ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

พิธีลงนามความร่วมมือ “ลดพลาสติก&โฟม” ระหว่างมหาวิทยาลัย – คณะ – ผู้ประกอบการร้านค้า ของราชมงคลพระนคร ทุกศูนย์

พิธีลงนามความร่วมมือ “ลดพลาสติก&โฟม” ระหว่างมหาวิทยาลัย – คณะ – ผู้ประกอบการร้านค้า ของราชมงคลพระนคร ทุกศูนย์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี 9 คณะ ลงนามความร่วมมือ กับสถานประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 37 ร้านค้า ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานและผู้ประกอบการร้านค้า ลดละเลิกการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุน ให้บุคลากรและนักศึกษานำภาชนะมาบรรจุอาหารและน้ำดื่ม โดยร้านค้า ยินดีลดราคา ดังนี้

***อาหารคาว-หวาน ลด 10 % จากราคาปกติ

***เครื่องดื่ม ลด 20 %

จากราคาปกติ

อนึ่ง การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ยังเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านค้า ตระหนักถึงโทษของการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม รวมถึง เชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย

#ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

พิธีลงนามความร่วมมือ “ลดพลาสติก&โฟม” ระหว่างมหาวิทยาลัย – คณะ – ผู้ประกอบการร้านค้า ของราชมงคลพระนคร ทุกศูนย์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี 9 คณะ ลงนามความร่วมมือ กับสถานประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 37 ร้านค้า ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์) เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานและผู้ประกอบการร้านค้า ลดละเลิกการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุน ให้บุคลากรและนักศึกษานำภาชนะมาบรรจุอาหารและน้ำดื่ม โดยร้านค้า ยินดีลดราคา ดังนี้***อาหารคาว-หวาน ลด 10 % จากราคาปกติ***เครื่องดื่ม ลด 20 % จากราคาปกติ อนึ่ง การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ยังเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านค้า ตระหนักถึงโทษของการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม รวมถึง เชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย#ราชมงคลพระนคร#http://www.rmutp.ac.th

โพสต์โดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร เมื่อ 2 เมษายน 2018

 

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้า “เลิกเพื่อรักษ์” จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ คณบดี 9 คณะ และผู้ประกอบการร้านค้าทุกศูนย์ หวังผล “ลด” พลาสติกและโฟม อย่างเป็นรูปธรรม

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้า “เลิกเพื่อรักษ์” จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ คณบดี 9 คณะ และผู้ประกอบการร้านค้าทุกศูนย์ หวังผล “ลด” พลาสติกและโฟม อย่างเป็นรูปธรรม

ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี ผู้นำนักศึกษา และผู้ประกอบการร้านค้า ทุกศูนย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย และ ผู้ประกอบการร้านค้า ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

สำหรับ ข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการลดพลาสติกและโฟม มีดังนี้

1.รณรงค์ให้หน่วยงานและผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยไม่นำภาชนะพลาสติกและโฟม มาใช้บรรจุอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่ร้อนจัด และอาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หรือวัสดุอื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา

3.สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา นำภาชนะมาบรรจุอาหารและเครื่องดื่มเอง เพื่อลดจำนวนการใช้พลาสติกและโฟม (ประหยัดค่าใช้จ่าย)

4.ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภคเกี่ยวกับอันตรายและความไม่ปลอดภัยในการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟมในการบรรจุอาหาร เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

5.กรณี…รับประทานอาหารในโรงอาหารให้คิดราคาปกติ (ใช้ภาชนะของทางร้านค้า)

6.กรณี…ซื้ออาหารกลับบ้านหรือบรรจุใส่กล่อง/แก้ว ให้ผู้ประกอบการร้านค้า งด! การใช้กล่องโฟม กล่องพลาสติก และสายหิ้วแก้วน้ำ โดยให้ใช้ภาชนะอื่นที่ไม่เป็นมลพิษ และไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายทดแทน เช่น กล่องชานอ้อย โดยให้คิดราคาตามปกติ ทั้งนี้ ต้นทุนที่อาจมีเพิ่มขึ้นให้ทางร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

7.กรณี…ที่ผู้บริโภคนำภาชนะมาใส่อาหารและเครื่องดื่มเองให้ร้านค้าลดราคาพิเศษ! ดังนี้

7.1 อาหารคาว ให้ลดราคา 10 % จากราคาปกติ

7.2 อาหารหวาน ให้ลดราคา 10 % จากราคาปกติ

7.3 เครื่องดื่ม ให้ลดราคา 20 % จากราคาปกติ

อนึ่ง ในปีการศึกษา 2561 นี้ ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดกิจกรรม Road Show เลิกเพื่อรักษ์ ไปยังทุกศูนย์ และวางแผนแจกของที่ระลึก สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กำหนดแจกเป็น “แก้วน้ำ RMUTP “ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของอันตรายจากพลาสติกและโฟม พร้อมช่วยกันนำภาชนะมาใส่อาหาร & น้ำดื่มเอง นับเป็นนโยบาย “รักษ์โลก” และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

CONGRATULATIONS!!! ขอแสดงความยินดีกับ ท่านอธิการบดี และผู้บริหาร 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัล อันทรงเกียรติและมีคุณค่า ประจำปี 2561

CONGRATULATIONS!!!

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านอธิการบดี และผู้บริหาร 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัล อันทรงเกียรติและมีคุณค่า ประจำปี 2561 นี้ ได้แก่

1.รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัล “อินทรจักร” สาขา “บุคคลสำคัญที่น่ายกย่องแห่งปี พุทธศักราช 2561” (รางวัลนี้ ตัดสินมอบแก่ผู้นำสูงสุด 15 ท่าน เท่านั้น โดยขอแสดงความยินดีกับ ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาสได้รับรางวัลสาขาเดียวกันนี้ด้วย)

2.ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัล “อินทรจักร” สาขา “ผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี พุทธศักราช 2561”

อนึ่ง รางวัล “อินทรจักร” นี้ สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน ร่วมกับ องค์กรวัยรุ่นอาเซียน เพื่อความร่วมมือและการหารือในภูมิภาค และองค์กรนี้พี่เพื่อน้องเพื่อเด็กยากไร้ชายแดน ได้ร่วมกันจัดงาน พิธีมอบรางวัลเกียรติยศนี้ขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ต่อสู้ผ่าฟันอุปสรรค…จนก้าวสู่ความสำเร็จ และเป็นบุคคลต้นแบบ พร้อมเป็นแบบอย่างในการทำคุณงามความดีให้กับสังคม ประเทศชาติ และต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทย ทั้งยังเป็นการฉลองครบรอบ 7 ปี ในการก่อตั้งสมาคมฯและองค์กรวัยรุ่นอาเซียนอีกด้วย

กำหนดการกิจกรรมพิธีมอบรางวัล จะเริ่มด้วย “การเดินพรมแดงเกียรติยศ” ของผู้รับรางวัลจากทั่วประเทศไทย อันได้แก่ บุคคลต้นแบบ จิตอาสา ดารา ศิลปิน นางงาม นายแบบ ฯลฯ จากนั้น เป็นพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัล โดย ขบวนแห่กลองยาวแบบโบราณสุดอลังการ จาก ชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และลำดับสุดท้ายเป็นพิธีมอบรางวัลแก่บุคคลสำคัญ “อินทรจักร” ในสาขาต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 5.5

********************

3.ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เนื่องในโอกาสที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 จาก 616 คนทั่วประเทศไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

อนึ่ง วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็น “วันข้าราชการพลเรือน” มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็น ผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยการ “สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ทั้งมีการจัดกิจกรรมยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น เผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กระทำความดีตลอดไป

อนึ่ง ในวันที่ 2 เมษายน 2561 จะเป็น “พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

จึงขอประกาศเกียรติคุณ และเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ท่าน มา ณ โอกาสนี้

ที่มา : ฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#ราชมงคลพระนคร #DIGITALUNIVERSITY #13YRMUTP #รางวัลอินทรจักร #ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

#http://www.rmutp.ac.th

 

 

หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560

Congratulations…

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์อภิชฏา ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร และหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูก “อินทนิล-ต้นไม้แห่งคุณธรรม”

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูก “อินทนิล-ต้นไม้แห่งคุณธรรม”

วานนี้ 29 มีนาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานในการปลูกต้นอินทนิล หรือต้นไม้แห่งคุณธรรม จัดโดยชุมชนคนรัก มทร.พระนคร ซึ่งเป็นการแสดงพลังวัฒนธรรมสุจริตของคนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตจึงนำข้อความที่ร่วมกันเขียนแนวทางปฏิบัติสุจริต มอบให้ผู้บริหาร รวมถึงผู้รับผิดชอบ จะได้นำทุกข้อความไปเผยแพร่ผ่านทาง http://ita.rmutp.ac.th และ facebook : ชุมชนคนรัก มทร.พระนครต่อไป

#เรารัก RMUTP

 

อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมเชิดชู อ.ที่ปรึกษาดีเด่น ทุกระดับสาขาวิชา ในงานฉลอง 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมเชิดชู อ.ที่ปรึกษาดีเด่น ทุกระดับสาขาวิชา ในงานฉลอง 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

“อาจารย์ที่ปรึกษา” นับเป็นบุคคลสําคัญ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา ทั้งภาพกว้าง อย่างเรื่องการเรียน เรื่องทางสังคม และระดับลึก อย่างการดูแลด้านจิตใจ & ร่างกาย

กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เล็งเห็นถึงความจำเป็นของการดูแลนักศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน จึงได้จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ” ขึ้น

“กิจกรรมดังกล่าว มีอาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการหลายท่านให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม ซึ่งแสดงว่าทุกท่านเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและการแนะแนว ดังนั้น ในปีการศึกษาหน้า มหาวิทยาลัยจะมีการมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ทุกคนด้วยค่ะ” อธิการบดีกล่าวทิ้งท้าย

…เป็นกำลังใจให้นะคะ

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดประชุมใหญ่ ในงานสงกรานต์ … อินเทรนด์เกาะติดกระแส “บุพเพสันนิวาส” เชิญชวนเหล่า “ออเจ้า” แต่งชุดไทยย้อนยุคร่วมงาน

ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดประชุมใหญ่ ในงานสงกรานต์ … อินเทรนด์เกาะติดกระแส “บุพเพสันนิวาส” เชิญชวนเหล่า “ออเจ้า” แต่งชุดไทยย้อนยุคร่วมงาน

วันนี้ 28 มีนาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

วัตถุประสงค์สำคัญคือ การเตรียมการจัดประชุมสามัญประจำปี 2561 โดยในปีนี้ กำหนดจัดในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เริ่มจากพิธีสงฆ์ในเวลา 7.00 น. และประชุมสามัญในช่วงเวลา 10.00 น. จากนั้น จะเป็นงานสงกรานต์ประจำปี 2561 มีพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากอธิการบดี อดีตผู้บริหาร และอาจารย์อาวุโส

ไฮไลท์ของงานอยู่ที่ ธีมงาน “ชุดไทยย้อนยุค” ตามกระแสออเจ้า แต่หากท่านใดไม่สะดวก ก็สามารถแต่งชุดสุภาพร่วมงานได้

สำหรับท่านที่ต้องการสั่งจองอาหารแห้งหรือน้ำปานะใส่บาตร พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดเทวราชกุญชรฯ สามารถติดต่อจองได้ที่กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.พระนคร

หมายเหตุ เชิญชมกิจกรรมการแสดง และร่วมบันทึกภาพมุมตกแต่งสวยงาม จัดโดยงานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ร่วมกับกองศิลป์ และชมรมศิลปะการแสดง นอกจากนั้น ยังมีอาหารอร่อยๆ ประเภทขนมจีน ส้มตำ ข้าวแกง ขนมไทย น้ำสมุนไพร ฯลฯ บริการ ฟรี! ตลอดงาน

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

 

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ Santanakran RMUTP ของเราสิคะ เปิดรับสมัครแล้ว!! ตั้งแต่วันนี้ – 18 เมษายน 2561 เท่านั้น

รับสมัครนักศึกษา!! สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการเป็น Staff ในกิจกรรมปฐมนิเทศในช่วงสันทนาการฯ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 4พฤษภาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะ เรื่องการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้กระบวนการสันทนาการอย่างถูกต้อง และเพื่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 เมษายน 2561 ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี (พี่ออย) หรือ ส่งมาทางอิเมลล์ได้ที่ apimpaka.p@rmutp.ac.th

Download ใบสมัครได้ที่นี่ : ใบสมัครนักศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พี่ออย กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6964

“พระนคร” สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร

“พระนคร” สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทั้งเขียนข้อความแสดงวัฒนธรรมสุจริตแล้วนำติดต้นอินทนิล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม สำหรับผู้ที่แสดงพลัง 100 คนแรก ได้รับสบู่ใจซื่อ มือสะอาด ซึ่งเป็นของแทนความพลังสุจริตด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยชุมชนคนรักมทร.พระนคร ดังนั้นขอเชิญชาวมทร.พระนคร ร่วมเขียนข้อความแสดงวัฒนธรรมสุจริตติดต้นอินทนิล ระหว่างวันที่ 26 -29 มีนาคม 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

#http://www.rmutp.ac.th