ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร บัณฑิตอาสา มทร.พระนคร พ.ศ.2563 : Graduated Volunteer RMUTP 2020

 

Graduate Volunteer RMUTP Project 2020 
โครงการ “บัณฑิตอาสา มทร.พระนคร” ปี พ.ศ. 2563

ข่าวดี!!! สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มทร.พระนคร ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 กระทรวง อว. รับสมัครบัณฑิตอาสา ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนศิษย์เก่าที่จบการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2562
และเป็นผู้ว่างงาน เข้าร่วมโครงการบัณฑิตอาสา ภายใต้แผนยุวชนสร้างชาติ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นการทำงานในชุมชนท้องถิ่นที่พำนัก หรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับที่พำนัก เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชน การทำงานเป็นทีม 3-5 คน ยกเว้น พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยจะทำการติดต่อกลับไป โดยจะได้รับค่าตอบแทนคนละ 9,000 บาท ต่อเดือน และมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องที่จำเป็นแก่บัณฑิตอาสา และจัดหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อร่วมให้คำแนะนำแก่ชุมชน จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจในครั้งนี้

สามารถเข้ากรอกแบบสำรวจและตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ใต้โพสนี้

ติดตามข่าวสารและสอบถาม Fb Fanpage : https://www.facebook.com/111395493878607/

หรือ Inbox FB : m.me/111395493878607

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร