ข่าวประชาสัมพันธ์

RMUTP Job Fair 2019

“RMUTP Job Fair 2019” โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ ซึ่งมีบริษัทชั้นนำกว่า 80 บริษัท ที่มาให้บริการนักศึกษาในการรับสมัครงาน พร้อมด้วยการแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีการฝึกอาชีพอิสระ เช่น การสาธิตทำพวงกุญแจถั่วลันเตา จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, การสาธิตการเพ้นท์เสื้อ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, การสาธิตงานประดิษฐ์ตุ๊กตาไดโนเสาร์จากผ้าและเศษวัสดุ จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และการสาธิตการผสมเครื่องดื่มม็อกเทล จากคณะศิลปศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมจากชมรมของมหาวิทยาลัยฯ และแจกของรางวัลต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร #RMUTP #RMUTPJobFair2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-665-3777 ต่อ 6964 (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) กองพัฒนานักศึกษา