มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๐๗.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนพร้อมกันที่หอประชุมดีฮอลล์ พระสงฆ์ ๙ รูป ฉันภัตตาหารเช้า

๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หรือน้ำปานะ จากนั้น แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารเช้า

๐๙.๐๐ น. พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายพานพุ่ม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพร

๑๐.๓๐ น. ถ่ายภาพหมู่ตามลำดับดังนี้

#รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร

#อธิการบดีพร้อมประธานสภาคณาจารย์, นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร, นายกสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช, นายกสมาคมศิษย์เก่าช่างกลพระนครเหนือ, นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร, ประธานชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, ผู้จัดการร้านสหกรณ์พณิชยการพระนคร, ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

#อธิการบดีและบุคลากรสายสนับสนุน

หมายเหตุ สำหรับการแต่งกาย

*** ผู้บริหาร และผู้ถวายพานพุ่ม แต่งชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ (ทั้งนี้ โปรดแต่งกายด้วยชุดปกติขาว มาเข้าร่วมพิธีสงฆ์ในตอนเช้า และต่อด้วยพิธีถวายพระพร เพื่อความต่อเนื่องในการประกอบพิธีการ)

#การแต่งกายของ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมงาน

# สุภาพบุรุษ ชุดผ้าไทย กางเกงสีดำ เสื้อโทนสีขาวครีม หรือสีสว่าง (ติดโบว์ดำ)

# สุภาพสตรี ชุดผ้าไทย โทนสีขาวครีม หรือสีสว่างทั้งชุด (ติดโบว์ดำ)

# นักศึกษา ชุดพิธีการ (ติดโบว์ดำ)

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

http://cul.offpre.rmutp.ac.th

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ …28 กรกฎาคม “เฉลิมพระชนม์ รัชกาลที่ 10” …7 สิงหาคม “วันรพี”และ …12 สิงหา “มหาราชินี”

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

…28 กรกฎาคม “เฉลิมพระชนม์ รัชกาลที่ 10”

…7 สิงหาคม “วันรพี”

และ …12 สิงหา “มหาราชินี”

ขอเชิญนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ลงทะเบียนออนไลน์ร่วมกิจกรรม กับฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยกองศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมมหาวิทยาลัย (บังคับเลือก) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมส่วนกลาง สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกคณะและทุกคน)

  1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 60 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

* ตัวแทนคณะ 30 คนแรก รับอาหารเช้าฟรี!!!

* ลงทะเบียนเพื่อรับคูปองอาหาร 06.00 น.

* รับอาหารเช้า 08.00 น.

* เสร็จพิธี 11.30 น.

* นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม กิจกรรมมหาวิทยาลัย บังคับเลือก ด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 3 ชั่วโมง

* ลงทะเบียนแบบ AT CODE

* ลงทะเบียนออนไลน์ ภายใน 26 ก.ค. 60 นี้เท่านั้น

คลิ๊กเลย! https://goo.gl/pizFNB

  1. วันรพีรำลึก ประจำปี 2560 (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์) ในวันจันทร์ที่ 7 ส.ค. 60 ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานพระอนุสาวรีย์ฯ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

* ตัวแทนคณะ 40 คนแรก รับอาหารเช้าฟรี!!!

* ลงทะเบียนเพื่อรับคูปองอาหาร 06.00 น.

* รับอาหารเช้า 08.00 น.

* เสร็จพิธี 11.30 น.

* นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม กิจกรรมมหาวิทยาลัย บังคับเลือก ด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 3 ชั่วโมง

* ลงทะเบียนแบบ AT CODE

* ลงทะเบียนออนไลน์ ภายใน 26 ก.ค. 60 นี้เท่านั้น

คลิ๊กเลย! https://goo.gl/4JHC7r

  1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 60 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

* ตัวแทนคณะ 40 คนแรก รับอาหารเช้าฟรี!!!

* ลงทะเบียนเพื่อรับคูปองอาหาร 06.00 น.

* รับอาหารเช้า 08.00 น.

* เสร็จพิธี 11.30 น.

* นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม กิจกรรมมหาวิทยาลัย บังคับเลือก ด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 3 ชั่วโมง

* ลงทะเบียนแบบ AT CODE

* ลงทะเบียนออนไลน์ ภายใน 26 ก.ค. 60 นี้เท่านั้น

คลิ๊กเลย! https://goo.gl/hpGSE6

อนึ่ง สำหรับกิจกรรมมหาวิทยาลัยบังคับเลือก นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมเพื่อให้ครบตามเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด ป.ตรี 4-5 ปี กิจกรรมมหาวิทยาลัยต้องไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม และชั่วโมงกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง และ น.ศ.ควรเก็บชั่วโมงกิจกรรมให้ครบภายใน ปี 3 เนื่องจาก น.ศ.จะต้องออกฝึกงาน หรือ ฝึกสหกิจศึกษา ในปี 4 (จะได้ไม่ต้องกังวล เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 4)

หมายเหตุ กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 เท่านั้น!!! ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ ก่อนสมัครเป็น “ผู้แทนคณะ” เพื่อรับอาหารเช้าฟรี!!!

ที่มา : #งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา #กองพัฒนานักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

พระนครปลื้ม! เจ้าภาพสัมมนากองพัฒน์ ครั้งที่ ๑ ต้อนรับ ๙ มทร.ทั่วประเทศ มทร.พระนคร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา ๙ มทร. ครั้งที่ ๑ มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีด้านกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน ” โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา ๙ มทร. ” โดยมี บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา หรือกองกิจการนักศึกษา ๙ มทร. เข้าร่วมกว่า ๙๐ คน ในการนี้ นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

สำหรับ ทั้ง ๓ วัน กิจกรรมช่วงเช้า ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา และข้อเสนอแนะ โดยผู้บริหารและผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แต่ละ มทร. ได้แก่ ผศ.ดร.รวีประภา สิทธิลภ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา, ผศ.ภาณุภัทร ตางาม มทร.กรุงเทพ, นายสำราญ ขวัญยืน ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย

และช่วงบ่าย มีการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา แบ่งตามกลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มผู้บริหาร งานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกีฬา และผู้นำนักศึกษา ซึ่งเป็นการระดมความคิดตลอดระยะเวลา ๒ วัน ได้รับความคิดที่หลากหลายของผู้ปฏิบัติ ๙ มทร. ทั้งนี้ เจ้าภาพได้จัดเวทีนำเสนอการแนวทางและการแก้ไข เป็น ๗ กลุ่ม โดยมี ผอ.สมพงษ์ อังศุภโชค ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ให้ความรู้ภาพรวมในงานกองพัฒนานักศึกษา ลำดับแรก และทุกกลุ่มได้ส่งตัวแทนกลุ่มขึ้นเวที ดังนี้ กลุ่มผู้บริหาร โดย ผอ.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการ มทร.รัตนโกสินทร์ กลุ่มงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา โดย นางสาวสโรชา หัตถกรรม หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพและงานวินัยนักศึกษา โดย นายวัฒนศักดิ์ สุขมากสิน ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาวินัย มทร.อีสาน กลุ่มงานกีฬา โดย นายธนโชติ ศิริรักษ์ หัวหน้างานกีฬา มทร.อีสาน และนายสมภพ ประดิษฐสาร มทร.ศรีวิชัย กลุ่มแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดย นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย มทร.อีสาน กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา โดย นายกัมพล ดวงสีใส งานการเงินกิจกรรม มทร.ธัญบุรี และกลุ่มผู้นำนักศึกษา โดย นายศุภชัย ขวัญมณี ประธานสภานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย นางสาวกมลวรรณ จันทร นายกองค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ทุกกลุ่ม ได้นำเพื่อการปรับปรุง และพัฒนางานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานในยุคปัจจุบัน

และช่วงวันสุดท้ายของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะเจ้าภาพ โดย ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนเจ้าภาพ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้ง ๙ มทร. จากนั้น มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารเกษียนอายุราชการ ผศ.ดร.รวีประภา สิทธิลภ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน และ ผอ.สมพงษ์ อังศุภโชค ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ต่อจากนั้น เจ้าภาพ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา ๙ มทร. (MOA) และได้โหวตคัดเลือกเจ้าภาพครั้งต่อไป โดยมี ผอ.สมพงษ์ อังศุภโชค ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติดำเนินการจัดลำดับเจ้าภาพ ๘ ครั้ง ต่อไปดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี ๒๕๖๐

๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปี ๒๕๖๑

๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี ๒๕๖๒

๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี ๒๕๖๓

๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปี ๒๕๖๔

๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปี ๒๕๖๕

๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี ๒๕๖๖

๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี ๒๕๖๗

๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี ๒๕๖๘

โดยมติจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เมื่อครบ ๙ ครั้ง จะเริ่มต้นตามลำดับที่ ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี ๒๕๖๙ ต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฐานะเจ้าภาพครั้งนี้ พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้ง ๘ แห่ง ขอร่วมแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ ๒ เป็นลำดับต่อไป

ช่วงสุดท้าย การสัมมนาโครงการครั้งนี้ ผศ.ชูชัย ต.สิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน กล่าวสรุปและปิดโครงการสัมมนาในครั้งนี้

” กองพัฒนานักศึกษา หรือกองกิจการนักศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการพัฒนานักศึกษา และสร้างเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พร้อมนี้ ได้ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้งานกิจการนักศึกษาเข้มแข็ง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีกทั้ง ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค รวมกับเสนอข้อคิดเห็นนำไปแก้ไขปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนักศึกษา อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ เป็นลำดับต่อไป” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะเจ้าภาพ กล่าวทิ้งท้ายในพิธีเปิดโครงการ

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

หนุ่ม-สาว จากสาขาบัญชี คว้าตำแหน่งดาว-เดือน ของคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจได้มีการจัดกิจกรรมการประกวด ดาว – เดือนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร MR & MISS Bus.RMUTP 2017 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ ได้แก่ อาจารย์เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี คุณชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง นักวิชาการศึกษา คุณอรพรรณ ประสพเนตร นาย สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัยและคุณปภิชญา สายสวาสดิ์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ดาว – เดือน ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าประกวดทั้งหมด 51 คน ผลการตัดสินจากคณะกรรมการการประกวด ดาว – เดือน ได้แก่

#รางวัลชนะเลิศการประกวดเดือน คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ น้องบุ๊ค นายปณิธิ เฉลิมพงษ์ จากสาขาวิชาการบัญชี

#รางวัลชนะเลิศการประกวดดาว คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ น้องหยก นางสาวพรชนก รวดเร็วการ จากสาขาวิชาการบัญชี

#รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเดือน คณะบริหารธุรกิจ อันดับที่ 1 ได้แก่ น้องณดล นายธนดล โตสมบูรณ์จากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

#รางวัลรองชนะเลิศการประกวดดาว คณะบริหารธุรกิจ อันดับที่ 1 ได้แก่ น้องออย นางสาวปริฉัตร ห้อมล้อม จากสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ

#รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเดือน คณะบริหารธุรกิจ อันดับที่ 2 ได้แก่ น้องเพียว นายอัฐพล ใจอยู่ จากสาขาวิชาการตลาด

#รางวัลรองชนะเลิศการประกวดดาว คณะบริหารธุรกิจ อันดับที่ 2 ได้แก่ น้องลูกศร นางสาวสุภาสดี จันทร์วิเชียรจากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าและอาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขาผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอขอบคุณที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

Congratulations!!! เด็กคหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร คว้ามงกุฏ จากเวทีระดับโลก

Congratulations!!!

เด็กคหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร คว้ามงกุฏ จากเวทีระดับโลก

สาวน้อยผู้พิการทางการได้ยิน “น้องน้ำหวาน นางสาว ชุติมา เนตรสุริวงค์” นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 🎉👑🏆ได้รับตำแหน่ง “MISS DEAF WORLD 2017” ในงานการประกวด Miss & Mister Deaf World and Europe and Asia, World Fashion show 2017

ที่มา   :   ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู และกิจกรรม RMUTP Go Digital : Student Activity Day 2560 เตรียมแจกชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา 3+3+3+1 = 10 ชั่วโมง ประกาศนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ในการเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ยกระดับงานกิจการนักศึกษาสู่ยุค 4.0 คาดนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 3,000 คน พร้อมก้าวสู่การเป็น Digital University

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เข้าสู่การเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) จากมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสิ่งประดิษฐ์ (Invention) เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ด้วยการพัฒนาพื้นฐานองค์ความรู้ของคนไทย ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกองสื่อสารฯ ได้ประชุมหารือและได้ข้อสรุปในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา (ชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม) โดยการนำ QR CODE เทคโนโลยีการสแกนใหม่ล่าสุดมาใช้ในงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 งานเปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 3 กิจกรรมสมัครสมาชิกชมรม และ กิจกรรม Go Digital Day 2560 เพื่อยกระดับงานกิจการนักศึกษาเข้าสู่ยุค 4.0 พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) อย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ กิจกรรมในภาคเช้าเป็นกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาแต่งกาย “ชุดพิธีการ” ผู้บริหารและคณาจารย์ใส่เสื้อยืดคอปก “Go Digital และสวมครุยทับ” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

กิจกรรมในภาคบ่าย เริ่มในเวลา 13.00 น. มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายในพิธีเปิด โดยอธิการบดีเริ่มด้วยการแถลงนโยบายการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการการขับเคลื่อน Digital University ต่อด้วยงานเปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงจากชมรมศิลปะการแสดง ชมรมดนตรี ชมรมวิชาการ ชมรมผู้ประกอบการ การบรรยายพิเศษจาก คุณศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ บริษัท Google KUDOSIZ พร้อมร่วมตอบคำถาม “ลุ้นรับของรางวัล” ภายในงาน และสนุกไปกับบูธกิจกรรมจากบริษัทต่างๆ ได้แก่ คอมเทีย ไมโครซอฟ ทรู HP โรบอท ที่มาจัดแสดงเทคโนโลยีภายในงาน พบกัน! ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

* กิจกรรมที่นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม พร้อมรับชั่วโมงกิจกรรม 3+3+3+1 รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมงกิจกรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

– กิจกรรมมหาวิทยาลัย (บังคับแกน) ด้านกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

2.กิจกรรมพิธีเปิดงาน RMUTP Go Digital และ เปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 3 Student Activity Day

– กิจกรรมมหาวิทยาลัย (บังคับเลือก) ด้านกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

3.กิจกรรมสมัครสมาชิกชมรม (1 คน : 1 ชมรม) และร่วมชมบูธนิทรรศการดิจิทัล รวม 14 บูธ

– กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

4.หากนักศึกษาเข้าร่วมครบทั้ง 3 กิจกรรรม จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มโดยอัตโนมัติ อีกจำนวน 1 ชั่วโมงกิจกรรม รวม 10 ชั่วโมง!!!

*** วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

1.นักศึกษาเข้าศึกษาคู่มือการใช้งาน Google RMUTP ได้ที่ https://goo.gl/ErLLZD

2.นักศึกษาเข้าตรวจสอบ gmail ของตนเอง http://reg.rmutp.ac.th

– เข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้รหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน (รหัสผ่านเริ่มต้นเป็นรหัสบัตรประชาชน) (xxxx.x@rmutp.ac.th)

– ระเบียนประวัติ คลิกเมนู “ระเบียนประวัติ” เพื่อดูชื่อ email ของนักศึกษา

– ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ email ของนักศึกษาจะอยู่ที่หมวด “ข้อมูลส่วนบุคคล”

3.นักศึกษาจะต้องเข้าอีเมล์ google ของนักศึกษา http://mail.rmtup.ac.th

4.เปิดลิงค์เพื่อนำ QR CODE มาใช้ และนำไปเข้าเครื่องสแกน ณ จุดต่างๆ ตามที่กำหนด

5.หากนักศึกษามีปัญหาในการเข้าใช้ ติดต่อศูนย์บริการทรานสคริปต์กิจกรรม หรือจุด Digital Service ณ บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ที่มา : #งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับ ทปอ. เตรียมรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 “รอบที่ 1 ยื่นเฉพาะพอร์ตฟอริโอ้” ไฟเขียวเปิดรับสมัครช้างเผือก โควตา&ทุนนักกีฬา โควตาศิลปะการแสดงและดนตรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบนโยบายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เตรียมดูแลเรื่องโควตานักกีฬา และโควตาศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและขยายโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปะการแสดงหรือดนตรี ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ ผู้มีความสามารถเด่นชัดในด้านกีฬา ศิลปะการแสดงหรือดนตรี ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ทั้งยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าประสงค์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่งและมีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3 เรื่องการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มาตรการสนับสนุนนักศึกษาเก่งพิเศษ (Premium Students)

สำหรับ นักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เปิดรับกีฬา วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล เทนนิส ฟุตซอล ลีลาศ บาสเกตบอล กรีฑา เซปักตะกร้อ ว่ายน้ำ เปตอง วอลเลย์บอลชายหาด เทควันโด ยูโด แบตมินตัน หมากกระดาน หรือกีฬาอื่นๆ สามารถกรอกใบสมัครนักกีฬาออนไลน์ได้ที่ http://std.offpre.rmutp.ac.th/sport_main/

ส่วนนักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการแสดงเปิดรับด้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ นาฏศิลป์ร่วมสมัย หรือศิลปะการแสดงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี เปิดรับ ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล ดนตรีไทยประยุกต์ ดนตรีไทยร่วมสมัย ขับร้องเพลงไทย ขับร้องเพลงไทยเดิมหรือสากล หรือสาขาวิชาดนตรีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถกรอกใบสมัครด้านศิลปะการแสดงและดนตรี ออนไลน์ได้ที่

ระบบรับสมัครขอคัดเลือกเป็นนักศึกษาโควตา ด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี

***ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6053 สายด่วน! 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : #งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษา #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรียบเรียงโดย งานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร ผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ทุกมิติ ส่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานระบบเทคโนโลยี อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านงานกิจการนักศึกษา ของ สกอ. มั่นใจสร้างเครือข่าย 30 มหาวิทยาลัย หลังรับตำแหน่งประธานรุ่น นบน.3

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 3 (นบน.3)” โครงการฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ระยะ รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 วัน ดังนี้

✓ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 สร้างฐานความรู้ด้านกิจการนักศึกษา เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่กิจการนักศึกษา ยุค Thailand 4.0 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ และดูงานมหาวิทยาลัยต้นแบบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

✓ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฏาคม 2560 ศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

✓ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 วิเคราะห์&สังเคราะห์ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอต่อผู้บริหาร สกอ. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ สกอ. เป็นประธานเปิดงาน เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย 5 ชุดวิชาสำคัญ ได้แก่ • ชุดวิชาที่ 1 บริบทการจัดการศึกษาและการพัฒนานิสิตนักศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลก • ชุดวิชาที่ 2 แนวคิด วิสัยทัศน์ของนักศึกษายุคใหม่ กับมุมมองเพื่อการบริหารกิจการนักศึกษา • ชุดวิชาที่ 3 การพัฒนาวิสัยทัศน์การบริหารกิจการนักศึกษา และการศึกษาดูงาน • ชุดวิชาที่ 4 ทักษะการบริหารงานกิจการนักศึกษา • ชุดวิชาที่ 5 สรุปประสบการณ์และการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหาร

อนึ่ง โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา จัดมาแล้ว 2 รุ่น และครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 ผลิตผู้บริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษาของประเทศไทย มาแล้วกว่า 120 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจ สมรรถนะ ความสามารถบริหารงาน เพื่อวางแนวทาง ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านกิจการนักศึกษาและการผลิตบัณฑิตสู่สถานประกอบการ และยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ.2560 – 2564) อีกทั้งยังสามารถวางแนวทางความต้องการของประเทศไทย จากแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) รวมถึงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นพลเมืองโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นำไปสู่ความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมการจัดการศึกษาที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหน่วยงานและสถานประกอบการในอนาคต

“ขอขอบคุณท่านอธิการบดี ที่สนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา กว่า 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศในครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับแนวคิดจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ อาทิ จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เชียงใหม่ พระจอมเกล้า บูรพา พะเยา กลุ่มราชมงคล กลุ่มราชภัฏ และกลุ่มวิทยาลัยเฉพาะทาง วิทยาลัยชุมชน เป็นต้น โดย ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธานรุ่น นับเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคตต่อไป” ผศ.ยุทธภูมิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

หน้าแรก

 

ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE วชิราวุธวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช มอบหมายให้ นางสาวสโรชา หัตถกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และว่าที่ร้อยตรีธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้แทน มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุม ” เตรียมความพร้อมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER (TO BE NUMBER FRIEND CORNER) เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร ร่วมโครงการในพระราชดำริ ค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลุยสำรวจแหล่งน้ำ บุกป่าบนเขาเขียว-เขาชมพู่

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา โดยมีผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมจัดในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ดำเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ในการนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ รวม 40 คนมุ่งหน้าจากเทเวศร์สู่จังหวัดชลบุรี โดยมีปลายทางอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา และเมื่อถึงที่นั่น นักศึกษาก็ได้พบกับเพื่อนใหม่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่จะได้ร่วมกันศึกษา และสำรวจทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมกัน ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ภายในโครงการ นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายเรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ภายหลังฟังการบรรยายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลก นักศึกษาก็แยกย้ายกันประจำกลุ่ม 6 กลุ่ม แบ่งเป็น

  1. นิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ
  2. ความหลากหลายของพืชพรรณ ในพื้นที่เขาเขียว-เขาชมพู่
  3. แมลงและสัตว์ขาปล้อง
  4. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
  5. ความหลากหลายของปักษาพรรณ
  6. ทรัพยากรไทยกับงานวิจัยและการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความอนุเคราะห์คณาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีพี่เลี้ยงจากองค์การสวนสัตว์ และจาก อพ.สธ.

ในแต่ละกลุ่มต่างแยกย้ายกันไปศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ในน้ำ จนถึงบนเขา ในพื้นที่เขาเขียว – เขาชมพู่ ด้วยกิจกรรมความรู้เข้มข้นแบบจัดเต็ม แต่แม้จะเป็นนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ก็สามารถเข้าใจได้โดยง่าย

กลุ่มศึกษานิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสำรวจแหล่งน้ำ การใช้เครื่องมือสำรวจคุณภาพน้ำ วิธีการเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ำ และนำตัวอย่างนั้นมาวิเคราะห์ โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ นักศึกษาได้รับความรู้ว่า ในแหล่งน้ำที่สะอาด และแหล่งน้ำเสีย มีจุลชีพในน้ำแตกต่างกันอย่างไร และจุลชีพในแหล่งน้ำที่ตาเปล่ามองไม่เห็นนั้น ส่งผลอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตรอบแหล่งน้ำนั้น ไม่ว่าจะเป็นปลา ต้นไม้ ไปจนถึงนกและสัตว์ที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้น

กลุ่มความหลากหลายของพืชพรรณกับทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เขาเขียว เขาชมพู่ นักศึกษาได้เดินขึ้นเขา สู่พื้นที่ป่าที่แท้จริง เรียนรู้การสำรวจ การจัดทำแผนที่ต้นไม้ การวัดขนาดต้นไม้ การเก็บตัวอย่างพรรณไม้เพื่อนำมาศึกษาต่อ ทำให้นักศึกษาทราบว่านอกเหนือจากการสตัฟสัตว์เพื่อศึกษาแล้ว ก็ยังมีการเก็บรักษาตัวอย่างของต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็น ใบ ดอก ผล โดยวิธีการอัดแห้ง ซึ่งช่วยให้สามารถเก็บตัวอย่างได้นานนับสิบปี

กลุ่มแมลงและสัตว์ขาปล้อง นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าแมลง สัตว์ที่ไม่ค่อยมีใครรักมากนัก มีประโยชน์อย่างไรต่อระบบนิเวศ ก่อนที่จะได้เรียนรู้วิธีการเก็บตัวอย่างแมลง สิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนสายพันธุ์มากที่สุดในโลก ตาข่ายที่ตวัดออกไป จะทำอย่างไรไม่ให้แมลงนั้นบาดเจ็บหรือเสียหาย ซึ่งนักศึกษาหลายคนหายข้องใจว่าผีเสื้อและแมลงสีสวยที่เห็นอยู่ในกรอบรูปวางขายทั่วไปนั้น มีวิธีการทำเบื้องหลังอย่างไร

กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน อีกหนึ่งกลุ่มที่นักศึกษาหลายคนกล้า ๆ กลัว ๆ เมื่อรู้ว่าตัวเองได้อยู่กลุ่มนี้ แต่เมื่อได้รับฟังการบรรยาย มุมมองที่มีต่อสัตว์เหล่านี้ของนักศึกษาก็ค่อยคลายหายไป เมื่อได้รู้ว่าสัตว์หน้าตาไม่น่ารักในสายตาคนทั่วไปนั้น เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ช่วยควบคุมประชากรแมลง หรือแม้แต่งูที่หลายคนกลัว ก็มีส่วนช่วยในการควบคุมจำนวนศัตรูพืชอย่างเช่นหนู เป็นต้น ทั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีเก็บตัวอย่างสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกโดยวิธีวางกับดัก การสังเกตความแตกต่างและจำแนกสายพันธุ์ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เช่นกบ อึ่ง เขียด ปาด เป็นต้น

กลุ่มความหลากหลายของปักษาพรรณ นักศึกษาหลายคนกลับมาพร้อมกับอาการปวดคอเล็กน้อย เนื่องจากแหงนหน้าคอยมองหานก ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ไหว หรือเสียงร้องแหลมที่ดังขึ้น กล้องสองตาที่ห้อยคอก็พร้อมจะหันไปยังแหล่งที่มีความเคลื่อนไหวเหล่านั้นทันที พร้อมกับการเปิดคู่มือนกในมือ ทำให้หลายคนได้รู้ว่านกเอี้ยงนั้น ยังมีย่อยเป็นนกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกกิ้งโครง และมีความสนใจที่จะเรียนรู้และศึกษาความแตกต่างของนกแต่ละชนิดต่อไป

กลุ่มทรัพยากรไทยกับงานวิจัยและการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นเหมือนบทสรุปของสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากทุกกลุ่มก่อนหน้านี้ นักศึกษาได้เรียนรู้ว่า บนผืนแผ่นดินไทยนั้น มีทรัพยากรที่มีคุณค่าอยู่มากมายเพียงใด หากเราสนใจ เราสามารถนำมาพัฒนา นอกจากการอุปโภคบริโภคโดยตรง ยังสามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่นการผลิตสบู่หรือยาสระผมสมุนไพร วัสดุเหลือใช้หรือของเสียก็ยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่นการผลิตถ่านไม้ ที่ยังได้น้ำส้มควันไม้เป็นของแถม หรือแม้แต่มูลสัตว์ ยังสามารถนำมาหมักเป็นแก๊สหุงต้มสำหรับประกอบอาหารในครัวเรือนได้

ในวันสุดท้ายของโครงการ นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับของกลุ่มตนเอง มานำเสนอต่อเพื่อนๆ ผู้ร่วมโครงการ โดยมีเพื่อนๆ และคณาจารย์ ช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง ซึ่งนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการต่างมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยเล็กอย่างจุลชีพใต้น้ำ หรือต้นไม้ขนาดใหญ่ ทุกชีวิตต่างพึ่งพาอาศัยเกี่ยวข้องกันเป็นระบบนิเวศ จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกปลูกฝังเป็นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปภายภาคหน้า พร้อมต่อยอดไปยังเพื่อนเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติเช่นเดียวกัน

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร