ประชาสัมพันธ์ วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ ๗ เม.ย.๖๒

ประชาสัมพันธ์ วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ ๗ เม.ย.๖๒ นี้ครับ ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน มีชั่วโมงกิจกรรมฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 3 ชม.กิจกรรม ครับ ^_^

 

 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันสงกรานต์ มทร.พระนคร

ขอเชิญนักศึกษา มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ มทร.พระนคร วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 07.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

– นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

– พิเศษ!!! สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์และมาเข้าร่วมกิจกรรม รับ AT Code ชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ จำนวน 1 ชั่วโมงกิจกรรม ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/199HLg5vCnWu9JEp6

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด และด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด และด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเอง

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียน 7.00 –  8.00 น.

กิจกรรมเริ่มเวลา 08.00 – 12.00 น.

จองที่นั่งได้แล้ววันนี้ ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเวลา 14.00 น.

 

หมายเหตุ : รับ AT CODE ภายในห้องประชุม 1.กรอกรหัส 2.ทำแบบสอบถาม รับทันที 4 ชั่วโมงกิจกรรม หากมีปัญหาการลงทะเบียนให้ติดต่อภายในงานเท่านั้น!!! ไม่รับผิดชอบในกรณีลงทะเบียนวันอื่น

 

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

#RMUTP2019

#ไม่มาพลาดอย่างแรง1ปีมีครั้งเดียว!!!

ประกาศด่วนที่สุด!!! มทร.พระนคร เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาทุกหมู่เหล่าของ มทร.พระนคร ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร รอบที่ 2

ประกาศด่วนที่สุด!!!

มทร.พระนคร เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาทุกหมู่เหล่าของ มทร.พระนคร ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร รอบที่ 2

เรียนเชิญร่วมกิจกรรมฯ ตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษม (สะพานอรทัย) ถึงแยกวัดเบญจมบพิตรฯ ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (จุดรวมพลพิธีเปิดกิจกรรมฯ บริเวณหน้าวัดเบญจมบพิตร)

กำหนดการ

08.00 – 08.30 น. น.ศ.พบกันบริเวณ ลานวัดเบญจมบพิตร

08.30 – 08.45 น. ทุกท่านเตรียมพร้อมและเข้าแถวตามจุดที่กำหนด

08.50 น. ประธานในพิธี (ผู้อำนวยการเขตดุสิต) เดินทางมาถึงบริเวณเปิดกิจกรรมฯ

09.00 น. พิธีเปิด และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

09.10 – 12.00 น. ปล่อยแถวเริ่มพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณคลองเปรมประชากร ตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษม(สะพานอรทัย) ถึงแยกวัดเบญจมบพิตร

กดลงทะเบียนเลย … https://goo.gl/dLaLjJ … ภายในวันนี้ 25 ธันวาคม 2561 ก่อน 18.00 น.

สแกนเข้ากลุ่มไลน์ … https://line.me/R/ti/g/bHMCFZzpgo … เพื่อสิทธิ์ในการรับชั่วโมงกิจกรรม

น.ศ.จะได้รับ “รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ชั่วโมงกิจกรรม”

การแต่งกาย :

  1. เสื้อสีเหลืองจิตอาสา ผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน กางเกงขายาวสุภาพ รองเท้าผ้าใบ

2.เสื้อม่วง/เสื้อพละสีม่วง มหาวิทยาลัย กางเกงขายาวสุภาพ รองเท้าผ้าใบ

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

ข่าวดี! สำหรับผู้ที่สนใจฝึกฝนทักษะด้านภาษาไทย “ภาษา เป็นทักษะ เหมือนกีฬา ที่เราทุกคนสามารถฝึกฝน จนเชี่ยวชาญ & ชำนาญได้!”

ข่าวดี! สำหรับผู้ที่สนใจฝึกฝนทักษะด้านภาษาไทย

“ภาษา เป็นทักษะ เหมือนกีฬา ที่เราทุกคนสามารถฝึกฝน จนเชี่ยวชาญ & ชำนาญได้!”

…ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ทุกชั้นปี ที่สนใจพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย แบบ “ขั้นเทพ!” ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังนี้

1)การพูดสุนทรพจน์

2)การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว-ร้อยกรอง

3)การแต่งบทประพันธ์/บทกวี

4)การเขียนเหมาะความ-งามภาษา

***สนใจสมัคร หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ครูผู้สอนภาษาไทยทุกท่าน หรือ ID Line: yutthapoom.s5335

หมายเหตุ …ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ ช่วงฝึกซ้อม ได้รับวันละ 2 ชั่วโมงกิจกรรม ไม่เกิน 20 ชั่วโมงฯ หากได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปศาสตร์ 9 ราชมงคล จะได้รับ 10 ชั่วโมงกิจกรรม ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา จ.สงขลา ระหว่าง 14-15 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ขอเชิญนักศึกษาร่วมชมและเชียร์กีฬา กีฬาสามัคคี 9 คณะ พร้อมร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์”

งานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ และลานพระราชวังดุสิต

งานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

 

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ และลานพระราชวังดุสิต

เวลา ๐๗.๓๐ น. – ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรับประทานอาหารเช้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพร้อมกัน ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ตั้งแถวและเดินขบวนไปยังลานพระราชวังดุสิต

เวลา ๐๙.๓๐ น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เวลา ๐๙.๔๕ น. – เสร็จพิธี

หมายเหตุ

๑. ผู้บริหารใส่ชุดปกติขาวพร้อมสวมหมวก

๒. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ชาย-หญิง ใส่ชุดสุภาพ โทนสีชมพู หรือโทนสีขาว ตามที่รัฐบาลกำหนด

๓. นักศึกษา แต่งกายชุดพิธีการ

– ชาย เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กางเกงสีกรมท่าทรงสุภาพ ผูกเนคไท มทร.พระนคร รองเท้าคัทชูสีดำ

– หญิง เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ติดกระดุมคอ กระโปรงสีกรมท่าทรงสุภาพ รองเท้าคัทชูสีดำ

(กรณีเป็นนักศึกษาปี ๑ ให้แต่งกายตามระเบียบของนักศึกษาปี ๑ ได้ตามความเหมาะสม)

๔. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมแบบ AT Code กิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวน ๓ ชั่วโมงกิจกรรม

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๕๐๘

ไลน์ ID ธีรพล : 0621954328

ไลน์ ID ลิลลี่ : lanlalin26

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ชั่วโมงกิจกรรมดีๆ…มาแล้ว!✨ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ว่างจากการเรียน เข้าร่วมชมและเชียร์การประกวดทูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย Mr.RMUTP / Miss RMUTP / Miss Season / Miss Congeniality และ Miss Jumbo Queen RMUTP AWARDS 2018 ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น.

ชั่วโมงกิจกรรมดีๆ…มาแล้ว!✨

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ว่างจากการเรียน

เข้าร่วมชมและเชียร์การประกวดทูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย Mr.RMUTP / Miss RMUTP / Miss Season / Miss Congeniality และ Miss Jumbo Queen RMUTP AWARDS 2018 ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น.

รับชั่วโมงกิจกรรม ลงทะเบียนด้วย AT CODE จำนวน 2 รอบ … รอบแรกหลัง 16.30 น. ได้ 2 ชั่วโมงฯ และรอบที่สองเฉพาะคนที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 13.00 – 18.00 น. รับ 6 ชั่วโมงฯ (5+1)

📝รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

📍1.เข้าร่วมกิจกรรม 13.00 – 16.30 น.

เข้าร่วมพิธีเปิด / ชมและเชียร์การประกวดฯ

📍น.ศ. รับ AT CODE 2 ชั่วโมงฯ หมวด ฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ

📍*น.ศ.จะต้องประทับตราที่ข้อมือ 2 รอบ เมื่อผ่านประตูเข้างาน

และประทับตราที่ข้อมืออีกครั้งเมื่อกลับพร้อมรับ AT CODE เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

📌2.เข้าร่วมกิจกรรม 13.00 – 18.30 น.

เข้าร่วมพิธีเปิด / ชมและเชียร์การประกวดฯ / ร่วมลุ้นผู้ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้ายแต่ละประเภท /

พิธีอำลาตำแหน่ง RMUTP AWARDS 2017 /

พิธีประกาศรางวัล / กิจกรรมทายผลประกวด และพิธีปิด

📌น.ศ. รับ AT CODE 5 ชั่วโมงฯ หมวด ฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ

รับเพิ่มอีก 1 ชั่วโมงฯ หมวด ฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

📌*น.ศ.ต้องประทับตราที่ข้อมือ 1 รอบเมื่อผ่านประตู

และรอรับ AT CODE เมื่อเสร็จกิจกรรม เพียงโค้ดเดียวเท่านั้น!!!

รับทันที 6 ชั่วโมงกิจกรรม (5+1)

“AT CODE ลงทะเบียนง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ตรวจสอบได้” … Digital University

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

#http://rmutp.ac.th

#http://at.rmutp.ac.th

#http://activity.rmutp.ac.th

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารร่วมสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น” โดยเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งมีความงดงาม และเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไทย และลวดลายผ้าไทย อีกทั้งยังได้ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีฟ้า ตลอดเดือนสิงหาคม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถร่วมแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยทั้งชุด หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการแต่งกายชุดนักศึกษาทุกวันศุกร์ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม ศุกร์ละ ๑ ชั่วโมง โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาประจำแต่ละคณะที่ตนเองสังกัด

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th