รายละเอียดสำหรับบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2562

– ประกาศ เรื่อง “การแต่งกายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561” ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 

        – การแต่งกาย
                – บัณฑิต ชาย/หญิง
                – ข้าราชการ
                – มุสลิมหญิง/หญิงมีครรภ์
                – ดุษณีบัณฑิต/มหาบัณฑิต
                – ว่าที่ ร.ต และผู้ที่รับราชการทหาร/ตำรวจ

        – ข้อห้ามต่างๆ 

        – การถวายความเคารพ 

        – การเดิน 

        – ข้อปฎิบัติของ ว่าที่ ร.ต และผู้ที่รับราชการทหาร/ตำรวจ