ประกาศด่วน! (ขยายเวลาการจองที่นั่งไปร่วมพิธีปิด พระนครเกมส์ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคมนี้)

ประกาศด่วน!

(ขยายเวลาการจองที่นั่งไปร่วมพิธีปิด พระนครเกมส์ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคมนี้)

สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์ จะไปร่วมเชียร์กีฬาและชมพิธีปิด “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” ในวันเสาร์ที่ 9 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยจะจัดรถบริการ รับ-ส่ง ให้นักศึกษา เนื่องจากไม่มีรถเมล์ผ่านหน้าสนามกีฬา อบจ.นนทบุรี

กรุณาสำรองที่นั่งออนไลน์ https://goo.gl/8czXXM ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 60 ก่อนเวลา 18.00 น. เท่านั้น!!!

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร / แจ้งวันที่ 27 พ.ย. 60

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปี 1-2 เพื่อเข้าร่วมทีมงานคุณภาพ “ทีมงานวีกิจ รุ่น3” ประจำปี 2560

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปี 1-2 เพื่อเข้าร่วมทีมงานคุณภาพ “ทีมงานวีกิจ รุ่น3” ประจำปี 2560

ขอเชิญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1-2 สมัครเป็น “ทีมงานวีกิจ” เพื่อดูแลการจัดสถานที่ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานแรกในงานกีฬา “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” และร่วมปฏิบัติงานในงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี (สนามใหม่)

ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ และชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมตามจริง และยังมีโอกาสในการได้รับสิทธิพิเศษสำหรับการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัย ทุนแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศและในประเทศ ทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น

นักศึกษาที่มีความสนใจ ลงทะเบียนสมัครได้ที่ลิงค์ >> https://goo.gl/jJxCio สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายวีรพล ปันมาเชื้อ “พี่วี” ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ โทร. 026653555 ต่อ 2401 หรือ 0828738919

คุณสมบัติ

– นักศึกษาชั้นปี 1-2

– นักศึกษาชั้นปี 1-2 กยศ./หรือทุนอื่นๆ

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง- มีความคล่องตัว- มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ/บำเพ็ญประโยชน์- สามารถช่วยเหลืองานส่วนรวมได้

การปฏิบัติงาน

– ช่วยงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา- บริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับสถานที่

– ดูแลอุปกรณ์จัดงานต่างๆ

– จัดสถานที่ ก่อนวันจัดกิจกรรม

– เก็บสถานที่ หลังเสร็จกิจกรรม

– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สิทธิประโยชน์

– ในวันปฏิบัติงาน นศ. จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม

ด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯจำนวนชั่วโมงกิจกรรม

ตามที่มหาวิทยาลัยอุนมัติหรือคณะขออนุมัติ

เนื่องจากต้องมาเตรียมสถานที่ และจัดเก็บสถานที่

– ในวันปฏิบัติงาน นศ.จะได้รับชั่วโมงการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ตามปกติ

– การพิจารณาพิเศษ เช่น ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย

ทุนแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ

และในประเทศ ทุนการศึกษาหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร / 27 พ.ย. 60

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ร่วมกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ถวายแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค. 2560

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ร่วมกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ถวายแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค. 2560

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมกิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมรับชมวีดิทัศน์ และร่วมร้องเพลง “มงคลแห่งพระราชา” ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรและประเทศไทย เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

สำหรับกิจกรรม กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 (วันเรียนปกติ) เวลา 06.30 – 09.00 น. ณ หอประชุมดีฮอลล์และลานกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

นักศึกษาที่ว่างจากการเรียน กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับคูปองอาหาร (ข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่) จำนวนจำกัด 300 คนเท่านั้น!!! คลิ๊กลิงค์ https://goo.gl/58Gk4Z

หมายเหตุ

1.นศ.ตัวแทนคณะ ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ รับอาหารที่ในหอประชุมฯ กับกองศิลปวัฒนธรรม

2.นศ.ที่ลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบรายชื่อที่กลุ่มไลน์ และฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะตนเอง ลงชื่อรับคูปองอาหารได้ที่บูธทรานสคริปต์กิจกรรม เวลาประมาณ 6.00 – 6.45 น. ในวันงาน

3.นศ.ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนคณะที่มีความประสงค์เข้าร่วม สามารถมาร่วมงานได้ตามปกติ ไม่ต้องลงทะเบียน และรอรับ AT CODE เวลาประมาณ 8.30 น. แล้วเข้าเรียนได้ตามปกติ)

4.นศ.ทุกชั้น แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพเรียบร้อย

ที่มา : หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรม งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร / แจ้งวันที่ 27 พ.ย. 60

ม.ราชมงคลพระนคร จัดมหกรรมกีฬาสุดมันส์ สร้างสรรค์สามัคคี “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” 9 คณะ เตรียมทัพกองเชียร์ พร้อมประชันผู้นำเชียร์ ข่าวดีของทุกชั้นปี ย้ำ…โอกาสทอง! รับชั่วโมงกิจกรรมเต็มแม็กซ์ กว่า 50 ชั่วโมงกิจกรรม ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมเชียร์กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และร่วมพิธีปิด “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี (สนามใหม่) โดยมหาวิทยาลัยจัดรถ รับ-ส่ง ให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ นักศึกษาทั่วไปที่ไม่มีภารกิจเป็นนักกีฬา หรือร่วมแข่งขันอื่นๆ ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคมนี้ สามารถลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม และจองที่นั่งรถ รับ-ส่ง ภายในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลา 18.00 น. เท่านั้น กรุณาคลิ๊กลิงค์เพื่อลงทะเบียนจองที่นั่ง https://goo.gl/8czXXM ทันที!!!

อนึ่ง กิจกรรมจัดขึ้นตลอดทั้งวัน ขึ้นรถพร้อมกัน เวลาเดียว 7.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาที่สังกัด

รายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้

-รอบเช้า เวลา 8.30 น. ชมการแข่งขันกรีฑา

เวลา 10.00 – 12.00 น. กิจกรรมเชียร์ฟุตบอลคู่ชิงแชมป์ พร้อมเชียร์สนุกสุดมันส์กับสันทนาการกลาง พร้อมรับกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

-รอบบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 น. ชมการประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์ และชมพิธีปิดกีฬาพระนครเกมส์ พร้อมรับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 6 ชั่วโมงกิจกรรม

-หากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 รอบ ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพิเศษ จำนวน 1 ชั่วโมงกิจกรรม

***รวมนักศึกษาจะได้ชั่วโมงกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 ชั่วโมงกิจกรรม!!!

รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่

– เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://rmutp.ac.th

– เฟสบุ๊คฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า fb.me/student.affairs.rmutp/

– เว็บไซต์ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th/

– เฟสบุ๊คงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา fb.me/saisrmutp/

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร / 23 พ.ย. 60

 

ขอเชิญชาวไทยทุกคน และชาวราชมงคลพระนคร ร่วมโหวตให้ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร เป็นแชมป์ Asia’s Got Talent

 

ผม “ต่อ” ปัณณวัชร์ เดชะปัญญา ศิษย์เก่าราชมงคลพระนคร และนักร้องชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีข่าวมาแจ้ง และขอกำลังใจจาก “คนไทยทุกคน” ครับ

คือ…ผมได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสองโชว์ที่สร้างแรงบันดาลใจที่สุดในรายการ Asia’s Got talent และผ่านเข้าสู่รอบชิงรางวัลจาก Traveloka ประจำสัปดาห์นี้

โดยตัดสินจากการโหวตของผู้ชมทั่วโลก และต้องโหวตแข่งกับอีกประเทศหนึ่ง ตั้งแต่เที่ยงคืนนี้ 2 พฤศจิกายน 2560) เป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ (5 พฤศจิกายน 2560)ทุกท่านสามารถโหวตได้ ชั่วโมงละ 1 ครั้งนะครับ ทาง http://travelokaagt.com/th/traveloka-awards

ขอแรงกายแรงใจจากทุกท่าน คนละหลาย ๆ โหวตได้ไหมครับ

กราบขอบพระคุณอย่างสูง

นายปัณณวัชร์ เดชะปัญญา

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

แนวปฏิบัติของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แนวปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

อาจารย์กำกับแถวสามารถดูได้ที่นี่ vvv

บัณฑิตสามารถดูได้ที่นี่ vvv

แหล่งที่มาวิดีโอ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สอบถามรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306
สอบถามกำหนดการ,การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408

เปิดให้บริการแล้ว!! ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการให้บริการคำปรึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ/บุคลิกภาพของนักศึกษา และการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ และจึงได้มอบให้กองพัฒนานักศึกษา จัดให้บริการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ/บุคลิกภาพของนักศึกษา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ มีความกล้าแสดงออก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ การมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว และการเข้าสังคม เช่น การใช้ชีวิต การปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน ปัญหาด้านสุขภาพจิตและความเครียดด้านอื่นๆ เป็นต้น

ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการให้บริการคำปรึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964 และ 02-665-3754

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “ปลื้ม!” อธิการบดีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “คณะกรรมการ กพอ.”

 

วันนี้ (27 กันยายน 2560) ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 9/2560 กล่าวแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)” ซึ่งลงนามแต่งตั้งโดยนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

อนึ่ง สำหรับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ก.พ.อ. มีภาระหน้าที่สำคัญ 10 ประการคือ 1.เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2.พิจารณาเกี่ยวกับการได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลอื่น 3.กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 4.ออกกฎ ก.พ.อ. ระเบียบและข้อบังคับ 5.กำหนดกรอบอัตรากำลัง 6.กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา 7.กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับนายกสภาและกรรมการสภา โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 8.พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา 9.กำหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 10.ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ตามกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ที่มา : อ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2560 และราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 70ก หน้า 37-38

 

หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกลบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น ประเภททุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2561 

 

 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีสอบตรง ประเภทนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) และประเภททุนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561