การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

รอบคัดเลือก  กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41

4 – 10  พฤศจิกายน 2556

  กำหนดการแข่งขัน

  BASKETBALL
  จำนวน  25  ทีม  แบ่งออกเป็น  5  สาย  คัดเอาทีมเข้าไปแข่งขันรอบต่อไป  จำนวน  10  ทีม

  ผลการจับฉลากแบ่งสาย
  สาย  C
  1C มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  2C มหาวิทยาลัยเกริก
  3C มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทเกษม
  4C มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  5C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  วันที่ 4 พ.ย. 56
  คู่ที่ 5 C 12.00  มหาวิทยาลัยเกริก พบ มทร.พระนคร
  ผลการแข่งขัน  65-72

  วันที่ 5 พ.ย. 56
  คู่ที่ 13 C 10.30  มทร.พระนคร พบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  ผลการแข่งขัน  55:56

  วันที่ 6 พ.ย. 56
  คู่ที่ 22 C 09.00  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบ มทร.พระนคร
  ผลการแข่งขัน  49:53

  วันที่ 7 พ.ย. 56
  คู่ที่ 78 C 13.30  มทร.พระนคร พบ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ผลการแข่งขัน  35:84

  สรุปผลการแข่งขัน  ชนะ 2  แพ้ 2  ไม่ผ่านเข้ารอบมหกรรม

   

  FOOTBALL
  จำนวน  20  ทีม  แบ่งออกเป็น  6  สาย  คัดเอาทีมเข้าไปแข่งขันรอบต่อไป  จำนวน  6  ทีม
  แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย  โดยคัดเอาที่  1  ของทุกสาย  ไปแข่งขันรอบต่อไป

  ผลการจับฉลากแบ่งสาย
  สาย  E
  1E มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2E มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  3E สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  4E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  วันที่ 4 พ.ย. 56
  คู่ที่ 1    E    13.00    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    พบ    ม.ราชมงคลพระนคร
  ผลการแข่งขัน   1:0

  วันที่ 6 พ.ย. 56
  คู่ที่ 11    E    15.00    สจ.ลาดกระบัง    พบ    ม.ราชมงคลพระนคร
  ผลการแข่งขัน         1:3

  วันที่ 8 พ.ย. 56
  คู่ที่ 18    E    13.00    ม.ราชมงคลพระนคร    พบ    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ผลการแข่งขัน         0:1

  สรุปผลการแข่งขัน  ชนะ 1  แพ้ 2  ไม่ผ่านเข้ารอบมหกรรม

   

  เซปักตะกร้อทีมชุด
  จำนวน  10  ทีม  แบ่งออกเป็น  3  สาย  คัดเอาทีมเข้าไปแข่งขันรอบต่อไป  จำนวน  5  ทีม
  1. แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย  โดยคัดเอาที่  1  ของทุกสาย  และที่  2  ของสายที่มี  4  ทีม  ไปแข่งขันรอบต่อไป
  2. 
  ให้ทีมอันดับ  2  ของสายที่มี  3  ทีม  แข่งขันแบบแพ้คัดออก  ทีมชนะ  เข้ารอบอีก  1  ทีม

  ผลการจับฉลากแบ่งสาย
  สาย  A
  1A มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  2A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  3A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  วันที่ 4 พ.ย. 56
  คู่ที่ 1    A    09.00    มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต    พบ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ผลการแข่งขัน    2:1 เซ็ต
  คู่ที่ 5    A    13.00    ทีมแพ้คู่ที่  1    พบ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ผลการแข่งขัน    2:0 เซ็ต

  วันที่ 5 พ.ย. 56
  คู่ที่ 13    –    13.00    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย     พบ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ผลการแข่งขัน       2:0 เซ็ต

  สรุปผลการแข่งขัน  ชนะ 1  แพ้ 2  ไม่ผ่านเข้ารอบมหกรรม

  บรรยากาศการเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด

  การแข่งขันบาสเก็ตบอล
  DSC00820
  บาสเก็ตบอล
  DSC00822
  DSC00834

  DSC00827

  การแข่งขันตะกร้อ
  DSC00808
  DSC00817
  DSC00818
  DSC00793
  DSC00791
  DSC00790
  ตะกร้อ
  การแข่งขันเปตอง
  เปตอง
  DSC00782
  DSC00783
  DSC00784
  DSC00786
  DSC00787
  การแข่งขันฟุตซอล
  DSC00858
  DSC00859
  DSC00863
  DSC00864
  DSC00865
  DSC00862
  DSC00866
  DSC00868
  DSC00870