ประกวดประติมากรรมดอกไม้สดชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3


คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

นายณัฏฐณัน ยวงทอง นายชัยรัตน์ ภู่เจริญ และนายนฤดล เขียนสุข นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท จากการประกวดประติมากรรมดอกไม้สดชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 (Thailand Flora Arrangement Championship 2009) ในงาน Orange Wonderland ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Merry Christmas and Happy New Year” วันที่ 9 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา การประกวดดังกล่าวมีเกณฑ์การแข่งขัน โดยที่ผู้ประกวดจะต้องใช้ผลส้มในการจัดไม่น้อยกว่า 50 % เพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์การจัดงาน Orange Wonderland ภายใต้คอนเซ็ปท์เดียวกันคือ Merry Christmas and Happy New Year โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานการประกวดในแนวคิด Happy Celebration เทศกาลแห่งความสุข ส่วนบนสุดของการจัดดอกไม้สื่อถึงการจุดพลุเฉลิมฉลองในเทศกาลแห่งความสุขซึ่งใช้ดอกไม้หลากหลายสีสันสื่อถึงความรื่นเริงที่เกิดขึ้นในเทศกาล ส่วนล่างใช้ข้าวตอกสื่อถึงหิมะ นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่แสดงถึงคุณภาพการศึกษาโดยมีรางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพ


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz