ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำเป็นต้องส่งข้อมูลนักศึกษาให้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรวบรวมทำข้อมูลสถิติต่อไป ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนักศึกษาในการปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558

นักศึกษาสามารถเข้าปรับปรุงข้อมูลประวัติด้วยตนเองได้ที่

http://203.158.144.140/UpdateCID/

โดยเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ RMUTP Passport จากนั้นให้ทำการเพิ่มและปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเองให้เป็นปัจจุบัน ดังภาพ

updatecid

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับปวช. ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่www.admis.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะวิชาตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2282 9009 ต่อ 6302-9, 0 2665 3777 ต่อ 6302-9

ด่วน! สำหรับน้องที่กำลังมองหางาน

น้องๆนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา หรือจบการศึกษาแล้ว พี่มีข่าวประชาสัมพันธ์จะแจ้งให้ทราบค่ะ
บริษัท แอ๊คเมนฯ กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ :> ด่วน!! คลิกที่นี่เลย

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดงาน TU JOB FAIR 2558 ขึ้น ณ ยิเนเซียม 5 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ในงานจะพบกับบริษัทชั้นนำกว่า 100 บริษัท ที่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ สนในดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :>TU JOB FAIR 2558

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)

pers_12_resize-1024x682

นักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ในวัน เวลาราชการ และสามารถทำการขอผ่อนผันฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง เดือนตุลาคม 2558

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ และสิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการผ่อนผันฯ ได้ที่นี่ : หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารฯ

หนังสืออนุญาตผู้ปกครองในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์

น้องๆนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดขึ้นในวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องR101 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถนำหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองไปแจ้งกับผู้ปกครองของท่านแล้วนำส่วนที่ 2 มาส่งที่กองพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ขอความร่วมมือน้องๆ นักศึกษาทุกท่านที่เข้าอบรม ใส่เสื้อพละสีม่วงของมหาวิทยาลัย กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น
**ห้ามรองเท้าแตะ

น้องๆนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >> หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6051, 6053

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา มทร.พระนคร (สันทนาการ) รอบที่ 2

ประกาศรับสมัคร(สันทนาการ02)กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 เป็นการร่วมมือกันระหว่างงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และงานกิจกรรมนักศึกษา โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวกและสามาถเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านการช่วยเหลือเอื้ออาทรผู้อื่น และมีจิตสาธารณะในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้อง เปิดรับสมัครตังแต่บัดนี้ – 3 กรกฎาคม 2558 จำนวน 200 คนเท่านั้น มาร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์กับเรานะคะ….

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา มทร.พระนคร เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 โดยจัดอบรมขึ้นในวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องR101 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา 02-665-3777 ต่อ 6051, 6053
หรือโทร. 086-356-3580 พี่ออย (กพศ.)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำนักศึกษามทร.พระนคร เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำนักศึกษามทร.พระนคร เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2

ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2558 ณ บ้านผางาม@สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โดยมีนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 60 คน นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาพบเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการไปอบรม และเพื่อทำความเข้าใจในโครงการเบื้องต้น ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ลานอิฐแดง หน้าห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ศูนย์เทเวศร์

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ : ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำฯ

สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ : พี่ออย กพศ. 086-356-3580
หรือ กองพัฒนานักศึกษา (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) โทร. 02-665-3777 ต่อ 6051 และ 6053

กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีกำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558  ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 22 , 24 , 27 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่ :กำหนดการตรวจโรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา(กองพัฒนานักศึกษา) โทร. 02-665-3777 ต่อ 6051 และ 6053

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริการธุรกิจ

printAd.ปฐมนิเทศ

ร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ในการบรรยายหัวข้อเรื่อง”งานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับนักศึกษา”และ”การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีจุดมุ่งหมาย” ตลอดจนกิจกรรมสานสัมพันธ์ราชมงคลพระนคร และพิธีบายศรี
สู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ จากองค์การนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร และแกนนำนักศึกษาสันทนาการ

โดยกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาได้ที่ : กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3777 ต่อ 6051 กองพัฒนานักศึกษา (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำนักศึกษามทร.พระนคร เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 (สันทนาการ)

ประกาศรับสมัคร(สันทนาการ)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 (สันทนาการ) จำนวน 55 คน
นอกจากจะได้ร่วมทำกิจกรรมดีๆแล้ว ยังได้ชั่วโมงกิจกรรมอีกด้วย…อย่าลืม! โครงการดีควรบอกต่อ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมนอกสถานที่(ต่างจังหวัด) และพักค้างคืนได้
2. ห้ามนักศึกษาที่มีโรคประจำตัวร้ายแรงเข้าร่วมกิจกรรม เช่น โรคหัวใจ โรคลมชัก โรคหอบ ฯลฯ หากนอกเหนือจากนี้ขอความร่วมมือจากนักศึกษา ควรแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของตัวนักศึกษาเอง
3. นักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนนำนักศึกษา เพื่ออบรมแกนนำนักศึกษารุ่นต่อไปได้

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ : ใบสมัครนักศึกษา(สันทนาการ)
นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 – 10 มิถุนายน 2558
และรอบที่ 2 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2558 จำนวน 200 คนเท่านั้น
กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครมาทาง email : apimpaka.p@rmutp.ac.th 

หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6051 , 6053
หรือ 086-356-3580 พี่ออย และ 081-430-4658 พี่ปู