Congratulations! นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 14 นศ.คณะวิทยาศาสตร์ มทร.พระนคร โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัลชมเชย และ ประกาศนียบัตรเหรียญเงินในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018

Congratulations!

นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 14 นศ.คณะวิทยาศาสตร์ มทร.พระนคร โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัลชมเชย และ ประกาศนียบัตรเหรียญเงินในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018

นายธนภัทร พิชญรัตน์ นักศึกษาคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ซึ่งจัดโดยบริษัท เออาร์ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2018 โดยลงแข่งขันประเภท : ทักษะวิชาชีพทางด้านไอที

ซึ่งมีรูปแบบการแข่ง แบ่งออกเป็นสามประเภทย่อย ผู้แข่งขันเลือกหนึ่งโปรแกรม

– การสร้างเอกสารด้วย Microsoft Word 2016

– การสร้างตารางข้อมูลด้วย Microsoft Excel 2016

– การสร้างแบบนำเสนอด้วย Microsoft Powerpoint 2016

ทั้งนี้ การแข่งขัน “MOS Olympic Thailand Competition 2018” เป็นการสอบแข่งขันโดยอ้างอิงวัตถุประสงค์การสอบจาก MOS Certificate ซึ่งการสอบเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานจริงชุดข้อสอบมี 2 Part โดยเป็นลักษณะของการปฏิบัติจริงเหมือนกันผู้สอบทุกท่านต้องผ่านการทดสอบทั้ง 2 Part โจทย์คำสั่งของชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th