ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน

 

 

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน

 

เรียน ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน ทุกท่าน

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา มทร.พระนคร ชื่อบัญชี “รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เลขที่บัญชี 880-7310-787 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กองคลัง มทร.พระนคร โทรสาร 02 280 0931 หรืออีเมล apisit.t@rmutp.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ โทร.02 665 3777 ต่อ 6508 สายด่วน! 081 904 6003 , 062 195 4328 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th

 

ข่าวดี…บริษัท แลคตาซอย จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดสัมพันธ์ ด่วน!!

ตำนานของนมถั่วเหลืองคุณภาพที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานกว่า 34 ปี

ในปี พ.ศ. 2493 คุณวิริยะ จิรพัฒนกุล ผู้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วน เกียงฮั้ว จำกัด เริ่มธุรกิจจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำอัดลม รสส้ม และกลิ่นสละ ตรา แฮปปี้และ ดับเบิ้ลแฮปปี้ ส่งขายให้กับค่ายทหารญี่ปุ่น และตลาดเยาวราชในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และต่อมาได้ลิขสิทธ์ให้เป็นผู้ผลิตน้ำอัดลมต่างประเทศ ตรา คิกคาปู้ จากประเทศ แคนาดา และ ตรา คิงคิส ตรา คอสโค จากสหรัฐอเมริกา จนเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๐๗.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนพร้อมกันที่หอประชุมดีฮอลล์ พระสงฆ์ ๙ รูป ฉันภัตตาหารเช้า

๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หรือน้ำปานะ จากนั้น แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารเช้า

๐๙.๐๐ น. พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายพานพุ่ม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพร

๑๐.๓๐ น. ถ่ายภาพหมู่ตามลำดับดังนี้

#รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร

#อธิการบดีพร้อมประธานสภาคณาจารย์, นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร, นายกสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช, นายกสมาคมศิษย์เก่าช่างกลพระนครเหนือ, นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร, ประธานชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, ผู้จัดการร้านสหกรณ์พณิชยการพระนคร, ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

#อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

#อธิการบดีและบุคลากรสายสนับสนุน

หมายเหตุ สำหรับการแต่งกาย

*** ผู้บริหาร และผู้ถวายพานพุ่ม แต่งชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ (ทั้งนี้ โปรดแต่งกายด้วยชุดปกติขาว มาเข้าร่วมพิธีสงฆ์ในตอนเช้า และต่อด้วยพิธีถวายพระพร เพื่อความต่อเนื่องในการประกอบพิธีการ)

#การแต่งกายของ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมงาน

# สุภาพบุรุษ ชุดผ้าไทย กางเกงสีดำ เสื้อโทนสีขาวครีม หรือสีสว่าง (ติดโบว์ดำ)

# สุภาพสตรี ชุดผ้าไทย โทนสีขาวครีม หรือสีสว่างทั้งชุด (ติดโบว์ดำ)

# นักศึกษา ชุดพิธีการ (ติดโบว์ดำ)

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

http://cul.offpre.rmutp.ac.th

 

 

เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและผู้มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงและดนตรี

เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและผู้มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงและดนตรี
สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่

ขอเชิญนักศึกษา ลงทะเบียนรับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560” โครงการกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

ขอเชิญนักศึกษา ลงทะเบียนรับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560” โครงการกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คลิ๊กลงทะเบียน https://goo.gl/CxPLxW

กำหนดการ

13.00 น. ลงทะเบียน

13.30 น. เคลื่อนขบวนแห่เทียนไปยังวัดนรนาถสุนทริการาม

14.00 น. พิธีถวายเทียน

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. รับสมัครนักศึกษาชั้นปี 1 ที่เป็นผู้แทนของทุกคณะ ๆ ละ 30 คน++ x 9 คณะ รวมทั้งสิ้น 270 คน ++

รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3 ชั่วโมง (รับ AT CODE ที่วัดนรนาถฯในวันงาน)

  1. นักศึกษา ชั้นปี 2-5 ที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม (ไม่จำกัดจำนวน) รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3 ชั่วโมง (รับ AT CODE ที่มหาวิทยาลัย หลังเสร็จพิธีในช่วงบ่าย ณ บูธทรานสคริปต์กิจกรรม หอประชุมดีฮอลล์ศูนย์เทเวศร์)
  2. นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์เป็นจิตอาสาช่วยงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ช่วยประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียน นักศึกษาขบวนแห่และตีกลองยาว นางรำ จัดเตรียมสถานที่ ประสานงานระบบทรานสคริปต์กิจกรรม ฯลฯ “ให้ลงทะเบียนที่หน่วยงานต้นสังกัด” และส่งบันทึกข้อความมายังกองพัฒนานักศึกษา เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ วันละ 3 ชั่วโมง ในวันที่ปฏิบัติงานจริง
  3. นักศึกษา กยศ. ที่ต้องการชั่วโมงกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ ให้ติดต่อ กองศิลปวัฒนธรรม เพื่อรับมอบงานต่างๆ จากกองศิลป์ โทร.026653777 ต่อ 6630

โปรดอ่าน!!!

น.ศ.ต้องสแกน QR Code หรือ ง่ายๆ เพียงแค่คลิ๊กลิงค์ http://line.me/R/ti/g/SqVKXDv1Pr

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 กลุ่มนี้มีอายุการใช้งานหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม 30 วัน กรุณาบันทึกข้อความ รูปภาพ หรือติดต่อสอบถามหลังเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับชั่วโมงกิจกรรม นั้นๆ เมื่อครบกำหนด 30 วัน โดย admin จะทำการลบกลุ่มหลังจากครบกำหนดทันที

อนึ่ง นักศึกษาสามารถลงทะเบียน AT Code เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมด้วยตนเอง ได้ที่ http://at.rmutp.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับชั่วโมงกิจกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วน!… พี่เสือ พี่ต่อ พี่วัน งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทร. 026653752 และ 0957419288 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายใน 6323

หรือ รับข่าวสารข้อมูลชั่วโมงกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่ แฟนเพจงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา https://www.facebook.com/saisrmutp/

ขอขอบคุณที่มา : #กองศิลปวัฒนธรรม และ #งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา #กองพัฒนานักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมโครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมโครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการดังนี้

๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาลงทะเบียนพร้อมกัน ณ หอประชุม ดีฮอลล์ (โปรดตรงเวลา)

๑๓.๑๕ น. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

๑๓.๒๐ น. อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

๑๓.๓๐น. เคลื่อนขบวนแห่เทียนออกจากหอประชุม ดีฮอลล์ ถึง วัดนรนาถสุนทริการาม เวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ

– ถ่ายภาพหมู่หน้าพระอุโบสถพร้อมกัน (กลุ่มผู้บริหาร / กลุ่มคณาจารย์และบุคลากร / กลุ่มนักศึกษา)

๑๔.๐๐ น. พิธีถวายเทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดนรนาถสุนทริการาม

๑๔.๓๐ น. ถ่ายภาพหมู่หน้าพระประธานพร้อมกัน

หมายเหตุ : การแต่งกาย

* สุภาพบุรุษ : เสื้อขาว/ครีม/เทา กางเกงสีเข้ม หรือโจงกระเบน

* สุภาพสตรี : เสื้อขาว/ครีม/เทา นุ่งซิ่นสีโทนเดียวกับเสื้อ หรือโจงกระเบน

* นักศึกษา : แต่งกายชุดนักศึกษา(ชุดพิธีการ)

ขอขอบคุณ ที่มา: กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Download : แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6409
หรือกองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6964, 6053

ม.ราชมงคลพระนคร ทุ่มงบแจกทุนการศึกษากว่าล้านบาท “ขาดแคลนทุนทรัพย์ – เรียนดี – กิจกรรมเด่น” มอบโอกาสทางการศึกษา หวังสร้างบุคลากรให้กับสังคม

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ในการนี้ มีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ทุนกิจกรรมดีเด่น ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนเรียนดี รวมทั้งสิ้น 89 ทุน เป็นเงิน 1,020,200 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนทุน 48 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 610,200 บาท ทุนประเภทนี้ เป็นทุนที่สนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความลำบากในการใช้ชีวิต ทั้งในด้านความเป็นอยู่ และค่าเล่าเรียน มอบทุนให้เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ของปีการศึกษานั้นๆ โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนจาก 9 คณะ ดังนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7,400 บาท จำนวน 3 คน รวม 22,000 บาท 13,000 บาท จำนวน 2 คน รวม 26,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,200 บาท / คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 13,000 บาท จำนวน 10 คน รวมเป็นเงิน 130,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13,000 บาท จำนวน 15 คน รวม 195,000 บาท / คณะบริหารธุรกิจ 13,000 บาท จำนวน 1 คน รวม 13,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13,000 บาท จำนวน 10 คน รวม 130,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000 บาท จำนวน 2 คน รวม 30,000 บาท / คณะศิลปศาสตร์ 12,000 บาท จำนวน 1 คน รวม 12,000 บาท / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 13,000 บาท จำนวน 2 คน รวม 26,000 บาท / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 13,000 บาท จำนวน 2 คน รวม 26,000 บาท

2)ทุนเรียนดี จำนวน 36 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 360,000 เป็นทุนที่สนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้อันดับ 1 ของแต่ละชั้นปีทั้ง 9 คณะ เป็นทุนแบบเงินรางวัล จำนวนทุนละ 10,000 บาท โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนจาก 9 คณะ ดังนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 4 คน รวม 40,000 บาท / คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน รวม 40,000 บาท / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 3 คน รวม 30,000 บาท / คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 7 คน รวม 70,000 บาท / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 คน รวม 30,000 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน รวม 30,000 บาท / คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4 คน รวม 40,000 บาท / คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวน 4 คน รวม 40,000 บาท / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 4 คน รวม 40,000 บาท

3)ทุนกิจกรรมดีเด่น จำนวน 5 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท เป็นทุนที่จ่ายเป็นรางวัลและเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย คณะ หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการทุนฯ มอบให้จำนวนทุนละ 10,000 บาท โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุน 4 คณะ ดังนี้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 คน จำนวน 10,000 บาท คณะบริหารธุรกิจ 1 คน จำนวน 10,000 บาท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 คน จำนวน 10,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน จำนวน 20,000 บาท

อนึ่ง กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นกองทุนที่สนับสนุนการดำเนินกิจการเกี่ยวกับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษากรณีที่ได้รับความเดือดร้อน หรือมีเหตุฉุกเฉิน และ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร

***นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการสมัครขอรับทุนการศึกษาทั้ง 3 ประเภท ได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://rmutp.ac.th หรือ เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือสามารถติดต่อที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่ตนเองสังกัด

ที่มา : #งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา #กองพัฒนานักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทุนการศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

ทุนการศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

กำหนดการรับทุนการศึกษา ในวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

การรายงานตัวและการซ้อมรับทุน วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
เอกสารที่นักศึกษาทุนต้องเตรียม ได้แก่
– สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน ๒ ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
– สำเนาหน้าสมุดเลขที่บัญชีธนาคาร จำนวน ๒ ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

การรับทุนการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ลงทะเบียนเวลา ๐๗.๐๐ น.
– ทุนประเภทเรียนดี
– ทุนประเภทกิจกรรมดีเด่น

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ลงทะเบียนเวลา ๐๗.๐๐ น.
– ทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี “ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน-บุคลากร ปลื้ม! Digital University”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากร รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 (อาคารใหม่)

ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะ และเติมเต็มประสบการณ์ทางวิชาชีพและวิชาการให้กับ ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ตนเองและครอบครัว เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า รุ่นพี่และรุ่นน้อง กับนักศึกษาปัจจุบันอีกด้วย สำหรับทีมวิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ นายมงคล ชนะบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ และ นางสาวพัฒนาพร ดอกไม้ นักเอกสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อนึ่ง สำหรับหลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” เป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการออกแบบกราฟิก โดยโปรแกรมนี้ ใช้สำหรับการวาดภาพ หรือการออกแบบสัญลักษณ์ โดยสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น เป็นระบบ Vector Graphic ซึ่งเกิดจากการคำนวณของโปรแกรม โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดความละเอียดของภาพทำให้รูปภาพที่วาดจากโปรแกรมนี้มีความคมชัด สวยงาม และยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้หลายครั้ง โดยที่คุณภาพของภาพยังคงเดิม จัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดับสากล สามารถทำงานออกแบบต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์ และภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการทำงานอื่นๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ เป็นต้น

ศิษย์เก่า และผู้สนใจ สามารถเสนอแนะความเห็น พร้อมแจ้งความประสงค์ในการพัฒนา หรือเพิ่มพูนความรู้ ได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร.081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th