ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา เพื่อรับทุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

และจะคัดเลือกในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา

สามารถเข้าดูปฏิทินการรับสมัครได้ที่นี่:

ปฏิทินการรับสมัครนักกีฬาฯ ประจำปี 2557

ปฏิทินการรับสมัครนักกีฬาฯ ประจำปี 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-282-9009-15 ต่อ 6051

Posted in Uncategorized