ข่าวประชาสัมพันธ์ “งานกีฬา”

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 อีสานเกมส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2557

ระบบลงทะเบียนรายชื่อนักกีฬา     เปิดให้บันทึกข้อมูลแล้ว!

ตารางแผนปฏิบัติงานกีฬาราชมงคล

ตารางแผนปฏิบัติงานกีฬาราชมงคล ครั้งที่ 30 อีสานเกมส์

กำหนดส่งเอกสารหลักฐานที่ผู้ควบคุมทีมต้องรวบรวม

กำหนดส่งเอกสารหลักฐาน

เอกสารการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

– เอกสารหมายเลข 2 ใบรายชื่อนักกีฬารวม

– เอกสารหมายเลข 3 รูปถ่ายและรายชื่อผู้จัดการทีม

– เอกสารหมายเลข 4 รูปถ่ายและรายชื่อนักกีฬา

– เอกสารหมายเลข 5 ใบสมัครนักกีฬา

Posted in Uncategorized