ประกาศด่วนที่สุด!!! มทร.พระนคร เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาทุกหมู่เหล่าของ มทร.พระนคร ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร รอบที่ 2

ประกาศด่วนที่สุด!!!

มทร.พระนคร เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาทุกหมู่เหล่าของ มทร.พระนคร ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร รอบที่ 2

เรียนเชิญร่วมกิจกรรมฯ ตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษม (สะพานอรทัย) ถึงแยกวัดเบญจมบพิตรฯ ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (จุดรวมพลพิธีเปิดกิจกรรมฯ บริเวณหน้าวัดเบญจมบพิตร)

กำหนดการ

08.00 – 08.30 น. น.ศ.พบกันบริเวณ ลานวัดเบญจมบพิตร

08.30 – 08.45 น. ทุกท่านเตรียมพร้อมและเข้าแถวตามจุดที่กำหนด

08.50 น. ประธานในพิธี (ผู้อำนวยการเขตดุสิต) เดินทางมาถึงบริเวณเปิดกิจกรรมฯ

09.00 น. พิธีเปิด และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

09.10 – 12.00 น. ปล่อยแถวเริ่มพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณคลองเปรมประชากร ตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษม(สะพานอรทัย) ถึงแยกวัดเบญจมบพิตร

กดลงทะเบียนเลย … https://goo.gl/dLaLjJ … ภายในวันนี้ 25 ธันวาคม 2561 ก่อน 18.00 น.

สแกนเข้ากลุ่มไลน์ … https://line.me/R/ti/g/bHMCFZzpgo … เพื่อสิทธิ์ในการรับชั่วโมงกิจกรรม

น.ศ.จะได้รับ “รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ชั่วโมงกิจกรรม”

การแต่งกาย :

  1. เสื้อสีเหลืองจิตอาสา ผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน กางเกงขายาวสุภาพ รองเท้าผ้าใบ

2.เสื้อม่วง/เสื้อพละสีม่วง มหาวิทยาลัย กางเกงขายาวสุภาพ รองเท้าผ้าใบ

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

ข่าวดี! สำหรับผู้ที่สนใจฝึกฝนทักษะด้านภาษาไทย “ภาษา เป็นทักษะ เหมือนกีฬา ที่เราทุกคนสามารถฝึกฝน จนเชี่ยวชาญ & ชำนาญได้!”

ข่าวดี! สำหรับผู้ที่สนใจฝึกฝนทักษะด้านภาษาไทย

“ภาษา เป็นทักษะ เหมือนกีฬา ที่เราทุกคนสามารถฝึกฝน จนเชี่ยวชาญ & ชำนาญได้!”

…ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ทุกชั้นปี ที่สนใจพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย แบบ “ขั้นเทพ!” ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังนี้

1)การพูดสุนทรพจน์

2)การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว-ร้อยกรอง

3)การแต่งบทประพันธ์/บทกวี

4)การเขียนเหมาะความ-งามภาษา

***สนใจสมัคร หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ครูผู้สอนภาษาไทยทุกท่าน หรือ ID Line: yutthapoom.s5335

หมายเหตุ …ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ ช่วงฝึกซ้อม ได้รับวันละ 2 ชั่วโมงกิจกรรม ไม่เกิน 20 ชั่วโมงฯ หากได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปศาสตร์ 9 ราชมงคล จะได้รับ 10 ชั่วโมงกิจกรรม ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา จ.สงขลา ระหว่าง 14-15 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ขอเชิญนักศึกษาร่วมชมและเชียร์กีฬา กีฬาสามัคคี 9 คณะ พร้อมร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์”

งานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ และลานพระราชวังดุสิต

งานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

 

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ และลานพระราชวังดุสิต

เวลา ๐๗.๓๐ น. – ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรับประทานอาหารเช้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพร้อมกัน ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ตั้งแถวและเดินขบวนไปยังลานพระราชวังดุสิต

เวลา ๐๙.๓๐ น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เวลา ๐๙.๔๕ น. – เสร็จพิธี

หมายเหตุ

๑. ผู้บริหารใส่ชุดปกติขาวพร้อมสวมหมวก

๒. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ชาย-หญิง ใส่ชุดสุภาพ โทนสีชมพู หรือโทนสีขาว ตามที่รัฐบาลกำหนด

๓. นักศึกษา แต่งกายชุดพิธีการ

– ชาย เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กางเกงสีกรมท่าทรงสุภาพ ผูกเนคไท มทร.พระนคร รองเท้าคัทชูสีดำ

– หญิง เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ติดกระดุมคอ กระโปรงสีกรมท่าทรงสุภาพ รองเท้าคัทชูสีดำ

(กรณีเป็นนักศึกษาปี ๑ ให้แต่งกายตามระเบียบของนักศึกษาปี ๑ ได้ตามความเหมาะสม)

๔. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมแบบ AT Code กิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวน ๓ ชั่วโมงกิจกรรม

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๕๐๘

ไลน์ ID ธีรพล : 0621954328

ไลน์ ID ลิลลี่ : lanlalin26

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ชั่วโมงกิจกรรมดีๆ…มาแล้ว!✨ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ว่างจากการเรียน เข้าร่วมชมและเชียร์การประกวดทูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย Mr.RMUTP / Miss RMUTP / Miss Season / Miss Congeniality และ Miss Jumbo Queen RMUTP AWARDS 2018 ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น.

ชั่วโมงกิจกรรมดีๆ…มาแล้ว!✨

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ว่างจากการเรียน

เข้าร่วมชมและเชียร์การประกวดทูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย Mr.RMUTP / Miss RMUTP / Miss Season / Miss Congeniality และ Miss Jumbo Queen RMUTP AWARDS 2018 ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น.

รับชั่วโมงกิจกรรม ลงทะเบียนด้วย AT CODE จำนวน 2 รอบ … รอบแรกหลัง 16.30 น. ได้ 2 ชั่วโมงฯ และรอบที่สองเฉพาะคนที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 13.00 – 18.00 น. รับ 6 ชั่วโมงฯ (5+1)

📝รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

📍1.เข้าร่วมกิจกรรม 13.00 – 16.30 น.

เข้าร่วมพิธีเปิด / ชมและเชียร์การประกวดฯ

📍น.ศ. รับ AT CODE 2 ชั่วโมงฯ หมวด ฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ

📍*น.ศ.จะต้องประทับตราที่ข้อมือ 2 รอบ เมื่อผ่านประตูเข้างาน

และประทับตราที่ข้อมืออีกครั้งเมื่อกลับพร้อมรับ AT CODE เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

📌2.เข้าร่วมกิจกรรม 13.00 – 18.30 น.

เข้าร่วมพิธีเปิด / ชมและเชียร์การประกวดฯ / ร่วมลุ้นผู้ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้ายแต่ละประเภท /

พิธีอำลาตำแหน่ง RMUTP AWARDS 2017 /

พิธีประกาศรางวัล / กิจกรรมทายผลประกวด และพิธีปิด

📌น.ศ. รับ AT CODE 5 ชั่วโมงฯ หมวด ฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ

รับเพิ่มอีก 1 ชั่วโมงฯ หมวด ฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

📌*น.ศ.ต้องประทับตราที่ข้อมือ 1 รอบเมื่อผ่านประตู

และรอรับ AT CODE เมื่อเสร็จกิจกรรม เพียงโค้ดเดียวเท่านั้น!!!

รับทันที 6 ชั่วโมงกิจกรรม (5+1)

“AT CODE ลงทะเบียนง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ตรวจสอบได้” … Digital University

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

#http://rmutp.ac.th

#http://at.rmutp.ac.th

#http://activity.rmutp.ac.th

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารร่วมสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น” โดยเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งมีความงดงาม และเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไทย และลวดลายผ้าไทย อีกทั้งยังได้ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีฟ้า ตลอดเดือนสิงหาคม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถร่วมแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยทั้งชุด หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการแต่งกายชุดนักศึกษาทุกวันศุกร์ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม ศุกร์ละ ๑ ชั่วโมง โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาประจำแต่ละคณะที่ตนเองสังกัด

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ข่าวด่วน!!! กิจกรรมเสริมหลักสูตร!!! “การบรรยายอบรมขยายผลของวิทยากรจิตอาสา 904 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

 

ข่าวด่วน!!! กิจกรรมเสริมหลักสูตร!!!

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม “การบรรยายอบรมขยายผลของวิทยากรจิตอาสา 904 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.

***นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม รับจำนวนจำกัด 500 ที่นั่ง! เท่านั้น ลงทะเบียนด้วยระบบ AT CODE

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

แห่เทียนพรรษา…ทรานสคริปต์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม!!!

แห่เทียนพรรษา…ทรานสคริปต์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม!!!

…ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโครงการ “ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา” ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการดังนี้

07.00 น. – เตรียมตัวลงทะเบียน ณ ลานอิฐแดง

08.30 น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาลงทะเบียนพร้อมกัน ณ หอประชุมดีฮอลล์

08.45 น. – รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ จากนั้น อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ …นักศึกษาตั้งขบวนแถวหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี นำแถวด้วยขบวนกลองยาวจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นางรำจากชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร พร้อมขบวนเทียนพรรษา รังสรรค์โดยทีมงานคุณภาพจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

09.00 น. – เคลื่อนขบวนแห่เทียนออกจากหอประชุม ดีฮอลล์ ถึงวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และเวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ

***ถ่ายภาพหมู่หน้าพระอุโบสถพร้อมกัน

– กลุ่มผู้บริหาร

– กลุ่มคณาจารย์และบุคลากร

– กลุ่มนักศึกษา

09.30 น. – พิธีถวายเทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ

– นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีนั่งอยู่บริเวณศาลารายรอบพระอุโบสถ หรือสถานที่ซึ่งทางวัดจัดเตรียมไว้ให้

