ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้า!…นวดเพื่อสุขภาพ

ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้า!…นวดเพื่อสุขภาพ

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ร่วมโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพตามวิธีแพทย์แผนไทย และร่วมเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพก่อนป่วย พร้อมผ่อนคลายเส้นสายด้วยการนวดแบบ “กดจุด” บำบัดอาการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้สูงอายุ และคนวัยทำงาน ในวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร

๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการการส่งเสริมดูแลสุขภาพตามวิธีแพทย์แผนไทยสำหรับผู้สูงอายุ โดยท่านอธิการบดี ประธานชมรม มทร.พระนคร อาวุโส

๐๙.๐๐ น. ฟังการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สุขภาพกายสำคัญไฉน

๑๐.๔๕ น. การบรรยาย และสาธิตการดูแลสุขภาพตนเอง

๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

๑๓.๐๐ น. กิจกรรม “กดจุด” บำบัดอาการ โดยนักเรียนในโครงการแพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด ภายใต้การกำกับดูแลของคุณหมอแพทย์แผนไทย

๑๖.๐๐ น. สรุปโครงการ และพิธีปิดโครงการ

หมายเหตุ: อาหารว่าง มีบริการหน้าห้องจัดโครงการ ในเวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ น.

*** สำหรับ สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส สมัครร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

*** ผู้ร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส มีค่าใช้จ่าย ๓๐๐ บาท

*** ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสวมชุดกางเกง ที่ใส่สบาย เพื่อความสะดวกในการนวดกดจุด

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

เลี้ยงส่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ไปเรียนต่อ ป.เอก ที่ออสเตรเลีย

เลี้ยงส่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ไปเรียนต่อ ป.เอก ที่ออสเตรเลีย

ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับกองศิลปวัฒนธรรม มีความยินดี…ขอเรียนเชิญท่าน ร่วมงานเลี้ยงส่ง “ผู้ช่วยอธิการบดีวัชรพงษ์ สูงปานเขา” เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศออสเตรเลีย ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา & กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “อินทรจักร” ประจำปี 2561

สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “อินทรจักร” ประจำปี 2561

วานนี้ 17 เมษายน 2561 นายโกศล พรพัฒนนางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร พร้อมด้วยที่ปรึกษาอาวุโส นางภัทรี ตั้งจีรวงศ์ และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่อธิการบดี ได้รับรางวัล “อินทรจักร” สาขา “บุคคลสำคัญที่น่ายกย่องแห่งปี พุทธศักราช 2561” โดยคณะกรรมการมอบแก่ ผู้นำสูงสุดขององค์กรเพียง 15 ท่าน จากทั่วประเทศ นอกจากนั้น สมาคมศิษย์เก่า พพ. ยังได้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเดียวกัน ในสาขา “ผู้บริหารยอดเยี่ยม แห่งปี พุทธศักราช 2561” อีกด้วย โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า สาขาแจ้งวัฒนะ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี

สำหรับรางวัล “อินทรจักร” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการคนรุ่นใหม่ พิจารณามอบรางวัลให้กับ ผู้นำองค์กร ผู้บริหาร ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดิน ผู้ที่ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรค จนสามารถก้าวสู่ความสำเร็จ เป็นบุคคลต้นแบบในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลสาธารณะ จิตอาสา ดารา ศิลปินทุกแขนง ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นแบบอย่างในการประกอบคุณงามความดีให้กับหน่วยงาน สถาบัน สังคม และประเทศชาติ โดยสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน ร่วมกับองค์กรวัยรุ่นอาเซียนเป็นผู้ดำเนินการ ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 7 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ และองค์กรฯ ดังกล่าว

อนึ่ง ผู้บริหารทั้งสองท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ เป็นอาจารย์เก่าแก่ของ “พณิชยการพระนคร” ที่รับราชการเริ่มต้น ณ พณิชยการพระนคร และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมาโดยลำดับ จนกระทั่งก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน จึงนับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวพณิชยการพระนคร…”เซียงเงี๊ยบ…ฮ้อ!”

ที่มา : สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร

#พณิชยการพระนคร

#ราชมงคลพระนคร #รางวัลอินทรจักร

#http://www.rmutp.ac.th

 

เหล่าออเจ้า…ชื่นมื่นรื่นรมณ์ใจ รับสงกรานต์ปีใหม่ไทย @ ราชมงคลพระนคร ในกิจกรรม “ราชมงคลพระนคร…สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย”

เหล่าออเจ้า…ชื่นมื่นรื่นรมณ์ใจ รับสงกรานต์ปีใหม่ไทย @ ราชมงคลพระนคร ในกิจกรรม “ราชมงคลพระนคร…สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ “ราชมงคลพระนคร สืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

กิจกรรมในช่วงเช้า ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และรองเจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานพิธีสงฆ์ ต่อด้วยกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำปานะ

จากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ ชมรม มทร.พระนครอาวุโส ทั้งนี้ ในลานกิจกรรม มีการร้องเพลง “บุพเพสันนิวาส-มหาสงกรานต์” และการแสดงรำพื้นบ้าน โดยชมรมศิลปะการแสดง ซุ้มสรงน้ำพระเสริมสิริมงคล และซุ้มถ่ายภาพย้อนยุคจำลองฉากย้อนเวลาสู่อดีต บรรยากาศในงานเหล่าออเจ้า…ชาวราชมงคลพระนคร พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคสไตล์ “บุพเพสันนิวาส” เพิ่มสีสันให้กับงานอย่างงดงาม

ช่วงกลางวัน ผู้เข้าร่วมงานอิ่มท้องด้วยอาหารหวานคาวที่เอร็ดอร่อย ไม่ว่าจะเป็น ขนมจีนซาวน้ำ – น้ำเงี้ยว ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ส้มตำ ไก่ทอด ลูกชิ้นทอด ขนมเบื้อง เครื่องดื่มสมุนไพร ขนมรวมมิตร และไอศกรีมโบราณ

จากนั้น เป็นพิธีสรงน้ำพระ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีรดน้ำดำหัวมหาสงกรานต์ และขอพรจากผู้อาวุโส นำโดยอธิการบดี ในฐานะผู้นำองค์กร รดน้ำขอพรจากอดีตรองอธิการบดี คณาจารย์อาวุโสและสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส ต่อด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันรดน้ำขอพร จากอธิการบดี และผู้อาวุโส ด้วยความเคารพและชื่นมื่น พร้อมเสียงดนตรีไทยบรรเลงขับกล่อมตลอดงาน

“มหาวิทยาลัยจัดโครงการ ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย เพื่อสืบทอดประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และขอพรต่อผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นปีตามขนบธรรมเนียมวิถีประเพณีไทย โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยได้ถือโอกาสวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุ จัดประชุมสมัยสามัญประจำปี 2560 ของชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เพื่อมุ่งสร้างสรรค์สัมพันธภาพอันดีระหว่างชาวราชมงคลพระนคร ในทุกเพศและทุกช่วงอายุ…ด้วยความรัก” รศ.สุภัทรา อธิการบดีกล่าว

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมสืบสาน “ศาสตร์พระราชา” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวร่วมระดับอุดมศึกษา ผ่านชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมสืบสาน “ศาสตร์พระราชา” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวร่วมระดับอุดมศึกษา ผ่านชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้ “ศาสตร์ของพระราชา” ผ่านชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย และรับมอบสาส์นตราตั้ง ในโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมหาวิทยาลัย ในหมู่ประชาชนและในชุมชน พร้อมประสานให้เกิดความร่วมมือ การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์รับผิดชอบและมีจิตอาสา สร้างเครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่จิตอาสาในมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ร่วมโครงการ โดยมีพันธกิจ ๕ ด้าน ได้แก่

๑.ร่วมสร้างกิจกรรมแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และสานให้เกิดความร่วมมือรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

๒.ร่วมสร้างกิจกรรมรู้รักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม

๓.ร่วมสร้างกิจกรรมครอบครัวพอเพียง ไม่ทนต่อการทุจริต เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสู่สภา ร่วมสร้างกิจกรรมปลุกจิตสำนึก ความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ร่วมดูแลสังคมที่อ่อนแอกว่า และจะไม่เป็นผู้สร้างปัญหาให้สังคม

๔.ร่วมสร้างกิจกรรมปลุกจิตสำนึกการออม เพื่ออนาคต

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุม โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง จากพระกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ด้วย “ศาสตร์พระราชา” เพื่อความผาสุกของปวงประชา

“…ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฏีใหม่ สองอย่างนี้ จะทำความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้…” (พระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต

สำหรับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียงได้ดำเนินโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๐ ภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็ง จิตอาสา สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นวิสัยทัศน์การปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจิตอาสาแก่ผู้เรียนในระดับมัธยมปลาย โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๔๖ แห่งทั่วประเทศและในเขตกรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายโดย : นายศิริวัฒน์ สายสุนทร กองศิลปวัฒนธรรม

เรียบเรียงโดย : งานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ราชมงคลพระนครร่วมเสริมสิริมงคลสรงน้ำพระรับเทศกาลมหาสงกรานต์

ราชมงคลพระนครร่วมเสริมสิริมงคลสรงน้ำพระรับเทศกาลมหาสงกรานต์

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสืบสานประเพณีไทย เสริมสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย กับกิจกรรมสรงน้ำพระเสริมมงคลวันสงกรานต์ ณ บริเวณโถงหน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 16 เมษายน 2561

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ราชมงคลพระนคร จัด Roadshow กิจกรรม “เลิกเพื่อรักษ์” ที่ศูนย์เทเวศร์

ราชมงคลพระนคร จัด Roadshow กิจกรรม “เลิกเพื่อรักษ์” ที่ศูนย์เทเวศร์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์เทเวศร์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แล้วโพสต์ลงเฟชบุ๊ก และแคปเจอร์ลงเฟชบุ๊กมหาวิทยาลัย ติดแฮชแท็ก #RMUTP #เลิกเพื่อรักษ์ สำหรับบุคคลที่มีจำนวนยอดไลค์มากที่สุด 2 อันดับแรก จะได้รับกระเป๋าเดินทางมหาวิทยาลัย

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม ในเวลา 10.15 น. เป็นต้นไป ดังนี้

วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร และวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์พระนครเหนือ

#http://www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน “ฉลองชัย พระนคร เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2” เตรียมเงินอัดฉีด & เสื้อสามารถ มอบเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย กว่าล้านบาท

 

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน “ฉลองชัย พระนคร เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2” เตรียมเงินอัดฉีด & เสื้อสามารถ มอบเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย กว่าล้านบาท

ขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พร้อมผู้เกี่ยวข้องกับงานกีฬา และทัพนักกีฬา ทุกท่าน….ร่วมงานฉลองชัยพระนคร “เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อประกอบพิธีมอบเสื้อสามารถ และมอบเงินรางวัลอัดฉีดให้กับนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อนึ่ง ผลงานการแข่งขัน 2 รายการใหญ่ที่ผ่านมา พระนคร ได้ครองเจ้าเหรียญทอง ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 ด้วยจำนวนเหรียญทอง 28 เหรียญ เหรียญเงิน 17 เหรียญ และเหรียญทองแดง 18 เหรียญ ในล้านนาเกมส์ และได้รับ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

สำหรับนักกีฬาที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ม.ราชมงคลพระนคร สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือก เพื่อขอรับโควตา และ/หรือ ทุนเรียนฟรี ได้ที่งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-6653777 ต่อ 6963 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : งานกีฬา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ประกาศข่าวด่วน!!!… ขอเชิญชวนชาวราชมงคลพระนคร ลงสมัครเป็นตัวแทนทีม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สนามเสือป่า กทม.

ประกาศข่าวด่วน!!!…

ขอเชิญชวนชาวราชมงคลพระนคร ลงสมัครเป็นตัวแทนทีม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สนามเสือป่า กทม.

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช และร่วมกันส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติไว้ ในวันที่ 6-8 เมษายน 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ซึ่งดำเนินการโดยสำนักพระราชวัง นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในนามหน่วยงานราชการ จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา โดยสามารถรวมกลุ่มประชาชน หรือชุมชน หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งทีมเข้าร่วมประกวดสมัครแข่งขัน “ก่อพระเจดีย์ทราย” ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 7-8 เมษายน 2561 นี้ โดยมีรายละเอียด คือ…

เริ่มเข้าก่อเจดีย์ทราย ในวันที่ 7 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.

และแข่งขันต่อ ในวันที่ 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -14.00 น.

ทั้งนี้ คณะกรรมการของสำนักพระราชวัง จะทำการตัดสิน ในเวลา 15.00 น.

พิธีประกาศผลและมอบโล่รางวัลพระราชทาน เวลา 17.00 น.

ในนามบุคคลทั่วไป สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. สถานที่ส่งใบสมัคร อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร.022817999 ต่อ 1546 และ1547

และในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครทีม “ม.ราชมงคลพระนคร” เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดจำนวนทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน ไม่จำกัดรูปแบบและกรรมวิธีในการก่อพระเจดีย์ทราย แต่ต้อง…ใช้ทรายเป็นวัสดุหลัก ขนาดของฐานเจดีย์ทราย มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร ความสูงแล้วแต่ขนาดรูปทรง โดยคณะกรรมการเป็นผู้จัดเตรียม “ทราย” ไว้ให้ ทั้งนี้ ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งมาเอง (มหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย) โดยใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติเหรือวัสดุย่อยสลายได้ง่ายไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น !

เกณฑ์การตัดสินของสำนักพระราชวัง จำนวน 100 คะแนน แบ่งเป็น 1.ความประณีตสวยงาม 2.ความเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนความงดงามของศิลปะสถาปัตยกรรมไทย 3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.การใช้วัสดุ อุปกรณ์จากธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม 5.องค์ประกอบของเจดีย์ มีความเหมาะสมได้สัดส่วน และมีความสมดุลของรูปทรง อย่างละ 20 คะแนน

…***หน่วยงาน/คณะ หรือนักศึกษาท่านใดสนใจร่วมสมัครเป็นตัวแทนทีมจาก ม.ราชมงคลพระนคร สามารถลงทะเบียนบันทึกข้อมูลได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/n3dbnP ภายในวันที่ 5 เมษายน ก่อนเวลา 12.00 น. และ/หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มือถือ. 0819046003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 เพื่อส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่ 1.ใบสมัคร 2.สำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน (ส่งภาพบัตรประจำตัวประชาชน ทางไลน์ได้)

ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขัน ประเภททีม ม.ราชมงคลพระนคร และ บุคคลทั่วไป กรณีเป็นนักศึกษา จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวนวันละ 5 ชั่วโมงกิจกรรม เข้าแข่งขัน 2 วัน รวมทั้งสิ้น ได้รับ 10 ชั่วโมงกิจกรรม (สมัครเดี่ยว หรือสมัครเป็นทีมได้)

ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดการก่อพระเจดีย์ทราย เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.royalcardx.com

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561

#http://www.rmutp.ac.th

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับรางวัล “อินทรจักร” ประจำปี 2561 ส่วนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 …ประกาศเกียรติภูมิผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับรางวัล “อินทรจักร” ประจำปี 2561 ส่วนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 …ประกาศเกียรติภูมิผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับรางวัล “อินทรจักร” สาขา “บุคคลสำคัญที่น่ายกย่องแห่งปี พุทธศักราช 2561” โดยคณะกรรมการมอบแก่ ผู้นำสูงสุดขององค์กร 15 ท่าน จากทั่วประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เข้ารับรางวัลเดียวกัน ในสาขา “ผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี พุทธศักราช 2561” เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า สาขาแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาร่วมแสดงความยินดี

อนึ่ง รางวัล “อินทรจักร” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการคนรุ่นใหม่ พิจารณามอบรางวัลให้กับ ผู้นำองค์กร ผู้บริหาร ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดิน ผู้ที่ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรค จนสามารถก้าวสู่ความสำเร็จ เป็นบุคคลต้นแบบในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหาร ภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลสาธารณะจิตอาสา ดารา ศิลปิน นางงาม นายแบบ ฯลฯ ซึ่งทุกท่านเป็นแบบอย่างในการประกอบคุณงามความดีให้กับหน่วยงาน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สังคม และประเทศชาติ โดยสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน ร่วมกับองค์กรวัยรุ่นอาเซียนเป็นผู้ดำเนินการ ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 7 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ และองค์กรฯ ดังกล่าว

ในการนี้ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ร่วมกับ คณะกลองยาวคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดชุดการแสดงเฉพาะกิจ “รำกลองยาว เถิดเทิงพระนคร” ซึ่งเป็นการแสดงมงคลนำขบวนผู้รับรางวัลผ่านพรมแดงเข้าสู่บริเวณงาน การละเล่นดังกล่าว มีที่มาจากในอดีตที่เป็นการแสดงพื้นบ้าน ปัจจุบันพัฒนาให้มีแบบแผนลีลาท่ารำ ใช้เวลาการฝึกซ้อมกว่า 3 อาทิตย์ ใช้กลองรำ 5 คู่ ชายหญิง และกลองยืนสำหรับสร้างความสนุกสนานครื้นเครง จำนวน 10 คน และชุดนางโปรยภาคเหนือ จำนวน 10 คน พร้อมขบวนเสลี่ยงอัญเชิญถ้วยรางวัล “อินทรจักร” และทีมนักแสดงธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ จาก Mr. &Miss Siam Bharata 2017 ร่วมขบวนเกียรติยศ สร้างบรรยากาศและความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้ารับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติ

สนใจติดต่อการแสดง ได้ที่ชมรมศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หมายเลขโทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6323

สำหรับ รางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560” ได้แก่ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มกลัดครุฑทองคำ ในวันเดียวกัน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

“… เพราะพวกเราทุกคน คือ กำลังของแผ่นดิน การทำงาน การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยส่วนตัวถือเป็นหน้าที่ เป็นความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จ…รางวัลที่ได้รับ เป็นความภูมิใจ และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยและแผ่นดินต่อไป ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งได้รับรางวัลอินทรจักรในสาขาเดียวกันนี้ รวมถึงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ที่ได้รับรางวัล สาขา “ผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี” และ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ปริญญา มากลิ่น ที่ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561” นี้…ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักศึกษาทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็ง จนเป็นที่มาของความภูมิใจร่วมกันเหล่านี้ ทำให้หน่วยงานภายนอกได้รู้จักและทราบถึงพลังของมทร.พระนคร ที่ตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและมุ่งทำคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดิน …” อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง งานกิจกรรมนักศึกษา และกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#ราชมงคลพระนคร #DIGITALUNIVERSITY #13YRMUTP #รางวัลอินทรจักร #ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

#http://www.rmutp.ac.th