นิทรรศการกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
_B013012
_B013021
_B013022
_B013024
PB013011
PB013014
PB013016
PB013017
PB013028
PB013030
PB013031
PB013032
PB013033
Untitled-1
Untitled-2
ชมภาพสไลด์ทั้งหมด