ประกวด The Adventure Sandals by ADDA


สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular vote

ขอแสดงความยินดี กับนายจิรายุทธ วุชนะจิตต์ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular vote ในการประกวด The Adventure Sandals by ADDA คว้าเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตร และรางวัล Popular vote รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติบัตร ทั้งนี้คณบดีและคณาจารย์ร่วมให้กำลังใจ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ณ siam Center กรุงเทพฯ


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz