กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีกำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558  ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 22 , 24 , 27 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่ :กำหนดการตรวจโรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา(กองพัฒนานักศึกษา) โทร. 02-665-3777 ต่อ 6051 และ 6053

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริการธุรกิจ

printAd.ปฐมนิเทศ

ร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ในการบรรยายหัวข้อเรื่อง”งานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับนักศึกษา”และ”การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีจุดมุ่งหมาย” ตลอดจนกิจกรรมสานสัมพันธ์ราชมงคลพระนคร และพิธีบายศรี
สู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ จากองค์การนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร และแกนนำนักศึกษาสันทนาการ

โดยกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาได้ที่ : กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3777 ต่อ 6051 กองพัฒนานักศึกษา (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำนักศึกษามทร.พระนคร เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 (สันทนาการ)

ประกาศรับสมัคร(สันทนาการ)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 (สันทนาการ) จำนวน 55 คน
นอกจากจะได้ร่วมทำกิจกรรมดีๆแล้ว ยังได้ชั่วโมงกิจกรรมอีกด้วย…อย่าลืม! โครงการดีควรบอกต่อ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมนอกสถานที่(ต่างจังหวัด) และพักค้างคืนได้
2. ห้ามนักศึกษาที่มีโรคประจำตัวร้ายแรงเข้าร่วมกิจกรรม เช่น โรคหัวใจ โรคลมชัก โรคหอบ ฯลฯ หากนอกเหนือจากนี้ขอความร่วมมือจากนักศึกษา ควรแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของตัวนักศึกษาเอง
3. นักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนนำนักศึกษา เพื่ออบรมแกนนำนักศึกษารุ่นต่อไปได้

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ : ใบสมัครนักศึกษา(สันทนาการ)
นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 – 10 มิถุนายน 2558
และรอบที่ 2 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2558 จำนวน 200 คนเท่านั้น
กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครมาทาง email : apimpaka.p@rmutp.ac.th 

หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6051 , 6053
หรือ 086-356-3580 พี่ออย และ 081-430-4658 พี่ปู

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีใจรักการสันทนาการ เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกัน…25 พฤษภาคมนี้….

bn

 

 

 

 

 

มาแล้วจ้า!! คิดถึงกันไหม? พร้อมกันหรือยัง? บรรยากาศเหล่านั้นกำลังจะกลับมาอีกครั้ง!…..เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีใจรักการสันทนาการ เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกัน…25 พฤษภาคมนี้….

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6051,6053

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา(ประเภทสอบตรง)

กำหนดการสอบคัดเลือกโควต้านักกีฬา

 

กำหนดการสอบคัดเลือกประเภทสอบตรงความสามารถพิเศษด้านกีฬา ณ อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 ห้องประชุมสัญจร คณะบริหารธุรกิจ

สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา(ประเภทสอบตรง)ได้ที่นี่

>>>: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกประเภทกีฬา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6051 และ 6053

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557”

โปสเตอร์_ปัจฉิมนิเทศ

เชิญชวนน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 07.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ โดยจะมีการบรรยายเรื่อง “ว่าที่บัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน” เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้มีการเตรียมตัวเมื่อก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย สู่โลกอาชีพ

**หมายเหตุ 

  • การแต่งกาย ชุดนักศึกษา ถูกระเบียบ เรียบร้อย
  • ลงทะเบียนเวลา 07.00 – 07.45 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6051 , 6053

เชิญชวนนักศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมงาน “ราชมงคลพระนคร นัดพบสถานประกอบการ”

IMG_5950(1)เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงาน “ราชมงคลพระนคร นัดพบสถานประกอบการ” ซึ่งจะประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำกว่า 100 แห่ง พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านการทำงานในอนาคต และวิธีการเขียนเรซุเม่ (Resume) ให้น่าสนใจ ได้จากบริษัท jobtopgun
ในวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา

โทร. 02-665-3777 ต่อ 6051,6053

รับสมัครนักกีฬาทุน ชาย – หญิง ประจำปีการศึกษา 2558

ป้ายรับสมัครนักกีฬาทุน_ปี 2558

 

รับสมัครนักกีฬาทุน ชาย – หญิง ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2558

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

โทร. 02-665-3777 ต่อ 6051 , 6053

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 11 เร็วๆ นี้….

000

 

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 11                         ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครนักศึกษาในระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2558

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :>> ใบสมัครเพชรราชมงคลพระนคร

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ :>> แผนการดำเนินงานและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 

โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ งานศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-665-3777 ต่อ 6509

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557

ในนามกองพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมัลลิกา วีระสัย ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือก “Star of Service Mind 2014” ประจำกองพัฒนานักศึกษา

Star of Service Mind 2014

Star of Service Mind 2014