การประกวดสื่อสร้างสรรค์ "สื่อสารความดีเพื่อสังคม"
วันที่ 11- 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรังสิต
PB110232
PB110237
PB130239
PB130241
PB130242
PB130246
PB130249
PB130251
PB130254
PB130255
PB130256
PB130261
PB130264
PB130265
PB130266
PB130270
PB130272
PB130273
PB130286
PB130288
PB130290
PB130292
PB130293
PB130295
PB130301
ย้อนกลับ1 2 หน้าถัดไป
ชมภาพสไลด์ทั้งหมด