การแข่งขันกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย

อีสานเกมส์  ครั้งที่ 30

31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์  2557

ตารางแผนปฏิบัติงานกีฬาราชมงคล

ตารางแผนปฏิบัติงานกีฬาราชมงคล ครั้งที่ 30 อีสานเกมส์

กำหนดส่งเอกสารหลักฐานที่ผู้ควบคุมทีมต้องรวบรวม

กำหนดส่งเอกสารหลักฐาน

เอกสารการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

– เอกสารหมายเลข 2 ใบรายชื่อนักกีฬารวม

– เอกสารหมายเลข 3 รูปถ่ายและรายชื่อผู้จัดการทีม

– เอกสารหมายเลข 4 รูปถ่ายและรายชื่อนักกีฬา

– เอกสารหมายเลข 5 ใบสมัครนักกีฬา

สรุปกีฬา มทร.พระนคร ส่งเข้าร่วม  15 ชนิด  ได้แก่
1. กรีฑา
 ประเภทลู่(ชาย)
วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 1500 เมตร
วิ่ง 5000 เมตร
2. ว่ายน้ำ
ประเภทบุคคล(ชาย)
ฟรีสไตล์ 50 เมตร
ฟรีสไตล์ 100 เมตร
กรรเชียง 50 เมตร
กรรเชียง 100 เมตร
กบ 50 เมตร
กบ 100 เมตร
ผีเสื้อ 50 เมตร
ผีเสื้อ 100 เมตร
ประเภททีม(ชาย)
ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตร
ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร
3. บาสเกตบอล
ทีมชาย
ทีมหญิง
4. ฟุตบอล
ทีมชาย
5. วอลเลย์บอล
ทีมชาย
ทีมหญิง
6. เซปักตะกร้อ
ประเภททีมเดี่ยว
ทีมชาย
ทีมหญิง
ประเภทคู่
ทีมชาย
ประเภททีมชุด
ทีมชาย
ทีมหญิง
7. เทนนิส
ประเภทบุคคล
ชายเดี่ยว
8. เทเบิลเทนนิส
ประเภทบุคคล
ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว
ชายคู่
หญิงคู่
คู่ผสม
9. แบดมินตัน
ประเภททีม
ทีมชาย
ประเภทบุคคล
ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว
ชายคู่
หญิงคู่
คู่ผสม
10. วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
11. เปตอง
ประเภททีม
3 คนชาย
3 คนหญิง
2 คนชาย
2 คนหญิง
คู่ผสม
ประเภทบุคคล
ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยวมือยิง
หญิงเดี่ยวมือยิง
12. ฟุตซอล
ทีมชาย
ทีมหญิง
13. ครอสเวร์ด
ประเภทบุคคล
ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว
ประเภทคู่
ชายคู่
หญิงคู่
คู่ผสม
ประเภททีม 3 คน
ทีมชาย
ทีมหญิง
14. หมากกระดาน
ยังไม่ทราบ
15. ตะกร้อลอดห่วง
คู่ผสม