Blog Archives

สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์”ครั้งที่ 31

S__1171650.jpg

   

Posted in Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา เพื่อรับทุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา เพื่อรับทุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) หรือสามารถเข้าดูได้ที่นี่ >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) ปฏิทินการรับสมัครนักกีฬาที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น(ภาคปฏิบัติเฉพาะกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)

Posted in Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา เพื่อเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถเข้าดูได้ที่นี่ :รายชื่อนักกีฬาความสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-282-9009-15 ต่อ 6051

Tagged with:
Posted in Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา เพื่อรับทุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 และจะคัดเลือกในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา สามารถเข้าดูปฏิทินการรับสมัครได้ที่นี่: ปฏิทินการรับสมัครนักกีฬาฯ ประจำปี 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-282-9009-15 ต่อ 6051

Posted in Uncategorized

ภาพบรรยากาศงานกีฬาบุคลากร ประจำปี 2557

การแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2557 ณ ศูนย์เทเวศร์ โดยมีบุคลากรทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งด้วย ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาจะเป็นกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักเย่อ ปิดตาตีหม้อ โยนลูกโป่ง และแต่งตัว เป็นต้น ในงานนี้มีการแจกของรางวัลอีกด้วย สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรอย่างมาก

Posted in Uncategorized

ข่าวประชาสัมพันธ์ “งานกีฬา”

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 อีสานเกมส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2557 กำหนดการแข่งขัน “อีสานเกมส์” ครั้งที่ 30 แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน | ใบส่งรายชื่อนักกีฬา(บุคคล) ระบบลงทะเบียนรายชื่อนักกีฬา     เปิดให้บันทึกข้อมูลแล้ว! ตารางแผนปฏิบัติงานกีฬาราชมงคล กำหนดส่งเอกสารหลักฐานที่ผู้ควบคุมทีมต้องรวบรวม เอกสารการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน – เอกสารหมายเลข 2 ใบรายชื่อนักกีฬารวม – เอกสารหมายเลข 3 รูปถ่ายและรายชื่อผู้จัดการทีม – เอกสารหมายเลข 4 รูปถ่ายและรายชื่อนักกีฬา – เอกสารหมายเลข 5 ใบสมัครนักกีฬา

Posted in Uncategorized