แจ้งขยายเวลายื่นคำร้องขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Student Activity Transcript)

เนื่องจากปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรกที่มีการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม(Student Activity Transcript) และเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมดำเนินงานจนครบวงจร มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ขยายเวลายื่นคำร้องขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจากภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนมิถุนายน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ : ประกาศแจ้งขยายเวลายื่นคำร้องขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม(Student Activity Transcript)

สอบถามเพิ่มเติม : งานกิจกรรมนักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6508

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 12

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 12 (การฝึกอบรมภายในประเทศ) โดยมีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 47 คน
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ : รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6509

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (ต่างประเทศ)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ) จำนวน 30 คน

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ : รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก(การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6509

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์โครงการ”เพชรราชมงคลพระนคร”!!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 12 (การฝึกอบรมภายในประเทศ) โดยนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มารายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.30 เป็นต้นไป ณ ห้ององค์การนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ได้ที่ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์(การฝึกอบรมภายในประเทศ)

และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) โดยนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มารายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 09.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ได้ที่ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์(การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6509 พี่ว่าน/พี่ตุ๊กตา/พี่จิง

เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และว่าที่บัณฑิตปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอแจ้งกำหนดการ และขอเชิญท่านร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

และขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน “นัดพบสถานประกอบการ” ในวันที่ 21 เมษายน 2559 ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โถงใต้อาคารพร้อมมงคล อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีบริษัทต่างๆ มาร่วมออกบูธรับสมัครงานว่าที่บัณฑิต จำนวน 80 บริษัท รายละเอียดตามป้ายประชาสัมพันธ์ ดังแนบ

**หมายเหตุ สำหรับการแต่งกาย

 • ผู้บริหาร คณาจารย์ ใส่สูทม่วง และเสื้อตัวในสีขาว
 • นักศึกษา แต่งชุดพิธีการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทุกการเดินทางมีคุณค่า มาเปิดโลกการเรียนรู้ในต่างแดนด้วยกัน! เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2559

12969258_10209033877269238_778175632_n

สำหรับน้องนักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา
“เพชรราชมงคลพระนคร” ปีงบประมาณ 2559 (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) เพื่อเปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ตรง มีโลกทัศน์กว้างไกล นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรในชั้นเรียน โดยเดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ
นักศึกษาสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ชั้น 2 ตึกบ่อปลา โดยมีคุณสมบัติดังนี้

– เป็นนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” และผ่านการฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ของกองวิเทศสัมพันธ์ หรือเป็นนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาเป็นที่ปรากฏชัดเจน (องค์การนักศึกษา/สภานักศึกษาของมหาวิทยาลัย) ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบัน
– เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ
– เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
– เป็นผู้ที่ยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศกับโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
– เป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาดูงานในต่างประเทศ
– ต้องมีผู้ปกครองให้ความยินยอมในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : ใบสมัครเพชรราชมงคลพระนคร และกำหนดการและคุณสมบัติ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6507 หรือ พี่ว่าน/พี่ตุ๊กตา/พี่จิง

Traveloka Summer Giveaway แจกตั๋วเครื่องบินฟรี 100 ที่นั่ง

traveloka.com

Traveloka Summer Giveaway แจกตั๋วเครื่องบินฟรี 100 ที่นั่ง

กิจกรรมสร้างสรรค์ง่ายๆ ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินมากกว่า 100 ที่นั่งฟรี จาก Traveloka.com

ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

 • นักศึกษาจะต้องอ่านกิจกรรมและคำถามของแต่ละวัน เพื่อตอบคำถามให้ถูกต้องหรือดีที่สุดของแต่ละวัน และศึกษารายละเอียดข้อบังคับจากหน้าเว็บไซต์ http://www.traveloka.com/x/summergiveaway
 • นักศึกษาสามารถตอบคำถามโดยการ Comment คำตอบของท่านใน Official Facebook Fanpage ของ Traveloka (http://www.facebook.com/travelokaTH)
 • ตัวอย่าง 3 คำถาม จาก 30 คำถาม (30วัน) ในกิจกรรมนี้ :
 1. จังหวัดอะไรในประเทศไทยที่คุณอยากไปมากที่สุด เพราะอะไร?
 2. กรุณาคิดคำขวัญดีๆ สำหรับ Traveloka
 3. โพสรูปของคุณในสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณคิดว่าประทับใจที่สุด พร้อมเขียนคำอธิบายคร่าวๆ
 • กำหนดระยะเวลา คำถามและคำตอบวันต่อวัน ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2559
 • ผู้ชนะจะต้องมีสถานะเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ยืนยันโดยบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ เท่านั้น

traveloka.com logo

เปิดรับสมัครแล้ว “กุลบุตร-กุลธิดา มหาสงกรานต์ มทร.พระนคร ประจำปี 2559”

 

12970677_1080908888614696_66136598_o

กลับมาอีกครั้งกับเวทีการประกวดระดับมาตราฐาน บริหารงานโดยทีมงาน กิจกรรมนักศึกษา องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับการประกวดกุลบุตร กุลธิดา มหาสงกรานต์ มทร.พระนคร รับสมัครหนุ่มหล่อ สาวสวย ที่มาพร้อมกับความมั่นใจ กล้าแสดงออกและรักในการทำกิจกรรมเข้าประกวด “กุลบุตร-กุลธิดา มหาสงกรานต์ มทร.พระนคร 2559” 

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าชมกิจกรรมภายใต้ concept “ราชมงคลพระนครสืบสาน มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำใจ แต่งไทย นุ่งซิ่น” โดยจัดขึ้น ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดพร้อมใบสมัครได้ที่นี่ : เกณฑ์การประกวดและใบสมัคร “กุลบุตร-กุลธิดา มหาสงกรานต์ มทร.พระนคร ประจำปี 2559”

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร. พระนคร
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6508 หรือ คุณธีรพล 062-1954328 และ คุณชนัตชญาน์นันท์ 097-1131497

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมส่งประกวดคำขวัญ “ประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง” ชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท

Print

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤติการณ์น้ำ ในที่สัมมนาวิชาการ เกี่ยวกับมาตรการรับมือกับวิกฤติการณ์น้ำ (ภัยแล้ง) ปี 2559 ณ ห้องคลังสมอง ฝ่ายวิชาการ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ เพื่อให้แนวทางดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ “ราชมงคลร่วมใจ ประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง” ขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ในการนี้ มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจ ประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง” โดยภายในงาน มีการจัดประกวดคำขวัญรณรงค์ “ประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง” ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท

 •  รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
 •  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

และขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง” โดย ดร.รอยล จิตรดอน และทีมวิทยากรจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ในเวลา 14.00 น. พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “ราชมงคลพระนครร่วมใจ ประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง” (เส้นทางเดินรณรงค์ : เริ่มจาก มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ / แบงค์ชาติ / ตลาดบางลำพู / วัดบวรนิเวศวิหาร / วัดตรีทศเทพ / ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (เทเวศร์) / มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เริ่มเดินรณรงค์ในเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่นี่ : หลักเกณฑ์และใบสมัคร “ประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง”

ผู้สนใจส่งคำขวัญเข้าประกวด และร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

: งานกิจกรรมนักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6058 หรือคุณธีรพล ชมชื่น (หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา) 062-1954328 และคุณชนัตชญานันท์ 097-1131497

 

 

 

 

เปิดรับสมัครแล้ว! เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12 ตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2559

สำหรับน้องนักศึกษาที่อยากจะเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 12 เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการ นันทนาการ การบำเพ็ญประโยชน์ การรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยนักศึกษาสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ชั้น 2 ตึกบ่อปลา โดยมีคุณสมบัติดังนี้

– เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นปีที่ 1 – 2 (ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี) และ ชั้นปีที่ 1 – 3 (ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี) ทั้งนี้รวมถึงหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องด้วย
– คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
– ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ได้ในระดับพอใช้ หรือ ดี
– มีความสามารถพิเศษ (โดยเฉพาะการแสดงที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยและภาษาอาเซียน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
– สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมและดำเนินกิจกรรมได้ครบตามเวลาที่กำหนด
เป็นต้น

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : ใบสมัครโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6507 หรือ พี่ว่าน/พี่ตุ๊กตา/พี่จิง