรีวิชัย โกศลวัฒน์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17) นางอุบลวัลย์ อินทรปัญญา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18) นายวรพจน์ โหรวิชิต อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19) นางสัมปชัญ ดวงอาทิตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20) ผศ.วัชรินทร์ แสงมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21) ผศ.โกศล นิธิโสภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22) ผศ.สุนทรี สุวรรณสมบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์ 23) นางโรจน์รวี พจน์พัฒนพล อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 24) ผศ.สุวิมล จุลวานิช คณะศิลปศาสตร์ 25) ผศ.อาภาพรรณ ยุเหล็ก คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 26) นางพจนา นูมหันต์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 27) นายประยุทธ นาคเกษม ช่างไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 28) นายสมพงษ์ พายตะคุ พนักงานขับรถยนต์ คณะศิลปศาสตร์

หลังจากนั้นเป็นการแสดงจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ม.ราชมงคลพระนคร นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

ขอขอบคุณ ที่มา : กองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร

หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

หนุ่มหล่อ-สาวงาม จากคณะบริหารธุรกิจ คณะสิ่งทอ คณะคหกรรม และคณะศิลปศาสตร์…”คว้ามงกุฏ RMUTP Freshmen 2017″

หนุ่มหล่อ-สาวงาม จากคณะบริหารธุรกิจ คณะสิ่งทอ คณะคหกรรม และคณะศิลปศาสตร์…”คว้ามงกุฏ RMUTP Freshmen 2017″

ม.ราชมงคลพระนคร จัดการประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 สุดอลังการ ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี “หนุ่มหล่อบริหารฯ – สาวสวยศิลปศาสตร์” ซิวตำแหน่ง BOY & GIRL RMUTP FRESHMEN 2017 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ เตรียมยกทัพเยือน “ล้านนาเกมส์” พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานสากลนำเทคโนโลยี 4.0 พัฒนาระบบลงคะแนนเป็นระบบดิจิทัล “สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ & ทันสมัย”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ FRESHMEN DAY RMUTP 2017 ประกวด “ดาว – เดือน – ดาวเทียม” RMUTP FRESHMEN 2017 เพื่อประกวดค้นหาหนุ่มหล่อ-สาวสวย ภายใต้แนวคิด “Shine – เปล่งประกายในตัวตน” ได้แก่ Boy & GIRL / Miss Season Award / Miss Congeniality / Miss Jumbo Queen และรางวัลพิเศษอีกมากมาย ได้แก่ RMUTP Ambassador (ทูตประชาสัมพันธ์) / Best Performance และ Popular Vote พร้อมเงินสด และของรางวัลมากมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท

ในการนี้ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกอบรมของนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยงานกิจกรรม นศ. กองพัฒนานักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการและกิจกรรมดังกล่าว พิธีเปิดนิทรรศการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13 มีการแสดงโชว์เต้นประกอบเพลงสี่ภาคตระการตา นิทรรศการประกอบด้วย พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ประมวลภาพสรุปกิจกรรมการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในประเทศและการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ การสาธิตการแกะสลัก การทำขนมไทย ฯลฯ จากนั้นเป็นการประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 การประกวดเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 โดยมีการเก็บตัวและทำกิจกรรมร่วมกันประมาณ 3 สัปดาห์ สำหรับการประกวดในครั้งนี้ ชมรมศิลปะการแสดง ชมรมลีลาศ และเพชรราชมงคลพระนคร ได้จัดชุดการแสดงพิธีเปิด และการแสดงเพื่อเปิดตัวผู้เข้าประกวดในแต่ละรอบอย่างสวยงาม พร้อมกันนี้ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้นำเอาเทคโนโลยี 4.0 พัฒนาระบบลงคะแนนเป็นระบบดิจิทัล ใช้ง่าย มีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำในการคำนวณ และมีความทันสมัยสามารถสัมผัสได้ ทำให้สามารถยกระดับการประกวดก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น ขานรับนโยบายการก้าวเข้าสู่ Digital University ในอนาคตอีกด้วย

สำหรับพิธีประกาศผลรางวัลการประกวด รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นประธานในการมอบรางวัล ปรากฏการตัดสิน ดังนี้

