ข่าวด่วน…สายฮอต! 9.00 น…เชิญชมวังปารุสกวัน! เชิญชมละครเวทีเทิดพระเกียรติฯ “แสงเทียน”

ข่าวด่วน…สายฮอต!

วันนี้(ศุกร์ 17 ก.พ. 60)

 

9.00 น…เชิญชมวังปารุสกวัน!

13.30 น…เชิญชมละครเวที “แสงเทียน ที่ ม.กรุงเทพรังสิต”

 

สนใจมะ? ใครจะไปยกมือขึ้น!

สายด่วน! หรือสอบถามได้ที่

081 904 6003

ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร และในฐานะฝ่ายประสานงานละครเวทีเสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds of Love

 

http//www.rmutp.ac.th

พบกันที่ “งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ” ประจำปีการศึกษา 2559 (23 – 24 กุมภาพันธ์ 60)

ข่าวดีมาบอก!! สำหรับน้องๆ นักศึกษา และว่าที่บัณฑิตทุกๆ คน ใครที่ยังไม่มีงานทำ หรือต้องการจะเปลี่ยนงาน ในวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยฯได้จัด “งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ใต้โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯได้ร่วมมือกับกรมจัดหางาน และJobtopgun ได้รวบรวมบริษัท/ห้างร้าน อีกทั้งตำแหน่งงานว่าง เพื่อมารองรับในการรับสมัครนักศึกษาที่สนใจอยากจะร่วมงานกับทางบริษัทต่างๆ หากนักศึกษาหรือว่าที่บัณฑิตสนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวฯ โทร.02-665-3777 ต่อ 6053, 6964

สนใจมะ? ใครจะไปยกมือขึ้น! สายด่วน! หรือสอบถามได้ที่ 081 904 6003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

 

สนใจมะ? ใครจะไปยกมือขึ้น!

สายด่วน! หรือสอบถามได้ที่

081 904 6003

ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335

ศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร และในฐานะฝ่ายประสานงานละครเวทีเสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds of Love

http//www.rmutp.ac.th

 

ขอเชิญท่านร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ในวันที่ 23 – 24 กุมพาพันธ์นี้

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอแจ้งกำหนดการและขอเชิญท่านร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสที่ 23 และวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร และขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน “ราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ใต้โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีบริษัทต่างๆ มาร่วมออกบูธรับสมัครงานว่าที่บัณฑิต จำนวนกว่า 80 บริษัท รายละเอียดตามป้ายประชาสัมพันธ์ ดังแนบ

**หมายเหตุ สำหรับการแต่งกาย

  • นักศึกษา แต่งชุดพิธีการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครงานตามรายละเอียดต่อไปนี ตามนโยบายมหาวิทยาลัย “คนหางาน งานหาคน”

ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครงานตามรายละเอียดต่อไปนี

ตามนโยบายมหาวิทยาลัย

“คนหางาน งานหาคน”

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ชวนลงมือทำตามศาสตร์แห่งพระราชา อบรมฟรีถ่ายทอดวิชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งสื่อการสอน-กระเป๋าออมทรัพย์-การบริหารการเงินส่วนบุคคล-น้ำยาล้างจานสมุนไพร-การแสดงนาฏศิลป์ไทย

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ผนึกกำลังคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 5 คณะ ถ่ายทอดความรู้ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 5 วิชา ดังนี้

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสำหรับโรงเรียนในชนบท

โดยวิทยากรจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ.ว่าที่ ร.ต.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ และ ผศ.อำนาจ เจนจิตศิริ

ณ ห้องเรียน B 204 ชั้น 2 โซน B อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำกระเป๋าออมทรัพย์

โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และศูนย์การจัดการความรู้ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ และ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม

ณ ห้องเรียน A 609 ชั้น 6 โซน A อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  1. อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารการเงินส่วนบุคคล

โดยวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย์ และอาจารย์อุมาพร สุทธิคุณ โอรัญรักษ์

ณ ห้องเรียน B 404 ชั้น 4 โซน B อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  1. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร

โดยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์อัญชนา ขัตติยะวงศ์ และอาจารย์สิริรัตน์ พานิช

ณ ห้องเรียน B 405 ชั้น 4 โซน B คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  1. อบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงนาฏศิลป์ไทย

โดยวิทยากรจากคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์นเรศ กันธะวงค์ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

ทุกวิชาจำกัดผู้เรียน วิชาละ 30 ที่นั่ง ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

โทร. 02 665 3777 ต่อ 6624, 6235 โทรสาร 02 665 3759 อีเมล acd@rmutp.ac.th

ขอขอคุณ การประชาสัมพันธ์ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานจำนวนหลายอัตรา!!

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งธุรกิจในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป โดยดูแลธุรกิจในกลุ่มหนังสือ เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน และออนไลน์ กำลังขยายธุรกิจในเครือ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานร่วมงานกับบริษัทในเครือจำนวนมาก เช่น ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, เมพ คอร์ปอเรชั่น, เซ็นทรัลออนไลน์ และซาโลร่า ประจำสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่


ขอความร่วมมือบัณฑิตปี 2558 ตอบแบบสอบถามการทำงาน/เรียนต่อ และแจ้งผู้ประกอบการทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้าง!

ขอความร่วมมือบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2558 เข้าตอบแบบสอบถามการทำงานและเรียนต่อ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน และแจ้งผู้ประกอบการทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้างให้กับบัณฑิต เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าให้กับบัณฑิตต่อไป สามารถเข้ากรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1.โดยนักศึกษาให้เข้าตอบแบบสอบถามได้ที่หน้าตัวอย่างนี้ : http://job.rmutp.ac.th/


 

 

 

 

 

 

2.สถานประกอบการสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่หน้าตัวอย่างนี้ : http://job.rmutp.ac.th/?do=employer


 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6053, 6964

ข่าวดี..ข่าวด่วน!!! น้องๆ ม.ปลาย ห้ามพลาด!! เพียง 2 วันเท่านั้น สำหรับน้องๆที่มองหาที่เรียนเพื่อก้าวสู่การเป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ในงาน 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม สมัครพร้อมสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ตั้งแต่ 8.30-16.00 น. วันที่ 19-20 มกราคม 2560

ภายในงานยังมีนิทรรศการวิชาการ กิจกรรมการอบรมด้านต่างๆ อีกทั้งการประกวดทักษะทางวิชาการ รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดอีกมากมาย

#ราชมงคลพระนคร #12thRMUTP

ม.ราชมงคลพระนคร จัดล่องเรือทำบุญ ๙ วัด ดูแลผู้อาวุโส เตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญท่านผู้อาวุโสร่วม “สะสมเสบียงบุญ” สักการะพระ ๙ วัด ตามกำหนดการโครงการธรรมะสัญจร สะสมเสบียงบุญ สักการะพระ ๙ วัด ดังแนบ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพร้อมดูแลเป็นพิเศษให้กับสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ณ เกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อนึ่ง สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือสมัครเป็นสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร.081 904 6003 ไอดีไลน์ : yutthapoom.s5335

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร