งานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ และลานพระราชวังดุสิต

งานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

 

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ และลานพระราชวังดุสิต

เวลา ๐๗.๓๐ น. – ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรับประทานอาหารเช้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพร้อมกัน ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ตั้งแถวและเดินขบวนไปยังลานพระราชวังดุสิต

เวลา ๐๙.๓๐ น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เวลา ๐๙.๔๕ น. – เสร็จพิธี

หมายเหตุ

๑. ผู้บริหารใส่ชุดปกติขาวพร้อมสวมหมวก

๒. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ชาย-หญิง ใส่ชุดสุภาพ โทนสีชมพู หรือโทนสีขาว ตามที่รัฐบาลกำหนด

๓. นักศึกษา แต่งกายชุดพิธีการ

– ชาย เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กางเกงสีกรมท่าทรงสุภาพ ผูกเนคไท มทร.พระนคร รองเท้าคัทชูสีดำ

– หญิง เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ติดกระดุมคอ กระโปรงสีกรมท่าทรงสุภาพ รองเท้าคัทชูสีดำ

(กรณีเป็นนักศึกษาปี ๑ ให้แต่งกายตามระเบียบของนักศึกษาปี ๑ ได้ตามความเหมาะสม)

๔. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมแบบ AT Code กิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวน ๓ ชั่วโมงกิจกรรม

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๕๐๘

ไลน์ ID ธีรพล : 0621954328

ไลน์ ID ลิลลี่ : lanlalin26

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ชั่วโมงกิจกรรมดีๆ…มาแล้ว!✨ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ว่างจากการเรียน เข้าร่วมชมและเชียร์การประกวดทูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย Mr.RMUTP / Miss RMUTP / Miss Season / Miss Congeniality และ Miss Jumbo Queen RMUTP AWARDS 2018 ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น.

ชั่วโมงกิจกรรมดีๆ…มาแล้ว!✨

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ว่างจากการเรียน

เข้าร่วมชมและเชียร์การประกวดทูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย Mr.RMUTP / Miss RMUTP / Miss Season / Miss Congeniality และ Miss Jumbo Queen RMUTP AWARDS 2018 ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น.

รับชั่วโมงกิจกรรม ลงทะเบียนด้วย AT CODE จำนวน 2 รอบ … รอบแรกหลัง 16.30 น. ได้ 2 ชั่วโมงฯ และรอบที่สองเฉพาะคนที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 13.00 – 18.00 น. รับ 6 ชั่วโมงฯ (5+1)

📝รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

📍1.เข้าร่วมกิจกรรม 13.00 – 16.30 น.

เข้าร่วมพิธีเปิด / ชมและเชียร์การประกวดฯ

📍น.ศ. รับ AT CODE 2 ชั่วโมงฯ หมวด ฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ

📍*น.ศ.จะต้องประทับตราที่ข้อมือ 2 รอบ เมื่อผ่านประตูเข้างาน

และประทับตราที่ข้อมืออีกครั้งเมื่อกลับพร้อมรับ AT CODE เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

📌2.เข้าร่วมกิจกรรม 13.00 – 18.30 น.

เข้าร่วมพิธีเปิด / ชมและเชียร์การประกวดฯ / ร่วมลุ้นผู้ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้ายแต่ละประเภท /

พิธีอำลาตำแหน่ง RMUTP AWARDS 2017 /

พิธีประกาศรางวัล / กิจกรรมทายผลประกวด และพิธีปิด

📌น.ศ. รับ AT CODE 5 ชั่วโมงฯ หมวด ฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ

รับเพิ่มอีก 1 ชั่วโมงฯ หมวด ฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

📌*น.ศ.ต้องประทับตราที่ข้อมือ 1 รอบเมื่อผ่านประตู

และรอรับ AT CODE เมื่อเสร็จกิจกรรม เพียงโค้ดเดียวเท่านั้น!!!

รับทันที 6 ชั่วโมงกิจกรรม (5+1)

“AT CODE ลงทะเบียนง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ตรวจสอบได้” … Digital University

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

#http://rmutp.ac.th

#http://at.rmutp.ac.th

#http://activity.rmutp.ac.th

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารร่วมสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น” โดยเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งมีความงดงาม และเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าไทย และลวดลายผ้าไทย อีกทั้งยังได้ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีฟ้า ตลอดเดือนสิงหาคม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถร่วมแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยทั้งชุด หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการแต่งกายชุดนักศึกษาทุกวันศุกร์ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม ศุกร์ละ ๑ ชั่วโมง โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาประจำแต่ละคณะที่ตนเองสังกัด

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ข่าวด่วน!!! กิจกรรมเสริมหลักสูตร!!! “การบรรยายอบรมขยายผลของวิทยากรจิตอาสา 904 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

 

ข่าวด่วน!!! กิจกรรมเสริมหลักสูตร!!!

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม “การบรรยายอบรมขยายผลของวิทยากรจิตอาสา 904 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.

***นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม รับจำนวนจำกัด 500 ที่นั่ง! เท่านั้น ลงทะเบียนด้วยระบบ AT CODE

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

แห่เทียนพรรษา…ทรานสคริปต์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม!!!

แห่เทียนพรรษา…ทรานสคริปต์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม!!!

…ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโครงการ “ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา” ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการดังนี้

07.00 น. – เตรียมตัวลงทะเบียน ณ ลานอิฐแดง

08.30 น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาลงทะเบียนพร้อมกัน ณ หอประชุมดีฮอลล์

08.45 น. – รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ จากนั้น อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ …นักศึกษาตั้งขบวนแถวหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี นำแถวด้วยขบวนกลองยาวจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นางรำจากชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร พร้อมขบวนเทียนพรรษา รังสรรค์โดยทีมงานคุณภาพจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

09.00 น. – เคลื่อนขบวนแห่เทียนออกจากหอประชุม ดีฮอลล์ ถึงวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และเวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ

***ถ่ายภาพหมู่หน้าพระอุโบสถพร้อมกัน

– กลุ่มผู้บริหาร

– กลุ่มคณาจารย์และบุคลากร

– กลุ่มนักศึกษา

09.30 น. – พิธีถวายเทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ

– นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีนั่งอยู่บริเวณศาลารายรอบพระอุโบสถ หรือสถานที่ซึ่งทางวัดจัดเตรียมไว้ให้

10.00 น. – ถ่ายภาพหมู่หน้าพระประธานพร้อมกัน

***เส้นทางการเดิน จากศูนย์เทเวศร์ เลี้ยวขวา ผ่านหน้าตลาดเทเวศร์ ผ่านสี่แยก ข้ามสะพาน ตรงไป ผ่านด้านหน้าตลาดรวมยาง มุ่งหน้าสี่แยกแบงก์ชาติ เมื่อถึงสี่แยกแบงก์ชาติ เลี้ยวขวา…เข้าไปทางริมแม่น้ำ เพื่อวกกลับ (ยูเทิร์นในซอยข้างแบงก์ชาติ) ออกมาที่สี่แยกแบงก์ชาติอีกครั้ง จากนั้น เลี้ยวซ้าย มุ่งหน้าตรงมา ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย (ศูนย์เทเวศร์) ถึงแยกหอสมุดแห่งชาติ เลี้ยวซ้ายเข้าวัดเทวราช ผ่านคณะเทคโนโลยีคหกรรม … เวียนรอบพระอุโบสถวัดเทวราช 3 รอบ

หมายเหตุ

– นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัยตามชั้นปีที่ศึกษาอยู่

– รับ AT Code ชั่วโมงกิจกรรม มหาวิทยาลัย ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน 3 ชั่วโมง สำหรับผู้เข้าร่วม หลังเสร็จพิธี แจกบริเวณทางออกประตูวัดเทวราชกุญชรฯ

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://std.offpre.rmutp.ac.th

 

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร โชว์นาฏศิลป์พื้นถิ่นอีสาน “ภูไทสามเผ่า” อวดศักยภาพต่างชาติ ในงาน English Camp


ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร โชว์นาฏศิลป์พื้นถิ่นอีสาน “ภูไทสามเผ่า” อวดศักยภาพต่างชาติ ในงาน English Camp

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “RMUTP English Camp 2018” โดยมี ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 60 คน ได้แก่ นักศึกษาชาวไทย นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศภูฏาน นักศึกษาและอาจารย์จาก Kunming University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพิธีเปิดโครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริง โดยผู้นำค่ายผู้มีประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กิจกรรมค่าย RMUTP ENGLISH CAMP 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และโรงแรมโบตานีบีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ได้นำการแสดงเข้าร่วมแสดงในพิธีเปิด ด้วยชุดการแสดง “ภูไทสามเผ่า” โดยมีว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หน่วยกิจการพิเศษ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา และนางสาววันทนา ครุฑจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วิทยากรประจำชมรม จัดชุดการแสดงดังกล่าว เพื่อต้อนรับคณะวิทยากร จากประเทศสหรัฐอเมริกาและปฏิบัติหน้าที่ทูตวัฒนธรรมไทยของมหาวิทยาลัย กรองดอกไม้สดมอบเป็นมาลัยต้อนรับ พร้อมรอยยิ้มสยาม และกิจกรรมสุดท้ายคือ การร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยการเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมกันรำวง โดย Mr.Warren Dugas (Leader of English Camp) และอธิการบดีร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย สร้างรอยยิ้มและความประทับใจ ให้กับคณะผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก

อนึ่ง รำ “ภูไทสามเผ่า” วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ได้ประดิษฐ์ ฟ้อนภูไท สามเผ่า ในรูปแบบที่ใช้กันในปัจจุบัน ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ จะเริ่มการฟ้อนด้วยเผ่าสกลนครก่อน ตามมาด้วยภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์ และภูไทจังหวัดนครพนม ซึ่งจะฟ้อนเฉพาะผู้หญิงล้วน เนื้อเพลง ดำเนินด้วยกลอนลำของภูไทเผ่าสกลนคร ดนตรีจะบรรเลงลายภูไทเลาะตูบ เนื้อเพลงกล่าวถึง การมาร่วมงานแสดงให้ผู้ชมได้ชมในครั้งนี้ ต้องมาอย่างยากลำบากแต่ด้วยความตั้งใจอันดี จึงได้อดทนสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมารำให้ผู้ชมได้ชม ภูไทเผ่าที่สองเป็นเผ่ากาฬสินธ์ ดนตรีบรรเลงลายภูไทน้อย เนื้อเพลงกล่าวถึง ความเศร้าของผู้หญิงที่ผู้ชายที่รักมาตีจาก ทั้งที่ได้ทำสัญญารักกันแล้ว สำหรับภูไทเผ่าสุดท้าย คือเผ่านครพนม ดนตรีบรรเลงลายลมพัดพร้าว ในท่อนนี้จะไม่มีเนื้อร้อง แต่จะบรรเลงเพียงอย่างเดียว

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

“งานวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑”

“งานวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงาน ๑๙ พฤษภาคม วันอาภากร ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ลานพระอนุสาวรีย์ฯ และโถงชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

กำหนดการ…

๐๖.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ โถงชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

๐๘.๐๐ น. ผู้บริหารถวายสังฆทาน / ปัจจัยไทยธรรม / ถวายภัตตาหารปิ่นโต

๐๘.๓๐ น. ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารเช้า

๐๘.๕๐ น. พิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล

๐๙.๑๙ น. พิธีบวงสรวง ณ ลานพระอนุสาวรีย์ฯ

๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดกิจกรรม “๑๙ พฤษภาคม วันอาภากร”

/ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ / การสาธิตและฝึกปฏิบัติ “การทำพิมเสนน้ำ” / การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดย ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร / ชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร / บริการ อาหารไทย และเครื่องดื่มสมุนไพร (ฟรี…ตลอดงาน!!!)

๑๖.๐๐ น. ปิดกิจกรรม

หมายเหตุ …สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย (กิจกรรมบังคับ สามารถเลือกเข้า) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ลงทะเบียนด้วย AT CODE) จำนวน ๓ ชั่วโมงกิจกรรม

*** ลงทะเบียนรับโค้ด ในเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โถงชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

อนึ่ง ส่วนนักศึกษาที่มาช่วยงานคณะศิลปศาสตร์ ในหน้าที่ต่างๆ จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ จำนวน ๓ ชั่วโมงกิจกรรม และสามารถเก็บชั่วโมงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของ กยศ. ได้อีกด้วย นักศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวเบญจมาศ สระบัวคำ (พี่โบว์) มือถือ. 081 614 5756 อ.นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มือถือ. 081 289 8231 (รับจำนวนจำกัด)

ที่มา : อ.นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โทร.๐๒๖๖๕๓๕๕๕ ต่อ ๑๐๓๙

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร ชูนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม …ฝ่ายกิจการฯ 9 คณะ พร้อมใจพัฒนา ตอกย้ำสโลแกน “ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้”

ม.ราชมงคลพระนคร ชูนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม …ฝ่ายกิจการฯ 9 คณะ พร้อมใจพัฒนา ตอกย้ำสโลแกน “ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนางานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) โดยมี ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะคณะกรรมการผู้จัดโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทีมงานกิจการนักศึกษาเข้าร่วม 70 คน พิธีเปิดจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และมีกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานกิจการนิสิต โดยเฉพาะเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมและการเก็บชั่วโมงกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบบริหารจัดการแบบภาพรวมของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และการจัดการกิจกรรมแบบวิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา / การบรรยายกึ่งเสวนา หัวข้อ “งานกิจกรรมนักศึกษาเชิงรุก 4.0 และความสำคัญของการนำระบบบันทึกชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรม มาใช้ในงานกิจการนักศึกษาของ มทร.พระนคร” นอกจากนั้น ทีมกิจการนักศึกษา จากทั้ง 9 คณะ ยังได้ระดมความคิดจากการศึกษาดูงาน (Brainstorming) และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ชั่วโมงกิจกรรม ตลอดจนแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริการ เพื่อสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ด้วยการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการใช้จิตวิทยาในการทำงาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ / กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามิติใหม่ด้วยโปรแกรมและระบบต่างๆ อย่างมืออาชีพ (Workshop : ใช้คอมพิวเตอร์) / กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพทีมงานสู่ความเป็นเลิศ (Team Building) / อภิปรายสรุป หัวข้อ “สรุปภาพรวมการดำเนินงาน ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม มทร.พระนคร จากอดีตและปัจจุบัน สู่การวางแผนงานเพื่อความสำเร็จในอนาคต” / กิจกรรม “พันธมิตรร่วมจิต พันธกิจร่วมใจ ชาว AT 4.0” และพิธีปิดการสัมมนา

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานทรานสคริปต์กิจกรรมในหน่วยงานส่วนกลางและ 9 คณะสามารถใช้งานระบบบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเพื่อบันทึกชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความเข้าใจที่ตรงกันในการบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง เป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคลลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่การบริหารจัดการองค์กรคุณภาพและมีธรรมภิบาล รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา กองศิลปวัฒนธรรม กองสื่อสารองค์กร กองกลาง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ คณะทั้ง 9 คณะ ซึ่งทั้งหมดเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับว่าที่ “บัณฑิต” ของ มทร.พระนคร ทั้งสิ้น

ปัจจุบัน กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ทราบถึงปัญหาในการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา และปัญหาในการบริหารจัดการข้อมูล (ด้านเอกสาร) การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา อีกทั้งในบางหน่วยงาน มีบุคลากรใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสายงานกิจการนักศึกษา ในภาพรวมยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและประสบปัญหาบางประการ ทีมงานกองพัฒนานักศึกษา จึงมีแนวความคิด ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เพื่อหาวิธีการ ปรับปรุง พัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น แต่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยมากที่สุด ดังนั้น การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จึงเป็นโครงการจำเป็นเพื่อความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบฯ ให้เป็นในแนวทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับ คณะ กอง และมหาวิทยาลัยต่อไป

อนึ่ง การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา มีจำนวนข้อมูลที่มากมหาศาล ในหนึ่งชั้นปี หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรมส่วนกลางจะต้องดูแลนักศึกษาประมาณ 4,000 คน ต่อ 1 ชั้นปี และเมื่อรวมทั้ง 4 ชั้นปี จะมีข้อมูลนักศึกษาประมาณ 16,000 คน และทั้งในส่วนของ 9 คณะที่จะต้องบริหารจัดการข้อมูลเป็นจำนวนมาก ในอดีตใช้การบันทึกด้วยการเซ็นชื่อในเอกสาร ซึ่งมีความเสี่ยงสูง มีโอกาสในการสูญหาย หรือผิดพลาดได้ง่าย ใช้เวลานาน จึงมีความจำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา เช่น ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา ระบบ AT CODE (ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา) ระบบการลงทะเบียนด้วยตนเองแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้ ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร และนักศึกษาทุกคน สามารถ ตรวจสอบรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แบบออนไลน์ ตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคาดการณ์ว่า ทรานสคริปต์กิจกรรมดังกล่าว จะก่อให้เกิดความต่าง และสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ให้กับบัณฑิตที่จบจาก ม.ราชมงคลพระนคร อย่างแน่นอน…

ถ่ายภาพ : นายณัฐศิษฏ์ เดชาวัฒนะพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ขอเชิญออเจ้า…เหล่านักศึกษา มทร.พระนคร!!! ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2561

ขอเชิญออเจ้า…เหล่านักศึกษา มทร.พระนคร!!! ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2561

พลาดไม่ได้!!! รับชั่วโมงกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวม 4 ชั่วโมง

11 เมษายน 2561 ขอเชิญนศ.ร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์ ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรมเริ่มในเวลา 06.30-08.00 น. ลงทะเบียนนักศึกษา รับคูปองอาหารกลางวัน (มาก่อนรับสิทธิ์ก่อน 100 คนแรก) เท่านั้น!!! / ร่วมพิธีสงฆ์ / พิธีสรงน้ำพระ / รดน้ำดำหัว…ขอพรผู้อาวุโส / ชมการแสดงและกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม / 12.00 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยใช้คูปองแลก อาหารคาวได้ 3 อย่าง ของหวานได้ 1 อย่าง

หมายเหตุ :

1.การแต่งกาย แต่งไทย นุ่งซิ่น สไตล์ “บุพเพสันนิวาส” หรือชุดสุภาพ

2.นักศึกษาที่เข้าร่วมงานจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม และกิจกรรม “แชะ & แชร์ นุ่งซิ่นแต่งไทย” เพิ่มอีก 1 ชั่วโมงกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 4 ชั่วโมงกิจกรรม เริ่มแลก AT CODE เวลา 12.00 – 13.00 น. เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ที่มา : หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรม งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

#std.offpre.rmutp.ac.th