โครงการฝึกอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อศักยภาพและส่งเสริมคุณลักษณะพึงประสงค์
ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2553 ณ.ห้องปฏิบัติการมัลติมิเดีย ชั้น 2 อาคาร 4 และโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
IMG_0897
IMG_0918
IMG_0919
IMG_0920
IMG_0921
IMG_0923
IMG_0924
IMG_0958
IMG_0968
IMG_0974
IMG_0976
IMG_0977
IMG_0978
IMG_0985
IMG_0987
IMG_0988
IMG_0990
IMG_0992
IMG_0993
IMG_0995
IMG_1003
IMG_1006
IMG_1007
IMG_1008
IMG_1009
ย้อนกลับ1 2 3 4 หน้าถัดไป
ชมภาพสไลด์ทั้งหมด