10.00 น. – ถ่ายภาพหมู่หน้าพระประธานพร้อมกัน

***เส้นทางการเดิน จากศูนย์เทเวศร์ เลี้ยวขวา ผ่านหน้าตลาดเทเวศร์ ผ่านสี่แยก ข้ามสะพาน ตรงไป ผ่านด้านหน้าตลาดรวมยาง มุ่งหน้าสี่แยกแบงก์ชาติ เมื่อถึงสี่แยกแบงก์ชาติ เลี้ยวขวา…เข้าไปทางริมแม่น้ำ เพื่อวกกลับ (ยูเทิร์นในซอยข้างแบงก์ชาติ) ออกมาที่สี่แยกแบงก์ชาติอีกครั้ง จากนั้น เลี้ยวซ้าย มุ่งหน้าตรงมา ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย (ศูนย์เทเวศร์) ถึงแยกหอสมุดแห่งชาติ เลี้ยวซ้ายเข้าวัดเทวราช ผ่านคณะเทคโนโลยีคหกรรม … เวียนรอบพระอุโบสถวัดเทวราช 3 รอบ

หมายเหตุ

– นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัยตามชั้นปีที่ศึกษาอยู่

– รับ AT Code ชั่วโมงกิจกรรม มหาวิทยาลัย ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน 3 ชั่วโมง สำหรับผู้เข้าร่วม หลังเสร็จพิธี แจกบริเวณทางออกประตูวัดเทวราชกุญชรฯ

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://std.offpre.rmutp.ac.th

 

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร โชว์นาฏศิลป์พื้นถิ่นอีสาน “ภูไทสามเผ่า” อวดศักยภาพต่างชาติ ในงาน English Camp


ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร โชว์นาฏศิลป์พื้นถิ่นอีสาน “ภูไทสามเผ่า” อวดศักยภาพต่างชาติ ในงาน English Camp

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “RMUTP English Camp 2018” โดยมี ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 60 คน ได้แก่ นักศึกษาชาวไทย นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศภูฏาน นักศึกษาและอาจารย์จาก Kunming University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพิธีเปิดโครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริง โดยผู้นำค่ายผู้มีประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กิจกรรมค่าย RMUTP ENGLISH CAMP 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และโรงแรมโบตานีบีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ได้นำการแสดงเข้าร่วมแสดงในพิธีเปิด ด้วยชุดการแสดง “ภูไทสามเผ่า” โดยมีว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หน่วยกิจการพิเศษ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา และนางสาววันทนา ครุฑจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วิทยากรประจำชมรม จัดชุดการแสดงดังกล่าว เพื่อต้อนรับคณะวิทยากร จากประเทศสหรัฐอเมริกาและปฏิบัติหน้าที่ทูตวัฒนธรรมไทยของมหาวิทยาลัย กรองดอกไม้สดมอบเป็นมาลัยต้อนรับ พร้อมรอยยิ้มสยาม และกิจกรรมสุดท้ายคือ การร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยการเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมกันรำวง โดย Mr.Warren Dugas (Leader of English Camp) และอธิการบดีร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย สร้างรอยยิ้มและความประทับใจ ให้กับคณะผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก

อนึ่ง รำ “ภูไทสามเผ่า” วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ได้ประดิษฐ์ ฟ้อนภูไท สามเผ่า ในรูปแบบที่ใช้กันในปัจจุบัน ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ จะเริ่มการฟ้อนด้วยเผ่าสกลนครก่อน ตามมาด้วยภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์ และภูไทจังหวัดนครพนม ซึ่งจะฟ้อนเฉพาะผู้หญิงล้วน เนื้อเพลง ดำเนินด้วยกลอนลำของภูไทเผ่าสกลนคร ดนตรีจะบรรเลงลายภูไทเลาะตูบ เนื้อเพลงกล่าวถึง การมาร่วมงานแสดงให้ผู้ชมได้ชมในครั้งนี้ ต้องมาอย่างยากลำบากแต่ด้วยความตั้งใจอันดี จึงได้อดทนสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมารำให้ผู้ชมได้ชม ภูไทเผ่าที่สองเป็นเผ่ากาฬสินธ์ ดนตรีบรรเลงลายภูไทน้อย เนื้อเพลงกล่าวถึง ความเศร้าของผู้หญิงที่ผู้ชายที่รักมาตีจาก ทั้งที่ได้ทำสัญญารักกันแล้ว สำหรับภูไทเผ่าสุดท้าย คือเผ่านครพนม ดนตรีบรรเลงลายลมพัดพร้าว ในท่อนนี้จะไม่มีเนื้อร้อง แต่จะบรรเลงเพียงอย่างเดียว

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th