ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม ” การประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ” โดยมี นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองคลัง ตัวแทนกองนโยบายและแผน พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตัวแทนบุคลากร ๙ คณะ หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ข่าวดี…สำหรับออเจ้า! ที่ขี้เมื่อย… นวดกดจุดเพื่อสุขภาพ กลับมาอีกครั้ง ตามคำเรียกร้องของ…ออเจ้า!

ข่าวดี…สำหรับออเจ้า! ที่ขี้เมื่อย…

นวดกดจุดเพื่อสุขภาพ กลับมาอีกครั้ง ตามคำเรียกร้องของ…ออเจ้า!

จากความสำเร็จในโครงการการส่งเสริมดูแลสุขภาพด้วยวิธีแพทย์แผนไทยเพื่อผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทำเอาผู้เข้าร่วมโครงการติดใจฝีมือการนวดกดจุดโดยคณะนักเรียนในโครงการแพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม และโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ภายใต้การดูแลของคุณหมอนิกรณ์ จันทร์แสง และคุณจูน กังวาลนวกุล จากบริษัทกระจกไทยอาซาฮี ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า จึงกำหนดจัดกิจกรรม บริการนวดกดจุดเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันอังคารที่ 24 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยแต่ละวัน จะมีการแบ่งรอบการนวด ออกเป็นรอบละสามท่าน วันละสามรอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 24 – 25 เมษายน 2561 …วันละ 3 รอบ

– 09.30-11.00 น.

– 11.00-12.30 น.

– 13.30-15.00 น.

วันที่ 26 เมษายน 2561 ให้บริการช่วงเช้าจำนวน 2 รอบ คือ

– 09.30-11.00 น.

– 11.00-12.30 น.

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองรอบของการนวดได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร โทร. 02 665 3760 ต่อ 6236 (ขอสาย คุณนวลพรรณ จำปาเทศ)

หมายเหตุ : – ผู้รับบริการการนวด สามารถร่วมสมทบทุนเพื่อการศึกษา แก่นักเรียนที่ให้บริการนวดกดจุดได้ ตามที่เห็นสมควร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสวมชุดกางเกง ที่สวมใส่สบาย เพื่อความสะดวกในการนวดกดจุด

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

Get well soon… ขอให้ท่าน ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สุขภาพแข็งแรงจากการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบโดยเร็ว…

Get well soon…

ขอให้ท่าน ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สุขภาพแข็งแรงจากการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบโดยเร็ว…

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร ในนามประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณะกรรมการ มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและเจ็บป่วย แด่ นางประดิษฐา นาครักษา ผอ.กองพัฒนานักศึกษา ที่เข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในการนี้ ทีมงานกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมมอบกระเช้าผลไม้ และแจกันดอกไม้ เยี่ยม-เป็นกำลังใจในโอกาสเดียวกัน โดยขณะนี้ ท่านผอ.ประดิษฐา ได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน เรียบร้อยแล้ว

ที่มา : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการข้าราชการ พนักงาน และบุคลากร ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

ม.ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้า…นวดกดจุดเพื่อสุขภาพ เรียนรู้การดูแลร่างกายแบบองค์รวมด้วยวิถีธรรมชาติ

ม.ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้า…นวดกดจุดเพื่อสุขภาพ เรียนรู้การดูแลร่างกายแบบองค์รวมด้วยวิถีธรรมชาติ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพ ตามวิถีแพทย์แผนไทย… โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในนามคณะกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เข้าร่วมโครงการกว่า 40 ท่าน เริ่มต้นบทเรียน ด้วยการเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพก่อนป่วย โดยได้รับความรู้จากคุณหมอนิกรณ์ จันทร์แสง แพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ บรรยายในหัวข้อสุขภาพกาย…สำคัญไฉน ให้ความรู้ในการดูแลร่างกายแบบองค์รวมก่อนป่วย ทั้งในวัยทำงาน และวัยเกษียณ ผ่านการเลือกรับประทานอาหาร และเรียนรู้ประโยชน์ของพืชพื้นบ้านของไทยที่สามารถนำมารับประทานเป็นอาหารในชีวิตประจำวัน ที่มีฤทธิ์เป็นยา มีสรรพคุณบรรเทาอาการป่วยและช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย แบบง่ายๆ

จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่องการบรรเทาอาการป่วย ด้วยการกดจุด เริ่มจากการเรียนรู้แนวแล่นประธานทั้งสิบ ที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย และการกดจุดตามแนวแล่นนี้ สามารถช่วยบรรเทาอาการป่วยต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการที่พบได้บ่อยในหมู่คนทำงานออฟฟิศ อย่างกลุ่มอาการ”ออฟฟิศซินโดรม” ที่มักมีความตึงของกล้ามเนื้อสูง เนื่องจากการนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ทำให้หันคอได้ไม่สุด ยกแขนสูงลำบาก ปวดสะโพก สายตาล้า หรือในผู้อาวุโสที่มีการเคลื่อนไหวน้อยลง การกดจุดตามแนวแล่นประธาน ก็สามารถช่วยให้การเคลื่อนไหวดีขึ้นได้เช่นกัน

ภายหลังรับประทานอาหารกลางวัน “เมนูเพื่อสุขภาพ” ในช่วงกลางวันแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการก็ได้รับการนวดกดจุดผ่อนคลายอาการต่าง ๆ โดยนักเรียนในโครงการแพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม และโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ภายใต้การดูแลของคุณหมอนิกรณ์ และคุณจูน กังวาลนวกุล จากบริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งเป็นการนวดกดจุดคอ บ่า ไหล่ และการนวดกดจุดช่วงล่าง เพื่อผ่อนคลายอาการป่วย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้แลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรรุ่นจิ๋วเพื่อนำไปถ่ายทอด พัฒนาต่อไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งหวังให้บุคลากรวัยทำงานและสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองก่อนป่วย ผ่านการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และเรียนรู้วิธีการบรรเทาอาการป่วยด้วยการนวดกดจุด ดูแลสุขภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากร ทั้งในวัยทำงาน และวัยหลังเกษียณ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต เป็นลำดับต่อไป

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

 

“ครุศาสตร์จิตอาสา มทร.พระนคร” จัดโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน…ดึงคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรม : ตรวจเช็ครถก่อนใช้” ให้บริการชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

“ครุศาสตร์จิตอาสา มทร.พระนคร” จัดโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน…ดึงคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรม : ตรวจเช็ครถก่อนใช้” ให้บริการชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

ประกาศข่าวดี! นักศึกษา มทร.พระนคร ที่สนใจมาร่วมงาน “โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” ตรวจเช็ครถก่อนใช้ : ครุศาสตร์จิตอาสา …จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมฯ บัณฑิตพึงประสงค์ รวม 5 ชั่วโมงกิจกรรม เพียงเข้าร่วมพิธีเปิด เวลา 9.00 น. (รับ 3 ชั่วโมงฯ) และถ้าหากนำรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซต์ มารับบริการตรวจสภาพหรือซ่อม…ฟรี ! (ลงทะเบียน 08.30 – 9.00 น. รับพิเศษเพิ่มอีก 2 ชั่วโมงกิจกรรม)

โปรดเตรียมบัตรนักศึกษาเพื่อแจ้งขอใช้บริการ และรับชั่วโมงกิจกรรมได้กันทุกคนนะ…ออเจ้า!!!

สำหรับนักศึกษาจิตอาสาที่ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ในการให้บริการชุมชน จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ จำนวน 10 ชั่วโมงกิจกรรม จากมหาวิทยาลัย โปรดลงชื่อกับอาจารย์ที่กำกับดูแล (ได้มาก เพราะลงมือลงแรง เหนื่อยทั้งวัน!)

ที่มา : หน่วยทรานสคริปต์กิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้า!..มานวดเพื่อสุขภาพกันไม๊เจ้าคะ…

ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้า!..มานวดเพื่อสุขภาพกันไม๊เจ้าคะ…

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพตามวิธีแพทย์แผนไทย และร่วมเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพก่อนป่วย พร้อมผ่อนคลายเส้นสายด้วยการนวดแบบ “กดจุด” บำบัดอาการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้สูงอายุ และคนวัยทำงาน ในวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้า!…นวดเพื่อสุขภาพ

ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้า!…นวดเพื่อสุขภาพ

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ร่วมโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพตามวิธีแพทย์แผนไทย และร่วมเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพก่อนป่วย พร้อมผ่อนคลายเส้นสายด้วยการนวดแบบ “กดจุด” บำบัดอาการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้สูงอายุ และคนวัยทำงาน ในวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร

๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการการส่งเสริมดูแลสุขภาพตามวิธีแพทย์แผนไทยสำหรับผู้สูงอายุ โดยท่านอธิการบดี ประธานชมรม มทร.พระนคร อาวุโส

๐๙.๐๐ น. ฟังการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สุขภาพกายสำคัญไฉน

๑๐.๔๕ น. การบรรยาย และสาธิตการดูแลสุขภาพตนเอง

๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

๑๓.๐๐ น. กิจกรรม “กดจุด” บำบัดอาการ โดยนักเรียนในโครงการแพทย์แผนไทยพัฒนาบ้านเกิด ภายใต้การกำกับดูแลของคุณหมอแพทย์แผนไทย

๑๖.๐๐ น. สรุปโครงการ และพิธีปิดโครงการ

หมายเหตุ: อาหารว่าง มีบริการหน้าห้องจัดโครงการ ในเวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ น.

*** สำหรับ สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส สมัครร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

*** ผู้ร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส มีค่าใช้จ่าย ๓๐๐ บาท

*** ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสวมชุดกางเกง ที่ใส่สบาย เพื่อความสะดวกในการนวดกดจุด

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

 

เลี้ยงส่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ไปเรียนต่อ ป.เอก ที่ออสเตรเลีย

เลี้ยงส่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ไปเรียนต่อ ป.เอก ที่ออสเตรเลีย

ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับกองศิลปวัฒนธรรม มีความยินดี…ขอเรียนเชิญท่าน ร่วมงานเลี้ยงส่ง “ผู้ช่วยอธิการบดีวัชรพงษ์ สูงปานเขา” เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศออสเตรเลีย ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา & กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “อินทรจักร” ประจำปี 2561

สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “อินทรจักร” ประจำปี 2561

วานนี้ 17 เมษายน 2561 นายโกศล พรพัฒนนางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร พร้อมด้วยที่ปรึกษาอาวุโส นางภัทรี ตั้งจีรวงศ์ และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่อธิการบดี ได้รับรางวัล “อินทรจักร” สาขา “บุคคลสำคัญที่น่ายกย่องแห่งปี พุทธศักราช 2561” โดยคณะกรรมการมอบแก่ ผู้นำสูงสุดขององค์กรเพียง 15 ท่าน จากทั่วประเทศ นอกจากนั้น สมาคมศิษย์เก่า พพ. ยังได้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเดียวกัน ในสาขา “ผู้บริหารยอดเยี่ยม แห่งปี พุทธศักราช 2561” อีกด้วย โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า สาขาแจ้งวัฒนะ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี

สำหรับรางวัล “อินทรจักร” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการคนรุ่นใหม่ พิจารณามอบรางวัลให้กับ ผู้นำองค์กร ผู้บริหาร ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดิน ผู้ที่ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรค จนสามารถก้าวสู่ความสำเร็จ เป็นบุคคลต้นแบบในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลสาธารณะ จิตอาสา ดารา ศิลปินทุกแขนง ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นแบบอย่างในการประกอบคุณงามความดีให้กับหน่วยงาน สถาบัน สังคม และประเทศชาติ โดยสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน ร่วมกับองค์กรวัยรุ่นอาเซียนเป็นผู้ดำเนินการ ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 7 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ และองค์กรฯ ดังกล่าว

อนึ่ง ผู้บริหารทั้งสองท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ เป็นอาจารย์เก่าแก่ของ “พณิชยการพระนคร” ที่รับราชการเริ่มต้น ณ พณิชยการพระนคร และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมาโดยลำดับ จนกระทั่งก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน จึงนับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวพณิชยการพระนคร…”เซียงเงี๊ยบ…ฮ้อ!”

ที่มา : สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร

#พณิชยการพระนคร

#ราชมงคลพระนคร #รางวัลอินทรจักร

#http://www.rmutp.ac.th

 

เหล่าออเจ้า…ชื่นมื่นรื่นรมณ์ใจ รับสงกรานต์ปีใหม่ไทย @ ราชมงคลพระนคร ในกิจกรรม “ราชมงคลพระนคร…สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย”

เหล่าออเจ้า…ชื่นมื่นรื่นรมณ์ใจ รับสงกรานต์ปีใหม่ไทย @ ราชมงคลพระนคร ในกิจกรรม “ราชมงคลพระนคร…สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ “ราชมงคลพระนคร สืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

กิจกรรมในช่วงเช้า ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และรองเจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานพิธีสงฆ์ ต่อด้วยกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำปานะ

จากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ ชมรม มทร.พระนครอาวุโส ทั้งนี้ ในลานกิจกรรม มีการร้องเพลง “บุพเพสันนิวาส-มหาสงกรานต์” และการแสดงรำพื้นบ้าน โดยชมรมศิลปะการแสดง ซุ้มสรงน้ำพระเสริมสิริมงคล และซุ้มถ่ายภาพย้อนยุคจำลองฉากย้อนเวลาสู่อดีต บรรยากาศในงานเหล่าออเจ้า…ชาวราชมงคลพระนคร พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคสไตล์ “บุพเพสันนิวาส” เพิ่มสีสันให้กับงานอย่างงดงาม

ช่วงกลางวัน ผู้เข้าร่วมงานอิ่มท้องด้วยอาหารหวานคาวที่เอร็ดอร่อย ไม่ว่าจะเป็น ขนมจีนซาวน้ำ – น้ำเงี้ยว ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ส้มตำ ไก่ทอด ลูกชิ้นทอด ขนมเบื้อง เครื่องดื่มสมุนไพร ขนมรวมมิตร และไอศกรีมโบราณ

จากนั้น เป็นพิธีสรงน้ำพระ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีรดน้ำดำหัวมหาสงกรานต์ และขอพรจากผู้อาวุโส นำโดยอธิการบดี ในฐานะผู้นำองค์กร รดน้ำขอพรจากอดีตรองอธิการบดี คณาจารย์อาวุโสและสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส ต่อด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันรดน้ำขอพร จากอธิการบดี และผู้อาวุโส ด้วยความเคารพและชื่นมื่น พร้อมเสียงดนตรีไทยบรรเลงขับกล่อมตลอดงาน

“มหาวิทยาลัยจัดโครงการ ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย เพื่อสืบทอดประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และขอพรต่อผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นปีตามขนบธรรมเนียมวิถีประเพณีไทย โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยได้ถือโอกาสวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุ จัดประชุมสมัยสามัญประจำปี 2560 ของชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เพื่อมุ่งสร้างสรรค์สัมพันธภาพอันดีระหว่างชาวราชมงคลพระนคร ในทุกเพศและทุกช่วงอายุ…ด้วยความรัก” รศ.สุภัทรา อธิการบดีกล่าว

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th