ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา

เพื่อเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557-1 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557-2

สามารถเข้าดูได้ที่นี่ :รายชื่อนักกีฬาความสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-282-9009-15 ต่อ 6051

Tagged with:
Posted in Uncategorized