ม.ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับท่านประธาน (มล.ปนัดดา ดิศกุล) ในพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

12513620_1258416380842229_1741912115939927939_o

ขอเชิญ CEO ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ทุกหน่วยงาน/ทุกคณะ

ให้การต้อนรับท่านประธาน (มล.ปนัดดา ดิศกุล) ในพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยนายกรัฐมนตรี รองอันดับ 2 รับถ้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายก ในการประกวดจินตลีลาระดับมัธยม และจินตลีลาเพลงมหาวิทยาลัย วันนี้ …19 มกราคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

การประกวด เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และจะมีการแสดงจินตลีลาชุดพิเศษในพิธีมอบถ้วยพระราชทาน ชื่อชุด “จินตลีลาอเมซิ่งไทยแลนด์ 4 ภูมิภาค” จากงานกิจกรรมนักศึกษา และขอเชิญชมการแสดงจากโรงเรียนมัธยมที่ได้รับถ้วยพระราชทาน หลังจากพิธีมอบถ้วยเรียบร้อยแล้ว ในเวลา 15.30-16.30 น.

จึงขอเรียนเชิมชม และร่วมเป็นเกียรติมา ณ โอกาสนี้

ปล.นักศึกษา 57 และ 58 เชิญบันทึกชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม ในบริเวณงาน

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

รร.วินิตศึกษา จากลพบุรี “ร้องไชโย!!!” คว้าสุดยอดทีมจินตลีลาเทิดพระเกียรติฯ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ทีมราชาวดี จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซิวแชมป์จินตลีลาประกอบเพลงประจำมหาวิทยาลัย

1935579_1258597367490797_8770539850978914325_n

 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดการประกวดจินตลีลาเทิดพระเกียรติประกอบเพลง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจินตลีลาประกอบเพลงประจำมหาวิทยาลัย ชิงถ้วยรางวัลจากอธิการบดี รางวัลเงินสดรวมกว่า 60,000 บาท เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 11 ปี “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ในการนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดจินตลีลาเทิดพระเกียรติประกอบเพลง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดจินตลีลาประกอบเพลงประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมชมและเชียร์กันอย่างเนืองแน่น

ผลการตัดสิน การประกวดจินตลีลาประกอบเพลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปรากฏว่า รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คือทีม The Fourth จากสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ทีมบริหารสุดพลัง จากคณะบริหารธุรกิจ และรางวัลชนะเลิศการประกวดจินตลีลาประกอบเพลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ ทีม “ราชาวดี” จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อนึ่ง สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน ได้มอบรางวัลพิเศษ “ทีมที่มีผลงานความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น” ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นอกจากนั้น ยังมีสมาคมต่างๆร่วมสนับสนุนรางวัลพิเศษอีก ได้แก่สมาคมศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนครสนับสนุนทุนการศึกษาทีมระดับมัธยม ทีมละ 2,000 บาท ส่วนสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน สนับสนุนเงินรางวัลและที่พักสุดหรูจากโรงแรมในเครือของท่านที่ปรึกษาสมาคมฯให้แก่ทุกทีมที่ได้รับรางวัลในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย

สำหรับผลการตัดสิน การประกวดจินตลีลาเทิดพระเกียรติประกอบเพลง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรากฏว่า รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(มล.ปนัดดา ดิศกุล) พร้อมเงินรางวัลจำนวน 1

0,000 บาท ได้แก่ทีม นาฏศิลป์พระเกี้ยวน้อย จากโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าสมุทรปราการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) พร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท ได้แก่ ทีมนาฏศิลป์บดินทรเดชา จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และรางวัลชนะเลิศการประกวดจินตลีลาเทิดพระเกียรติประกอบเพลง ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ได้แก่ทีม “วินิตศึกษา” จากโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยอนุมัติชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมให้เป็นกรณีพิเศษ 3 ชั่วโมงกิจกรรม

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร (ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ : เรียบเรียง)

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเดินการกุศล หารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพฯ ตามพระราชอัธยาศัย

12491851_1257009780982889_7218559969032609512_o

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินการกุศล ประจำปี 2559 ของฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 11 ปี โดยรายได้จากการจัดงานจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมจัดขึ้นตอนเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 7.00 น. ณ ลานอิฐแดง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

อธิการบดีฯ และผู้บริหารระดับสูง พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากสมาคมศิษย์เก่า และ มจพ. นำขบวนเดินการกุศล พร้อมด้วยขบวนอัญเชิญพระรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขบวนธงชาติ ขบวนธงตราพระลัญจกรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ธงประจำมหาวิทยาลัย พร้อมนักศึกษากว่า 1,000 คน เริ่มต้นจากบริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์) เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสามเสน ถึงแยกสี่เสาเทเวศร์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนศรีอยุธยา มุ่งตรงไปยังลาน พระบรมรูปทรงม้า ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ผ่านพระที่นั่งอนันตสมาคม รัฐสภา ถึงแยกอู่ทองใน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชวิถี มุ่งตรงผ่านแยกการเรือน และแยกสะพานซังฮี้ เลี้ยวซ้ายกลับ มทร.พระนคร เข้าถนนสามเสน ผ่านท่าวาสุกรี และหอสมุดแห่งชาติ ไปสิ้นสุดที่บริเวณหอประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรรม มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

บรรยากาศภายในงาน มีการจับฉลากหางบัตรชิงโชคร่วมลุ้นรางวัลใหญ่อย่างสนุกสนาน อาทิเช่น ทีวีสีจอแบน ตู้เย็น TOSHIBA ไมโครเวฟ ELECTROLUX เครื่องดูดฝุ่น IMARFLEX เครื่องปั่นน้ำผลไม้ พัดลม HATARI เตารีด SHARP หม้อสุกี้ หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน ไดร์เป่าผม เครื่องทำแซนวิส ผ้าห่ม (ผ้านวม) ที่นอนปิคนิค กระเป๋าเดินทางล้อลาก มทร.พระนคร แบตสำรอง กระเป๋าย่าม เน็คไท ผ้าผันคอ ปากกา Parker และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย สร้างความสุขให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเป็นอย่างมาก

“ขอขอบคุณ คณะกรรมการจัดงานจากทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้บริหารทุกระดับ คณาจารย์ นักศึกษาและผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดินการกุศลครั้งนี้ได้อย่างเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขออานิสงส์แห่งการร่วมกิจกรรมการเดินการกุศลในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง พร้อมเป็นกำลังในการพัฒนามหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ สืบไป” อธิการบดีกล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

มวยไทยสมัครเล่น ม.ราชมงคลพระนคร สุดเจ๋ง! ซิวเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

12473574_1256089794408221_3277941930170368511_o

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาธิป คำหลาย นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นักกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ประเภทบุคคลชาย รุ่นเวลเตอร์เวทน้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก. ของ ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับ “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ สนามมวยชั่วคราว ม.อุบลราชธานี โดยมี นายประดิษฐ์ พยุงวงศ์ เป็นผู้จัดการทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ เป็นผู้ฝึกสอน และนายมงคล คำสุวรรณ เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาประเภทอื่นๆ สู้ศึกในครั้งนี้ และนำเหรียญแห่งชัยชนะ นำความภาคภูมิใจกลับมาสู่มหาวิทยาลัยต่อไป

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา…เปิดฟลอร์รับฟังเสียงนักศึกษา พร้อมร่วมด้วยช่วยกันคิด เพื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยให้เป็นบ้านหลังที่ 2 อย่างแท้จริง!

 

12527962_927104420709194_416931507_n

วันนี้ (14 มกราคม 2559) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมหาแนวทางในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างสรรค์ความสุขในการอยู่ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และบุคลากรทั้ง 2 คณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและร่วมหาแนวทางในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นระบบ ระเบียบเรียบร้อยของสถานศึกษา และเป็นการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทจนอาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย และร่วมกันวางมาตรการป้องกันการทำกิจกรรมอันไม่พึงประสงค์ในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย เพื่อการมีส่วนร่วมและการยอมรับในการวางมาตรการให้นักศึกษากลับสู่อ้อมอกครอบครัวอันอบอุ่น โดยนักศึกษายอมรับมาตรการกลับบ้านและออกจากมหาวิทยาลัยก่อนเวลา 20.00 น. ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษา พร้อมทั้งช่วยเหลือและหาทางป้องกันแก้ไขปัญหา รวมไปถึงสร้างความกระจ่างให้กับนักศึกษาได้เข้าใจ การทำงานของมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น มั่นใจว่า นักศึกษาทั้งสองคณะจะมีความสุขในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ในขณะที่มหาวิทยาลัยก็จะสามารถดูแลความเรียบร้อยในภาพรวมได้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

thaninthurn srithanasinthorn

Status

12528761_927104417375861_1797512129_o

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนร่วมเดินการกุศล เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 07.00 – 10.00 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) กำหนดจุดเริ่มเดินจากบริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์) เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสามเสน ถึงแยกสี่เสาเทเวศร์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนศรีอยุธยา มุ่งตรงไปยังลานพระบรมรูปทรงม้า แวะถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ผ่านพระที่นั่งอนันตสมาคม รัฐสภา ถึงแยกอู่ทองใน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชวิถี มุ่งตรงผ่านแยกการเรือน และแยกสะพานซังฮี้ เลี้ยวซ้ายกลับ มทร.พระนคร เข้าถนนสามเสน ผ่านท่าวาสุกรี และหอสมุดแห่งชาติ ไปสิ้นสุดที่บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ภายในงานมีการจับหางบัตรชิงโชค ของรางวัลใหญ่และรางวัลอื่นๆ มากมาย อาทิเช่น ทีวีสีจอแบน ตู้เย็น TOSHIBA ไมโครเวฟ ELECTROLUX เครื่องดูดฝุ่น IMARFLEX เครื่องปั่นน้ำผลไม้ พัดลม HATARI เตารีด SHARP หม้อสุกี้ หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน ไดร์เป่าผม เครื่องทำแซนวิส ผ้าห่ม (ผ้านวม) ที่นอนปิคนิค กระเป๋าเดินทางล้อลาก จากท่านอธิการบดี มทร.พระนคร แบตสำรองราชมงคลพระนคร กระเป๋าย่าม เน็คไท ผ้าผันคอ ปากกา Parker และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทเสริมสุข จำกัด ให้น้ำดื่มคริสตัล จำนวน 50 โหล และน้ำอัดลมเอส จำนวน 10 ลัง มาบริการพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ทั้งนี้ สามารถซื้อบัตรชิงโชคเพิ่มเติมได้ที่หน้างาน สำหรับนักศึกษา ราคาพิเศษ ใบละ 50 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป ใบละ 100 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา 02 665 3777 ต่อ 6053

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

โค้งสุดท้าย! เตรียมตัวมันส์ “รอบเดียวเท่านั้น!” กับคอนเสิร์ต “Good Kids Good Society” ฉลอง 11 ปี ม.ราชมงคลพระนคร

12545874_927104410709195_1973862608_o

รองศาสตาจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วสำหรับการจัดคอนเสิร์ตเฉลิมฉลอง ในวาระครบรอบ 11 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้ชื่อคอนเสิร์ตว่า “Good Kids for Good Society” พร้อมเอาใจวัยรุ่นและนักศึกษาโดยเฉพาะ ภายในงานพบ ศิลปินสุดฮ๊อตยอดนิยมตลอดกาล Silly Fools เจ้าของบทเพลง บ้าบอ ไหนว่าจะไม่หลอก น้ำลาย จิ๊จ๊ะ ฯ ศิลปิน “แด๊ก บิ๊กแอส (Big Ass) ” เจ้าของเพลงก่อนตาย เล่นของสูง ทิ้งไว้ในใจ พรหมลิขิต ฯ และศิลปิน “ป๊อด โมเดิร์นด็อก” เจ้าของเสียงเพลง ลมหายใจ รักคุณเข้าแล้ว บุษบา ฯ พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ คุณต่อ ปัณณวัชร์ ภักดีฐิติฐากรณ์ (แชมป์ถ้วยพระราชทานนักร้องชนะเลิศ KPN อวอร์ด) และ คุณ นุ่น สรีภรณ์ แสงบุญนำ (แชมป์ร้องเพลงสากล) ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และร่วมรับชมการแสดงพิเศษจากผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คอนเสิร์ตจัดขึ้นเพียงรอบเดียวเท่านั้น (ทุกบัตรทุกรอบ ชมพร้อมกัน) ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 18.00 น. เท่านั้น!!! ประตูเปิดเวลา 16.30 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 2 ประตู 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร หมายเหตุ : *** บัตรรอบเวลา 14.00 น. ทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และ บัตร VIP เปลี่ยนเวลาเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตเป็น “เวลา 18.00 น.” *** ผู้จัดงานขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ติดต่อสอบถามและซื้อบัตรเพิ่มเติมได้ที่ คุณมัลลิกา (ปู) กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6053 และ 081 430 4658 (ID Line : ipapoo)

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

ศึกการประกวดจินตลีลาประกอบเพลงมหาวิทยาลัยเดือด!! นศ. จีน ลั่น แต่งกี่เพ้าเข้าชิงชัย!! งาน #11ปี #คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม

12516155_1073671705997626_654742614_n

12540921_1253682747982259_2303382666261633641_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เปิดเผยว่า การประกวดจินตลีลาประกอบเพลงมหาวิทยาลัย อัลบั้มใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรม ที่ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจากทุกคณะ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาชาวไทย หรือ นักศึกษาชาวต่างชาติที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้ร่วมกิจกรรมในทุกรูปแบบ ทั้งกิจกรรมด้านวิชาการ และ กิจกรรมสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษา

โดยการประกวดจินตลีลาประกอบเพลงมหาวิทยาลัยที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 19 มกราคม 2559 ในครั้งนี้นอกจากจะมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ และ นักศึกษาทุนจากประเทศภูฏานลงสมัครเข้าแข่งขันแล้ว ล่าสุด! อาจารย์พรกนก ศรีงาม กับ. ผศ ณัฐติยา จตุรนาคากุล ผู้ฝึกซ้อมและอาจารย์ประจำสาขาภาษาไทยประยุกต์ รายงานว่า นักศึกษาชาวจีน สาขาภาษาไทยประยุกต์ จากคณะศิลปศาสตร์ ได้รวมตัวกันฝึกซ้อมการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงมหาวิทยาลัย และ ประกาศความพร้อมที่จะชิงชัยในการประกวดครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อแสดงสปิริตและเพื่อเป็นโอกาสในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 11 ปี ของมหาวิทยาลัย

สำหรับการประกวดจินตลีลา ประกอบเพลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในอัลบั้มใหม่ ประกอบไปด้วย บทเพลงที่ประพันธ์คำร้องโดยคุณสุรักษ์ สุขเสวี ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และขับร้องโดยศิลปินชื่อดัง อาทิ คุณวินัย พันธุรักษ์ คุณนรีกระจ่าง คันธมาศ คุณสุรักษ์ คุณนุ่นสรีภรณ์ คุณต่อปัณณวัชร์ คุณนิน่าชนธัญ และคุณธิติ ซึ่งทุกท่าน ล้วนเป็นศิษย์เก่าของ ม.ราชมงคลพระนครทั้งสิ้น อัลบั้มดังกล่าวประกอบด้วยบทเพลงไพเราะถึง 12 เพลง ดังนี้

 1. ฉลองขวัญพระนคร
 2. ราชมงคลพระนคร
 3. เราคือ RMUTP
 4. บูชาครู
 5. เอื้อมฝันให้สุดฟ้า
 6. That’s the way of RMUTP
 7. สู่ฝันที่ยิ่งใหญ่
 8. วันหนึ่งวันนี้
 9. ใต้ร่มอินทนิล
 10. ลีลาพระนคร
 11. RMUTP Games
 12. พระนครเกมส์

โดยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ 2 อันดับ จะได้รับถ้วยรางวัลจากท่านอธิการบดี (รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์) พร้อมเงินรางวัล 5,000 / 3,000 และ 2,000 บาท ตามลำดับ และจะมีอีก 1 ทีม ได้รับรางวัลพิเศษจากสมาคมวัยรุ่นไทยอีกด้วย

ที่มา : นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีเทศนาธรรมบรรยาย พร้อมเปิดร้าน @RMUTP โดย พระครูภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

12511868_925521624200807_889583234_n

วานนี้ 11 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ชวลิต นิ่มละออ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารระดับสูง (CEO) คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมฟังเทศนาธรรมบรรยาย โดยพระเดชพระคุณเจ้า พระครูภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน และเจ้าคณะตำบลพระธาตุบังพวน เขต 1 และพระอุปัชฌาย์ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ในหัวข้อ “สมดุลแห่งการพัฒนาตน พัฒนาคน (นักศึกษาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา) พัฒนาสังคม” ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในการนี้พระเดชพระคุณท่านได้มีไมตรีจิตเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากครั้งที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ โดยนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนวัดพระธาตุบังพวนในจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

จากนั้นอธิการบดีฯและนายกสภามหาวิทยาลัย ได้นิมนต์พระเดชพระคุณท่านเป็นประธานเบิกฤกษ์ดิถี เจิมเปิดร้านกาแฟและเบเกอรี่ ชื่อร้าน @RMUTP ของหน่วยงาน UBI บริหารงานโดย ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ นับเป็นสิริมงคลแก่ชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในความหอมของรสชาติกาแฟสดบดใหม่ ขนมหวานเลิศรส คุกกี้ เค้กนมสด เค้กช็อคโกแลต พานาคอตต้าชาเขียวไส้ถั่วแดง ฯลฯ ผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตโดยทีมงานคุณภาพจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและคณะในสังกัด ม.ราชมงคลพระนคร ท่านสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. บริเวณร้าน @RMUTP ตั้งอยู่บริเวณริมรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 026653777 ต่อ 6007 มือถือ 081 984 9984

อนึ่ง วัดพระธาตุบังพวน เป็นวัดสำคัญในจังหวัดหนองคายวัดหนึ่ง มีตำนานเก่าแก่ ปรากฏในตำนานอุรังคธาตุ เกี่ยวกับกษัตริย์ทั้ง 5 พระองค์ที่ร่วมกันก่อสร้างพระธาตุพนมจนเสร็จ แล้วจึงออกเดินทางไปอินเดียเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 45 องค์ มาประดิษฐานไว้ในสถานที่ 4 แห่ง คือ 1.พระธาตุหัวเหน่า จำนวน 29 องค์ ประดิษฐาน ณ พระธาตุบังพวนหรือภูเขาหลวง 2.พระธาตุฝ่าพระบาทก้ำขวา จำนวน 9 องค์ ประดิษฐาน ณ เจดีย์พระธาตุกลางแม่น้ำโขง ณ เมืองหล้าหนองคาย 3.พระธาตุเขี้ยวฝาง 3 องค์ ประดิษฐาน ณ พระธาตุโพนจิกเวียงงัว บ้านปะโค จังหวัดหนองคาย 4.พระธาตุเขี้ยวฝาง 4 องค์ มาประดิษฐาน ณ พระธาตุหอผ้าหอแพ เมืองเวียงจันทน์ ทั้งยังเป็นสถานที่ที่เป็น “สัตตมหาสถาน” ที่เดียวในโลกที่เป็นโบราณสถานสำคัญซึ่งจำลองเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ทั้ง 7 สิ่ง คือ โพธิบัลลังก์ อนิมมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อชาปาลนิโครธเจดีย์ มุจลินทเจดีย์ และราชายตนะเจดีย์ นอกจากนั้น วัดพระธาตุบังพวน ยังเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับพญานาค คือ “สระมุจลินท์” หรือ “สระพญานาค” ในคัมภีร์ใบลานจารเป็นภาษามคธว่า “สระมังคละน้ำเที่ยงหมัน” มีปรากฏการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อคราวอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ กล่าวคือ มีสายน้ำพวยพุ่งออกมาจากพื้นดิน จึงได้มีการขุดสระรองรับน้ำไว้ และสร้างรูปปั้นพญานาค 7 เศียร ไว้กลางสระ ต่อมาพระเจ้าวิชลราช กษัตริย์ล้านช้างได้บูรณะปฏิสังขรณ์ และทำพิธีมหาพุทธาภิเษก สระมุจลินท์แห่งนี้ถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และทางราชสำนักล้านช้างได้นำน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไปใช้ในพิธีต่างๆ เป็นต้นมา และในรัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้น้ำจากสระมุจลินท์นี้ ในการพิธีสรงมูรธราชาภิเษก พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญๆ ต่างๆ อีกด้วย มีความเชื่อกันว่าหากได้สักการะพระธาตุนี้แล้ว จะนำความสุขความเจริญ และความเป็นสิริมงคลมาสู่ผู้ที่เคารพสักการะบูชา ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดเกี่ยวกับวัดพระธาตุบังพวนเพิ่มเติมได้ที่ www.watprathatbangphuan.com

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

สุดคึกคัก! ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิด “กันเกราเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12075063_1252560068094527_331248844739465050_n

วานนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยอธิการบดี นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางประดิษฐา นาครักษา พร้อมบุคลากรงานกีฬา งานกิจกรรมนักศึกษา และทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพ นิสิต นักศึกษา ในด้านกีฬาและสุขภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยังเป็นมหกรรมกีฬาแห่งมิตรภาพระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน ที่เปิดโอกาสให้ทุกมหาวิทยาลัยได้พบปะ และเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกัน ดังคำขวัญประจำการแข่งขันที่ว่า “หลากหลายสถาบัน รวมกันเป็นหนึ่ง” นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกด้วย

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวว่า “สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” เป็นความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของการแข่งกีฬา เพราะกีฬาเป็นยาวิเศษ นอกจากสร้างความแข็งแรงและแข็งแกร่งแก่ร่างกายแล้ว ยังสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล ทั้งยังส่งเสริมให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ก่อให้เกิดจริยธรรม “สามัคคี” ในสังคมอุดมศึกษา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างสุขภาพกายและใจที่ดี และยังเป็นเวทีสำคัญสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถด้านการกีฬา ที่จะได้พัฒนาศักยภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาต่อไป และขอเป็นกำลังใจในการแข่งขันให้กับทัพนักกีฬาจาก ม.ราชมงคลพระนคร ทุกคน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 10 วัน มีสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 111 สถาบัน เปิดให้ชิงชัยเหรียญทอง จาก 27 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ ดาบสากล เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น ยิงปีน ยูโด ฮอกกี้ วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง เรือพาย ลีลาศ ฟุตซอล ปันจักสีลัต ครอสเวิร์ด บริดจ์ หมากกระดาน มวยไทยสมัครเล่น ยูยิตสู บีบีกัน

สำหรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่ง ทัพนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยเจ้าเหรียญทอง จำนวน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ครอสเวิร์ด หมากกระดาน เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ำ ลีลาศ และมวยไทยสมัครเล่น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีความคาดหวังว่าทัพนักกีฬาจะสู้ศึกสามารถชิงชัยนำเหรียญทองกลับมาจากการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้

ด้านนายนเรศ ภูคะฮาต หัวหน้างานกีฬา ได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมว่า คำขวัญประจำการแข่งขัน คือ “สายน้ำ แสงตะวัน เชื่อมสัมพันธ์ สามัคคี” มีสัญลักษณ์คำว่า “กันเกราเกมส์” เป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันในครั้งนี้ คบเพลิงกันเกราเกมส์ หมายถึง คบเพลิงแห่งสีสันและความสนุกสนาน เลข 43 หมายถึง เลขของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 แสงตะวัน หมายถึง อุบลราชธานีคือดินแดนที่ตะวันขึ้นก่อนใครในสยาม ภาพเขียนสีผาแต้ม คือ ภาพลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายที่กำลังมีความสุขและสนุกสนานกับการเล่นกีฬาโดยได้แรงบันดาลใจจากภาพเขียนสีจากสถานที่สำคัญคือผาแต้ม สายน้ำมูล แสดงถึงเส้นโค้งอ่อนพริ้วไหวสวยงามดั่งสายน้ำมูล สายน้ำคู่จังหวัดอุบลราชธานี คำว่า “กันเกราเกมส์” หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพการแข่งขันและเลือกใช้ชื่อดอกไม้ “กันเกรา” หรือ ดอก “มันปลา” ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเป็นชื่อประจำการแข่งขันครั้งนี้ สัญลักษณ์นำโชคที่ใช้ในการแข่งขัน (Mascot) คือ ปลาบึกคู่ ตัวผู้ชื่อ “พี่บึกบึน” เป็นสัญลักษณ์นำโชคปลาบึกเพศผู้ที่มีความแข็งแรง ตัวเมียชื่อ “น้องบัวบาน” เป็นสัญลักษณ์นำโชคปลาบึกเพศเมีย ดอกบัวหรือบัวบาน ชื่อดอกไม้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากปลาบึก ดังคำขวัญของจังหวัดอุบลราชธานีว่า “มีปลาแซบหลาย” แปลว่า อุบลราชธานีมีปลาหลากหลาย ประกอบกับอุบลราชธานีมีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงไหลผ่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาบึกขนาดใหญ่   ผสานกับการนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ได้แก่ ผ้าขาวม้าและผ้าฝ้ายนำมาใช้ในการแต่งตัวมาสคอต ดอกกันเกราและโทนสีน้ำเงินและสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์สีประจำ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีเปิด เริ่มต้นด้วยการจุดคบเพลิงประจำการแข่งขัน โดยนำแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จุดไฟต้นชนวนจากแสงอาทิตย์ ณ “ผาแต้ม” นำจุดไฟประจำการแข่งขันด้วยนักกีฬาที่เป็นศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า สำหรับนักกีฬาอาวุโสเป็น นักกีฬาทีมชาติยูโดและซอฟบอล มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น บอกเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ดอกกันเกราเป็นสื่อในการเล่าเรื่องราวผ่านกาลเวลา กลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นก่อกำเนิดแผ่นดินอารยธรรมอันล้ำค่า อุดมสมบูรณ์แถบลุ่มแม่น้ำมูล “อุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช” ภายในงานมีการจุดพลุสร้างสีสันหลายพันนัด และไฮไลท์ของพิธีเปิดคือ คอนเสิร์ตศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดย คุณอรทัย ดาบคำ “ต่าย อรทัย” ซึ่งเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งหญิงซุปเปอร์สตาร์ชาวอุบลราชธานี ของค่ายแกรมมี่โกลด์ ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เจ้าของฉายา “สาวดอกหญ้า” และ “ราชินีลูกทุ่ง” ทั้งนี้ ท่านสามารถชมคลิปพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ได้ที่ลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=U37M6Z8AIGk

ที่มา : งานกีฬา และงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร