กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร มอบของขวัญปีใหม่ หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนงานมหาวิทยาลัยฯ

 12490372_923039367782366_1483069754_o

(๖ ม.ค.๕๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย นายไตรวุฒิ วุฒิสอน นักแนะแนวการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์มงคล เสมอภาพ ฝ่ายการเมืองสภาผู้แทนราษฎร เลขาคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร มอบกระเป๋าเดินทางที่ระลึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๙ โดยมี พอ.อุดม แก้วมาหา รองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ เป็นผู้แทน พอ.นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ รับมอบของที่ระลึกปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ เกียกกาย กรุงเทพมหานคร

(๗ ม.ค.๕๙) พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสามเสน และ พ.ต.ท.โชคชัย คณะเจริญ รองผู้กำกับการฝ่ายปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลสามเสน กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 รับมอบกระเป๋าเดินทางที่ระลึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๙ โดย นายไตรวุฒิ วุฒิสอน นักแนะแนวการศึกษา และว่าที่ร้อยตรีธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นตัวแทนกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร

ที่มา :   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้นำนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน ประกาศจุดยืนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ในศตวรรษที่ 21

12439225_1250444001639467_7117721025479874931_n

วันนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้บริหารในฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรงานส่งเสริมศักยภาพและวินัย และงานกิจกรรมนักศึกษา และผู้นำนักศึกษา จากองค์การนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน ได้แก่ สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ทั้งนี้ ความร่วมมือเดิมที่ได้ลงนามไว้ตั้งแต่ปี 2556 ได้ครบกำหนดแล้ว (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 28 ธันวาคม 2558) โดยตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ทั้ง 6 สถาบันได้ดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมืออันหลากหลาย อาทิ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกิจกรรมในโครงการพระราชดำริต่างๆ และในครั้งนี้ ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ พร้อมลงนามร่วมต่อเนื่องในครั้งที่ 2 (วันที่ 7 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561)

นอกจากการลงนามความร่วมมือในสัญญาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบันแล้ว ทางเครือข่ายฯ ได้จัดสัมมนาระดมสมองเพื่อให้ผู้นำนักศึกษาจากทั้ง 6 สถาบัน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอโครงการด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่การนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในลำดับต่อไป

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา และงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

การแข่งขันจินตลีลาเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงลูกทุ่ง / การแข่งข้นจินตลีลาเพลงประจำมหาวิทยาลัยของ 9 คณะ…พร้อม!

12465890_1249266925090508_8338859569385307540_o

ถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ถ้วยนายกรัฐมนตรี / ถ้วยรัฐมนตรี มล.ปนัดดา และถ้วยท่านอธิการบดี…มาถึงพร้อมแล้ว “รอ” เจ้าของมารับไปในวันแข่งขันจินตลีลา รอบชิงชนะเลิศ 19 มกราคมนี้ …โรงเรียนมัธยมใด? และคณะไหน? จะสามารถคว้าถ้วยรางวัลและเงินสดกว่า 70,000 บาท ไปครอง! ได้สำเร็จ…ขอเชิญร่วมชม/เชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมผู้เข้าประกวดจากทั่วประเทศ ที่ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

สุดคึกคัก!! นักศึกษาต่างชาติจากประเทศภูฏาน เข้าร่วมการประกวดจินตลีลา เพลงประจำมหาวิทยาลัย ม.ราชมงคลพระนคร ในวันที่ 19 มกราคมนี้!

S__23879924

การประกวดจินตลีลา เพลงประจำมหาวิทยาลัย ของ ม.ราชมงคลพระนครสุดคึกคัก และอินเตอร์สุดๆ เมื่อนักศึกษาต่างชาติจากประเทศภูฏาน ประกาศร่วมสนุกลงชิงชัย!

นายกำพร สุวรรณฉิม หัวหน้าสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ เปิดเผยว่า กิจกรรมนอกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษา เป็นเรื่องที่ดีมากๆ เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบุคลิกภาพให้กับนักศึกษา เพิ่มพูนบทเรียนที่มีคุณค่านอกชั้นเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยในปี 2559 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดงานฉลองครบรอบ 11 ปี และมีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะการประกวดจินตลีลาเพลงประจำมหาวิทยาลัย ในการนี้ นักศึกษาภูฏาน ซึ่งเป็นนักเรียนทุนของมหาวิทยาลัยตามโครงการความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ กษัตริย์จิกมีนัมเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และนำมาซึ่งความร่วมมือในการได้รับทุนการศึกษาของนักศึกษาภูฏานในครั้งนี้

“นักศึกษาภูฏานทุกคน ภูมิใจมากๆ ที่ได้มาเรียนที่เมืองไทย และมหาวิทยาลัยแห่งนี้ การได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจินตลีลาเพลงประจำมหาวิทยาลัยถือเป็นประสบการณ์ที่ดี นักศึกษาทุกคนจะพยายามฝึกซ้อมให้มาก คิดว่าพวกเราจะทำกิจกรรมในครั้งนี้ให้ดีที่สุด ผลการแพ้ชนะจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย นับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด…ขอบคุณฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสและจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และขอบคุณ นางสาวพรลภัส หิมารัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายปิยะชาติ ไทยรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่เสียสละเวลาในการฝึกซ้อมให้กับทุกคน ในครั้งนี้” หัวหน้าสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าประทับใจ

ที่มา : บทภาษาไทยโดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

บทภาษาอังกฤษโดย นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

RMUTP’s songs dancing contest 2016 challenges Thai students and Bhutanese students of RMUTP in the “11th RMUTP Anniversary : Good Kids for Good Society” event.

Mr. Gumporn Suwannachim, Head of International Business Program, Faculty of Business Administration, RMUTP said that the event will provide opportunities for all groups of students, including HM. King Jigme Khesor Nangyel Wangchuck’s scholarship students from Bhutan, to participate in RMUTP’s song dancing contest 2016. He also explained that Bhutanese students are proud to be  students of RMUTP and the dancing contest is a challenging activity and will be great experience for them to be part of RMUTP.

“Special thanks must go to Ms. Phornlapat Himarat and Mr.Piyachat Thairat, students from International Business Program, who coached Bhutanese students for this contest and thank you the Division of Student Affairs for hosting such a creative activity for students.” He said.

Source : Vice -President for Student Affairs and Alumni.

English translation: Mr.Watcharaphong Soongpankhao, Assistant  to the President. RMUTP

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา “โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี”

12171952_914843621935274_1868078834_o

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย นางสาวมัลลิกา วีระสัย หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มอบหมายให้ นายไตรวุฒิ วุฒิสอน กับนางสาวธนัชชนม์ รุ่งฤทธิ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ภายใต้ชื่อ “ นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ” เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 ให้ความสนใจเข้าร่วมชมบูธกว่า 600 คน เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ที่มา :   งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

เด็กสื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลพระนคร คว้าเยาวชนดีเด่นรับโล่จากนายกรัฐมนตรี ในวันเด็กแห่งชาติ 2559

12421746_915223961897240_881601451_n

ขอแสดงความยินดีกับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในโอกาสที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นางสาวพลอยนภัส อนันต์เดชจิรกุล ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ” เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 ” โดยจะเข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

อนึ่ง นส.พลอยนภัส อนันต์เดชจิรกุล เป็นนักกีฬาเยาวชน ประเภทแบดมินตัน เป็นนักศึกษาทุนตามโครงการนักกีฬาช้างเผือกของ ม.ราชมงคลพระนคร มีผลงานดีเด่นทั้งในกีฬาแห่งชาติ และกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

คณะกรรมการด้านส่งเสริมกิจการและพัฒนามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

000

ดร.ชวลิต นิ่มละออ กรรมการคณะกรรมการด้านส่งเสริมกิจการและพัฒนามหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจาก คุณจำรัส ปิติกุลสถิตย์ ประธานคณะกรรมการฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในที่ประชุม “คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ด้านส่งเสริมกิจการและพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในฐานะกรรมการและเลขานุการ แจ้งรายงานระเบียบวาระต่าง ๆ ให้ประธานและคณะกรรมการด้านส่งเสริมกิจการและพัฒนามหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมประชุมทราบในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ที่มา :   งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

งานประมูลการกุศล “วันอาภากรรำลึก ครบ 115 ปี” สุดคึกคัก ศิษย์เก่า พ.พ. ทุ่มประมูลเหรียญกรมหลวงชุมพรฯ เป็นเงินรวมกว่าครึ่งล้านบาท!

12366222_1237357989614735_7082028589200999909_n

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในงาน โดยมี สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าในวันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันอาภากรรำลึก ครบ 115 ปี และกำหนดจัดกิจกรรมการประมูลวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อนำเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนครที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้การประมูลเริ่มต้นขึ้นด้วย 2 พิธีกรรับเชิญ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวทักทายศิษย์เก่า และประชาสัมพันธ์การจัดงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาครบ 11 ปี พร้อมจัดเกมส์เพื่อสร้างสีสันเพื่อแจกบัตรชมคอนเสิร์ต ฟรี! ร่วมกับบรรดาศิษย์เก่า มีรุ่น 14 ,18,19,20,21 และ 30 ร่วมกิจกรรมรำลึกความหลัง “ดิ้นมันส์…ที่วังสน!” บรรยากาศสนุกสนาน ครึกครื้นและคึกคักสุดๆ จากนั้นเป็นการประมูลวัตถุมงคลเหรียญเสด็จพ่อฯ   โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เหรียญเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองคำ ซึ่งมีลายพระหัตถ์ “อาภากร” ที่ด้านหลัง สร้างในโอกาศฉลองครบรอบ 111 ปี พณิชยการพระนคร มีศิษย์เก่า พพ. จากรุ่น 2528 ประมูลได้เป็นจำนวนเงิน 359,999 บาท ในการนี้ คุณปานทิพย์ กิติประภัทร์ ประธานจัดงานอาภากร ประจำปี 2558 ได้ร่วมบริจาคเพิ่มเติมอีก 30,001 บาท รวมเป็นประมูลเหรียญนี้ในราคา 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
  2. เหรียญเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่น “ในโอกาศ สร้างอนุสาวรีย์เสด็จกรมหลวงชุมพร เพื่อประดิษฐานที่วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร พ.ศ. 2515” เนื้อเงิน ซึ่งประมูลได้โดยศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร รุ่น 2519 เป็นจำนวนเงิน 140,019 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสิบเก้าบาทถ้วน)

อนึ่ง ผลรวมยอดบริจาคที่ได้รับจากการประมูลในครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,019 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสิบเก้าบาทถ้วน)

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร นายโกศล พรพัฒนนางกูร เป็นผู้มอบเหรียญที่ระลึกทั้งสองเหรียญให้แก่ผู้ที่ประมูลได้   พร้อมกล่าวขอบคุณบรรดาศิษย์เก่าทุกรุ่น ที่ร่วมการประมูล และกล่าวขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งสองท่าน ที่ร่วมสร้างสีสันให้กับการประมูลในครั้งนี้ และได้รับยอดบริจาคสูงถึงกว่าครึ่งล้านบาท

ที่มา : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร (นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา)

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12398282_911794095573560_1239531966_o

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มอบหมายให้ นายนเรศ ภูคะฮาต หัวหน้างานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวระพีพร ทองปน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกีฬา และ นายธีรพล ชมชื่น หัวหน้งานกิจกรรมนักศึกษา มอบให้ ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และ นายเกียรตินันต์ ลงทอง นายกองค์การนักศึกษา ตัวแทนงานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 32 โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน ได้ทำการประชุมชี้แจ้งความพร้อมและสรุปรายละเอียดแต่ละงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 32 ตามระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ อาคาร 24 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

 

 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา “โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว”

1899215_911768842242752_1105175567_n

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย นางสาวมัลลิกา วีระสัย หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มอบหมายให้ นายไตรวุฒิ วุฒิสอน กับ นางสาวธนัชชนม์ รุ่งฤทธิ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ งานแนะแนวการศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ โลกกว้างทางการศึกษา เลาะรั้วมหาวิทยาลัย ” เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ความสนใจเข้าร่วมชมบูธกว่า 600 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว กรุงเทพมหานคร

ที่มา :   งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร