ประกาศ!! ตารางกำหนดการคัดเลือกนักกีฬาประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางกำหนดการคัดเลือก นักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดคลิก! >> ตารางกำหนดการคัดเลือกนักกีฬาประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559

นักเรียนที่สนใจและมีความถนัดทางด้านกีฬาดีเด่น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานกีฬา (กองพัฒนานักศึกษา)
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6051,6053

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ! ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาวะการมีงานทำ

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการและของมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่นี่ …

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการฯ (กองพัฒนานักศึกษา) โทร. 02-665-3777 ต่อ 6053

เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12 เปิดรับสมัครด้วยตนเอง เร็วๆ นี้!!

12696292_10153644103554342_1469557308_n

เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12 เปิดรับสมัครด้วยตนเอง เร็วๆ นี้

สำหรับน้องนักศึกษาที่อยากจะเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 12 เพื่อสเริมสร้างทักษะด้านวิชาการ นันทนาการ การบำเพ็ญประโยชน์ การรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยนักศึกษาสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ชั้น 2 ตึกบ่อปลา โดยมีคุณสมบัติดังนี้

– เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นปีที่ 1 – 2 (ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี) และ ชั้นปีที่ 1 – 3 (ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี) ทั้งนี้รวมถึงหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องด้วย
– คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
– ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ได้ในระดับพอใช้ หรือ ดี
– มีความสามารถพิเศษ (โดยเฉพาะการแสดงที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยและภาษาอาเซียน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
– สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมและดำเนินกิจกรรมได้ครบตามเวลาที่กำหนด
เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6507 หรือ พี่ว่าน/พี่ตุ๊กตา

ขอความร่วมมือบัณฑิตปี 2557 แจ้งผู้ประกอบการทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้าง!

ขอความร่วมมือบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2557 แจ้งผู้ประกอบการ ทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้างให้กับบัณฑิต เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าให้กับบัณฑิตต่อไป
สามารถเข้ากรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คลิ๊ก (สำหรับผู้จ้าง) : http://job.rmutp.ac.th/?do=employer

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6051, 6053

รับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

คลิ๊ก http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 02-665-3881, 02-665-3883 ต่อ 6401, 6402, 6403, 6404

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมและเชียร์การประกวดจินตลีลาประกอบเพลง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การแข่งขันจินตลีลาเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงลูกทุ่ง / การแข่งข้นจินตลีลาเพลงประจำมหาวิทยาลัยของ 9 คณะ…พร้อม!

bannerA4

ถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ถ้วยนายกรัฐมนตรี / ถ้วยรัฐมนตรี มล.ปนัดดา และถ้วยท่านอธิการบดี…มาถึงพร้อมแล้ว “รอ” เจ้าของมารับไปในวันแข่งขันจินตลีลา รอบชิงชนะเลิศ 19 มกราคมนี้ …โรงเรียนมัธยมใด? และคณะไหน? จะสามารถคว้าถ้วยรางวัลและเงินสดกว่า 70,000 บาท ไปครอง! ได้สำเร็จ…ขอเชิญร่วมชม/เชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมผู้เข้าประกวดจากทั่วประเทศ ที่ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ที่มา : งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศล ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559

Untitled-1

กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเดินการกุศล ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป  เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย อีกทั้งยังมีกิจกรรมจับฉลากลุ้นของรางวัลอีกมากมาย สามารถซื้อบัตรได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6053 (งานสวัสดิการฯ)

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙

ค่ายผู้นำ

กองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ จันทรา รีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ และเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรม ซึ่งรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายของผู้นำนักศึกษาของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เข็มแข็ง

ซึ่งจะรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๒ ทุกคณะ คณะละ ๙ คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมในประเภทการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ จำนวน ๘ ชั่วโมงกิจกรรม

สามรถเข้าสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ แต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

ที่มา : งานส่งเสริมศักยาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เข้าร่วมประกวดจินตลีลาประกองเพลง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 19 มกราคม 2559

banner

ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เข้าร่วมประกวดจินตลีลาประกอบเพลง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2559

วิธีการสมัคร น้องๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ :  เอกสารการประกวดจินตลีลาประกอบเพลง  และเอกสารใบสมัครได้ที่ : ใบสมัครผู้เข้าประกวดและทีมงาน ใบทะเบียนผู้เข้าประกวด
ส่งหลักฐานการสมัครมาได้ที่ : กองพัฒนานักศึกษา (งานกิจกรรมนักศึกษา) 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตุดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-665-3777 ต่อ 7107 หรือ

  • คุณธีรพล ชมชื่น                          หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา       062-1954328
  • ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์          นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ         095-7419288

ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ต 11 ปี RMUTP ” คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” 18 มกราคม 2559

banner

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ต 11 ปี RMUTP ภายใต้แนวความคิด ” คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” ในวันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยมีศิลปิน ป๊อด โมเดิร์นด็อก/แด๊ก บิ๊กแอส/Silly Fools มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตแล้วมามันส์ไปพร้อมๆ กัน ที่ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 2 ประตู 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

สอบถามการซื้อบัตร/จองบัตร ได้ที่ ….

  • กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6053, 6051
  • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช โทร. 081-904-6003  IDline : yutthapoom.s5335
  • คุณปู (กองพัฒนานักศึกษา) โทร. 083-430-4658  IDline : ipapoo