บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานจำนวนหลายอัตรา!!

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งธุรกิจในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป โดยดูแลธุรกิจในกลุ่มหนังสือ เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน และออนไลน์ กำลังขยายธุรกิจในเครือ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานร่วมงานกับบริษัทในเครือจำนวนมาก เช่น ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, เมพ คอร์ปอเรชั่น, เซ็นทรัลออนไลน์ และซาโลร่า ประจำสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่


ขอความร่วมมือบัณฑิตปี 2558 ตอบแบบสอบถามการทำงาน/เรียนต่อ และแจ้งผู้ประกอบการทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้าง!

ขอความร่วมมือบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2558 เข้าตอบแบบสอบถามการทำงานและเรียนต่อ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน และแจ้งผู้ประกอบการทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้างให้กับบัณฑิต เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าให้กับบัณฑิตต่อไป สามารถเข้ากรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1.โดยนักศึกษาให้เข้าตอบแบบสอบถามได้ที่หน้าตัวอย่างนี้ : http://job.rmutp.ac.th/


 

 

 

 

 

 

2.สถานประกอบการสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่หน้าตัวอย่างนี้ : http://job.rmutp.ac.th/?do=employer


 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6053, 6964

ข่าวดี..ข่าวด่วน!!! น้องๆ ม.ปลาย ห้ามพลาด!! เพียง 2 วันเท่านั้น สำหรับน้องๆที่มองหาที่เรียนเพื่อก้าวสู่การเป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม สมัครพร้อมสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ตั้งแต่ 8.30-16.00 น. วันที่ 19-20 มกราคม 2560

ภายในงานยังมีนิทรรศการวิชาการ กิจกรรมการอบรมด้านต่างๆ อีกทั้งการประกวดทักษะทางวิชาการ รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดอีกมากมาย

#ราชมงคลพระนคร #12thRMUTP

ม.ราชมงคลพระนคร จัดล่องเรือทำบุญ ๙ วัด ดูแลผู้อาวุโส เตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญท่านผู้อาวุโสร่วม “สะสมเสบียงบุญ” สักการะพระ ๙ วัด ตามกำหนดการโครงการธรรมะสัญจร สะสมเสบียงบุญ สักการะพระ ๙ วัด ดังแนบ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพร้อมดูแลเป็นพิเศษให้กับสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ณ เกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อนึ่ง สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือสมัครเป็นสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร.081 904 6003 ไอดีไลน์ : yutthapoom.s5335

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

หนุ่มราชมงคลพระนคร แห่ผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปี ๒๕๕๙

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร โดยงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลงานด้านวิชาทหาร ดำเนินการสำรวจนักศึกษาทั้ง ๙ คณะ ที่เข้าเกณฑ์ต้องทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) รอบแรก ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี และจะสำรวจรอบสอง ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่านักศึกษาไม่ขอผ่อนผัน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ควรทราบ ดังนี้

๑. อายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ (ให้นับปี พ.ศ. ที่เกิด)

๒. มีอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์

๓. กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าแต่จะต้องไม่สูงกว่าปริญญาโท

๔. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เคยได้รับการผ่อนผันแล้ว ไม่ต้องดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกอีก แต่นักศึกษาผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกเป็นประจำทุกปี ตามหมายเรียก สด.๓๕

๕. นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่เคยดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแล้วจากสถานศึกษาเดิม แต่เมื่อได้เข้ามาศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารใหม่อีกครั้ง ในนามของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานที่ประกอบการใช้ยื่นในการขอผ่อนผันมาพร้อมด้วย

ข้อควรปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร มีดังนี้

๑. นักศึกษาจะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจคัดเลือกเพื่อพิจารณาผ่อนผันให้ในคราวที่มีคนพอทุกปี จนกว่าจะพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ถ้าไม่ไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ในวันตรวจเลือก จะมีความผิดตามกฏหมาย และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก หากร่างกายได้ขนาด จะต้องเข้ารับราชการทหารประจำการโดยไม่ให้จับสลาก

๒. ถ้ายังไม่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) จะต้องไปรับหมายเรียกฯ ณ ที่ว่าการอำเภอภูมิลำเนาทหารของตน หากไม่รับหมายเรียกก็ไม่สามารถขอผ่อนผันได้ นอกจากจะไม่มีรายชื่อในบัญชีคนผ่อนผันแล้ว จะมีความผิดตามกฏหมายรับราชการทหาร

๓. เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้อำเภอภูมิลำเนาทหารของตนเองทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา หากนักศึกษาผู้ใดไม่ไปแจ้ง จะมีความผิดตามกฏหมายมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งกำหนดโทษไว้ว่าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการด้านการผ่อนผันทหารให้กับนักศึกษาเป็นประจำทุกปี ขอให้นักศึกษาทุกคนติดตามข่าวสารต่างๆ ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษา เฟสบุ๊คแฟนเพจฝ่ายกิจการนักศึกษา ไลน์กลุ่มฝ่ายกิจการนักศึกษา จะทำให้นักศึกษาไม่พลาดข่าวสารสำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเองด้วย” รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ข่าวดี-ข่าวด่วน! ประกวด MV เพลงมหาวิทยาลัย เงินรางวัล 20,000 บาท

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า จัดโครงการประกวด MUSIC VIDEO ประกอบเพลง “ราชมงคลพระนคร”

ถ้าคุณมีคุณสมบัติต่อไปนี้

– มีความคิดสร้างสรรค์

– รักที่จะเรียนรู้และสนใจผลิตมิวสิควิดีโอ

– ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

-ภูมิใจในความเป็นราชมงคลพระนคร

มาสิ! รออะไร อย่าช้า!!!

ขอเชิญบุคลากรทุกส่วน และนักศึกษาของทุกคณะฯ เข้ามาร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถการผลิตมิวสิควิดีโอประกอบเพลง โดยสมัครเป็นทีม จะอยู่ในคณะเดียวกัน หรือต่างคณะก็ได้ จำนวน 3-5 คน เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวด Music Video ประกอบเพลง “ราชมงคลพระนคร” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

โดยดาวน์โหลดเพลงได้ที่ www.mct.rmutp.ac.th/mvrmutp

หมดเขตรับผลงาน วันที่ 9 มกราคม 2560 ร่วมส่งผลงานได้ที่ งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร.0-2665-3777 ต่อ 6870-1 www.mct.rmutp.ac.th/mvrmutp www.mct.rmutp.ac.th หรือ facebook.com/channelmct

ที่มา : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลพระนคร

และ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล “ออกกำลังกาย” พุธละ 1 ชั่วโมง ส่งเสริมสุขภาวะ แก้พฤติกรรม “…เนือย & นิ่ง!…”

15232166_1536775383006326_5650745171305937980_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเผยนโยบายการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางกายและใจ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียง ขานรับนโยบายของรัฐบาล โดยเริ่มปฏิบัติการในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ที่ศูนย์เทเวศร์

สืบเนื่องจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ความตอนหนึ่งว่า

“…สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถทำให้เราลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสาธารณสุขลงไป เรื่องการรักษาพยาบาล ถ้าเราป้องกันตัวเอง รู้ตัวเองก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดสุขภาพที่ย่ำแย่ไป หลายอย่างผมเตือนไปแล้ว เรื่องการสูบบุหรี่ การดื่มสุราต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องลด ละ เลิก เพื่อจะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง…”

…ประเทศไทยมีศักยภาพและความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพที่นานาชาติยอมรับและชื่นชม รัฐบาลจึงพร้อมต่อยอดพัฒนากฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในทุกช่วงวัย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ซึ่งมีสาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมเนือยนิ่งหรือขาดกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ทั้งนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30-16.30 น. และรณรงค์ให้ภาคเอกชนและประชาชน หันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสถานที่และระยะเวลาที่สะดวก โดยสามารถเลือกประเภทของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย เช่น การยืน นั่ง เดินระยะสั้น เดินเร็ว ขี่จักรยาน วิ่ง แอโรบิก หรือเล่นกีฬาทุกชนิด โดยขณะนี้รัฐบาลกำลังยกร่างแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายชาติ ตั้งเป้าให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ จากร้อยละ 68 ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 75 ในอีก 5 ปีข้างหน้า เรียกว่า ยุทธศาสตร์ 5 ยกกำลัง 3 หรือ 5x5x5 คือ 1.ดำเนินการใน 5 กลุ่มวัย ทั้งทารกในครรภ์ เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ 2.ส่งเสริมให้ 5 สถานที่จัดให้มีกิจกรรมทางกาย คือ สถานพยาบาล สถานประกอบการ สถานศึกษา สวนสาธารณะ และสถานีขนส่ง 3.สนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย คือ มีระบบสนับสนุน มีการวิจัย มีการติดตามประเมินผล มีการพัฒนาศักยภาพ และมีการสื่อสารรณรงค์

สำหรับ กิจกรรมออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ซึ่งมีปณิธานแน่วแน่ที่ต้องการให้บุคลากรทุกคนในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีการขยับเขยื้อนร่างกาย ทำให้ร่างกายมีความตื่นตัวในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้ชาว มทร.พระนคร ทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อมีกำลังกายกำลังใจเต็มร้อยในการปฏิบัติงาน สามารถดูแลนักศึกษาและปฏิบัติงาน เพื่อมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ การแต่งกายชุดกีฬา ขณะนี้ขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดโทนสีสุภาพ สีขาว สีดำ หรือสีเทา กรณีสีเทาจะติดริบบิ้นสีดำ สวมใส่กางเกงขายาว หรือหากเป็นขาสั้นต้องยาวคลุมเข่า เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือเวียนแจ้งไปยังหน่วยงานทุกศูนย์การศึกษา เพื่อเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ในทุกศูนย์เพื่อรับทราบการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันต่อไป

“…กิจกรรมออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะเริ่มออกกำลังกายเป็นปฐมฤกษ์ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน นี้ เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ จึงขอเชิญชวนให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทุกศูนย์การศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นขอให้แต่ละศูนย์คิดสร้างสรรค์กิจกรรมการออกกำลังกายได้ตามความเหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เต้นแอโรบิก เดินและยืนแกว่งแขน โยคะ ฟิตเนสเป็นต้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเล็งเห็น คุณประโยชน์ของการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย จึงมีนโยบายขานรับกับรัฐบาลในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคึกคัก…” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีฯ กล่าวย้ำอย่างมั่นใจ

ที่มา : ดำเนินงานโดยงานสวัสดิการ

กองบริหารงานบุคคล ม.ราชมงคลพระนคร

 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดย งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และงานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ประกาศรับสมัครงาน “งานหาคน…คนหางาน”

15230789_1534377739912757_3353342415421423742_n

15134715_1534377723246092_1534432123596603281_n

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.ราชมงคลพระนคร ใน 3 สาขา ได้แก่ ระบบสารสนเทศ หรือ computer science หรือ computer engineering

ทั้งนี้ สสวท.มีเงือนไขการรับสมัคร คือผู้สมัครต้องมีคะแนน TOEIC 450 คะแนน สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าเทคนิค ระดับปริญญาตรี และต้องมีคะแนน TOEIC 550 คะแนน สำหรับตำแหน่งนักวิชาการระดับปริญญาโท

ผู้สนใจสมัครได้ที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ipst.ac.th

ขอขอบคุณที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

 

ประกาศ!! ขอความร่วมมือนักศึกษานำบัตรประกันฯใบเดิม มาเปลี่ยนเป็นใบใหม่ได้ที่คณะตนเองสังกัดอยู่ ภายใน 16 มกราคม 60 เท่านั้น

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตกลงทำสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษา กับทางบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้เพิ่มสัญญากับสถานพยาบาลจากเดิม 3 โรงพยาบาล ได้แก่ 1.โรงพยาบาลบางโพ 2. โรงพยาบาลเกษฒราษฎร์(ประชาชื่น) และ 3. โรงพยาบาลพญาไท 2 ดังนั้น เพิ่มเป็น 4 โรงพยาบาล ได้แก่ 1.โรงพยาบาลบางโพ 2. โรงพยาบาลเกษฒราษฎร์(ประชาชื่น)  3. โรงพยาบาลพญาไท 2 และ 4. โรงพยาบาลมิชชั่น ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษานำบัตรประกันอุบัติเหตุใบเดิมมาคืน และรับบัตรประกันใบใหม่ไปใช้แทน ตามคณะที่ตนเองสังกัดอยู่ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 นี้เท่านั้น

แหล่งที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6053

ข่าวดี! รับปีใหม่ 2560… น้ำดื่ม มทร.พระนคร ราคาทุน จำหน่ายในราคาพิเศษ!

 

15107328_1531008366916361_8485947973193476150_n

15135927_1531008410249690_4583817888559518568_n

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เปิดเผยว่า “แทนคำขอบคุณ…สำหรับบุคลากรทุกภาคส่วนของ ม.ราชมงคลพระนคร ที่ต้องการน้ำดื่ม มทร.พระนคร ไว้ใช้ในเทศกาลปีใหม่ และ/หรือ เก็บไว้ใช้ในครัวเรือน จึงกำหนดราคาน้ำดื่ม มทร.พระนคร ในราคาพิเศษ เพียงโหลละ 45 บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถสั่งจอง/สั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดรับสินค้า พร้อมชำระเงินในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ID Line : yutthapoom.s5335 หรือ คุณพัศน์กฤษดิ์ ตระกูลฉวี มือถือ 098 465 0523

รีบสั่งด่วน! สินค้ามีจำนวนจำกัด

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.ราชมงคลพระนคร

ออกแบบโปสเตอร์โดย : นายสุรสิทธิ์ เลขมาศ และทีมงานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน