ประกาศด่วน!!!! ขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ”ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล

ประกาศด่วน!!!! ขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับนักศึกษาที่ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” เพื่อจัดหางานในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล เป็น ณ กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งนักศึกษาอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทางผู้จัดจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

รับสมัครนักศึกษาโควตา TCAS รอบ 1/2 ด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี

รับสมัครนักศึกษาโควตา TCAS รอบ 1/2
ด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561
กรอกใบสมัครได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ : วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-18.30 น.

*นักศึกษาเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ในการสอบปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อม Portfolio
ศิลปะการแสดง เสื้อนักเรียน โจงกระเบน หรือชุดการแสดง | ดนตรี ชุดนักเรียน พร้อมอุปกรณ์ดนตรี

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 026653777 ต่อ 6323 ID Line : 0957419288
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1

Congratulations! ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร …คว้ารางวัลขนะเลิศ จากการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ในงานทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ 9 ราชมงคล…

Congratulations!

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร …คว้ารางวัลขนะเลิศ จากการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ในงานทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ 9 ราชมงคล…

ผลการแข่งขันแต่งคำประพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 โดยมีนักศึกษาจาก 9 ราชมงคลทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว

กติกาการแข่งขัน กำหนดให้แต่งคำประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11 และ กลอนสุภาพ

อนึ่ง คณะกรรมการซึ่งเป็นนักเขียน และ ผู้เชี่ยวชาญ จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ขนบ ฉันทลักษณ์ และความหมาย

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาราชมงคล ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพเชิงวรรณศิลป์อย่างสร้างสรรค์ และได้รับเกียรติจากผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า  “ครูภาษาไทยประกายเพชร” เข้าร่วมชมการแข่งขันและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขันจากทั้ง 9 ราชมงคล

ทั้งนี้ ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยอาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม  หัวหน้าสาขาภาษาไทยประยุกต์ และอาจารย์เบ็ญจมาศ สังข์นุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ผลการแข่งขัน ปรากฎว่า

นายธนพัฒน์  เจียรนัย นักศึกษาจาก ม.ราชมงคลพระนครได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล

สนใจศึกษาต่อ ม.ราชมงคลพระนคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutp.ac.th

ที่มา : สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

ประกาศรับสมัครด่วน!! สำหรับนักศึกษา

กระทรวงแรงงานได้จัดโครงการ ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน เพื่อจัดหางานให้กับนักเรียน นักศึกษา ทำในช่วงปิดภาคเรียน/ช่วงว่างจากการเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับ ชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม จำนวน 3 ชั่วโมง ค่าเดินทาง 100 บาท พร้อมกับอาหารกลางวัน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยตนเองได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMFxv-UPPHtOMko4C6Ez3j3KQjqltl7EjYoCCQ8WOdgT8Z8A/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวฯ โทร.02-665-3777 ต่อ 6964

 

 

รับสมัครด่วน!!! นักศึกษาช่วยงานมหาวิทยาลัย “งานประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

รับสมัครด่วน!!! นักศึกษาช่วยงานมหาวิทยาลัย

“งานประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐” ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 (นักศึกษาสามารถเลือกลงวันที่สะดวกได้) นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม วันละ 3 ชั่วโมง เป็นการช่วยงานเอกสาร ต้อนรับแขก รวมถึงการจัดโต๊ะจัดพื้นที่ สอบถามเพิ่มเติม 026653777 ต่อ 6507
รับสมัครถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นี้นะคะ

              สามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1MFQKs2TJO_uksVdp6Xtw5yCX-qFNF7VhKIIfQkm4D_w/viewform?edit_requested=true

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในกิจกรรม “วันศุกร์สดใส พระนครร่วมใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น” โดยเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งมีความงดงาม มีเอกลักษณ์และเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าไทย และลวดลายผ้าไทย

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถร่วมแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยทั้งชุด หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการแต่งกายชุดนักศึกษาในทุกวันศุกร์ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม ศุกร์ละ 1 ชั่วโมง

อนึ่ง นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะ จากนั้น 9 คณะ จะได้รวบรวมส่งมายังงานทรานสคริปต์กิจกรรมเป็นลำดับต่อไป

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th

“วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์” แสดงผลงานนาฏศิลป์ของนักศึกษาในชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

“วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์” แสดงผลงานนาฏศิลป์ของนักศึกษาในชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 9 คณะ ที่มีความสนใจร่วมชมการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ไทยและสากล กิจกรรม “วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์” ภายใต้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สืบนาฏสานศิลป์ มทร.พระนคร” ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ สนามหญ้าหน้าเรือนหมอพร คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

กำหนดการ “วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์”

09.30 – 10.00 น. – ลงทะเบียนร่วมงาน ร่วมฟังการบรรเลงดนตรีไทยโดย ชมรมดนตรีไทย มทร.พระนคร และรับชมการแสดงเบิกโรง “ระบำเภรีเอกราช”

10.00 – 10.30 น. – พิธีเปิด ประธานในพิธีถวายพวงมาลัยสักการะบรมครู (พระพิฆเนศ,พระพิราพ,พ่อแก่) และรับฟังการกล่าวรายงานบนเวที / ประธานชมรมศิลปะการแสดงฯ กล่าวรายงาน / ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท / พิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมของชมรมศิลปะการแสดงฯ / พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักศึกษาที่มีผลงานด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น / ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ถ่ายภาพร่วมกัน

10.30 – 14.00 น. – ชมการแสดงผลงานของชมรมศิลปะการแสดง “วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์” การแสดงมากมายจำนวน 15 ชุด ได้แก่

องก์ 1:

1.เภรีเอกราช (เบิกโรง) 2.ฟ้อนแฟน 3.ฟ้อนฝางประทีป 4.เมขลานั่งวิมาน 5.เมขลา – รามสูร (เปิดทำแบบสอบถามรับชั่วโมงกิจกรรม ช่วงที่ 1)

องก์ 2:

6.เซิ้งกะโป๋ 7.ระบำกีปัสเรนัง 8.ระบำกรับ 9.การแสดง Cover Dance 10.รำพลายบัวเกี้ยวนางตานี (เปิดทำแบบสอบถามรับชั่วโมงกิจกรรม ช่วงที่ 2)

องก์ 3:

11.การแสดงเพลงจีนร่วมสมัย 12.ระบำนางกอย 13.การแสดงลีลาศ Lattle Party 14.ระบำไก่ 15.รำพระลอตามไก่ (เปิดทำแบบสอบถามรับชั่วโมงกิจกรรม ช่วงที่ 3)

14.00 น. – พิธีปิด / นักแสดงถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 3 ชั่วโมงกิจกรรม

วิธีการรับชั่วโมงกิจกรรม!!!

1.สแกน QR CODE ทำแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่ชมรมฯ

2.ทำแบบสอบถามเพียงครั้งเดียว ช่วงใดก็ได้จากทั้ง 3 ช่วง

3.ติดต่อบูธชั่วโมงกิจกรรม/ตรวจสอบ/ประทับตราที่ข้อมือขวา

4.รายชื่อ รหัส และแบบสอบถามจะถูกบันทึกไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

www.facebook.com/student.affairs.rmutp

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นิทรรศการ “Intercultural Communication: การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม” จากสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์🌹🌻

📣📣🗯ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ชาว มทร.พระนคร ทุกท่าน  ร่วมงานนิทรรศการ “Intercultural Communication: การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม”  จากสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์🌹🌻

⭐️วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 12:30 – 15:00 น.

ณ หอประชุม D-Hall ⭐️

🎉🎈ร่วมรับฟังการเสวนากึ่งวิชาการ,  รับชมการแสดง, เยี่ยมชมบูธต่างๆ ร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัลมากมาย  🎈🎉

🔆#นักศึกษา รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม 3 ชั่วโมง ด้านวิชาการฯ 🔆

💯#พลาดไม่ได้จริงๆ #ไม่ต้องสำรองที่นั่ง #RMUTP 🏳️‍🌈

บริษัท ยูนิเวอร์ส โซลูชั่น จำกัด รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง!!

บริษัท ยูนิเวอร์ส โซลูชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทยูนิเวอร์สกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจทางด้านโลจีสติกส์มานานกว่า20 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านโลจีส์ติกส์จึงได้นำระบบและอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะด้วยระบบดาวเทียม GPS ที่ดีที่สุด และเป็นที่ยอมรับมาแล้วทั่วโลก ภายใต้แบรนด์สินค้า NOVATEL WIRELESS และ โปรแกรมบริหารจัดการรถภายใต้
แบรนด์ FLEETIVITY
สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล เลขที่ 71/3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 เบอร์โทรศัพท์ : 02-884-8666 Email : ostbkk_hr@orientstar.co.th #งานหาคนคนหางาน


ม.ราชมงคลพระนคร นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส สักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ที่ 19 ณ วัดเทวสังฆาราม พร้อมย้อนยุคยลสยามสมัยหลังเลิกทาสรัชกาลที่ 5 ที่เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124

ม.ราชมงคลพระนคร นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส สักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ที่ 19 ณ วัดเทวสังฆาราม พร้อมย้อนยุคยลสยามสมัยหลังเลิกทาสรัชกาลที่ 5 ที่เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะประธานชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ให้การสนับสนุนโครงการ “ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 2 กิจกรรมชมหอประวัติสมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดเทวสังฆาราม และเมืองมัลลิกา ร.ศ.124” เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโสกว่า 40 คน ร่วมเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีที่หมายแรกเป็นวัดเทวสังฆาราม หรือวัดเหนือ ตำบลบ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี โดยสถานที่สำคัญภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถ อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องด้วยวัดเทวสังฆารามเป็นวัดที่มีความผูกพันกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยเป็นวัดที่ทรงบรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระภิกษุเป็นแห่งแรก ในการนี้ สมาชิกชมรมฯ ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และร่วมทำบุญปัจจัยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,559 บาท แด่พระพุทธสุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม

จากนั้นสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ชมหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระอุโบสถ อาคารนี้ คณะสงฆ์และทุกภาคส่วนร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่ทรงพระชันษาครบ 8 รอบ 96 ปี และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา การศึกษาอบรม การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและที่พักผ่อนของประชาชน อาคารหอพระประวัติฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 38 ไร่ ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น รูปทรงไทย ยอดเจดีย์พร้อมศาลาราย 4 ทิศ มีซุ้มประตูเข้า – ออก 4 ด้าน ยอดด้านบนสุดมีลักษณะเป็นรูปฉัตรประจำพระองค์ ภายในอาคารมีการจัดนิทรรศการ ชั้นที่ 1 นิทรรศการแผ่นดินทองผู้ครองธรรม สังฆราชามหาสมณะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และรอยธรรมนำทางย่างสู่ความเจริญพร้อม ชั้นที่ 2 นิทรรศการพระศาสนกิจ พระกรณียกิจทางศาสนาและสมณศักดิ์แห่งอัครสงฆ์ ชั้นที่ 3 นิทรรศการธรรมปฏิปทา วิปัสสนากรรมฐาน พระรูปหล่อพระอุปัชฌาย์และชั้นที่ 4 เป็นจุดชมทัศนียภาพ

ในช่วงบ่าย สมาชิกชมรมได้ร่วมเดินทางผ่านกาลเวลา จากยุคสมัยของไทย ย้อนไกลไปยังยุคสยามสมัยหลังเลิกทาสรัชกาลที่ 5 ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี แค่มาถึงหน้าเมืองมัลลิกา ก็มีรถลากหรือที่เรียกว่ารถเจ๊ก รอรับคณะสมาชิกชมรมโดยพร้อมเพรียงกัน และไม่ใช่เพียงการชมบรรยากาศย้อนยุค แต่สมาชิกและทุกคนที่เข้าชมเมืองมัลลิกา ต้องกลายเป็นชาวสยามในยุคนั้นด้วยการแต่งกายชุดไทยทุกคน ดังนั้น ชุดผ้าไทยของสมาชิกชมรมฯ ที่จัดเตรียมกันมา จึงงามสง่าเข้ากับบรรยากาศของสถานที่เป็นอย่างดี

ภายในเมืองมัลลิกา จำลองสถานที่สำคัญแห่งยุค ทั้งย่านสะพานหัน ที่บนสะพานมีห้องแถวเล็กๆ ขายของ ย่านการค้า ที่จำลองบรรยากาศของย่านถนนแพร่งนรา หอคอยชมเมืองที่สามารถชมทัศนียภาพโดยรอบเมืองมัลลิกา นอกจากนี้ยังสามารถชมวิถีชีวิตชาวสยามในบ้านเรือนไทย ที่มีการสาธิตการทำไร่ทำนา ทอผ้า จักสาน หรือชมความงามของงานคหกรรมศิลป์ทั้งงานใบตอง งานดอกไม้ งานเครื่องแขวน งานแกะสลักผลไม้ เป็นต้น

อนึ่ง สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมกับ ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส จะต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และเป็น /หรือเคยเป็นคณาจารย์ หรือบุคลากรของ ม.ราชมงคลพระนคร โดยท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสามัญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ไลน์ไอดี yutthapoom.s5335 โดยมีค่าธรรมเนียมสมาชิกภาพ แบบตลอดชีพ เพียง 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม พร้อมรับรู้ข้อมูลข่าวสารทุกความก้าวหน้าและความสำเร็จของมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ ที่มา: กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th