ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา เพื่อรับทุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา เพื่อรับทุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)

A4-รายชื่อ

หรือสามารถเข้าดูได้ที่นี่ >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)

ปฏิทินการรับสมัครนักกีฬาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น(ภาคปฏิบัติเฉพาะกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)

01_Page_1

Posted in Uncategorized