” กระทรวงศึกษาธิการ ” การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการอบรมตาม BTEC Qualificatio ณ อาคารมงคลอาภา

” กระทรวงศึกษาธิการ ” การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการอบรมตาม BTEC Qualificatio ณ อาคารมงคลอาภา

วันที่ 9 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์  รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร  ได้ให้การต้อนรับและให้ความอนุเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา  ศูนย์พณิชยการพระนคร  ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการอบรมตาม BTEC Qualification ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามหลักสูตร Business and Technology Education Council ของ Pearson Education Limited แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาสู่สากล  และได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชม “เรือนหมอพร” ซี่งได้รับรางวัล “อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558” ด้วย

ขอขอบคุณ ที่มา : ม.ราชมงคลพระนคร

RMUTP Job Fair 2019

“RMUTP Job Fair 2019” โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ ซึ่งมีบริษัทชั้นนำกว่า 80 บริษัท ที่มาให้บริการนักศึกษาในการรับสมัครงาน พร้อมด้วยการแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีการฝึกอาชีพอิสระ เช่น การสาธิตทำพวงกุญแจถั่วลันเตา จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, การสาธิตการเพ้นท์เสื้อ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, การสาธิตงานประดิษฐ์ตุ๊กตาไดโนเสาร์จากผ้าและเศษวัสดุ จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และการสาธิตการผสมเครื่องดื่มม็อกเทล จากคณะศิลปศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมจากชมรมของมหาวิทยาลัยฯ และแจกของรางวัลต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร #RMUTP #RMUTPJobFair2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-665-3777 ต่อ 6964 (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) กองพัฒนานักศึกษา

แบบขึ้นทะเบียนผู้หางานทำผ่านระบบออนไลน์

แบบขึ้นทะเบียนหางานสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8

สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจนการแข่งขันในตลาดแรงงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยฯจึงร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 จัดสร้างแบบลงทะเบียนออนไลน์ และเพื่อความสะดวกสบายแก่นักศึกษา เพื่อนำข้อมูลนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายขึ้นทะเบียนผู้หางานทำ และเพื่อให้นายจ้างหรือสถานประกอบการสามารถสืบค้นข้อมูลผู้หางานทำและติดต่อเพื่อรับสมัครงานต่อไป

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วที่นี่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee35txE4F8TEbA3B6jRGV6BHjAD0IeDITZm1MUuoYscWx7Kg/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (กพศ.) โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ทุกคน ร่วมแสดงพลังรักษ์พณิชยการพระนคร ด้วยการเข้าร่วมการประกวด คลิปวีดีโอ ประกอบเพลง ภายใต้หัวข้อ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ทุกคน ร่วมแสดงพลังรักษ์พณิชยการพระนคร ด้วยการเข้าร่วมการประกวด คลิปวีดีโอ ประกอบเพลง ภายใต้หัวข้อ

“บทเพลงชื่นชอบ…รอบรั้ววังสน”

 

ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ภายในงานฉลองครบรอบ 14 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562

รายละเอียดติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

https://goo.gl/DJHUYf

 

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมอาคารสุนีย์ ศิริรัตน์อัสดร (หอพักนักศึกษาจีน) …หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม เตรียมจับมือสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ “โชว์ศักยภาพด้านวิชาการ และอาคารหลังใหม่” พร้อมเปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ กลางเดือนมกราคม ศกนี้

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมอาคารสุนีย์ ศิริรัตน์อัสดร (หอพักนักศึกษาจีน) …หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม เตรียมจับมือสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ “โชว์ศักยภาพด้านวิชาการ และอาคารหลังใหม่” พร้อมเปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ กลางเดือนมกราคม ศกนี้

วานนี้ (4 มกราคม 2562) ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดเผยว่า คณะศิลปศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และงบประมาณเงินรายได้ของคณะ รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยอาคารสุนีย์ ศิริรัตน์อัสดร ซึ่งปรับปรุงเป็นหอพักสำหรับนักศึกษาจีน โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี เป็นประธานเปิดอาคารดังกล่าว ในการนี้ คุณสุนีย์ ศิริรัตน์อัสดร มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้สนับสนุนบริจาคงบประมาณเพิ่มเติม จนการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาจีนแล้วเสร็จ ให้เกียรติร่วมพิธี

นายพัลลภ หามะลิ หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว พร้อมให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัตินักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีทักษะในด้านบริการ ภายใต้สโลแกนของสาขาการโรงแรมที่ว่า “สุดยอดนักบริการ นวัตกรรมก้าวไกล เทคโนโลยีนำสมัย สร้างสรรค์ยั่งยืน”

ด้าน นางวิไลลักษณ์ ตางาม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ กล่าวเสริมว่า “ขอขอบคุณ สาขาวิชาการโรงแรม ที่กรุณาอนุญาตให้ใช้สถานที่ของสาขาการโรงแรมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ จากเดิมใช้ห้องประชุมอาภากร เปลี่ยนเป็น ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารใหม่ (อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว)

2.การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ เปลี่ยนเป็นใช้ห้องเรียนรวม 3 ชั้น 3 (อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว)

3.การแข่งขันอ่านออกเสียง เปลี่ยนเป็นใช้ห้องประชุมเซียงเงี๊ยบฮ้อ ชั้น 1 อาคาร 3

นอกจากนั้น สาขาวิชาการโรงแรม ยังรับจัดอาหารกลางวัน อาหารว่าง และน้ำดื่มสูตร “ห้องอาหารเซียงเงี๊ยบฮ้อ!” พร้อมโชว์ศักยภาพในด้านการบริการของนักศึกษาวิชาเอกการโรงแรม เพื่อต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ และคณาจารย์จากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ ในการมาเยือนคณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ในโอกาสนี้อีกด้วย”

อนึ่ง สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ และสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutp.ac.th หรือ http://larts.rmutp.ac.th

***ผู้สนใจสมัครแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ทั้งระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา (เน้นเฉพาะทุกสาขา ในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร) สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 มกราคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่…http://larts.rmutp.ac.th/2554/?p=13897

…สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช มือถือ 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 และส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail pakarat.y@rmutp.ac.th

ขอขอบคุณ ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

#I Love พณิชยการพระนคร

#เซียงเงี๊ยบฮ้อ

 

ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน จับมือเอกชน ขานรับสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ชิงถ้วย รมต.ศึกษาธิการ

ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน จับมือเอกชน ขานรับสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ชิงถ้วย รมต.ศึกษาธิการ

วานนี้ (29 ธันวาคม 2561) นางวิไลลักษณ์ ตางาม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ พณิชยการพระนคร เปิดเผยว่า “ขอกราบขอบพระคุณ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่กรุณามอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ สำหรับการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย 3 ประเภท 6 รายการ ได้แก่ การพูดสุนทรพจน์ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว-ร้อยกรอง และการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง ทั้งในระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี ทุกสาขาในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์ นอกจากนั้น ยังได้รับความกรุณาจากสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร โดยท่านนายกสมศักดิ์ หงษา พร้อมด้วย ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี และคุณสรชาติ แหวนทองคำ เจ้าของร้านครุยทองคำ สาขาอรุณอมรินทร์ ร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วย”

“ภาษาไทย” คือภาษาประจำชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ที่บางครั้ง คนไทยอาจมองข้ามความสำคัญ ทว่า…ความจริงแล้ว ทักษะทางภาษาไทย ถือเป็นพื้นฐานหลัก ในการต่อยอดความสำเร็จ ผู้ที่ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมมีโอกาสต่อยอดความสำเร็จได้ในศาสตร์ทุกแขนง ดังนั้น เยาวชนทุกคน จึงพึงตระหนัก และหมั่นฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยให้มีความชำนาญตั้งแต่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และต่อยอดความเชี่ยวชาญในระดับปริญญาต่อไป

***สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ สนใจเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ โทร. 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

***ด่วน! รับสมัครแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 มกราคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่…http://larts.rmutp.ac.th/2554/?p=13897

ส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail pakarat.y@rmutp.ac.th

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร

” RMUTP Job Fair 2019 “

” RMUTP Job Fair 2019 “

โอกาสดีๆมาแล้วจ้า! บริษัทชั้นนำกว่า 80 บริษัท ที่มาให้บริการนักศึกษาในการรับสมัครงาน และเพื่อแนะนำแนวทางเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน รวมทั้งศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ พร้อมด้วยกิจกรรมบนเวทีจากชมรมต่างๆ และแจกของรางวัลอีกมากมาย วันที่ 25 มกราคม 2562 นี้!!!!

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. วันเดียวเท่านั้น!! ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #RMUTP #RMUTPJobFair2019

สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6964 กองพัฒนานักศึกษา
(งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)

” คณะสิ่งทอฯ ม.ราชมงคลพระนคร ” การจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม พร้อมร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินกิจกรรม “โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และสำนักงานคณะกรรมการวิจยแห่งชาติ (วช.)

” คณะสิ่งทอฯ ม.ราชมงคลพระนคร ” การจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม พร้อมร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินกิจกรรม “โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และสำนักงานคณะกรรมการวิจยแห่งชาติ (วช.)

ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ กับผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเส้นใยป่านศรนารายณ์ในเชิงพาณิชย์” และ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ กับผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์” อาจารย์ประจำวิชาเอก ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ได้รับเชิญในการจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม พร้อมร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินกิจกรรม “โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และสำนักงานคณะกรรมการวิจยแห่งชาติ (วช.) : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม” เพื่อให้เป็นอีกช่องทางสำคัญในการเป็นกลไก และโอกาสของภาคประชาชนและชุมชน ในการได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการ ผลผลิตในการเพิ่มรายได้ และส่งเสริมอาชีพ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 221 อาคาร 2 กองทัพบก กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร

” ม.ราชมงคลพระนคร ” จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562

” ม.ราชมงคลพระนคร ” จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานด้านการป้องกันอัคคีภัย การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย (CPR) และการฝึกปฏิบัติการอพยพหนีไฟ ซึ่งมีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมรับการอบรม  โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสามเสน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ขอขอบคุณ ที่มา :  กองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัดมหาชน ร่วมกันออกร้านจำหน่ายขนมไทยในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ครั้งที่2 สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 9-24 ธันวาคม 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัดมหาชน ร่วมกันออกร้านจำหน่ายขนมไทยในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ครั้งที่2 สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 9-24 ธันวาคม 2561

ในการนี้ คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต

ที่มา  :  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร