“ประกวดวงดนตรี วันอาภากร ”


คณะสื่อสารมวลชน คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดวงดนตรี ในงานวันอาภากร

ขอแสดงความยินดีกับเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2552 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ร่วมงานวันอาภากร ณ อนุเสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในงานมีการประกวดวงดรีประกวดวงดนตรี และประกวดโฟล์คซอง ในครั้งนี้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วง"ต้นสน" คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทวงดนตรี และรางวัลรองชนะเลิศประเภทโฟล์คซอง โดยมีสมาชิกภายในวง ได้แก่ นายยุรพงษ์ อยู่สุข น.ส.อำภา บุญนุกูล นักร้องนำ และนายธราพงษ์ รัชฎาวรรณ์ นายณัฐวุฒิ เอี่ยมสอาด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ วง "อีโก้" สมาชิกภายในวงได้แก่ นักร้องนำ พร้อมกันนี้ทางคณะฯได้ออกบูทแสดงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการตลาด ประจำปีการศึกษา 2553


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz