ราชมงคลพระนคร ดึงทีมชาติไทย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง

ราชมงคลพระนคร ดึงทีมชาติไทย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักกีฬาสมาชิกชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวล์ส มทร.พระนคร ซึ่งจัดโดยชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวล์ส มทร.พระนคร เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจในกีฬาเปตองนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักกีฬาเปตองที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางสู่การเป็นนักกีฬาเปตองทีมชาติไทยในอนาคต

โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อนุรักษ์ รักษาภัย ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตองทีมชาติไทย สังกัดกองทัพอากาศ พร้อมทั้งทีมนักกีฬาเปตองทีมชาติไทย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้รับการฝึกปฏิบัติการเล่นกีฬาเปตองขั้นพื้นฐาน และฝึกทักษะขั้นพิเศษ ณ สนามเปตอง คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ด้วย

ที่มา : กองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

เพราะ…นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย!

เพราะ…นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย!

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.พระนคร ได้เข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บ และมอบกระเช้าผลไม้ให้กับนศ.จีน และนักศึกษาไทยที่ประสบอุบัติเหตุ ได้แก่ นายศุภณัฐ อุ่นเรือน นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ Miss CHEN LU นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ประสบอุบัติเหตุและเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมิชชั่น

สำหรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกคน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ท่านสามารถยื่นบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน และเข้ารักษาตัวได้ โดยไม่ต้องชำระเงิน ในวงเงิน 20,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ใน 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลมิชชั่น โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลบางโพ และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สาขาประชาชื่น

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ของทุกคณะ และงานสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : งานสวัสดิการ กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

“มง! จะลงใคร?” Mr. & Miss RMUTP 2018 และสาวงามเพศสร้างสรรค์ ทุกประเภท เปิดรับสมัครวันนี้ เป็นวันสุดท้ายแล้ว… อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ!!!! ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

“มง! จะลงใคร?”

Mr. & Miss RMUTP 2018 และสาวงามเพศสร้างสรรค์ ทุกประเภท

เปิดรับสมัครวันนี้ เป็นวันสุดท้ายแล้ว… อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ!!!!

ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

#RMUTP_AWARDS_2018

#เปิดรับสมัครถึง20สิงหาคมนี้ เท่านั้น

#อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือ

#คุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้สร้างสรรค์สิ่งดีดีให้กับมหาวิทยาลัย

#THIS_IS_ME

#ทรงคุณค่า จากตัวตน

“มงกุฏความงามอันทรงคุณค่า” อาจเป็นของคุณ!…

***สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

RMUTP Award 2018 เปิดรับสมัครหนุ่มหล่อ สาวสวย และเพศสร้างสรรค์ (This is ME) ทรงคุณค่าจากตัวตน

***ขอเชิญชม&เชียร์การประกวดรอบตัดสิน ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

***สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

– คุณธีรพล ชมชื่น (พี่เอ็ม) 0621954328

– คุณชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง (พี่ลิลลี่) 0971131497

– โทรศัพท์ภายใน 6508

ศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร คัดเลือกทูตประชาสัมพันธ์ระดับคณะ “ดาว-เดือน-ดาวเทียม” ปี 2018 … หนุ่มหล่อจากภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ครองตำแหน่งเดือนคณะ ส่วนดาว&ดาวเทียม สาวสวยจากสาขาการท่องเที่ยว ครองมงกุฎ ทั้ง 2 ตำแหน่ง

ศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร คัดเลือกทูตประชาสัมพันธ์ระดับคณะ “ดาว-เดือน-ดาวเทียม” ปี 2018 … หนุ่มหล่อจากภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ครองตำแหน่งเดือนคณะ ส่วนดาว&ดาวเทียม สาวสวยจากสาขาการท่องเที่ยว ครองมงกุฎ ทั้ง 2 ตำแหน่ง

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้รับเกียรติจาก ผศ. ว่าที่ ร.ต.วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เชิญเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการประกวด และเป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวด Mister & Miss and Miss Queen Liberal Arts 2018 โดยมี อาจารย์ประดิษฐ์ พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์พัดยศ เพชรวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อม บุคลากร คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญการประกวดนางงาม และบรรดาสาวงามจากเวทีระดับชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

กิจกรรมการประกวดได้รับความสนใจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาต่างๆ ในคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการประกวด ร่วมชม-เชียร์อย่างคึกคัก

ผลการประกวด Mister Miss & Miss Queen Liberal Arts 2018 มีดังนี้

Mister Liberal Arts 2018 ได้แก่

1.ชนะเลิศ นายชัยโย วงษ์หาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับมงกุฎเพชร พร้อมสายสะพาย และเครื่องสำอางค์ MTI

2.รองอันดับ 1 นายนำโชค เซียสกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับรางวัลเครื่องสำอางค์ MTI พร้อมสายสะพาย

3.รองอันดับ 2 นายศรุตพล ลาศศิลป์ สาขาวิชาการโรงแรม รับรางวัลเครื่องสำอางค์ MTI พร้อมสายสะพาย

Miss Liberal Arts 2018 ได้แก่

1.ชนะเลิศ นางสาวทิชา ปัญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว รับมงกุฎเพชร พร้อมสายสะพาย และเครื่องสำอางค์ MTI

2.รองอันดับ 1 นางสาวจุฑามาส บุญมี สาขาวิชาการโรงแรม รับรางวัลเครื่องสำอางค์ MTI พร้อมสายสะพาย

3.รองอันดับ 2 นางสาววชิรญาณ์ ง้งเอี่ยมบุญ รับรางวัลเครื่องสำอางค์ MTI พร้อมสายสะพาย

Miss Queen Liberal Arts 2018 ได้แก่

1.ชนะเลิศ นางสาวภัทรศญา สกุลวัฒนากิจเลิศ สาขาวิชาการท่องเที่ยว รับมงกุฎเพชร พร้อมสายสะพาย และเครื่องสำอางค์ MTI

2.รองอันดับ 1 นางสาวลลิตา เลิศวรคุณ สาขาวิชาการโรงแรม รับรางวัลเครื่องสำอางค์ MTI พร้อมสายสะพาย

3.รองอันดับ 2 นางสาวรินรดา ประเสริฐวัฒนานุกุล สาขาวิชาการท่องเที่ยว รับรางวัลเครื่องสำอางค์ MTI พร้อมสายสะพาย

Popular Vote liberal Arts 2018 ได้แก่ หมายเลข B6 นายสุรศักดิ์ วิริยะภักดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Miss Photogenic ได้แก่ หมายเลข G6 นางสาวจุฑามาศ บุญมี สาขาวิชาการโรงแรม

Smart and Smile ได้แก่ หมายเลข G1 นางสาวทิชา ปัญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว

อนึ่ง การประกวด Mister Miss & Miss Queen of Liberal Arts 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถ และมีทัศนคติที่ดีในการเป็นนักศึกษาต้นแบบ พร้อมทำหน้าที่ทูตประชาสัมพันธ์และเป็นตัวแทนของคณะศิลปศาสตร์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

“กิจกรรมการประกวดนี้ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกการวางแผนงานและการปฏิบัติงาน ฝึกการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การประสานงานกับบุคคลและหน่วยงาน โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นผู้ดำเนินงาน ประสบการณ์ทุกด้านที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคตต่อไป นักศึกษาจะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สถานประกอบการต้องการอย่างแน่นอน” ผศ.ยุทธภูมิ รองอธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร สุดเจ๋ง!!! รวบ 3 รางวัลเกียรติยศสุดยิ่งใหญ่ เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (รางวัลประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดี! : Congratulations!

ม.ราชมงคลพระนคร สุดเจ๋ง!!! รวบ 3 รางวัลเกียรติยศสุดยิ่งใหญ่ เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (รางวัลประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

นายกองค์การนักศึกษา คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขาฯองค์การ นักศึกษาจากคณะสื่อสารมวลชน คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นด้านนันทนาการ และชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลกลุ่มเยาวชนทั่วไปดีเด่น ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จากกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร กล่าวชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ทั้งประเภทเยาวชนและกลุ่มเยาวชนทั่วไป จาก กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ความมีจิตอาสา เสียสละอุทิศตนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับชุมชน มหาวิทยาลัย หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะและได้รับการยอมรับจากทุกๆภาคส่วน สร้างชื่อเสียงอันดีงามให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาสมดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม”

ในการนี้ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการมอบรางวัลและให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สำหรับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดถึง 151 ผลงาน และได้รับคัดเลือกเพียง 59 ผลงาน จาก 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร และนักศึกษาของ ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ราย และ ชมรมของ ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มเยาวชนดีเด่นของกรุงเทพมหานคร 1 ชมรม มีรายละเอียดดังนี้

1.นายพรศักดิ์ ข้อยี่แซ่ นายกองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประเภทบุคคลเยาวชนทั่วไป ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

2.นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประเภทบุคคลเยาวชนทั่วไป ด้านนันทนาการ ประจำปี 2561

3.ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ซึ่งเป็นชมรมที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมด้านส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประเภทกลุ่มเยาวชนทั่วไป ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

อนึ่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) เป็นประจำทุกปี นับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 13 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน ด้านการต่อต้านยาเสพติด ด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย รางวัลประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ประเภทบุคคลเยาวชนทั่วไป และเยาวชนประกายเพชร (ต่อเนื่อง) และประเภทกลุ่มเยาวชนทั่วไปและเยาวชนประกายเพชร (ต่อเนื่อง)

ถ่ายภาพ : นางสาวชนัญชิดา สุจิตจูล หัวหน้างานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

เชียร์ทีมเซปักตะกร้อพระนคร ในศึกระดับนานาชาติ ส่งกำลังใจเชียร์ ทีมเซปักตะกร้อ ม.ราชมงคลพระนคร ใน “เซปักตระกร้อพัทยาคัพ”

เชียร์ทีมเซปักตะกร้อพระนคร ในศึกระดับนานาชาติ

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.พระนคร

ส่งกำลังใจเชียร์ ทีมเซปักตะกร้อ ม.ราชมงคลพระนคร ใน “เซปักตระกร้อพัทยาคัพ” ระหว่าง 18-19 สิงหาคม 2561 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ ณ จังหวัด ชลบุรี

…นายสนทยา การด ผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อ เปิดเผยว่า จาก 48 ทีม 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย บรูไนดารุสลาม และมาเลเซีย โดยวันนี้ ทีม มทร.พระนคร ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบ16 ทีมสุดท้ายแล้ว

สนใจสมัครเข้าเรียน ด้วยโควตา หรือ ทุนนักกีฬา 100% ติดต่อไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : งานกีฬา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” จากกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

ม.ราชมงคลพระนคร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” จากกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเปิดกิจกรรมการบรรยายอบรมขยายผล ของวิทยากรจิตอาสา 904 เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เมื่อ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สำหรับ คณะวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 สำเร็จการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ดำเนินกิจกรรม โดยกองกิจการในพระองค์ฯ สำนักราชเลขานุการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ซึ่งได้กำหนดให้ชุดวิทยากร จิตอาสา 904 เดินทางไปอบรมความรู้ในเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นมา

เนื้อหาสำคัญ กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระ ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัติรย์ของไทย ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ประเภทของการทำจิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน ความหมายของการทำจิตอาสา และการทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยกระบวนการจิตอาสา

ทั้งนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย และดำรงอยู่ภายใต้ทศพิศราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงน้อมนำพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยและพอเพียง มีความรักความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นที่พึ่งของสังคม ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง

“การอบรมในวันนี้ คณะวิทยากรจิตอาสา 904 จัดได้ดีมากค่ะ นักศึกษา มทร.พระนคร เกิดความตระหนักรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความปลื้มปีติบังเกิดจนมิอาจกลั้นน้ำตาได้ การจัดวางเนื้อหากับกลวิธีการพูดของคณะวิทยากร ทำได้ดีมากๆ จนอาจกล่าวได้ว่า…หากไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักให้ชาติบ้านเมืองแล้ว ประเทศไทยคงมิอาจธำรงความเป็นไทยอยู่ได้ นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จวบจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ล้วนมีคุณูปการต่อสยามประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชดำริโครงการดีๆมากมาย แต่เยาวชนคนไทยอาจยังไม่ทราบ กิจกรรมในวันนี้ ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจและเกิดความซาบซึ้งมากยิ่งขึ้น …ปิดท้ายการบรรยาย เมื่อเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้น เสียงเปล่งร้องของทุกคนในห้องประชุม จึงเป็นประจักษ์พยาน ที่แสดงถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทย อย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย…” อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

กิจกรรมเริ่มในเวลา 07.00 น. โดยผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดนรนาถสุนทริการาม นำโดยพระราชสารเมธี เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อธิการบดี และผู้บริหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้น อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำปานะ ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าหอประชุมดีฮอลล์

ในเวลา 09.00 น. อธิการบดีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากทุกคณะ ประกอบพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี และถวายพานพุ่ม โดยอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก กอง ศูนย์ ประธานสภาคณาจารย์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ตามลำดับ จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อธิการบดีลงนามถวายพระพร

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กองกลาง ในการจัด และตกแต่งสถานที่ งานกิจกรรมนักศึกษา งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และสำนักวิทยบริการเทคโนโลยี บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน สนับสนุน น้ำดื่มคริสตัล และผลิตภัณฑ์ เอสท์ แคน

นอกจากนั้น นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม อันเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเป็นกระบวนการที่มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา เล็งเห็นความสำคัญเพื่อก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วยความมีวินัย ฝึกจิตสาธารณะ และรักษาขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษา เป็นจำนวน 3 ชั่วโมงอีกด้วย

ทีมา : งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th.

ม.ราชมงคลพระนคร กำหนดจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ม.ราชมงคลพระนคร กำหนดจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ทุกท่านร่วมโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

07.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกันที่หอประชุมดีฮอลล์

– พระสงฆ์ 10 รูป ฉันภัตตาหารเช้า

07.30 น. – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

08.00 น. – ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

– รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

09.00 น. – พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี

– ผู้บริหารและแขกรับเชิญถวายพานพุ่ม

– อธิการบดีถวายพานพุ่ม และกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี

– ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

– ร่วมลงนามถวายพระพร

10.30 น. – ถ่ายภาพหมู่ตามลำดับดังนี้

* อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร

* อธิการบดี พร้อมประธานสภาคณาจารย์, นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร, นายกสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช, นายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ, นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร, ประธานชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, ผู้จัดการร้านสหกรณ์พณิชยการพระนคร, ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

* อธิการบดี และบุคลากร สถาบัน สำนัก กอง ศูนย์ สถานีวิทยุฯ

* อธิการบดี คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 9 คณะ ตามลำดับ

* ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

หมายเหตุ

* ผู้ถวายพานพุ่ม แต่งกายชุดปกติขาว

* สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ “โทนสีฟ้า”

* นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษา

* นักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน 3ชั่วโมง)

ที่มา : งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

งานแนะแนวฯ กองพัฒน์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ มทร.พระนคร ไอเดียเจ๋ง! เตรียมเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการบริการให้คำปรึกษา ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี

งานแนะแนวฯ กองพัฒน์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ มทร.พระนคร ไอเดียเจ๋ง! เตรียมเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการบริการให้คำปรึกษา ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายมอบให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการบริการให้คำปรึกษา โดยงานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษาดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา การบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว เพื่อเปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่มีประเด็นปรึกษา หรือมีความคับข้องใจ ประสบปัญหาส่วนตัว ทั้งในด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ บุคลิกภาพ การปรับตัว หรือปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบกับการเรียนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างไม่มีความสุข  ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ดังกล่าว จะสามารถช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจตนเอง พึ่งพาตนเอง รับผิดชอบต่อตนเอง สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจผู้อื่นและปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ซึ่งงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้ดำเนินการจัดสถานที่เพื่อให้บริการนักศึกษา ดังนี้

1.บริการให้คำปรึกษาและคำแนะแนว สำหรับนักศึกษาที่รู้สึกคับข้องใจ ประสบปัญหาส่วนตัวอารมณ์ สังคม จิตใจ บุคลิกภาพ การปรับตัว หรือปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบกับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

2.จัดอบรมพัฒนาทักษะและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะจัดบรรยายพิเศษให้ความรู้ อบรมเทคนิคทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีของนักศึกษา เช่น การปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ การเตรียมตัวสมัครงาน และการอบรมอาชีพอิสระ เป็นต้น

3.บริการด้านการทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาและแปลผล เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต สำรวจสภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข

4. Relaxation Room เป็นห้องเพื่อการผ่อนคลายด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การอ่านหนังสือเพื่อการผ่อนคลาย การเล่นดนตรี การฟังดนตรีบำบัด (music therapy) ปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุล มีมุมมองในเชิงบวก ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล (Anxiety/ Stress Management) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ความจำ เสริมสร้างสมาธิ พัฒนาทักษะสังคม

 

สำหรับนักศึกษาที่สนใจใช้บริการ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้เป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 20 คน ครั้งละประมาณ 45 – 60 นาที

ณ ห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการบริการให้คำปรึกษา (Relaxation Room) กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี โดยเปิดให้บริการใสวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์เพียงสแกน QR Code หรือ Click link ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERj7X9TpisQ9gCeJxysYp_jadsU409FhiiE0aylwVHakuyQ/viewform

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964

หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

Line ID : yutthapoom.s5335

**หมายเหตุ : ผู้เข้าใช้บริการจะต้องจองห้อง ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดคิวและรับบริการ

ที่มา : งานแนะแนวฯ กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

#http://www.rmutp.ac.th