กองพัฒนานักศึกษาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ฯ
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ D-HALL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
DSC_5896
DSC_5897
DSC_5900
DSC_5907
DSC_5908
DSC_5909
DSC_5910
DSC_5911
DSC_5912
DSC_5913
DSC_5918
DSC_5921
DSC_5923
DSC_5925
DSC_5926
ย้อนกลับ12 หน้าถัดไป
ชมภาพสไลด์ทั้งหมด