ประชาสัมพันธ์ ขอให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทั้ง ๙ คณะ รบกวนสละเวลา ช่วยนักกีฬา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำแบบสอบถามนี้หน่อยได้มั๊ยครับ

ประชาสัมพันธ์ ขอให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้ง ๙ คณะ รบกวนสละเวลา ช่วยนักกีฬา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำแบบสอบถามนี้หน่อยได้มั๊ยครับ

ขอบคุณมากๆ นะครับ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

https://docs.google.com/forms/d/1tcr5wgJySpZHqiC0OZAtNoedP4tIC2rG27GgAidjACQ

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร ปลื้ม! นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ.สนับสนุนกระจกเงาโดย “บริษัท เอส.วี.อินเตอร์กลาส จำกัด” สำหรับใช้ในงานเอนกประสงค์ ทั้งการเรียนการสอนวิชาลีลาศ การฝึกซ้อมกีฬาลีลาศและการแสดงต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ม.ราชมงคลพระนคร ปลื้ม! นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ.สนับสนุนกระจกเงาโดย “บริษัท เอส.วี.อินเตอร์กลาส จำกัด” สำหรับใช้ในงานเอนกประสงค์ ทั้งการเรียนการสอนวิชาลีลาศ การฝึกซ้อมกีฬาลีลาศและการแสดงต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล ผู้จัดการแข่งขันลีลาศ อ.ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะผู้จัดการชมรมกีฬาลีลาศคนล่าสุด รับมอบกระจกเงาติดฝาผนัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเรียน R101 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในการนี้ ท่านสมศักดิ์ หงษา นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ศิษย์เก่า พ.พ.รุ่น 2520 และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.วี.อินเตอร์กลาส จำกัด เป็นผู้สนับสนุนกระจกเงาดังกล่าว เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนลีลาศ การฝึกซ้อมกีฬาลีลาศ ของชมรมลีลาศและเต้นสากล มทร.พระนคร การเรียนการสอนและฝึกซ้อมการแสดงให้กับชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร หรือใช้ในงานเอนกประสงค์อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าเห็นควร

อนึ่ง ขอขอบคุณ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ที่อนุมัติพื้นที่ ห้อง R101 ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อการตั้งตั้งกระจกเงาดังกล่าว

ทั้งนี้ สนับสนุนค่าติดตั้ง โดยองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับ นายสมศักดิ์ หงษา เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2501 ปัจจุบัน อายุ 60 ปี จบการศึกษาระดับ ปวช.สาขาวิชาบัญชี จากวิทยาเขตพณิชยการพระนคร เมื่อปี 2520 “พ.พ.รุ่น 20” และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน ประกอบอาชีพนักธุรกิจผลิตกระจกชั้นนำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

“นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย…ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เมตตาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน เล็งเห็นถึงความสำคัญ แม้ในจุดเล็กๆ ที่จะทำให้วงการกีฬาลีลาศ หรือ นาฏศิลป์ไทยและสากล ได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง ทำให้นักกีฬาหรือนักศึกษามีกำลังใจ สามารถตรวจสอบการเต้นรำของตนเองให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น การเช็คฟิกเกอร์ การล็อคบอดี้ บอดี้คอนแท็ค ท่าทางการเคลื่อนไหวในมุมต่างๆ ทิศทางการหัด(ไดเร็กชั่น) การสเวย์ การสวิง การตรวจสอบอัพไรซ์ และลายน์ของการเต้นรำ ฯลฯ นอกจากนั้น ลีลาศยังเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมทักษะและประสบการณ์ที่นักศึกษาไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนปกติ สามารถบริหารจัดการเวลาให้เป็นประโยชน์ สามารถใช้การเต้นรำสื่อสัมพันธ์ทางสังคมและปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีม ร่วมงานได้เป็นอย่างดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ผ่อนคลายความตึงเครียด ปรับจิตใจ อารมณ์ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขได้อีกด้วย … ว่าที่ ร.ต.สราทตรา ผู้จัดการทีม และคณะนักกีฬาลีลาศ กล่าวขอบคุณ

ที่มา : ทีมนักกีฬาลีลาศ มทร.พระนคร / ชมรมลีลาศ & Dance sport RMUTP ในสังกัดองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานบัญชี

บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด เปิดรับสมัคร…พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง
สนใจสามารถส่งResumeได้ที่ Email : P.eventgroup@gmail.com โทรศัพท์ : 08-4927-9889 (พี่วรรณ) #RMUTP #RMUTPJobs

บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส จำกัด เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส จำกัด เปิดรับสมัคร

1. ที่ปรึกษาการขาย
2. พนักงานขาย Online
คุณสมบัติ
– วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ผลการตอบแทนและสวัสดิการ
– เงินเดือน 8,000 บาท (เบี้ยขยัน 1,000 บาท)
– คอมมิชชั่นไม่จำกัด และสวัสดิการอื่นๆ
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : วอง ฮอนด้า สาขาพญาไท
โทรศัพท์ : 02-271-1717 และ 081-896424 (คุณจุ๊บ ผู้จัดการฝ่ายขาย) #RMUTP #RMUTPJobs

ข่าวด่วน!!! ชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา (ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม) ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

ข่าวด่วน!!! ชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา

(ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม)

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61

เวลา 06.30 – 09.00 น. ณ หอประชุม D-hall

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กำหนดการ (นักศึกษา)

10 – 11 ต.ค. 61 ลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 16.30 น. ลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อรับคูปองอาหารเช้า คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน >>> https://goo.gl/v5nhQ4

วันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61

06.30 น. ลงทะเบียนรับคูปองอาหารเช้า ณ หอประชุมดีฮอล์

07.30 น. พิธีสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรม

08.00 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง / ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ มทร.พระนคร / ร้องเพลงมงคลแห่งพระราชา

และเพลงรักพ่อ…ไม่มีวันพอเพียง / ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันแต่ละคณะ

ลงทะเบียนเพื่อรับคูปองอาหารเช้า คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน >>> https://goo.gl/v5nhQ4

รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย

ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

ลงทะเบียนด้วยระบบ AT Code (แจกหลังเสร็จพิธีการ)

หมายเหตุ : นักศึกษาใส่ชุดพิธีการ

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย!! อบรมการทำอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการทำอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารสดับสนธิ์เฉียดเกษม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 นี้ อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย!! สมัครได้ที่ >>>https://seminardd.com/s/56818<<<

อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเว็บไซต์ “สัมมนาดีดี” นะคะ สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ : 02-160-1143

เข้าร่วมฟรี!! สัมมนาเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในการบริหารสัญญาก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย”

 

สัมมนาเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในการบริหารสัญญาก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย” การบริหารสัญญาก่อสร้างเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างในปัจจุบัน การจัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการใช้สัญญาก่อสร้างต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิศวกรรมและด้านกฎหมายและสัญญาก่อสร้าง ในการสัมมนานี้ วิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสัญญาก่อสร้างจะนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว โดยจะนำเสนอทั้งในมุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย ซึ่งจัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง SAPPHIRE 104 

สามารถแจ้งกับผู้จัดงานได้ทันทีว่ามาจากเว็บไซต์ “สัมมานาดีดี” และสมัครเข้าร่วมทางออนไลน์ได้ที่ : https://seminardd.com/s/56721

Relaxation Room พร้อมให้บริการสำหรับสถานที่อ่านหนังสือสุดชิว!!

การลงทะเบียนขอเข้าใช้บริการห้อง Relaxation Room ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบริการให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 
(ศูนย์เทเวศร์) การจองห้องเข้าใช้บริการได้ที่ Link : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeERj7X9TpisQ9gCe…/viewform หรือ สแกน QR code

**หมายเหตุ : การเข้าใช้บริการห้อง Relaxation Room นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนทางระบบออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ 20 คน/ครั้ง เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตามเวลาราชการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964

เซียงเงี๊ยบ…ฮ้อ!!! กีฬาประเพณี สายสัมพันธ์น้อง-พี่…ที่ “พณิชยการพระนคร”

 

เซียงเงี๊ยบ…ฮ้อ!!!

กีฬาประเพณี สายสัมพันธ์น้อง-พี่…ที่ “พณิชยการพระนคร”

วานนี้ (29 กันยายน 2561) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน และมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาประเพณี ของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากร ของ “พณิชยการพระนคร” โดยมีสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมกับบรรดาศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ที่ยิมเนเซียมคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร

บรรยากาศการจัดงานสนุกสนาน ชื่นมื่น อบอุ่นด้วยไมตรีจิตและรอยยิ้ม มีการแข่งขันแชร์บอลหญิง และฟุตซอลชาย คู่พิเศษระหว่างทีมรวมดาวศิษย์เก่า กับทีมคณาจารย์ปัจจุบัน โดยมีอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และนายกสมาคมศิษย์เก่า ร่วมให้เกียรติลงทำการแข่งขัน พร้อมด้วยทัพนักกีฬา ที่ระดมมาจากชาวพณิชยการพระนคร หลากหลายรุ่น ผลการแข่งขันถ้วยรางวัลกีฬารวม ตกเป็นของ “ทีมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร”

***พณิชยการพระนคร ในปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 118 นับเป็นสถาบันเก่าแก่ ที่ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้กับวงการธุรกิจ มาอย่างยาวนาน สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ นับร้อยปี โดยปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการศึกษาในระดับ ปวช. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 9 คณะ โดยพื้นที่พณิชยการพระนครเดิม ได้เติบโตเป็นคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

“ยินดีที่ได้พบกัน และร่วมเล่นกีฬากับทุกท่าน นอกเหนือจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ร่วมทำกันมาอย่างต่อเนื่อง ภาพถ่ายในวันนี้ ต้องเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ ของชาวราชมงคลพระนครเลยทีเดียวค่ะ” อธิการบดีกล่าวด้วยความยินดี

#พณิชยการพระนคร

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th