แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 (ระดับชาติ)

“ สาขาเว็บดีไซน์ ในรูปแบบของ Web Coding ประเภทบุคคลทั่วไป “


ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย

ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงศ์ วานิชธนาคร ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และ บุคลากร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ได้รับ รางวัลชมเชย จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 (ระดับชาติ) “ สาขาเว็บดีไซน์ ในรูปแบบของ Web Coding ประเภทบุคคลทั่วไป ”ณ ตลาดเพชรเมืองราช จ.ราชบุรี ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีตัวแทนบุคคลทั่วไป ทั้งหมด 12 ภาค ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันระดับชาติ โดยมีอาจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว เป็นผู้ควบคุมผู้เข้าแข่งขัน

นายกิตติพงศ์ วานิชธนาคร กล่าวว่า ตัวเองได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนเว็บดีไซน์จากการที่มีความสนใจงานเกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ และระบบ Software มาหลายปีเพราะได้เคยจัดทำโครงงานทางวิศวกรรม ก่อนที่จะจบการศึกษาหลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้สนอโครงงานในการสร้างระบบ e-learning จำนวน 10 รายวิชาซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งในปัจจุบันได้รับความสนใจจาก นักศึกษา และผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซน์เป็นจำนวนมาก


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz