วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฏหมายไทย”

วันนี้ วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฏหมายไทย”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมงาน “วันรพี” ตามรายละเอียดในกำหนดการ ดังภาพ

การแต่งกาย : ชุดไทย-ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์ สำหรับนักศึกษา แต่งชุดพิธีการ

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดประกวดสุนทรพจน์วันแม่…เหลือเวลาสมัครได้อีกหนึ่งวันสุดท้าย เงินรางวัล!รวมกว่า 22,000 บาท

 

 

ขอเชิญนักเรียนมัธยม และนักศึกษาปริญญาตรี ทั้งประเทศ สมัครประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตามโครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 85 พรรษา มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นสองระดับ ดังนี้

1) ระดับมัธยมศึกษา พูดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ลูกเชิดชูบูชาพระคุณแม่”

2) ระดับอุดมศึกษา พูดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “พระเป็นยิ่งกว่าแม่ของแผ่นดิน”

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคมศกนี้ ก่อนเวลา 16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/xjRXuS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน! 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมกับสาขาภาษาไทยประยุกต์ กลุ่มภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ และสภาคณาจารย์ ม.ราชมงคลพระนคร

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน Liberal Arts Galaxy Freshmen 2017

 

คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน Liberal Arts Galaxy Freshmen 2017

คัดเลือกทูตประชาสัมพันธ์ของคณะประจำปี 2560 ผลหนุ่มหล่อจากสาขาการท่องเที่ยว & สาวสวยจากสาขาการโรงแรม ครองมงกุฏ Mr.&Miss&Miss Queen Liberal Arts 2017

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์และการประกวด ดาว-เดือนคณะ ภายใต้คอนเซป “Liberal Arts Galaxy Freshmen 2017” โดยมีผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อ 4 ส.ค.60

สำหรับ การแข่งขันกีฬาระหว่างสาขา ประกอบด้วย สาขาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม และสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เป็นการแข่งขันกีฬาที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษารุ่นพี่ โดยมีการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 17 ก.ค.-4 ส.ค. 2560 สรุปผลการแข่งขัน เจ้าเหรียญทองได้แก่ สาขาการโรงแรม (16 เหรียญทอง) แชมป์การประกวดกองเชียร์ ได้แก่ สาขาการโรงแรม , ชนะเลิศการประกวดผู้นำเชียร์ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยว และ ขบวนพาเหรดยอดเยี่ยม ได้แก่ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ด้านกิจกรรมภาคค่ำ Freshmen Night เป็นการประกวดดาว-เดือนคณะศิลปศาสตร์ ภายใต้คอนเซป “Liberal Arts Galaxy Freshmen 2017” เพื่อค้นหาตัวแทนคณะ สำหรับการประกวดระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภัทรา วิรุฬหธนกิจ Miss Mimoza Queen Thailand 2015 ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ผลการประกวดมีรายละเอียดดังนี้

# Mr. Liberal Arts 2017 ได้แก่ นายสุทธิชัย ฤกษ์สระ (บิว) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว

# Miss Liberal Arts 2017 ได้แก่ นางสาวจณิสตา กลับทับลัง (จณิส) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม

# Miss Queen Liberal Arts 2017 ได้แก่ รัฐฐา อัสราเดชากุล (ดัชมิล) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม

ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศและการถ่ายทอด Live ย้อนหลังได้ที่ www.larts.rmutp.ac.th หรือ Facebook Fanpage : คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ขอขอบคุณ ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ผู้แทน ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมประชุม ครั้งที่ ๒ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วชิราวุธวิทยาลัย

ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โดยมี ๓ องค์หลัก เป็นประธานที่ประชุม นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต ประธานในที่ประชุม นายสุนิติ พรายศรี ผู้แทนสำนักพระราชวัง และนายปิยะชนก ลิมประพันธุ์ รองผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ในการประชุมครั้งนี้ มีส่วนงานของสำนักงานเขตดุสิต ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นแม่งานเตรียมการรับเสด็จฯ พร้อมด้วยหลายภาคส่วน อาทิ สำนักพระราชวัง วชิราวุธวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนในสังกัดพื้นที่เขตดุสิต สถานีตำรวจนครบาลดุสิต สามเสน นางเลิ้ง การไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หลายหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม

สำหรับในส่วนสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ท่าน รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และ อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ นางสาวสโรชา หัตถกรรม หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา และว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศ เพื่องานกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ในครั้งที่ ๒ นี้

อนึ่ง ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร นักวิชาการศึกษาปปฏิบัติการ งานกิจกรรมนักศึกษา (ได้เข้าประชุม ครั้งที่ ๑) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทนหัวหน้าสวัสดิการและการบริการนักศึกษา ท่านติดภารกิจราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในครั้งนี้

การประชุมฯ ครั้งที่ ๒ จัดประชุม ในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารประชาธิปก วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดงาน “วันรพี” รำลึกพระกรุณาธิคุณกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย

ขอเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมงานวันรพีรำลึก ในวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีกำหนดการดังนี้

๐๗.๐๐ น. – กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ลงทะเบียนพร้อมกันที่หอประชุม ดีฮอลล์

– พระสงฆ์ ๑๐ รูป จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ฉันภัตตาหารเช้า

๐๗.๓๐ น. – พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศแด่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

– ชมวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติ

– พิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญวันรพีรำลึก

๐๘.๓๐ น. – รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

๐๙.๐๐ น. – ประธานในพิธี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกันที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์

– ประธานจุดธูปเทียนสักการะพระภูมิ, ศาลพระรูป, พระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พร้อมวางพวงมาลาถวายสักการะฯ

– คณะผู้บริหาร ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ พร้อมผู้นำนักศึกษา วางพวงมาลาถวายสักการะฯ ตามลำดับ

– กลอนสดุดีสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

– พิธีบวงสรวงพร้อมเครื่องสักการะ (บริเวณพระอนุสาวรีย์)

– ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา สักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระภูมิ, ศาลพระรูป

๐๙.๓๐ น. – ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

หมายเหตุ : คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมงาน แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ หรือชุดผ้าไทยไว้ทุกข์

– นักศึกษา แต่งกายชุดพิธีการ (ติดโบว์ดำ)

***นักศึกษาทุกชั้นปี ที่เข้าร่วมพิธี จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ๓ ชั่วโมง

ขอขอบคุณที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน

 

 

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน

 

เรียน ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน ทุกท่าน

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา มทร.พระนคร ชื่อบัญชี “รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เลขที่บัญชี 880-7310-787 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กองคลัง มทร.พระนคร โทรสาร 02 280 0931 หรืออีเมล apisit.t@rmutp.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ โทร.02 665 3777 ต่อ 6508 สายด่วน! 081 904 6003 , 062 195 4328 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ นมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) นำนักศึกษาในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 มทร.พระนคร เข้ากราบนมัสการ พระเดชพระคุณ พระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญานนท์วิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ดำเนินกิจกรรมโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

คณะนักศึกษาในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ได้เข้านมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร รับฟังโอวาทจากหลวงพ่อ ในการนี้ รศ.สุภัทรา เป็นผู้แทนคณะนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ ถวายไตรจีวร พานธูปเทียนแพ และปัจจัยร่วมทำบุญจากคณะนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ ประจำสาขาที่ 176 เป็นจำนวนเงิน 18,920 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีรัตนธรรมาราม และนางอำภา เจียรกิตติกุล ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ร่วมถวายพลอย 100,000 กะรัต และเครื่องปั้นดินเผารูปสัตว์เพื่อประดับในสระบัวจำลองรอบฐานพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย หรือหลวงพ่อหยก และคุณสุเทพ สุธัญญวินิจ นักศึกษาวิทันตสาสมาธิรุ่นที่ 2 และครอบครัว ถวายภาพเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร จากนั้น พระอาจารย์หลวงพ่อ ได้มอบพระเกศของหลวงพ่อ ในผอบแก้ว ให้กับท่านอธิการบดี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป

ในการนี้ คณะนักศึกษาในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สุริยา มากมูล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ผู้ดูแลสาขา สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 อาจารย์นริศ พุ่มดนตรี ผู้ช่วยผู้ดูแลสาขา นำคณะนักศึกษาสักการะสิ่งมงคลประจำวัดธรรมมงคล ประกอบด้วย พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย หรือหลวงพ่อหยก พระหยกแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก เจ้าแม่กวนอิมหยกแกะสลัก และพระพุทธสุพิโนภาสศาสดา หรือหลวงพ่อใหญ่ พระประธานประจำพระอุโบสถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการอนุมัติเป็นสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 ในปี 2559 จัดการเรียนการสอนวิชาสมาธิ เริ่มต้นจากหลักสูตรชินสาสมาธิ หลักสูตรวิทิสาสมาธิ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ต่อเนื่องด้วยหลักสูตรญาณสาสมาธิ จนถึงปัจจุบัน ทางสถาบันได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิเพิ่มพลังจิต แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและการทำสมาธิ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสงบสุข

ขอขอบคุณที่มา กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดคำขวัญวันรพีรำลึก ประจำปี 2560

 

หลักเกณฑ์การประกวด

แต่งคำขวัญ โดยมีเนื้อหาเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ความยาวไม่เกิน 16 คำ (พยางค์)

การส่งผลงาน…

ส่งผลงานได้ที่อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยของนักศึกษา หรือที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ID Line : yutthapoom.s5335

ทั้งนี้ หมดเขตภายในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 (เวลา 16.30 น.)

การประกาศผล

ประกาศผลการประกวดในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ทางเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม http://cul.offpre.rmutp.ac.th และแฟนเพจ กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร www.facebook.com/rmutpculdiv/

ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเข้ารับรางวัล ในงานวันรพีรำลึก วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 7.00 – 9.30 น.

รางวัลที่ได้รับ…

ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 700 บาท

– รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัลๆ ละ 300 บาท

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร 02 665 3777 ต่อ 6626

หรือสายด่วนที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร 08 1904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมกับกลุ่มภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ และสภาคณาจารย์ข้าราชการ ม.ราชมงคลพระนคร

 

ขอขอบคุณ ที่มา: กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร รับกิตติบัตรที่ปรึกษาสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ให้เข้ารับกิตติบัตร ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมสโมสรฯ สมัยที่ 21

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับกิตติบัตรดังกล่าว โดยมีนายไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ สมัยที่ 21 (พ.ศ.2560 – 2562)

ในการนี้ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบกิตติบัตรดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ สถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้น จนถึงบัดนี้ โดยเหล่าลูกเสือทั่วประเทศ ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมหลากหลายด้าน อาทิ ด้านความมั่นคงของประเทศ การบริการสุขภาพอนามัยของชุมชน การแก้ปัญหาเยาวชน ฯลฯ อันเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

จากคำกล่าวที่ว่า “มือของผู้ให้ ย่อมสูงกว่ามือของผู้รับเสมอ ฉันใด…จิตใจของผู้ให้ ย่อมสูงส่งตาม ฉันนั้น” กิจกรรม “ลูกเสือ” จึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ปลูกฝังความเป็นผู้ให้แก่ลูกหลานเยาวชนไทย ทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนของชาติซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ เป็นพลเมืองดี มีความรู้ ความสามัคคี เฉลียวฉลาด และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยความเสียสละ จึงเป็น “ผู้ให้” ที่ควรค่าแก่การได้รับการยกย่องอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอนวิชาลูกเสือในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ทุกสาขาวิชา จำนวน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีลูกเสือในสังกัด 3 ชั้นปี ผลิตลูกเสือวิสามัญ จำนวนกว่า 700 คน เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติ มีจิตสาธารณะพร้อมรับใช้สังคมและประเทศชาติ สืบไป

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://rmutp.ac.th

เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://off.pre.rmutp.ac.th

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนกว่า 1,000 คน ร่วมแสดงความจงรักภักดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

พิธีเริ่มในเวลา 07.00 น. อธิการบดีและผู้บริหาร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์จากวัดนรนาถสุนทริการาม นำโดยพระราชสารเมธี เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อธิการบดีและผู้บริหารถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ตามด้วยกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำปานะ

ในเวลา 09.00 น. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยอธิการบดี เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพร ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และหน่วยงานต่างๆ อาทิ อดีตรองอธิการบดี , นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร, นายกสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช, นายกสมาคมศิษย์เก่าช่างกลพระนครเหนือ, นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร, ประธานชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ , อดีตผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ดี สังกัดสโมสรไลออนส์สยาม เซนเทนเนียล กรุงเทพ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน เข้าร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดีดังกล่าว

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทุกสมาคมศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำนักวิทยบริการเทคโนโลยี กองสื่อสารองค์กร กองกลาง และกองพัฒนานักศึกษา (งานกิจกรรมนักศึกษา และงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจกรรมนักศึกษา) เป็นคณะกรรมการดำเนินการ

อนึ่ง สำหรับพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มีพระนามแรกประสูติว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูปการมหิตลาดุลยเดช ภิมพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร” สำหรับพระนาม “วชิราลงกรณ” นั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงตั้งถวาย มีที่มาจาก “วชิรญาณ” พระนามฉายาขณะผนวชในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผนวกกับ “อลงกรณ” จากพระนามในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์มีพระเชษฐภคินี 1 พระองค์ คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระขนิษฐา 2 พระองค์ คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงได้รับการศึกษาระดับอนุบาลศึกษา ที่พระที่นั่งอุดรภาค พระราชวังดุสิต และทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนจิตรลดา ระหว่าง พ.ศ. 2499 – 2505 ทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ระหว่าง พ.ศ. 2509 – 2513 จากนั้นได้ทรงศึกษาระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงส์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแครนเบอร์ร่า ทรงเลือกศึกษาในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2519 จากนั้นในพุทธศักราช 2519 ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและทรงศึกษางานด้านการทหารในประเทศออสเตรเลีย และทรงประจำการ ณ กองปฏิบัติการทางอากาศพิเศษที่นครเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังทรงศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 5 – 6 ระหว่างพุทธศักราช 2520 – 2521 และทรงได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อพุทธศักราช 2531 ครั้นถึงพุทธศักราช 2533 ทรงเข้ารับการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร แห่งสหราชอาณาจักรด้วย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในครั้งนี้ของประชาชนทุกหมู่เหล่า จึงเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรก เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน

#http://www.rmutp.ac.th

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร