ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี […]

RMUTP AIRLINE : สายการบินแห่งความสุข เปิดความสนุกสู่โลกกิจกรรม

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สายการบินที่จะพานักศึกษาทุกคนสู่จุดหมายแห่งโลกกิจกรรม 🛫RMUTP AIRLINE: […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร The Best and The Bright student “RMUTP Young Generation”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร The Best […]

กำหนดการตรวจสุขภาพ-เอกซเรย์ บริการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี ทั้ง 9 คณะ นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน และ 6 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 […]

ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีใจรักการร้องเพลง เข้าร่วม Work Shop เพื่อการพัฒนาการใช้เสียง และบุคลิกภาพบนเวที ฯลฯ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีใจรักการร้องเพลง […]

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจุดผ่อนผันค้าขายหาบเร่ – แผงลอย ตลาดเทเวศร์ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดเทเวศร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจุดผ่อนผันค้าขายหาบเร่ – […]