ม.ราชมงคลพระนคร ถวายดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” 9,999 ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกอบพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ จำนวน 9,999 ดอก เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14 เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 19 ตุลาคม 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล เป็นผู้จัดทำต้นแบบดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ ดังกล่าว

ขอขอบคุณที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

https://www.facebook.com/pg/hecrmutp2016/photos/?tab=album&album_id=1165242690286458

 

“ กองพัฒนานักศึกษา ” ร่วมแสดงความยินดีกับ “ผอ.กองบริหารงานบุคคล และผอ.กองคลัง” ท่านใหม่

“ กองพัฒนานักศึกษา ” ร่วมแสดงความยินดีกับ “ผอ.กองบริหารงานบุคคล และผอ.กองคลัง” ท่านใหม่

(๑๘ ต.ค.๖๐) นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้มอบกระเช้าผลไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ นางนงลักษณ์ ทองนาค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และ นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ท่านใหม่ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑๑๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ที่มา :   กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร จับมือ สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย สร้างประวัติศาสตร์ บรรจุกีฬาชักกะเย่อ เป็นกีฬาใหม่ในพระนครเกมส์ โดยมี 9 คณะร่วมชิงชัย

 

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษาจาก ๙ คณะ ให้การต้อนรับ คุณสุชาติ แจสุรภาพ อดีตนักวิ่งทีมชาติฉายา “เจ้าลมกรด” และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย และคุณกฤษฏา พัฒนทรัพย์ กรรมการผู้ตัดสินสมาคมชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ ซึ่งรับผิดชอบจัดโดยทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี

 

สาระการประชุม เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ ตามหลักกติกามาตรฐานสากล ในมิติต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ เป็นครั้งแรก ที่จะมีขึ้นในการแข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ในระหว่างวันที่ ๒๗ พ.ย.- ๙ ธ.ค. ๒๕๖๐

สำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมกีฬาชักกะเย่อ ได้แก่ การพัฒนากีฬาชักกะเย่อของมหาวิทยาลัย ให้สู่ระดับสากล รวมถึงการผลักดันให้ มทร.พระนคร เป็นต้นแบบในการจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อในระดับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยในอนาคตต่อไป

www.rmutp.ac.th

#rmutp

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ โดยเชิญชวนชาวราชมงคลพระนครและประชาชนทั่วไป ร่วมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์” สำหรับใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม ศกนี้นั้น

เรียน ผู้บริหาร และชาวราชมงคลพระนคร ทุกท่าน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ โดยเชิญชวนชาวราชมงคลพระนครและประชาชนทั่วไป ร่วมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์” สำหรับใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม ศกนี้นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมีกำหนดการส่งมอบดอกไม้จันทน์ดังกล่าว ถวายพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุลชร วรวิหาร สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมวางดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำลอง วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันพรุ่งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญร่วมพิธีดังกล่าว ณ พระอุโบสถ โดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มา : ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

สำนักงานเขตดุสิต เตรียมจับมือ มทร.พระนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 26 ตุลาคม 2560

สำนักงานเขตดุสิต เตรียมจับมือ มทร.พระนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 26 ตุลาคม 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมกับ สำนักงานเขตดุสิต นำโดย นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต นายดิชา คงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต พันจ่าโทสุเทพ เกตุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร พร้อมทีมงานผู้บริหาร ร่วมประชุมย่อยหารือ เรื่องพื้นที่ในความรับผิดชอบ สำหรับเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเขตดุสิต รับผิดชอบจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการขับร้องหรือการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต (ขนาดกลาง) รวมถึงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ศูนย์เทเวศร์ และศูนย์พณิชยการพระนคร ด้วย มีรายละเอียดความร่วมมือดังต่อไปนี้

1.โรงพระราชทานเลี้ยง(ย่อย) จุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ จำนวน 1 จุด

2.การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน 3 ชุดการแสดง ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร รับผิดชอบโดย ชมรมศิลปะการแสดง ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3.การแสดงขับร้องหรือการแสดงดนตรี เพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 2 เพลง/ชุดการแสดง ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร รับผิดชอบโดยงานกิจกรรมนักศึกษา และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4.ห้องประชุมและเครื่องเสียงสำหรับจัดประชุมงานจิตอาสา ทั้ง 8 ด้าน สำหรับผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาในเขตดุสิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

5.ห้องสุขาสำหรับบริการประชาชนทั่วไปในวันงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์และศูนย์พณิชยการพระนคร

6.ปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเดินเท้าหน้ามหาวิทยาลัย และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ป้ายรถเมล์ ตลาดเทวราช และบริเวณพื้นที่สัญจรโดย ทำความสะอาด เก็บเศษแก้ว เปลี่ยนอิฐฟุตบาท และถมพื้นดิน รองรับการเดินทางของมวลมหาชน ที่จะเดินทางไปยังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระเมรุมาศ สนามหลวง และจุดวางดอกไม้จันทน์ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

7.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจกับเขตดุสิต ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยอนุมัติชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ จำนวน วันละ 5 ชั่วโมงกิจกรรม โดยไม่จำกัดจำนวนวัน ระหว่างวันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2560 โดยใช้วิธีลงทะเบียนจิตอาสาแบบออนไลน์ ตามนโยบาย Digital University รับผิดชอบโดย งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร สุดเจ๋ง! สร้างโปรแกรมลงทะเบียน “จิตอาสาเฉพาะกิจ” แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ด้วยแนวคิด “ทำดี ทำได้ ไม่ต้องรอ” อยู่ที่ไหนก็ทำกิจกรรมจิตอาสาได้

ม.ราชมงคลพระนคร สุดเจ๋ง!

สร้างโปรแกรมลงทะเบียน “จิตอาสาเฉพาะกิจ” แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ด้วยแนวคิด “ทำดี ทำได้ ไม่ต้องรอ” อยู่ที่ไหนก็ทำกิจกรรมจิตอาสาได้
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดตัวโปรแกรมลงทะเบียนกิจกรรมแบบออนไลน์ (Online Activity Register System), (OARS) ตามนโยบาย Digital University ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.09 น. เปิดใช้พร้อมกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยมีแนวคิดที่ว่า “ทำดี ทำได้ ไม่ต้องรอ” มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน “จิตอาสาเฉพาะกิจ” งานพระราชทานพระเพลิงพระบรมศพ สามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยที่ไม่ต้องกังวลกับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา สามารถตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยตนเอง “ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย” เอื้อต่อการทำงานต่างสถานที่หรือภูมิภาค โดยวิธีการเพียงแค่ 2 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1.ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว http://at.rmutp.ac.th
– เลือกจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
– เลือกลงทะเบียน (ครั้งเดียวเท่านั้น! บัตรจริงตามสีประเภทงาน)
– กรอกข้อมูล และถ่ายรูปบัตรจิตอาสาจากกล้องมือถือ
– กดบันทึก
2.ส่งข้อมูลปฏิบัติงาน วันต่อวัน ระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2560
– กรอกรหัสนักศึกษา
– ถ่ายรูปการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน 1 รูป/วัน (วันละ 1 ครั้ง เท่านั้น)
– กดบันทึก
โปรแกรมลงทะเบียนกิจกรรมแบบออนไลน์ (Online Activity Register System), (OARS) นี้ เป็นซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร
– แนวคิดระบบออกแบบโดยทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
-ควบคุมการออกแบบโดย ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
– สร้างและพัฒนาระบบโดย นายธีรนัย ดีฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา
ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#http://infostd.rmutp.ac.th/?p=6

นักมวยปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมผงาดสร้างชื่อบนเวทีมวยโลก

นักมวยปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมผงาดสร้างชื่อบนเวทีมวยโลก

ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาชมกีฬาต่อสู้ และกีฬามวย เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นี้ “แก้วฟ้า ต.บัวมาศ” จะเดินทางไปขึ้นชกชิงแชมป์ WBA โอซีเนียในรุ่น135 ปอนด์ ที่เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย กับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกชาวออสเตรเลีย  Kambosos

อนึ่ง แก้วฟ้า ต.บัวมาศ ปัจจุบันเป็นแชมป์ในรุ่นไลท์เวท 135 ปอนด์  ชื่อจริง นายไกร เสฏฐพล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

สำหรับประวัติของ ไกร เสฏฐพล เริ่มต้นการเป็นนักมวยจากการที่ชีวิตวัยเด็กคลุกคลีอยู่ในค่ายมวยโดยมีลุงเป็นผู้ฝึกสอน เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ มีฐานะทางบ้านยากจนทำให้ไปชกตามเวทีต่างๆ เพื่อหาค่าขนม ครั้งละ 80 -100 บาท จนประสบความสำเร็จเป็นนักมวยที่สามารถชนะศึกในการแข่งขันชกมวยรายการต่างๆ ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ เหรียญทอง โรงเรียนกีฬานักเรียนกรมพละ 3 สมัย เหรียญทองชิงแชมป์ประเทศไทย ตัวแทนทีมชาติไทยแข่งกีฬามวยสากลเยาวชนชิงแชมป์โลก ตัวแทนทีมชาติไทยแข่งขันที่ประเทศปากีสถาน เป็นต้น

ในการชกครั้งนี้ฝึกซ้อม ที่ค่าย ต.บัวมาศ เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เทรนเนอร์ที่คอยดูแลการฝึกซ้อม คือ เด่น  ชูวัฒนะ สถิติการชกของแก้วฟ้า ต.บัวมาศ ชก 25 ครั้ง  ชนะ 23 ครั้ง แพ้ 2 ครั้ง ส่วนเจ้าของเข็มขัดแชมป์ชาวออสซี่ มีสถิติชก12 ครั้ง ชนะ12 ครั้ง ซึ่งจากสถิติ แก้วฟ้า นักมวยของ มทร.พระนคร มีประสบการณ์มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด และมีหวังได้เข็มขัดเส้นที่ 7 และครองแชมป์ WBA โอซีเนียในรุ่น135 ปอนด์ มาครองอย่างไม่ยากนัก

จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมส่งแรงใจเชียร์การชกในครั้งนี้ด้วย โดยแก้วฟ้ามีกำหนดการเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย ราวกลางเดือนตุลาคมนี้

ที่มา : ผศ.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะผู้จัดการทีมกีฬาต่อสู้
มทร.พระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

มทร.พระนคร…คว้ารองแชมป์ “เปตอง” ถ้วยพระราชทาน

มทร.พระนคร…คว้ารองแชมป์ “เปตอง” ถ้วยพระราชทาน

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้บริหาร และงานกีฬา ให้เกียรติแสดงความยินดีกับทีมกีฬาเปตอง ทีมเยาวชน มทร.พระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชน 2 คน (อายุไม่เกิน 15 ปี ไม่จำกัดเพศ) พร้อมนี้ ท่านอธิการบดีให้โอวาทแก่ตัวแทนโค้ตทีมกีฬาเปตอง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

 

กีฬาเปตองเป็นอีกชนิดกีฬาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดการแข่งขันในประเภทต่างๆ และไม่ผิดหวังเมื่อทีมเยาวชน มทร.พระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชน 2 คน (อายุไม่เกิน 15 ปี ไม่จำกัดเพศ) ในโครงการการแข่งขัน เปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 9 เนื่องในงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า

โดยมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน 5 ทีม และส่งเยาวชนร่วมแข่งขันในนามมหาวิทยาลัย 4 ทีม โดยเยาวชนที่ชนะการแข่งขันครั้งนี้จะได้รับโควตาพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

 

เด็กวิศวะ พระนคร เตรียมอวดศักยภาพในเวทีระดับโลก ที่โคลัมเบีย

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นางสาวเมทินี ลลิตโรจน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 1 ใน 6 เยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลกในโครงการ One Young World 2017 ภายใต้แนวคิด“คิดเปลี่ยนโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง การศึกษากับการก่อการร้าย ในเวทีดังกล่าว

สำหรับเวทีนี้ถือเป็นเวทีใหญ่ที่สุดของเยาวชนในระดับโลก ซึ่งไม่บ่อยนักที่เยาวชนไทยจะมีโอกาสเข้าสู่เวทีโลก และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อประเด็นปัญหาสำคัญของโลกให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2560 ณ เมืองโบโกตา ประเทศโคลัมเบีย

ขอขอบคุณที่มา :   งานสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

ถาปัตย์&กองพัฒน์” ราชมงคลพระนคร จับมือเครือข่ายนักศึกษา 6 สถาบัน ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยชุมชนเกาะปูยู จ.สตูล

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ สถาบันการบินพลเรือน ภายใต้เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนเกาะปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นเกาะ ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นชุมชนเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ติดชายทะเลอันดามันและติดป่าชายเลน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบ เรียบง่าย อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน คือ อาชีพชาวประมงขนาดเล็ก มักจะออกเรือหาปู หาปลา มาเป็นอาหารเลี้ยงคนในครอบครัว หากแต่การมาทำกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพของเครือข่าย 6 สถาบันฯ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ได้ช่วยต่อยอดให้กับชุมชนในการสร้างรายได้ด้วยช่องทางอื่นๆ มากขึ้น ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ราชมงคลพระนคร โดยบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา (นส.มัลลิกา วีระสัย : หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) ได้สร้างอาชีพสร้างรายได้ ด้วยการถ่ายทอดสูตรการทำ “ขนมปั้นขลิบ” ในปีที่ผ่านมา สามารถต่อยอดการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กลุ่มแม่บ้านบนเกาะปูยูเข้มแข็งขึ้น และในปีนี้ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ มทร. พระนคร ได้เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนในห้องเรียนถ่ายทอดสู่ชุมชนเกาะปูยู เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้โดนใจกลุ่มผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเปิดห้องเรียนเรื่อง งานสกรีนเสื้อและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักเรียน กศน. และกลุ่มแม่บ้านได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ ชุมชนเกาะปูยู จังหวัดสตูล ทั้งนี้ ชาวชุมชนได้ให้ความสนใจในกิจกรรม ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th