โอกาสมาถึงแล้ว!!! สำหรับผู้มีฝันเป็นแรงบันดาลใจ ขอเชิญ นักศึกษาชาย-หญิง ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการประกวดหนุ่มหล่อสาวสวย “Boy & Girl RMUTP Freshmen 2016”

โอกาสมาถึงแล้ว!!! สำหรับผู้มีฝันเป็นแรงบันดาลใจ ขอเชิญ นักศึกษาชาย-หญิง ชั้นปีที่ 1 ทั้ง 9 คณะ
เข้าร่วมการประกวดหนุ่มหล่อสาวสวย “Boy & Girl RMUTP Freshmen 2016”
เพื่อเป็นนักศึกษาต้นแบบ และ ฑูตประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา อีกทั้งยังได้รับโอกาสดีๆ อีกมากมาย
13950726_1479092205440090_989055824_o
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเฟซบุ๊คแฟนเพจได้ที่
กองประกวด https://www.facebook.com/bgrmutp
กองพัฒนานักศึกษา https://www.facebook.com/DSD.Rmutp
สภาและองค์การนักศึกษา https://www.facebook.com/Leaderrmutp

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 18.30 น.
ติดต่อสอบถามรายละเอียด  คุณธีรพล (เอ็ม) 0621954328 และคุณชนัตชญาน์นันท์ (ลิลลี่) 0971131497
สำนักงานองค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6508

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : ข้อปฎิบัติ กฎเกณฑ์การประกวด และใบสมัคร B&G RMUTP FRESHMEN 2016

ผลิตแล้ว! คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความสำคัญและพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์” ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ดีเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความประทับใจให้กับน้องๆ ดังนั้น กิจกรรมที่รุ่นพี่พึงจัดให้รุ่นน้องจึงควรเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี อยู่ในกรอบขอบเขต และผ่านการเห็นชอบจากผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมสันทนาการจัดทำ”คู่มือกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559″ ขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับน้อง!
สำหรับ คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา2559 “Creative Activity Lists for Freshmen 2016”
ขั้นตอนที่ 1 ทุกท่านสามารถอ่านคู่มือออนไลน์ได้ที่นี่ : http://issuu.com/…/docs/___________________________________…
ขั้นตอนที่ 2 : แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และตอบแบบสอบถาม>>>แบบสอบถามคู่มือการรับน้องเชิงสร้างสรรค์”Creative Activity List for Freshmen 2016″ ได้ที่ : https://docs.google.com/…/1YSWORzMr4czs-LWD2wH4Gqw6u8NyoCLS…

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม ข้อมูลของท่านจะได้รับการพิจารณา และนำไปสู่การปรับปรุงคู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ในปีต่อไป
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่ : คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และแสดงผลงานเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12 พร้อมสาธิตการทำขนมไทย การแกะสลัก และศิลปะการแสดงไทย ณ ห้างสรรพสินค้า สุพรีม คอมแพล็กซ์ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
‪#‎RMUTP‬ ‪#‎ปลูกรักเทิดภักดี‬ ‪#‎เพชรราชมงคลพระนครรุ่นที่12‬

หมายเหตุ : เลื่อนเวลาเปิดงาน 15.00 เป็นต้นไปค่ะ ***นักศึกษา มทร.พระนคร ปี 57 58 ได้ทรานสคริปกิจกรรมฯ ด้วยนะคะ 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา : 02-665-3777 ต่อ 6507

กำหนดการเพชรราชมงคลพระนครรุ่น 12

เตรียมพร้อมการรับน้อง! ด้วยคู่มือการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ “Creative Activity List for Freshmen 2016”

รับน้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความสำคัญและพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์” ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ดีเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความประทับใจให้กับน้องๆ ดังนั้น กิจกรรมที่รุ่นพี่พึงจัดให้รุ่นน้องจึงควรเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี อยู่ในกรอบขอบเขต และผ่านการเห็นชอบจากผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมสันทนาการจัดทำ”คู่มือกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559″ ขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับน้อง!สำหรับ คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา2559 “Creative Activity Lists for Freshmen 2016”

  • ขั้นตอนที่ 1 ทุกท่านสามารถอ่านคู่มือได้ที่นี่ http://issuu.com/oilapimthok/docs/____________________________________9b41bdd0c52fe7/1
  • ขั้นตอนที่ 2 แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และตอบแบบสอบถาม>>>แบบสอบถามคู่มือการรับน้องเชิงสร้างสรรค์”Creative Activity List for Freshmen 2016″ ได้ที่ : https://docs.google.com/…/1YSWORzMr4czs-LWD2wH4Gqw6u8NyoCLS…

อนึ่ง ขั้นตอนนี้ เสมือนการทำประชาพิจารณ์ เพื่อรวบรวมความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ก่อนการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ในปีการศึกษา 2559 นี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม ข้อมูลของท่านจะได้รับการพิจารณา และนำไปสู่การปรับปรุงคู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับสมบูรณ์ต่อไป

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : คู่มือการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ “Creative Activity List for Freshmen 2016”

แหล่งที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

code

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ (รอบ2)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อนเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร จำนวน 180 คน (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3)

สันทนาการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • นักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนนำนักศึกษา เพื่ออบรมแกนนำนักศึกษารุ่นต่อไปได้
  • ห้ามนักศึกษาที่มีโรคประจำตัวร้ายแรงเข้าร่วมกิจกรรม เช่น โรคหัวใจ โรคลมชัก โรคหอบ ฯลฯ
  • นักศึกษาต้องสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดทั้ง 3 วัน

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี้ : ใบสมัครนักศึกษา(สันทนาการ) รอบ 2

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 กรกฎาคม 2559

กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครมาทาง
E-Mail :Vavvav20@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : พี่อุ้ม (ประธานชมรมสันทนาการ) 095-839-1760 หรือ พี่เบิร์ด 081-130-0274

นักศึกษามทร.พระนคร คว้ารางวัลความประพฤติดีและทำประโยชน์ทางพุทธศาสนา

DSC_0051เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี2559 เนื่องในวันวิสาขบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ” โดยมีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกทั่วประเทศจำนวน 500 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคลพระนคร คัดเลือกนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและทำประโยชน์ทางพุทธศาสนา ได้แก่

  • นายพรเทพ กำเหนิดพรต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และนายกองค์การนักศึกษา
  • นางสาวชญานิศ ไก่แก้ว นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • สิบเอกทศพล พรจรุงศักดิ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • นายปรีชา แต้ภักดี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

 

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 25 ปี (โดยปีพ.ศ.) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้ารับการสมัครเป็นสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ผู้เทนกลุ่มเยาวชน) โดยสามารถสมัครได้ที่ : ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2559

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การสมัครได้ที่นี่ : หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-245-4743 ต่อ 204,205

กำหนดการตรวจโรคเอกซเรย์นักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งกำหนดการตรวจโรคเอกซเรย์นักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (สำหรับนักศึกษาใหม่) โดยการตรวจโรคเอกซเรย์นักศึกษาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ และกำหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6051,6053 (ในวัน เวลา ราชการเท่านั้น)

ประกาศ!! รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อนเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อนเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2559 ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี จำนวน 45 คน (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3)

สันทนาการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมนอกสถานที่ (ต่างจังหวัด) และพักค้างคืนได้
2. ห้ามนักศึกษาที่มีโรคประจำตัวร้ายแรงเข้าร่วมกิจกรรม เช่น โรคหัวใจ โรคลมชัก โรคหอบ ฯลฯ หากนอกเหนือจากนี้ขอความร่วมมือจากนักศึกษา ควรแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของตัวนักศึกษาเอง
3. นักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนนำนักศึกษา เพื่ออบรมแกนนำนักศึกษารุ่นต่อไปได้

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี้ : https://onedrive.live.com/redir…

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 – 2 มิถุนายน 2559

กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครมาทาง
E-Mail :Vavvav20@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : พี่อุ้ม (ประธานชมรมสันทนาการ) 095-839-1760 หรือ พี่เบิร์ด 081-130-0274