BOY RMUTP FRESHMEN 2017

ชนะเลิศ ได้แก่ นายปณิธิ เฉลิมพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชร สายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายมานะชัย มากระจันทร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายโสภณ คำมา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

RMUTP Ambassador (ทูตประชาสัมพันธ์) ได้แก่ นายสราวุฒิ นาไชย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ นายอนุพงษ์ ไชยธงรัตน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับสายสะพายและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย

Best Performance ได้แก่ ชุณหนพ พิณเสนาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสายสะพาย โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

Popular Vote ได้แก่ ธนกฤต วรรณสุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 1,000 บาท สายสะพาย โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

*************************

GIRL RMUTP FRESHMEN 2017

ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชนิกานต์ ลำเจียก คณะศิลปศาสตร์ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชร สายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวจนิสตา กลับทับหลัง คณะศิลปศาสตร์ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกฤตธมล เขียมศิริ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

RMUTP Ambassador (ทูตประชาสัมพันธ์) ได้แก่ นางสาวอักษร เบ็ญจนิรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ และ นางสาวนัฏฐินี ทองอ่อน คณะศิลปศาสตร์ รับสายสะพายและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย

Best Performance ได้แก่ อภิญญา ประภารัตน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสายสะพาย โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

Popular Vote ได้แก่ พรชนก รวดเร็วการ คณะบริหารธุรกิจ รับเงินรางวัล 1,000 บาท สายสะพาย โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

*************************

Miss Season Award RMUTP 2017

ชนะเลิศ ได้แก่ ณภัทร เมธสุทธิ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชร สายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ยลระวี สัยสุภี คณะศิลปศาสตร์ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ฟารีดา ประภาพร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

RMUTP Ambassador (ทูตประชาสัมพันธ์) ได้แก่ กิตติธัท เนียมเปรม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ ธนภัทร์ สว่างอารมณ์ คณะศิลปศาสตร์ รับสายสะพายและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย

Best Performance ได้แก่ ธีรดา ศรีสกลสุภา คณะบริหารธุรกิจ รับสายสะพาย โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

Popular Vote ได้แก่ ยลรวี สัยสุภี คณะศิลปศาสตร์ รับเงินรางวัล 1,000 บาท สายสะพาย โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

*************************

Miss Congeniality RMUTP 2017

ชนะเลิศ ได้แก่ พิรัลรัตน์ หาญกุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชร สายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อรุณนภา วราภรณ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เพชรไพลิน คุ้มพลอย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

RMUTP Ambassador (ทูตประชาสัมพันธ์) ได้แก่ ปภาวรินทร์ เงินแพง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ บุณยวีร์ จิรประภากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสายสะพายและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย

*************************

Miss Jumbo Queen RMUTP 2017

ชนะเลิศ ได้แก่ ราเชล เบริคก์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชร สายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อุษามณี กล่อมกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ปฤษฎี สัตยรังสี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย โล่เกียรติยศ ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

RMUTP Ambassador (ทูตประชาสัมพันธ์) ได้แก่ ขวัญลดา บุญขวัญ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และ ปพิชญา มหาวัน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสายสะพายและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย

*************************

รางวัลกองเชียร์ดีเด่น ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

*************************

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่กำหนดจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ทั้งสิ้น 13 ชั่วโมงกิจกรรม

กิจกรรมมหาวิทยาลัย (บังคับเลือก) ด้านกีฬาและนันทนาการ 10 ชั่วโมงกิจกรรม

– พิธีเปิดการประกวด 3 ชั่วโมงกิจกรรม

– ชมการประกวด 3 ชั่วโมงกิจกรรม

– พิธีมอบรางวัล 3 ชั่วโมงกิจกรรม

– กิจกรรมพิเศษเข้าร่วมครบ 3 กิจกรรม 1 ชั่วโมงกิจกรรม

โดยได้รับทรานสคริปต์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ

– การเข้าชมนิทรรศการเพชรราชมงคลพระนคร 3 ชั่วโมง

สำหรับนักศึกษาทั่วไป สามารถลงทะเบียน AT CODE เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมด้วยตนเองที่เว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th

สำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มสภา-องค์การนักศึกษา / Supporter / Staff กองประกวด / นักแสดงจากชมรมศิลปะการแสดง / นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 13 / ทรานสคริปต์กิจกรรม ฯลฯ ให้ส่งหลักฐานที่ต้นสังกัดเพื่อส่งเอกสารมายังงานระบบสารสนเทศฯ กพศ. เพื่อขอรับชั่วโมงกิจกรรมต่อไป

ภาพถ่ายโดย : ณัฐศิษฏ์ เดชาวัฒนะพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ / สภาและองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร / กองสื่อสารองค์กร

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา / งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร ประกวด “ดาว – เดือน – ดาวเทียม” FRESHMEN RMUTP 2017 โค้งสุดท้าย สุดคึกคัก! หายใจรดต้นคอ คะแนนเบียดแต้มต่อแต้ม ลุ้นระทึก!ศุกร์ 15 กันยานี้…รู้ผล!

ม.ราชมงคลพระนคร ประกวด “ดาว – เดือน – ดาวเทียม” FRESHMEN RMUTP 2017 โค้งสุดท้าย สุดคึกคัก! หายใจรดต้นคอ คะแนนเบียดแต้มต่อแต้ม ลุ้นระทึก!ศุกร์ 15 กันยานี้…รู้ผล!

ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมเป็นกำลังใจ (heart) ให้กับเพื่อนนักศึกษาทั้ง 95 คน จาก 9 คณะ ใน “รอบตัดสิน” วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 12.30 – 17.00 น. เพียงใช้เวลาว่างจากการเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “ชมและเชียร์การประกวด FRESHMEN RMUTP 2017” จำนวน 5 รายการ ได้แก่ Boy, Girl, Season Award, Congeniality และ Jumbo Queen RMUTP 2017 และพิเศษขวัญใจของทุกท่าน Popular Vote ณ หอประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

(jackpot)นักศึกษาที่เข้าร่วมทุกชั้นปี จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวนกิจกรรมละ 3 ชั่วโมงกิจกรรม เข้าร่วมครบ 3 กิจกรรม รับเพิ่มพิเศษอีก 1 ชั่วโมงกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมงกิจกรรม (แจก AT CODE เฉพาะในงานเท่านั้น!!!) เพียงนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดและลงทะเบียนผ่านระบบบันทึกชั่วโมงกิจกรรมด้วยตนเอง AT CODE ที่เว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th

กำหนดการรับ AT CODE

(loud volume) รอบ 12.30 – 14.00 น.

ร่วมกิจกรรมประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 โดยเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และนิทรรศการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 13

(loud volume) รอบ 14.00 – 16.00 น.

ร่วมกิจกรรมชมการประกวด FRESHMEN RMUTP 2017

(loud volume) รอบ 16.00 – 17.00 น.

ร่วมกิจกรรมพิธีปิด ลุ้นและเชียร์ว่าใครจะครอง “มงกุฏ” อันทรงเกียรติ

หมายเหตุ: (check mark)กรุณาบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ร่วมเท่านั้น เพื่อลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น

ติดตามข่าวการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่

(notebook PC) เพจฝ่ายกิจการนักศึกษา fb.me/student.affairs.rmutp

(notebook PC) เพจกองพัฒนานักศึกษา fb.me/DSD.Rmutp

(notebook PC) เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th

(notebook PC) เพจงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา fb.me/saisrmutp

ภาพถ่าย : นัธทวัฒน์ เกตุแก้ว ชั้นปี 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน /ว่าที่ ร.ต.ธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร กพศ. /นายณรงค์กร ประสารแสง กสอ.

 

ที่มา : หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรม งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา ร่วมกับงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 ยิ่งใหญ่สุดอลังการ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา คัดเลือกทูตประชาสัมพันธ์เตรียมประชันโฉม หนุ่มหล่อ-สาวสวยใน “ล้านนาเกมส์”

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 ยิ่งใหญ่สุดอลังการ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา คัดเลือกทูตประชาสัมพันธ์เตรียมประชันโฉม หนุ่มหล่อ-สาวสวยใน “ล้านนาเกมส์”

 

ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนนักศึกษาทั้ง 95 คน จาก 9 คณะ ในรอบ PRELIMINARY พฤหัส 14 ก.ย. 60 และรอบตัดสิน ศุกร์ 15 ก.ย. 60 นี้ …เพียงใช้เวลาว่างจากการเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “ชมและเชียร์การประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 ” จำนวน 5 รายการ ได้แก่ Boy, Girl, Season Award, Congeniality และ Jumbo Queen RMUTP 2017 และ Popular Vote

ร่วมลุ้นว่าคณะใดจะได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ประชันโฉม หนุ่มหล่อ – สาวสวย ในกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” พร้อมรับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 13 ชั่วโมงกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

 

กำหนดการรับชั่วโมงกิจกรรม AT CODE มีรายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสที่ 14 ก.ย. 60

– นักศึกษารับ AT CODE ภายในงาน ลงทะเบียนเพียงรอบเดียวเท่านั้น รับทันที 3 ชั่วโมงกิจกรรม และสามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งวัน

– รอบ 09.30 – 12.00 น.

เป็นกิจกรรมประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 (ชุดนักศึกษา และตอบคำถาม)

– รอบ 13.00 – 17.00 น.

เป็นกิจกรรมประกวดฯ รอบความสามารถพิเศษ

***********

วันศุกร์ที่ 15 ก.ย. 60

– นักศึกษารับ AT CODE ภายในงาน นักศึกษาลงทะเบียนได้ทั้ง 3 รอบ รอบละ 3 ชั่วโมงกิจกรรม ครบทุกกิจกรรมรับเพิ่ม 1 ชั่วโมงกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมงกิจกรรม

– รอบ 13.30 – 14.00 น.

เป็นกิจกรรมประกวด FRESHMEN RMUTP 2017 ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และนิทรรศการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 13

– รอบ 14.00 – 16.00 น.

เป็นกิจกรรมชมการประกวด FRESHMEN RMUTP 2017

– รอบ 16.00 – 17.00 น.

เป็นกิจกรรมพิธีปิด ลุ้นและเชียร์ว่าใครจะครอง “มง” อันทรงเกียรติ และชมมินิคอนเสิร์ตจากชมรมดนตรีฯ

ติดตามผลงานกิจกรรมนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จากเพจต่างๆของมหาวิทยาลัย

-เพจกองประกวด https://www.facebook.com/bgrmutp

-เพจกองพัฒนานักศึกษา https://www.facebook.com/DSD.Rmutp

-เพจสภาและองค์การ น.ศ. https://www.facebook.com/Leaderrmutp

หมายเหตุ : นักศึกษาเป็นผู้ลงทะเบียนบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th และต้องลงภายในวันที่ร่วมกิจกรรมเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการลงบันทึกกิจกรรม

ที่มา : หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรม งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา ร่วมกับงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความจงรักภักดี ชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความจงรักภักดี ชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการประกาศเชิญชวนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความจงรักภักดีสนับสนุนกิจกรรมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดรถตู้ รับ-ส่ง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต มีกำหนดในการเข้ารับสิ่งของพระราชทานในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 การแต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการของมหาวิทยาลัย เท่านั้น! มียอดนักศึกษาจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจากทั้ง 9 คณะ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 คน ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเดินทางไปสมัครเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กันยายน 2560

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kingrama9.th

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติชั่วโมงกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับนักศึกษา จำนวนวันละ 5 ชั่วโมง โดยไม่จำกัดเวลา รวมทั้งสิ้น “16 วัน 80 ชั่วโมงกิจกรรม” ได้แก่

1)วันรับสมัคร สมัครที่ใดก็ได้ รับ 5 ชั่วโมงกิจกรรม

2)วันรับสิ่งของพระราชทาน ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด 5 ชั่วโมงกิจกรรม

3)ช่วงปฏิบัติงาน 18-31 ตุลาคม 2560 วันละ 5 ชั่วโมง ตามที่นักศึกษาปฏิบัติงานจริง

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษา “ใช้เวลาว่างหลังจากการเรียนและวันหยุดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว” โดยไม่จำกัดวันและเวลา โดยสามารถเลือกทำหน้าที่ได้ตามความสมัครใจ และฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ได้ออกแบบระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม แบบส่งหลักฐานการเข้าร่วมด้วยเอกสารหรือภาพถ่าย ( เพื่อใช้ในงานจิตอาสาเฉพาะกิจ รายละเอียด ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย)

ขั้นตอนการลงทะเบียนส่งหลักฐานด้วยรูปภาพ มีรายละเอียดดังนี้

1.ลงทะเบียนในระบบ ส่งภาพบัตรใบสมัคร (เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมอัตโนมัติ)

2.เพิ่มข้อมูลรูปภาพ ในวันรับสิ่งของพระราชทาน (เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมอัตโนมัติ)

3.วันปฏิบัติงานจริง (ลงทะเบียนการทำงานเป็นรายวัน ด้วยตนเอง)

4.หากไม่ส่งข้อมูลในวันปฏิบัติงานจริง สามารถยื่นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2560

อนึ่ง สำหรับในวันที่ 11 กันยายน 2560 เป็นการรับสมัครวันที่ 11 ของการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จุดลงทะเบียนหลักอยู่ที่ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เปิดให้บริการประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเภทงานให้จิตอาสาเลือกทำตามความถนัด 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานความปลอดภัยและการจราจร เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้คนไทยรักและสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลือดูแลกัน และส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักอดออม นอกจากที่อาคารสำนักพระราชวัง สนามเสือป่าแล้ว ประชาชนยังสามารถลงทะเบียน สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจได้ที่สำนักงานเขตต่างๆ ทั้ง 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร จังหวัดต่างๆ สมัครได้ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ส่วนต่างประเทศสมัครได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลประจำประเทศนั้น สำหรับยอดรวมที่ลงทะเบียน จนถึงวันที่ 11 กันยายน 60 มียอดรวมทั้งสิ้น 111,846 คน (อ้างอิง : สำนักพระราชวัง)

โปรดติดตามข่าวสารออนไลน์

– มหาวิทยาลัย http://www.rmutp.ac.th

– ฝ่ายกิจการนักศึกษา https://www.facebook.com/student.affairs.rmutp

– กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th

– งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กพศ. https://www.facebook.com/saisrmutp

– ไลน์ฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกชั้นปี

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

นศ.สื่อสารมวลชน มทร.พระนคร กลับไทยแล้ว หลังรับทุนอินโดฯ 1 ปี เตรียมสานฝัน “นักข่าวสาวที่แต่งชุดฮิญาบทำงานเป็นคนแรกในประเทศไทย”

นศ.สื่อสารมวลชน มทร.พระนคร กลับไทยแล้ว หลังรับทุนอินโดฯ 1 ปี เตรียมสานฝัน “นักข่าวสาวที่แต่งชุดฮิญาบทำงานเป็นคนแรกในประเทศไทย”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อม ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และนางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่ น.ส.จุฑาวรรณ ผลเจริญ หรือ “ซัยน่า” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่สำเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนประเทศอินโดนีเซีย ของสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย โดยเรียนในสาขาการท่องเที่ยว ระยะเวลา 1 ปี และเดินทางกลับสู่มาตุภูมิโดยสวัสดิภาพ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และได้เข้าพบอธิการบดีและผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานผลการศึกษา เมื่อเวลา 17.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ในการนี้ รศ.สุภัทรา อธิการบดี ได้ร่วมสนทนาและแสดงความยินดีที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย และสอบถามถึงประสบการณ์การเรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตในต่างแดน ซึ่ง “ซัยน่า” ได้เล่าถึงประสบการณ์ในต่างแดนด้วยท่าทีที่ยิ้มแย้มและมีความสุข

“ซัยน่า” เปิดเผยว่า การศึกษาเล่าเรียนที่อินโดนีเซียนั้น เป็นการเรียนแบบนักศึกษาที่โตแล้ว และต้องรับผิดชอบตนเอง จะไม่มีคนจ้ำจี้จ้ำไชเราเหมือนที่ประเทศไทย ทุกคนต้องรับฟังและปฏิบัติตาม ต้องดูแลตนเองทุกอย่าง ต้องตั้งใจเรียนมากๆ เนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาบาฮาซาอยู่เลย ภายในสองอาทิตย์แรก จะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษ และค่อยๆ ผสมปนกับภาษาบาฮาซา เมื่อถึงจุดที่ทางสถานศึกษาคิดว่านักศึกษาต่างชาติสามารถรับฟัง โต้ตอบได้บ้างแล้วก็จะเริ่มสอนเป็นภาษาบาฮาซาสำหรับเทคนิคการเรียนการสอนที่อินโดฯเน้นการปฏิบัติ เช่น การจัดโครงการหรือกิจกรรมขึ้นมาและเชิญนักศึกษาอื่นๆ ในสถานศึกษาเข้าร่วม และวัดผลจากการประเมิน และมีการทำวิจัยเป็นกลุ่มด้วย ในการไปเรียนครั้งนี้ ทำให้สามารถฝึกฝนเทคนิคทักษะในการสื่อสาร ฟังและพูด ส่วนทักษะทางการเขียนนั้น ไม่ได้เน้น ในการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ หนูได้ฝึกการใช้ชีวิตในต่างแดน ฝึกไหวพริบปฏิภาณในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ ได้เรียนรู้ชีวิต วิถีวัฒนธรรมในต่างแดน นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้ในห้องเรียน และหนูมีความฝันว่า อยากจะเป็นนักข่าวมุสลิมไทยคนแรกที่ทำงานสื่อสารมวลชนในประเทศไทย และสามารถสวมฮิญาบในการปฏิบัติงานได้อย่างภาคภูมิใจ

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษาอย่างอิสระ มีการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ควบคู่กับการศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรภาคบังคับ และมีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมโลก ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเน้นในเรื่องของ เทคโนโลยีสารสนเทศระบบดิจิทัลต่างๆ รวมถึงการสื่อสารด้วยภาษาที่สองขึ้นไป นักศึกษาที่มีความสามารถในเรื่องดังกล่าว ก็จะเป็นบัณฑิตที่สถานประกอบการมีความต้องการสูง มีเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น และมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีบุคลากรที่มีคุณภาพร่วมกันพัฒนามาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลในอนาคตต่อไป

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สนับสนุนนักศึกษาร่วมเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สนับสนุนนักศึกษาร่วมเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบนโยบายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ดำเนินการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกชั้นปีของ มทร.พระนคร เข้าร่วมเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อเป็นการรวมพลังความจงรักภักดีอันมีค่า หลอมรวมพลังจิตอาสาของมหาวิทยาลัยที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลาแห่งการเสด็จสู่สวรรคาลัย

สำหรับ งานจิตอาสาเฉพาะกิจ มีทั้งสิ้น ๘ ประเภท ได้แก่ ๑.งานดอกไม้จันทน์ ๒.งานด้านประชาสัมพันธ์ ๓.งานโยธา ๔.งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ๕.งานบริการประชาชน ๖.งานแพทย์ ๗.งานรักษาความปลอดภัย ๘.งานจราจร

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังกำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ สนามเสือป่า โดยผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวังดุสิต หรือพื้นที่ใกล้เคียง หรือสำนักงาน ๕๐ เขต ผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่จัดงานในเขตนั้น ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://kingrama9.th

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึง

ขอเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยอนุมัติรหัสและชั่วโมงกิจกรรม ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับกิจกรรม “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” วันละ ๕ ชั่วโมงกิจกรรม ตามการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดรถตู้ เพื่ออำนวยความสะดวก รับ-ส่ง นักศึกษาไปยังสถานที่รับสมัครตลอดทั้งวัน ฟรี!!! ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ นี้ เวลา ๐๙.๓๐ –๑๕.๐๐ น. กำหนดจุดขึ้นรถ บริเวณด้านหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี โดยหลักฐานในการสมัคร ใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น นักศึกษาที่เข้าร่วม จะได้รับสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และ ปลอกแขน

อนึ่ง หลังเสร็จสิ้นการทำกิจกรรมขอให้นักศึกษาส่งหลักฐานการเข้าร่วม ได้แก่

๑.ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน

๒.ส้าเนาบัตรประชาชนจิตอาสา

ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะที่ตนเองสังกัด ไม่เกินวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และ ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา เป็นผู้ประสานงาน โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ ๙๐๔ ๖๐๐๓โทรศัพท์สำนักงาน ๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๓๒๓ หรือ ID Line : Yutthapoom.s5335

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th