ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร โชว์นาฏศิลป์พื้นถิ่นอีสาน “ภูไทสามเผ่า” อวดศักยภาพต่างชาติ ในงาน English Camp


ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร โชว์นาฏศิลป์พื้นถิ่นอีสาน “ภูไทสามเผ่า” อวดศักยภาพต่างชาติ ในงาน English Camp

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “RMUTP English Camp 2018” โดยมี ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 60 คน ได้แก่ นักศึกษาชาวไทย นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศภูฏาน นักศึกษาและอาจารย์จาก Kunming University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพิธีเปิดโครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริง โดยผู้นำค่ายผู้มีประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กิจกรรมค่าย RMUTP ENGLISH CAMP 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และโรงแรมโบตานีบีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ได้นำการแสดงเข้าร่วมแสดงในพิธีเปิด ด้วยชุดการแสดง “ภูไทสามเผ่า” โดยมีว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หน่วยกิจการพิเศษ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา และนางสาววันทนา ครุฑจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วิทยากรประจำชมรม จัดชุดการแสดงดังกล่าว เพื่อต้อนรับคณะวิทยากร จากประเทศสหรัฐอเมริกาและปฏิบัติหน้าที่ทูตวัฒนธรรมไทยของมหาวิทยาลัย กรองดอกไม้สดมอบเป็นมาลัยต้อนรับ พร้อมรอยยิ้มสยาม และกิจกรรมสุดท้ายคือ การร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยการเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมกันรำวง โดย Mr.Warren Dugas (Leader of English Camp) และอธิการบดีร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย สร้างรอยยิ้มและความประทับใจ ให้กับคณะผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก

อนึ่ง รำ “ภูไทสามเผ่า” วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ได้ประดิษฐ์ ฟ้อนภูไท สามเผ่า ในรูปแบบที่ใช้กันในปัจจุบัน ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ จะเริ่มการฟ้อนด้วยเผ่าสกลนครก่อน ตามมาด้วยภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์ และภูไทจังหวัดนครพนม ซึ่งจะฟ้อนเฉพาะผู้หญิงล้วน เนื้อเพลง ดำเนินด้วยกลอนลำของภูไทเผ่าสกลนคร ดนตรีจะบรรเลงลายภูไทเลาะตูบ เนื้อเพลงกล่าวถึง การมาร่วมงานแสดงให้ผู้ชมได้ชมในครั้งนี้ ต้องมาอย่างยากลำบากแต่ด้วยความตั้งใจอันดี จึงได้อดทนสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมารำให้ผู้ชมได้ชม ภูไทเผ่าที่สองเป็นเผ่ากาฬสินธ์ ดนตรีบรรเลงลายภูไทน้อย เนื้อเพลงกล่าวถึง ความเศร้าของผู้หญิงที่ผู้ชายที่รักมาตีจาก ทั้งที่ได้ทำสัญญารักกันแล้ว สำหรับภูไทเผ่าสุดท้าย คือเผ่านครพนม ดนตรีบรรเลงลายลมพัดพร้าว ในท่อนนี้จะไม่มีเนื้อร้อง แต่จะบรรเลงเพียงอย่างเดียว

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

“งานวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑”

“งานวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงาน ๑๙ พฤษภาคม วันอาภากร ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ลานพระอนุสาวรีย์ฯ และโถงชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

กำหนดการ…

๐๖.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ โถงชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

๐๘.๐๐ น. ผู้บริหารถวายสังฆทาน / ปัจจัยไทยธรรม / ถวายภัตตาหารปิ่นโต

๐๘.๓๐ น. ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารเช้า

๐๘.๕๐ น. พิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล

๐๙.๑๙ น. พิธีบวงสรวง ณ ลานพระอนุสาวรีย์ฯ

๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดกิจกรรม “๑๙ พฤษภาคม วันอาภากร”

/ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ / การสาธิตและฝึกปฏิบัติ “การทำพิมเสนน้ำ” / การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดย ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร / ชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร / บริการ อาหารไทย และเครื่องดื่มสมุนไพร (ฟรี…ตลอดงาน!!!)

๑๖.๐๐ น. ปิดกิจกรรม

หมายเหตุ …สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย (กิจกรรมบังคับ สามารถเลือกเข้า) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ลงทะเบียนด้วย AT CODE) จำนวน ๓ ชั่วโมงกิจกรรม

*** ลงทะเบียนรับโค้ด ในเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โถงชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

อนึ่ง ส่วนนักศึกษาที่มาช่วยงานคณะศิลปศาสตร์ ในหน้าที่ต่างๆ จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ จำนวน ๓ ชั่วโมงกิจกรรม และสามารถเก็บชั่วโมงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของ กยศ. ได้อีกด้วย นักศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวเบญจมาศ สระบัวคำ (พี่โบว์) มือถือ. 081 614 5756 อ.นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มือถือ. 081 289 8231 (รับจำนวนจำกัด)

ที่มา : อ.นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โทร.๐๒๖๖๕๓๕๕๕ ต่อ ๑๐๓๙

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร ชูนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม …ฝ่ายกิจการฯ 9 คณะ พร้อมใจพัฒนา ตอกย้ำสโลแกน “ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้”

ม.ราชมงคลพระนคร ชูนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม …ฝ่ายกิจการฯ 9 คณะ พร้อมใจพัฒนา ตอกย้ำสโลแกน “ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนางานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) โดยมี ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะคณะกรรมการผู้จัดโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทีมงานกิจการนักศึกษาเข้าร่วม 70 คน พิธีเปิดจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และมีกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานกิจการนิสิต โดยเฉพาะเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมและการเก็บชั่วโมงกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบบริหารจัดการแบบภาพรวมของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และการจัดการกิจกรรมแบบวิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา / การบรรยายกึ่งเสวนา หัวข้อ “งานกิจกรรมนักศึกษาเชิงรุก 4.0 และความสำคัญของการนำระบบบันทึกชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรม มาใช้ในงานกิจการนักศึกษาของ มทร.พระนคร” นอกจากนั้น ทีมกิจการนักศึกษา จากทั้ง 9 คณะ ยังได้ระดมความคิดจากการศึกษาดูงาน (Brainstorming) และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ชั่วโมงกิจกรรม ตลอดจนแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริการ เพื่อสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ด้วยการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการใช้จิตวิทยาในการทำงาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ / กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามิติใหม่ด้วยโปรแกรมและระบบต่างๆ อย่างมืออาชีพ (Workshop : ใช้คอมพิวเตอร์) / กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพทีมงานสู่ความเป็นเลิศ (Team Building) / อภิปรายสรุป หัวข้อ “สรุปภาพรวมการดำเนินงาน ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม มทร.พระนคร จากอดีตและปัจจุบัน สู่การวางแผนงานเพื่อความสำเร็จในอนาคต” / กิจกรรม “พันธมิตรร่วมจิต พันธกิจร่วมใจ ชาว AT 4.0” และพิธีปิดการสัมมนา

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานทรานสคริปต์กิจกรรมในหน่วยงานส่วนกลางและ 9 คณะสามารถใช้งานระบบบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเพื่อบันทึกชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความเข้าใจที่ตรงกันในการบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง เป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคลลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่การบริหารจัดการองค์กรคุณภาพและมีธรรมภิบาล รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา กองศิลปวัฒนธรรม กองสื่อสารองค์กร กองกลาง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ คณะทั้ง 9 คณะ ซึ่งทั้งหมดเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับว่าที่ “บัณฑิต” ของ มทร.พระนคร ทั้งสิ้น

ปัจจุบัน กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ทราบถึงปัญหาในการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา และปัญหาในการบริหารจัดการข้อมูล (ด้านเอกสาร) การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา อีกทั้งในบางหน่วยงาน มีบุคลากรใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสายงานกิจการนักศึกษา ในภาพรวมยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและประสบปัญหาบางประการ ทีมงานกองพัฒนานักศึกษา จึงมีแนวความคิด ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เพื่อหาวิธีการ ปรับปรุง พัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น แต่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยมากที่สุด ดังนั้น การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จึงเป็นโครงการจำเป็นเพื่อความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบฯ ให้เป็นในแนวทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับ คณะ กอง และมหาวิทยาลัยต่อไป

อนึ่ง การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา มีจำนวนข้อมูลที่มากมหาศาล ในหนึ่งชั้นปี หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรมส่วนกลางจะต้องดูแลนักศึกษาประมาณ 4,000 คน ต่อ 1 ชั้นปี และเมื่อรวมทั้ง 4 ชั้นปี จะมีข้อมูลนักศึกษาประมาณ 16,000 คน และทั้งในส่วนของ 9 คณะที่จะต้องบริหารจัดการข้อมูลเป็นจำนวนมาก ในอดีตใช้การบันทึกด้วยการเซ็นชื่อในเอกสาร ซึ่งมีความเสี่ยงสูง มีโอกาสในการสูญหาย หรือผิดพลาดได้ง่าย ใช้เวลานาน จึงมีความจำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา เช่น ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา ระบบ AT CODE (ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา) ระบบการลงทะเบียนด้วยตนเองแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้ ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร และนักศึกษาทุกคน สามารถ ตรวจสอบรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แบบออนไลน์ ตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคาดการณ์ว่า ทรานสคริปต์กิจกรรมดังกล่าว จะก่อให้เกิดความต่าง และสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ให้กับบัณฑิตที่จบจาก ม.ราชมงคลพระนคร อย่างแน่นอน…

ถ่ายภาพ : นายณัฐศิษฏ์ เดชาวัฒนะพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ขอเชิญออเจ้า…เหล่านักศึกษา มทร.พระนคร!!! ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2561

ขอเชิญออเจ้า…เหล่านักศึกษา มทร.พระนคร!!! ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2561

พลาดไม่ได้!!! รับชั่วโมงกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวม 4 ชั่วโมง

11 เมษายน 2561 ขอเชิญนศ.ร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์ ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรมเริ่มในเวลา 06.30-08.00 น. ลงทะเบียนนักศึกษา รับคูปองอาหารกลางวัน (มาก่อนรับสิทธิ์ก่อน 100 คนแรก) เท่านั้น!!! / ร่วมพิธีสงฆ์ / พิธีสรงน้ำพระ / รดน้ำดำหัว…ขอพรผู้อาวุโส / ชมการแสดงและกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม / 12.00 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยใช้คูปองแลก อาหารคาวได้ 3 อย่าง ของหวานได้ 1 อย่าง

หมายเหตุ :

1.การแต่งกาย แต่งไทย นุ่งซิ่น สไตล์ “บุพเพสันนิวาส” หรือชุดสุภาพ

2.นักศึกษาที่เข้าร่วมงานจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม และกิจกรรม “แชะ & แชร์ นุ่งซิ่นแต่งไทย” เพิ่มอีก 1 ชั่วโมงกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 4 ชั่วโมงกิจกรรม เริ่มแลก AT CODE เวลา 12.00 – 13.00 น. เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ที่มา : หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรม งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

#std.offpre.rmutp.ac.th

 

ประกาศข่าวด่วน!!!… ขอเชิญชวนชาวราชมงคลพระนคร ลงสมัครเป็นตัวแทนทีม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สนามเสือป่า กทม.

ประกาศข่าวด่วน!!!…

ขอเชิญชวนชาวราชมงคลพระนคร ลงสมัครเป็นตัวแทนทีม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สนามเสือป่า กทม.

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช และร่วมกันส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติไว้ ในวันที่ 6-8 เมษายน 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ซึ่งดำเนินการโดยสำนักพระราชวัง นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในนามหน่วยงานราชการ จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา โดยสามารถรวมกลุ่มประชาชน หรือชุมชน หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งทีมเข้าร่วมประกวดสมัครแข่งขัน “ก่อพระเจดีย์ทราย” ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 7-8 เมษายน 2561 นี้ โดยมีรายละเอียด คือ…

เริ่มเข้าก่อเจดีย์ทราย ในวันที่ 7 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.

และแข่งขันต่อ ในวันที่ 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -14.00 น.

ทั้งนี้ คณะกรรมการของสำนักพระราชวัง จะทำการตัดสิน ในเวลา 15.00 น.

พิธีประกาศผลและมอบโล่รางวัลพระราชทาน เวลา 17.00 น.

ในนามบุคคลทั่วไป สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. สถานที่ส่งใบสมัคร อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร.022817999 ต่อ 1546 และ1547

และในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครทีม “ม.ราชมงคลพระนคร” เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดจำนวนทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน ไม่จำกัดรูปแบบและกรรมวิธีในการก่อพระเจดีย์ทราย แต่ต้อง…ใช้ทรายเป็นวัสดุหลัก ขนาดของฐานเจดีย์ทราย มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร ความสูงแล้วแต่ขนาดรูปทรง โดยคณะกรรมการเป็นผู้จัดเตรียม “ทราย” ไว้ให้ ทั้งนี้ ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งมาเอง (มหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย) โดยใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติเหรือวัสดุย่อยสลายได้ง่ายไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น !

เกณฑ์การตัดสินของสำนักพระราชวัง จำนวน 100 คะแนน แบ่งเป็น 1.ความประณีตสวยงาม 2.ความเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนความงดงามของศิลปะสถาปัตยกรรมไทย 3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.การใช้วัสดุ อุปกรณ์จากธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม 5.องค์ประกอบของเจดีย์ มีความเหมาะสมได้สัดส่วน และมีความสมดุลของรูปทรง อย่างละ 20 คะแนน

…***หน่วยงาน/คณะ หรือนักศึกษาท่านใดสนใจร่วมสมัครเป็นตัวแทนทีมจาก ม.ราชมงคลพระนคร สามารถลงทะเบียนบันทึกข้อมูลได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/n3dbnP ภายในวันที่ 5 เมษายน ก่อนเวลา 12.00 น. และ/หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มือถือ. 0819046003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 เพื่อส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่ 1.ใบสมัคร 2.สำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน (ส่งภาพบัตรประจำตัวประชาชน ทางไลน์ได้)

ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขัน ประเภททีม ม.ราชมงคลพระนคร และ บุคคลทั่วไป กรณีเป็นนักศึกษา จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวนวันละ 5 ชั่วโมงกิจกรรม เข้าแข่งขัน 2 วัน รวมทั้งสิ้น ได้รับ 10 ชั่วโมงกิจกรรม (สมัครเดี่ยว หรือสมัครเป็นทีมได้)

ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดการก่อพระเจดีย์ทราย เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.royalcardx.com

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561

#http://www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร รวมพลคนจิตอาสา!!! จับมือมณฑลทหารบกที่ 11 กองทัพบก และเขตดุสิต ระดมพลจิตอาสาพระราชทาน, จิตอาสาพัฒนาสังคม, จิตอาสาพัฒนาชนบท, BKK BIG CLEANING, กลุ่มกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน, กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร, จิตอาสาอิสระ ร่วมพัฒนา “ตลาดเทวราช” และบริเวณใกล้เคียง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้งดงาม

ม.ราชมงคลพระนคร รวมพลคนจิตอาสา!!! จับมือมณฑลทหารบกที่ 11 กองทัพบก และเขตดุสิต ระดมพลจิตอาสาพระราชทาน, จิตอาสาพัฒนาสังคม, จิตอาสาพัฒนาชนบท, BKK BIG CLEANING, กลุ่มกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน, กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร, จิตอาสาอิสระ ร่วมพัฒนา “ตลาดเทวราช” และบริเวณใกล้เคียง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้งดงาม

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ด้วยการทำความสะอาดตลาดเทวราช เทเวศร์

โดยความริเริ่มของมณฑลทหารบกที่ 11 ร่วมกับ สำนักงานเขตดุสิต ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ด้วยการทำความสะอาดตลาดเทวราช เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชน มีความรักหวงแหนพื้นที่สาธารณประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคี ในพื้นที่ เขตดุสิต ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป (หลังเลิกเรียน) จุดรวมพล ณ สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

นักศึกษาที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ และอ่านกำหนดการได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/n4YSCT ภายในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนเวลา 18.00 น.

นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม หลังจากเสร็จภารกิจทันที

หมายเหตุ การแต่งกาย ผู้ร่วมพิธี

1.ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อโปโลสีดำ กางเกงขายาวสีเข้ม รองเท้าหุ้มส้น หมวกสีฟ้า ผ้าพันคอสีเหลือง)

2.เสื้อกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน กางเกงฝึกพราง รองเท้าคอมแบท หมวกฟ้า ผ้าพันคอสีเหลือง (สำหรับผู้ที่ไม่มีชุดจิตอาสา)

3.สำหรับผู้ที่ไม่มีชุด ตามข้อ 1 และ 2 ให้แต่งกาย เสื้อโปโลสีดำ กางเกงสีเข้ม หรือชุดตามเครื่องแบบของหน่วยงาน นั้นๆ

 

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

“วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์” แสดงผลงานนาฏศิลป์ของนักศึกษาในชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

“วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์” แสดงผลงานนาฏศิลป์ของนักศึกษาในชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 9 คณะ ที่มีความสนใจร่วมชมการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ไทยและสากล กิจกรรม “วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์” ภายใต้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สืบนาฏสานศิลป์ มทร.พระนคร” ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ สนามหญ้าหน้าเรือนหมอพร คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

กำหนดการ “วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์”

09.30 – 10.00 น. – ลงทะเบียนร่วมงาน ร่วมฟังการบรรเลงดนตรีไทยโดย ชมรมดนตรีไทย มทร.พระนคร และรับชมการแสดงเบิกโรง “ระบำเภรีเอกราช”

10.00 – 10.30 น. – พิธีเปิด ประธานในพิธีถวายพวงมาลัยสักการะบรมครู (พระพิฆเนศ,พระพิราพ,พ่อแก่) และรับฟังการกล่าวรายงานบนเวที / ประธานชมรมศิลปะการแสดงฯ กล่าวรายงาน / ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท / พิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมของชมรมศิลปะการแสดงฯ / พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักศึกษาที่มีผลงานด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น / ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ถ่ายภาพร่วมกัน

10.30 – 14.00 น. – ชมการแสดงผลงานของชมรมศิลปะการแสดง “วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์” การแสดงมากมายจำนวน 15 ชุด ได้แก่

องก์ 1:

1.เภรีเอกราช (เบิกโรง) 2.ฟ้อนแฟน 3.ฟ้อนฝางประทีป 4.เมขลานั่งวิมาน 5.เมขลา – รามสูร (เปิดทำแบบสอบถามรับชั่วโมงกิจกรรม ช่วงที่ 1)

องก์ 2:

6.เซิ้งกะโป๋ 7.ระบำกีปัสเรนัง 8.ระบำกรับ 9.การแสดง Cover Dance 10.รำพลายบัวเกี้ยวนางตานี (เปิดทำแบบสอบถามรับชั่วโมงกิจกรรม ช่วงที่ 2)

องก์ 3:

11.การแสดงเพลงจีนร่วมสมัย 12.ระบำนางกอย 13.การแสดงลีลาศ Lattle Party 14.ระบำไก่ 15.รำพระลอตามไก่ (เปิดทำแบบสอบถามรับชั่วโมงกิจกรรม ช่วงที่ 3)

14.00 น. – พิธีปิด / นักแสดงถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 3 ชั่วโมงกิจกรรม

วิธีการรับชั่วโมงกิจกรรม!!!

1.สแกน QR CODE ทำแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่ชมรมฯ

2.ทำแบบสอบถามเพียงครั้งเดียว ช่วงใดก็ได้จากทั้ง 3 ช่วง

3.ติดต่อบูธชั่วโมงกิจกรรม/ตรวจสอบ/ประทับตราที่ข้อมือขวา

4.รายชื่อ รหัส และแบบสอบถามจะถูกบันทึกไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

www.facebook.com/student.affairs.rmutp

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ …28 กรกฎาคม “เฉลิมพระชนม์ รัชกาลที่ 10” …7 สิงหาคม “วันรพี”และ …12 สิงหา “มหาราชินี”

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

…28 กรกฎาคม “เฉลิมพระชนม์ รัชกาลที่ 10”

…7 สิงหาคม “วันรพี”

และ …12 สิงหา “มหาราชินี”

ขอเชิญนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ลงทะเบียนออนไลน์ร่วมกิจกรรม กับฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยกองศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมมหาวิทยาลัย (บังคับเลือก) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมส่วนกลาง สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกคณะและทุกคน)

  1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 60 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

* ตัวแทนคณะ 30 คนแรก รับอาหารเช้าฟรี!!!

* ลงทะเบียนเพื่อรับคูปองอาหาร 06.00 น.

* รับอาหารเช้า 08.00 น.

* เสร็จพิธี 11.30 น.

* นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม กิจกรรมมหาวิทยาลัย บังคับเลือก ด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 3 ชั่วโมง

* ลงทะเบียนแบบ AT CODE

* ลงทะเบียนออนไลน์ ภายใน 26 ก.ค. 60 นี้เท่านั้น

คลิ๊กเลย! https://goo.gl/pizFNB

  1. วันรพีรำลึก ประจำปี 2560 (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์) ในวันจันทร์ที่ 7 ส.ค. 60 ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานพระอนุสาวรีย์ฯ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

* ตัวแทนคณะ 40 คนแรก รับอาหารเช้าฟรี!!!

* ลงทะเบียนเพื่อรับคูปองอาหาร 06.00 น.

* รับอาหารเช้า 08.00 น.

* เสร็จพิธี 11.30 น.

* นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม กิจกรรมมหาวิทยาลัย บังคับเลือก ด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 3 ชั่วโมง

* ลงทะเบียนแบบ AT CODE

* ลงทะเบียนออนไลน์ ภายใน 26 ก.ค. 60 นี้เท่านั้น

คลิ๊กเลย! https://goo.gl/4JHC7r

  1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 60 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

* ตัวแทนคณะ 40 คนแรก รับอาหารเช้าฟรี!!!

* ลงทะเบียนเพื่อรับคูปองอาหาร 06.00 น.

* รับอาหารเช้า 08.00 น.

* เสร็จพิธี 11.30 น.

* นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม กิจกรรมมหาวิทยาลัย บังคับเลือก ด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 3 ชั่วโมง

* ลงทะเบียนแบบ AT CODE

* ลงทะเบียนออนไลน์ ภายใน 26 ก.ค. 60 นี้เท่านั้น

คลิ๊กเลย! https://goo.gl/hpGSE6

อนึ่ง สำหรับกิจกรรมมหาวิทยาลัยบังคับเลือก นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมเพื่อให้ครบตามเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด ป.ตรี 4-5 ปี กิจกรรมมหาวิทยาลัยต้องไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม และชั่วโมงกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง และ น.ศ.ควรเก็บชั่วโมงกิจกรรมให้ครบภายใน ปี 3 เนื่องจาก น.ศ.จะต้องออกฝึกงาน หรือ ฝึกสหกิจศึกษา ในปี 4 (จะได้ไม่ต้องกังวล เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 4)

หมายเหตุ กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 เท่านั้น!!! ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ ก่อนสมัครเป็น “ผู้แทนคณะ” เพื่อรับอาหารเช้าฟรี!!!

ที่มา : #งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา #กองพัฒนานักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ประกาศฯ กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่า ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดว่า การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในหมวดวิชา และมีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ แต่เนื่องจากเนื้อหาของประกาศฉบับดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และไม่สอดคล้องกับแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นควรยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

               อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ และ ข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (รายละเอียดตามลิงค์แนบ)

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<< เฉพาะผู้ใช้อีเมลล์ @rmutp.ac.th ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเท่านั้น

 

ประกาศ activity transcript 2559-001 ประกาศ activity transcript 2559-002 ประกาศ activity transcript 2559-003

ปลูกรักเทิดภักดี นิทรรศการแสดงผลงานเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม ชมนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และแสดงผลงานเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12 ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ชม VTR แนะนำเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12 การแสดงในพิธีเปิด Grand Opening เทิดพระเกียรติ ชุด “พระมหาชนก” การแสดงชุด “รับขวัญข้าวชาวสยาม” รับชม VTR “ดวงใจของคนไทย” และการแสดงชุดสุดท้าย “ปลูกรักเทิดภักดี” พร้อมสาธิตการทำขนมไทย การแกะสลัก เป็นต้น ณ ศูนย์การค้าสุพรีมคอมแพล็กซ์ ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 น. – 15.30 น.

**นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมชมนิทรรศการฯ และการแสดง จนจบพิธีปิด จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมง เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น. สแกนบัตรนักศึกษาเวลา 15.30 น. หรือเสร็จพิธีปิด

‪#‎RMUTP‬ ‪#‎ปลูกรักเทิดภักดี‬ ‪#‎เพชรราชมงคลพระนครรุ่นที่12‬

13502819_10204890007250022_1293506177546565023_o

13522941_10204890049731084_4287275423957023203_o