ประกาศรับสมัครนักกีฬาทุน ชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

24042557

เปิดรับสมัครนักกีฬาทุน ชาย – หญิง ในโครงการทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาประเภททีมและบุคคล ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 ซึ่งมีกำหนดการคัดเลือกมีการเปลี่ยนแปลง จึงจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 28 เมษายน 2557  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบจะกำหนด

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตเทเวศร์

หรือโทร. 02-282-9009-15 , 02-665-3777 ต่อ 6051

สามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ : รายละเอียดการสมัครนักกีฬาทุน

สามารถเข้าดูปฏิทินการรับสมัครได้ที่นี่ : **กำหนดการปฏิทินมีการเปลี่ยนแปลง 

ปฏิทินการรับสมัคร-03

**หมายเหตุ:   ผู้ที่ยื่นใบสมัครขอเข้าคัดเลือกทดสอบความสามารถทางกีฬาแล้ว อย่าลืมไปสมัครที่คณะที่ตนเองเลือกไว้ด้วย และนำหลักฐานการชำระเงินกับทางคณะมายื่นที่เจ้าหน้าที่อีกครั้ง ที่งานกีฬา กองพัฒนานักนึกษา 

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร (รอบสอง) http://admis.rmutp.ac.th/file57/Ex_57_r2/ex57_news.pdf

Tagged with:
Posted in กองพัฒนานักศึกษา