Singha Biz Course ปีที่ 11

โอกาสมาแล้ว!! สำหรับน้องๆนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 รวมทั้งนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดสาขาวิชา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดรับสมัครโครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11 (โครงการฝึกงานและพัฒนาความพร้อมก่อนเข้าทำงาน) เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และได้รับความรู้นอกชั้นเรียน อีกทั้งเพื่อต่อยอดนโยบายพัฒนาคน พัฒนาสังคมของประเทศ เป็นการเปิดโอกาสเรียนรู้ให้นักศึกษา ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดและความสามารถ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>>บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด