Congratulations! นักมวยพระนคร ติดทีมชาติไทย  ไปอเจนติน่า!!! ความภูมิใจของ ชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร

Congratulations!
นักมวยพระนคร ติดทีมชาติไทย
ไปอเจนติน่า!!!

ความภูมิใจของ ชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร และสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ นายบรรณพล พันโนน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน มวยสากลสมัครเล่น ในมหกรรมกีฬา “ยูธ โอลิมปิกเกมส์ บัวโนสไอเรส 2018”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในฐานะที่ปรึกษาชมรม ฯ เปิดเผยว่า นายบรรณพล พันโนน เป็นนักกีฬาฝีมือดีในระดับแถวหน้าของประเทศไทย เทียบกันปอนด์ต่อปอนด์ หาคู่ชกยากมากในประเทศไทย จึงต้องผันตัวไปรับใช้ชาติ เพื่อตามความฝันที่จะมีเหรียญโอลิมปิก มาฝากพี่น้องชาวไทย

ด้านสาขาภาษาไทยประยุกต์ ที่บรรพล พันโนน ศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 อยู่ขณะนี้ อาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม ในฐานะหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ได้ให้การดูแลด้านการเรียนอย่างดีเยี่ยม

ทางชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร ต้องกราบขอบพระคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ท่านอธิการบดี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช อาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม หัวหน้าสาขาภาษาไทยประยุกต์ ที่ให้การสนับสนุนชมรมกีฬาต่อสู้ และดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดี

สำหรับโปรแกรมการแข่ง และผลการแข่งขัน ทางชมรมจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

ที่มา : ผศ. ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในฐานะที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ มทร.พระนคร

ภาพ : ไกร เสฎฐพล นักศึกษาปริญญาโทคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์มงคล คำสุวรรณ ประธานผู้ฝึกสอน กีฬาต่อสู้

#http://www.rmutp.ac.th