ข่าวประชาสัมพันธ์

RMUTP AIRLINE : สายการบินแห่งความสุข เปิดความสนุกสู่โลกกิจกรรม

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สายการบินที่จะพานักศึกษาทุกคนสู่จุดหมายแห่งโลกกิจกรรม

🛫RMUTP AIRLINE: สายการบินแห่งความสุข เปิดความสนุกสู่โลกกิจกรรม🛫

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 RMUTP ACTIVITIES FESTIVAL 2019 “RMUTP AIRLINE : สายการบินแห่งความสุข เปิดความสนุกสู่โลกกิจกรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:30 – 16.30 น. ณ โถง ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

🛬ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกบูธรับสมัครสมาชิกจากชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมการแสดง อีกทั้ง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากล

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรรมมหาวิทยาลัย (บังคับแกน) และกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ รวมทั้งสิ้น 7 ชั่วโมงกิจกรรม
โดยนักศึกษา (ชั้นปีที่1) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทาง LINE : RMUTP15 ที่นักศึกษาเป็นสมาชิกอยู่ แล้วพบกัน!!!

#RMUTP #TeamRMUTP #ราชมงคลพระนคร #ทีมพระนคร #เปิดโลกกิจกรรม62 #สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #ฉลองขวัญพระนคร #RMUTP_Airport