สนใจมะ? ใครจะไปยกมือขึ้น! สายด่วน! หรือสอบถามได้ที่ 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

 

สนใจมะ? ใครจะไปยกมือขึ้น!

สายด่วน! หรือสอบถามได้ที่

081 904 6003

ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร และในฐานะฝ่ายประสานงานละครเวทีเสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds of Love

http//www.rmutp.ac.th

 

ขอเชิญท่านร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ในวันที่ 23 – 24 กุมพาพันธ์นี้

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญท่านร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสที่ 23 และวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร และขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน “ราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ใต้โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีบริษัทต่างๆ มาร่วมออกบูธรับสมัครงานว่าที่บัณฑิต จำนวนกว่า 80 บริษัท รายละเอียดตามป้ายประชาสัมพันธ์ ดังแนบ

**หมายเหตุ สำหรับการแต่งกาย

  • นักศึกษา แต่งชุดพิธีการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครงานตามรายละเอียดต่อไปนี ตามนโยบายมหาวิทยาลัย “คนหางาน งานหาคน”

ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครงานตามรายละเอียดต่อไปนี

ตามนโยบายมหาวิทยาลัย

“คนหางาน งานหาคน”

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ชวนลงมือทำตามศาสตร์แห่งพระราชา อบรมฟรีถ่ายทอดวิชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งสื่อการสอน-กระเป๋าออมทรัพย์-การบริหารการเงินส่วนบุคคล-น้ำยาล้างจานสมุนไพร-การแสดงนาฏศิลป์ไทย

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ผนึกกำลังคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 5 คณะ ถ่ายทอดความรู้ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 5 วิชา ดังนี้

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสำหรับโรงเรียนในชนบท

โดยวิทยากรจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ.ว่าที่ ร.ต.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ และ ผศ.อำนาจ เจนจิตศิริ

ณ ห้องเรียน B 204 ชั้น 2 โซน B อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำกระเป๋าออมทรัพย์

โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และศูนย์การจัดการความรู้ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ และ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม

ณ ห้องเรียน A 609 ชั้น 6 โซน A อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  1. อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารการเงินส่วนบุคคล

โดยวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย์ และอาจารย์อุมาพร สุทธิคุณ โอรัญรักษ์

ณ ห้องเรียน B 404 ชั้น 4 โซน B อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  1. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร

โดยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์อัญชนา ขัตติยะวงศ์ และอาจารย์สิริรัตน์ พานิช

ณ ห้องเรียน B 405 ชั้น 4 โซน B คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  1. อบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงนาฏศิลป์ไทย

โดยวิทยากรจากคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์นเรศ กันธะวงค์ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

ทุกวิชาจำกัดผู้เรียน วิชาละ 30 ที่นั่ง ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

โทร. 02 665 3777 ต่อ 6624, 6235 โทรสาร 02 665 3759 อีเมล acd@rmutp.ac.th

ขอขอคุณ การประชาสัมพันธ์ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานจำนวนหลายอัตรา!!

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งธุรกิจในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป โดยดูแลธุรกิจในกลุ่มหนังสือ เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน และออนไลน์ กำลังขยายธุรกิจในเครือ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานร่วมงานกับบริษัทในเครือจำนวนมาก เช่น ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, เมพ คอร์ปอเรชั่น, เซ็นทรัลออนไลน์ และซาโลร่า ประจำสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่


ขอความร่วมมือบัณฑิตปี 2558 ตอบแบบสอบถามการทำงาน/เรียนต่อ และแจ้งผู้ประกอบการทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้าง!

ขอความร่วมมือบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2558 เข้าตอบแบบสอบถามการทำงานและเรียนต่อ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน และแจ้งผู้ประกอบการทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้างให้กับบัณฑิต เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าให้กับบัณฑิตต่อไป สามารถเข้ากรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1.โดยนักศึกษาให้เข้าตอบแบบสอบถามได้ที่หน้าตัวอย่างนี้ : http://job.rmutp.ac.th/


 

 

 

 

 

 

2.สถานประกอบการสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่หน้าตัวอย่างนี้ : http://job.rmutp.ac.th/?do=employer


 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6053, 6964

ข่าวดี..ข่าวด่วน!!! น้องๆ ม.ปลาย ห้ามพลาด!! เพียง 2 วันเท่านั้น สำหรับน้องๆที่มองหาที่เรียนเพื่อก้าวสู่การเป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม สมัครพร้อมสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ตั้งแต่ 8.30-16.00 น. วันที่ 19-20 มกราคม 2560

ภายในงานยังมีนิทรรศการวิชาการ กิจกรรมการอบรมด้านต่างๆ อีกทั้งการประกวดทักษะทางวิชาการ รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดอีกมากมาย

#ราชมงคลพระนคร #12thRMUTP

ม.ราชมงคลพระนคร จัดล่องเรือทำบุญ ๙ วัด ดูแลผู้อาวุโส เตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญท่านผู้อาวุโสร่วม “สะสมเสบียงบุญ” สักการะพระ ๙ วัด ตามกำหนดการโครงการธรรมะสัญจร สะสมเสบียงบุญ สักการะพระ ๙ วัด ดังแนบ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพร้อมดูแลเป็นพิเศษให้กับสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ณ เกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อนึ่ง สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือสมัครเป็นสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร.081 904 6003 ไอดีไลน์ : yutthapoom.s5335

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

หนุ่มราชมงคลพระนคร แห่ผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปี ๒๕๕๙

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร โดยงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลงานด้านวิชาทหาร ดำเนินการสำรวจนักศึกษาทั้ง ๙ คณะ ที่เข้าเกณฑ์ต้องทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) รอบแรก ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี และจะสำรวจรอบสอง ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่านักศึกษาไม่ขอผ่อนผัน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ควรทราบ ดังนี้

๑. อายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ (ให้นับปี พ.ศ. ที่เกิด)

๒. มีอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์

๓. กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าแต่จะต้องไม่สูงกว่าปริญญาโท

๔. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เคยได้รับการผ่อนผันแล้ว ไม่ต้องดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกอีก แต่นักศึกษาผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกเป็นประจำทุกปี ตามหมายเรียก สด.๓๕

๕. นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่เคยดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแล้วจากสถานศึกษาเดิม แต่เมื่อได้เข้ามาศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารใหม่อีกครั้ง ในนามของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานที่ประกอบการใช้ยื่นในการขอผ่อนผันมาพร้อมด้วย

ข้อควรปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร มีดังนี้

๑. นักศึกษาจะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจคัดเลือกเพื่อพิจารณาผ่อนผันให้ในคราวที่มีคนพอทุกปี จนกว่าจะพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ถ้าไม่ไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ในวันตรวจเลือก จะมีความผิดตามกฏหมาย และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก หากร่างกายได้ขนาด จะต้องเข้ารับราชการทหารประจำการโดยไม่ให้จับสลาก

๒. ถ้ายังไม่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) จะต้องไปรับหมายเรียกฯ ณ ที่ว่าการอำเภอภูมิลำเนาทหารของตน หากไม่รับหมายเรียกก็ไม่สามารถขอผ่อนผันได้ นอกจากจะไม่มีรายชื่อในบัญชีคนผ่อนผันแล้ว จะมีความผิดตามกฏหมายรับราชการทหาร

๓. เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้อำเภอภูมิลำเนาทหารของตนเองทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา หากนักศึกษาผู้ใดไม่ไปแจ้ง จะมีความผิดตามกฏหมายมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งกำหนดโทษไว้ว่าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการด้านการผ่อนผันทหารให้กับนักศึกษาเป็นประจำทุกปี ขอให้นักศึกษาทุกคนติดตามข่าวสารต่างๆ ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษา เฟสบุ๊คแฟนเพจฝ่ายกิจการนักศึกษา ไลน์กลุ่มฝ่ายกิจการนักศึกษา จะทำให้นักศึกษาไม่พลาดข่าวสารสำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเองด้วย” รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ข่าวดี-ข่าวด่วน! ประกวด MV เพลงมหาวิทยาลัย เงินรางวัล 20,000 บาท

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า จัดโครงการประกวด MUSIC VIDEO ประกอบเพลง “ราชมงคลพระนคร”

ถ้าคุณมีคุณสมบัติต่อไปนี้

– มีความคิดสร้างสรรค์

– รักที่จะเรียนรู้และสนใจผลิตมิวสิควิดีโอ

– ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

-ภูมิใจในความเป็นราชมงคลพระนคร

มาสิ! รออะไร อย่าช้า!!!

ขอเชิญบุคลากรทุกส่วน และนักศึกษาของทุกคณะฯ เข้ามาร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถการผลิตมิวสิควิดีโอประกอบเพลง โดยสมัครเป็นทีม จะอยู่ในคณะเดียวกัน หรือต่างคณะก็ได้ จำนวน 3-5 คน เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวด Music Video ประกอบเพลง “ราชมงคลพระนคร” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

โดยดาวน์โหลดเพลงได้ที่ www.mct.rmutp.ac.th/mvrmutp

หมดเขตรับผลงาน วันที่ 9 มกราคม 2560 ร่วมส่งผลงานได้ที่ งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร.0-2665-3777 ต่อ 6870-1 www.mct.rmutp.ac.th/mvrmutp www.mct.rmutp.ac.th หรือ facebook.com/channelmct

ที่มา : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลพระนคร

และ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร