ประกาศ เรื่อง การแต่งกายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ เรื่อง การแต่งกายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
Download PDF

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

โปรดแจ้งลำดับที่ของท่านเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน


RMUTP AIRLINE : สายการบินแห่งความสุข เปิดความสนุกสู่โลกกิจกรรม

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สายการบินที่จะพานักศึกษาทุกคนสู่จุดหมายแห่งโลกกิจกรรม

🛫RMUTP AIRLINE: สายการบินแห่งความสุข เปิดความสนุกสู่โลกกิจกรรม🛫

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 RMUTP ACTIVITIES FESTIVAL 2019 “RMUTP AIRLINE : สายการบินแห่งความสุข เปิดความสนุกสู่โลกกิจกรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:30 – 16.30 น. ณ โถง ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

🛬ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกบูธรับสมัครสมาชิกจากชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมการแสดง อีกทั้ง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากล

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรรมมหาวิทยาลัย (บังคับแกน) และกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ รวมทั้งสิ้น 7 ชั่วโมงกิจกรรม
โดยนักศึกษา (ชั้นปีที่1) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทาง LINE : RMUTP15 ที่นักศึกษาเป็นสมาชิกอยู่ แล้วพบกัน!!!

#RMUTP #TeamRMUTP #ราชมงคลพระนคร #ทีมพระนคร #เปิดโลกกิจกรรม62 #สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #ฉลองขวัญพระนคร #RMUTP_Airport

ประกวดร้องเพลง : RMUTP MUSIC FESTIVAL 2019

📢📢ผู้มีใจรักในการร้องเพลงเชิญทางนี้📢📢

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา 💜มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร💜

ขอเชิญชวนนักศึกษา RMUTP ที่มีใจรักในการร้องเพลง กล้าแสดงออก และพร้อมจะพิสูจน์ความสามารถของตนเอง ไม่จำกัดคณะ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดชั้นปี เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลง “RMUTP MUSIC FESTIVAL 2019” ในงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

🎉🎉ชิงรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท🎉🎉

นักศึกษาท่านใดสนใจและอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ SCAN QR CODE พร้อมเข้าไปกรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย หรือเข้าไปที่ลิ้งค์ http://std.offpre.rmutp.ac.th/singingcontest2019

นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดและรายงานตัวในวันแข่งขัน จะได้รับชั่วโมงกิจกรรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 6 ชั่วโมงกิจกรรม

มาพิสูจน์ความสามารถกันนะค่ะ #แค่กล้าก็ชนะแล้ว 🎤🎵🎶 #RMUTP #TeamRMUTP #ราชมงคลพระนคร #ทีมพระนคร #เปิดโลกกิจกรรม #สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #ฉลองขวัญพระนคร #MUSIC #MusicFestival2019

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร The Best and The Bright student “RMUTP Young Generation”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร The Best and The Bright student “RMUTP Young Generation” จำนวน 30 คน โดยมีกำหนดรับเกียรติบัตรในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
Download PDF

กำหนดการตรวจสุขภาพ-เอกซเรย์ บริการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี ทั้ง 9 คณะ นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน และ 6 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี ทั้ง 9 คณะ แต่งกายชุดนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน และ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ มีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 62
– รอบเช้า 08.30 – 12.00 น. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
– รอบบ่าย 13.00 – 16.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันพุธที่ 19 มิ.ย. 62 คณะบริหารธุรกิจ (ปริญญาตรี)
– รอบเช้า 08.30 – 12.00 น. สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การตลาด
– รอบบ่าย 13.00 – 16.30 น. สาขาวิชาการจัดการ ระบบสารสนเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 62
– รอบเช้า 08.30 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
– รอบบ่าย 13.00 – 16.30 น. คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 62
– รอบเช้า 08.30 – 12.00 น. ป.ตรี รับตรงอิสระ รอบ 5 และ ปวช. คณะบริหารธุรกิจ
– รอบบ่าย 13.00 – 16.30 น. ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มีขั้นตอนการตรวจที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง การวัดความดัน การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสายตา การตรวจปัสสาวะ และการเอกซเรย์ปอด และในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นส่วนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ที่มาให้การดูแลและอำนวยความสะดวก แก่นักศึกษาที่มารับบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรเอทีเอ็ม

รถประจำทางสายที่ผ่าน สาย 3 9 16 23 32 33 43 64 72 99 110 ปอ.505 ปอ.516 ปอ.524

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา


ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีใจรักการร้องเพลง เข้าร่วม Work Shop เพื่อการพัฒนาการใช้เสียง และบุคลิกภาพบนเวที ฯลฯ

ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีใจรักการร้องเพลง เข้าร่วม Work Shop เพื่อการพัฒนาการใช้เสียง และบุคลิกภาพบนเวที ฯลฯ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Learning Space ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการ
รอบเช้า 08.30 – 12.00 น. 100 คน
รอบบ่าย 13.00 – 16.30 น. 100 คน
รอบบ่ายจะสามารถเปิดได้เมื่อ รอบเช้าเต็มแล้วเท่านั้น!!!

ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://std.offpre.rmutp.ac.th/singing2019/

หนึ่งปี…จัดเพียงหนึ่งครั้ง วิทยากรบินตรงจาก Hollywood USA “ครูหนึ่ง ..ดร.ศิรินันท์ ปลอดเปลี่ยว” เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี นักร้องดีเด่นแห่งประเทศไทย KPN AWARD เมื่อ ปี พ.ศ.2530

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร


ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจุดผ่อนผันค้าขายหาบเร่ – แผงลอย ตลาดเทเวศร์ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดเทเวศร์

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจุดผ่อนผันค้าขายหาบเร่ – แผงลอย ตลาดเทเวศร์ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดเทเวศร์ ตั้งแต่หลังสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ถนนลูกหลวง ถึง หน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ถนนพิษณุโลก รับจำนวน 20 คน เท่านั้น!!! (รายละเอียดตามโปสเตอร์ที่แนบ)

ลงทะเบียนภายในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ก่อนเวลา 16.30 น.
คลิ๊ก >> http://std.offpre.rmutp.ac.th/register001/

นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับ “ชั่วโมงพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม” และสามารถรับชั่วโมงกิจกรรมของ กยศ. ได้ตามเวลาปฏิบัติงานจริง

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร