ส่งใจเชียร์ “ราชมงคลพระนคร…สู้ๆ” ในศึกมวยโลกชิงแชมป์เอเชีย!!!

ส่งใจเชียร์ “ราชมงคลพระนคร…สู้ๆ” ในศึกมวยโลกชิงแชมป์เอเชีย!!!
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลุ้น & ร่วมส่งกำลังใจ เชียร์นายไกร เสฏฐพล นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ในการขึ้นชกมวยสากล ใน “ศีกมวยโลกชิงแชมป์เอเชีย WP Boxing” เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการชกมวยสากล ของ “แก้วฟ้า ต.บัวมาศ” (ไกร เสฏพล)
กำหนดถ่ายทอดสด ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 นี้ เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
ทางช่องสถานี #เวิร์คพอยท์ #กดเลข23 และ สามารถเดินทางไปเชียร์ถึงขอบสนาม โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู (ชมฟรี!) ณ สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์สตูดิโอ เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#http://www.rmutp.ac.th
https://www.facebook.com/WPboxing23/videos/219634468628858

Congratulations! ศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชนะเลิศเมนู “ข้าวผัดเปลี่ยนโลก” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 33

Congratulations!

ศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชนะเลิศเมนู “ข้าวผัดเปลี่ยนโลก” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 33

ขอแสดงความยินดี กับ นส.นุดา มั่งเจียม ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ทายาทเจ้าของร้านข้าวผัดโบราณ ท่าน้ำนนท์ (เจนเนอเรชั่นที่ 3) สามารถใช้ความรู้จากบรรพบุรุษ ผสมผสานการที่ได้ศึกษาสำเร็จเป็นบัณฑิต และมหาบัณฑิต จากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใช้สูตรต้นตำรับดั้งเดิมในสมัย “คุณยาย&คุณแม่” จนสามารถเอาชนะใจกรรมการ พร้อมทีมเชพระดับมืออาชีพอีก 2 ท่าน (เชฟจอม & เชฟก้อง) คว้าแชมป์รายการสงครามปลายจวัก เมนู “ข้าวผัดเปลี่ยนโลก” ได้อย่างงดงาม

“นุดา” จบสาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และ คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในรั้วโชติเวช ราชมงคลพระนคร นุดาเป็นเด็กดี มีสัมมาคารวะต่อครูบาอาจารย์ ที่สำคัญคือ นอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้ว ยังมีความสามารถด้านการดีไซน์รูปแบบของงานศิลปะประดิษฐ์ การเลือกสีสันของดอกไม้ มาตกแต่งได้อย่างมีเสน่ห์….นับเป็นอีกหนึ่งผลผลิตที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความภาคภูมิใจ” นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับ ท่านที่สนใจมาชิมฝีมือแชมป์ข้าวผัดเปลี่ยนโลก สามารถมาชิมได้ที่บริเวณท่าน้ำนนท์ ติดหอนาฬิกา เริ่มขายตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น. หรือโทร 086 016 3092

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

รู้เท่าทันสื่อ???..สำคัญไฉน!

รู้เท่าทันสื่อ???..สำคัญไฉน!

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้เท่าทันสื่อ” ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

วิทยากร : อาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา

หัวหน้าสาขาการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้มีประสบการณ์ด้านวิทยุ&โทรทัศน์ และคร่ำหวอดในวงการสื่อมวลชนมาอย่างยาวนาน

สำรองที่นั่งได้ที่ Line ID : yutthapoom.s5335

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือ กับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง น้อมนำศาสตร์แห่งพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อธิการบดีเตรียมผลักดันนโยบาย “มหาวิทยาลัยคุณธรรม”

ม.ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือ กับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง น้อมนำศาสตร์แห่งพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อธิการบดีเตรียมผลักดันนโยบาย “มหาวิทยาลัยคุณธรรม”

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกความร่วมมือกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดย คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง มอบหมายให้ นายอภิม ผู้พิทักษ์ และนางสาวปวีณา นนทะภา คณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เป็นตัวแทนเข้าพบที่สำนักงานอธิการบดี หารือการดำเนินการหลังจากลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมมือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อีกทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประสานงานในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในการเรียนรู้ “ศาสตร์ของพระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภาฯ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

อนึ่ง มูลนิธิครอบครัวพอเพียง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เป็นนโยบายในการบริหารบ้านเมือง องค์กร ชุมชนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อดูแลสมาชิกขององค์กร แบบ “ครอบครัว” ได้อย่างถูกต้อง จากการนำเสนอข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ และจากกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลครอบครัวพอเพียง ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อให้สังคมเข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืน โดย สมาชิกครอบครัวพอเพียงเป็นผู้ประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อนทุกภาคส่วน กระตุ้นจิตสำนึกความคิดจนสามารถวิเคราะห์ทุกเหตุการณ์ด้วยวิจารณญาณของตนเองเพื่อการพัฒนาด้านการเสพข่าวสาร อย่างมีหลักการและเหตุผล ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ปลุกและปลูกจิตสำนึกให้เกิดภูมิคุ้มกันสำหรับอนาคต ทั้งด้านความคิดและสร้างมาตรฐาน Model ทางความคิดใหม่เพื่อนำพลังความคิด สร้างสรรค์กลับมาสร้างชาติและพัฒนาบ้านเมืองต่อไป

“ในส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะได้มอบให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดตั้งชมรม “ครอบครัวพอเพียง มทร.พระนคร” เป็นลำดับต่อไป สำหรับสมาชิกชมรม จะเริ่มต้นจากกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เคยเป็นสมาชิกชมรมดังกล่าวในระดับมัธยม เข้ามาเป็นแกนนำ ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับทุน กยศ. และนักศึกษาทั่วไปที่สนใจทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน เชื่อมั่นว่า เมื่อชมรมนี้ก่อตั้งขึ้น จะเป็นจิ๊กซอว์ตัวต่อที่สำคัญอันหนึ่ง ในการผลักดันแนวนโยบาย “มหาวิทยาลัยคุณธรรม” ได้อย่างแน่นอน โดยมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บัณฑิตของราชมงคลพระนคร จะเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นคุณสมบัติ …ภูมิรู้ และ ภูมิธรรม… น้อมนำศาสตร์แห่งพระราชา ไปใช้พัฒนาสังคมในอนาคตต่อไป” อธิการบดี มทร.พระนคร กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

เครดิตภาพ : นายณรงค์กร ประสารแสง ช่างภาพกองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

เปิดรับสมัคร น.ศ.ทุน-โควตา ศิลปะการแสดง หรือดนตรี TCAS รอบ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครและการคัดเลือกลบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น ประเภททุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ และโควตาความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรี ระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ ระบบ TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2561

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ (คุณเสือ) อาคาร 1 ชั้น 2 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6323 มือถือ 0957419288 กรุณา Add ID LINE เพื่อประสานงาน 0957419288

ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก!!!
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกลบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีดีเด่น
ประเภททุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ
และโควตาความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรี ระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ภาคปกติ
ระบบ TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

คู่มือปฏิบัติงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)

คู่มือปฏิบัติงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

FlowChart การปฏิบัติงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือปฏิบัติงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ครัวไทยสู่ครัวโลก!! อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) เปิดรับสมัครศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” การทำผัดไทยสูตรดั้งเดิมและม้าฮ่อ วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 1302, 1303 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์โชติเวช)

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่
: ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ

การสมัครสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2561 กรุณาส่งใบสมัครไปยังกองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรสาร 02-665-3777 ต่อ 6051 หรือ E-mail : khant_win@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6961,6964

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์…ข่าวดี! สำหรับผู้ที่สนใจสอบบรรจุ ก.พ. ม.ราชมงคลพระนคร จัดติวแนวสอบเข้า ก.พ. ภาค ก. วิชาความสามารถทั่วไป (วิชาคณิตศาสตร์) สำหรับประชาชนทั่วไป

 

 

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์…
ข่าวดี! สำหรับผู้ที่สนใจสอบบรรจุ ก.พ.
ม.ราชมงคลพระนคร จัดติวแนวสอบเข้า ก.พ. ภาค ก. วิชาความสามารถทั่วไป (วิชาคณิตศาสตร์) สำหรับประชาชนทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชมงคลพระนคร โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กำหนดจัดโครงการอบรม เตรียมความพร้อมในการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.) วิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ท่านใดสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sci.rmutp.ac.th หรือ โทร.สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 162 2776
ที่มา : ผศ.พิชญา พุกผาสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชมงคลพระนคร
#http://www.rmutp.ac.th

เชิญชวนเหล่าสตาร์ทอัพ นักพัฒนา ดีไซเนอร์เนอร์ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม Startup Thailand Hackathon งานแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ในวันที่ 19 และ 20 พฤษภาคม นี้

เชิญชวนเหล่าสตาร์ทอัพ นักพัฒนา ดีไซเนอร์เนอร์ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม Startup Thailand Hackathon งานแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ในวันที่ 19 และ 20 พฤษภาคม แบ่งออกเป็น Hackathon จาก 5 พาร์ทเนอร์ที่ร่วมกันปฏิวัติวงการเทคโนโลยีของไทย ได้แก่ กฟผ. (EGAT), ช. การช่าง (CK) ธนาคารกรุงไทย (KTB), เซ็นทรัล (Central) และ Google Developer Group Thailand (GDG) พร้อมเงินรางวัลกว่า 800,000 บาท และโอกาสต่อยอด กับของรางวัลอีกมากมาย โดยในงานยังได้พบกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาตัวจริงในวงการ และนำเสนอผลงานบนเวทีใหญ่กลางงาน Startup Thailand

สมัครเข้าร่วมลงแข่งขันใน 5 หมวดหมู่ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ hackathon.wi.th/startupthailand โดยเลือก 1 หัวข้อดังนี้

  1. เทคโนโลยีด้านพลังงาน (Energy Tech)
  2. การก่อสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Construction Tech and Infrastructure)
  3. ฟินเทค (FinTech)
  4. ออนไลน์คอมเมิร์ช (E-Commerce and Omni cahnnel) และ
  5. บอทอัจฉริยะจากปัญญาประดิษฐ์ (Chat bot and AI)

พิเศษ! สมัครเข้าร่วม Hack ฟรี พร้อม รับการโค้ชชิ่งจากที่ปรึกษาชั้นนำในวงการ และได้โอกาสในการทดลองอุปกรณ์ไฮเทคก่อนใครเป็นที่แรก เช่น Oculus Go, Google Home และอื่นๆ ในงานมีอาหาร เครื่องดื่มและกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย

ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้จะรับเสื้อ Startup Thailand Hackathon, Google Cloud Credit $300 และหุ่นฟิกเกอร์ Android รวมถึงของที่ระลึกอีกมากมายเช่น Google Home mini, Google Cardboard และ Gear 360

ลงทะเบียน https://hackathon.wi.th/startupthailand

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

ข่าวดี…ข่าวด่วน! ม.ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัคร “พนักงานมหาวิทยาลัย” ตำแหน่งบุคลากร วุฒิปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์/บริหารงานบุคคล/บริหารทรัพยากรบุคคล หรือวุฒิที่เกี่ยวข้อง หมดเขต 9 พฤษภาคม 2561

ข่าวดี…ข่าวด่วน!

ม.ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัคร “พนักงานมหาวิทยาลัย” ตำแหน่งบุคลากร วุฒิปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์/บริหารงานบุคคล/บริหารทรัพยากรบุคคล หรือวุฒิที่เกี่ยวข้อง หมดเขต 9 พฤษภาคม 2561 …สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutp.ac.th หรือ กองบริหารงานบุคคล ม.ราชมงคลพระนคร โทร.081 206 4864

ที่มา : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th