ขอเชิญชวนศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 (อาคารใหม่) ด่วน!! รับจำนวนจำกัด

หากสนใจสามารถสอบถามได้ที่ งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6964, 6053 และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กองพัฒนักศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ : ใบสมัครการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่ : กำหนดการโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนการสอนหลักสูตร : “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC”

ประกาศ กำหนดการสัมภาษณ์นักศึกษาทุน และรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการตรวจโรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนได้รับทราบ ตามที่กองพัฒนานักศึกษาได้มีกำหนดจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 และกำหนดการตรวจโรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560  จึงได้แนบกำหนดการในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.02-6653777 ต่อ 6964

 

ประกาศรายชื่อนึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระยะที่ 1

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 75 คน

ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มาประชุมในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หากนักศึกษาท่านใดไม่มีรายชื่อดังกล่าวให้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระยะที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องR101 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-665-3777 ต่อ 6964 หรือ 086-3563580 พี่ออย

สามารถดูใบรายชื่อได้ที่ : ใบรายชื่อนักศึกษา 75 คน

นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 : ใบสมัครนักศึกษา(สันทนาการ)ระยะที่ 2
ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ พี่ปู พี่ออย ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ email : apimpaka.p@rmutp.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น

ผู้สมัครที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ต้องมาสอบสัมภาษณ์
ในวันและเวลาดังกล่าวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ใน วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 9.00-12.00น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

เปิดรับสมัคร Staff ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับชมรมสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเป็นทีมstaff เพื่อจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งระยะที่ 1 จำนวน 75 คน จัดขึ้นในวันที่ 17 – 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี หากนักศึกษาสนใจมาสามรถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ พี่ปู พี่ออย ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ email : apimpaka.p@rmutp.ac.th

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัครนักศึกษา(สันทนาการ)ระยะที่ 1
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวฯ 02-665-3777 ต่อ 6964 หรือ พี่ออย 086-3563580

ประกาศนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา เพชรราชมงคลพระนคร (ฝึกอบรมต่างประเทศ)

ประกาศนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา เพชรราชมงคลพระนคร (ฝึกอบรมต่างประเทศ)

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560  เวลา 8.30 เป็นต้นไป
ติดต่อ ห้ององค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1 ศูนย์เทเวศร์ โทร 02 665 3777 ต่อ 6507
(0875071681-พี่ว่าน / 0890297975-พี่ตุ๊กตา / 0955694959-พี่จิง)
ดาวน์โหลดเอกสาร

C.P.Group ร่วมกับ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดโอกาสสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาผู้นำรุ่นใหม่ เน้นศักยภาพในการเป็นผู้นำและสนใจเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

C.P.Group ร่วมกับ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดโอกาสสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาผู้นำรุ่นใหม่ เน้นศักยภาพในการเป็นผู้นำและสนใจเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ขอเชิญนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับ ป.ตรี และ ป.โท จบใหม่ มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 2 ปี และเคยเป็นผู้นำนักศึกษามาก่อน เช่น ประธาน รองประธาน หัวหน้า หรือรองหัวหน้า ในระดับใดก็ได้ เน้นเป็นผู้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติย่อพร้อมรูปถ่ายมาที่สำนักทรัพยากรบุคคลเครือเจริญโภคภัณฑ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-6994110, 026994119, 02-6995117 หรือที่ cpg_hr@cp.co.th ติดต่อโดยตรงได้ที่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้น 24 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6994110, 026994119, 02-6995117 และ 02-6995664

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร