“โล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ”


ชนะเลิศประดิษฐ์กระทงลอย ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนายรัตน์ชตะ อินทรวิศิษฐ์ นายจุฑาภัทร ทคงสุนทร และนายธนเวช ม่วงไทย นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดประดิษฐ์กระทงลอย ระดับอุดมศึกษา ในงานประเพณีลอยกระทง ณ พุทธมณฑล รับโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเกียรติบัตร จากการประกวดประดิษฐ์กระทงลอย ในเทศกาลลอยกระทงปี 2552 จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลมีกำหนดเข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลในวันมาฆบูชา ในปี พ.ศ. 2553 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz