“โล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ”


ชนะเลิศการประกวดกระทงลอย และโคมแขวนดอกไม้สด

ขอแสดงความยินดีกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับพระราชทานโล่รางวัลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากการประกวดการประดิษฐ์กระทงลอย ในงานประเพณีลอยกระทง ณ พุทธมณฑล ประจำปี 2552 โดยมี ผศ.ชญาภัทร์ สุทธิมิตร คณบดี ในฐานะหน่วยงานเข้าร่วมการประกวด และนายธีระพงษ์ ชมชื่น ในนามผู้รับรางวัลชนะเลิศ เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัล จากผู้แทนพระองค์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เนื่องในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในการนี้ ในวันงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในเทศกาลวันมาฆบูชา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดการประกวดประดิษฐ์โคมแขวน ประเภทดอกไม้สด ปรากฏผลนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รับโล่รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และโล่รางวัลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ตามลำดับ จากการประกวดประดิษฐ์โคมแขวนในวันดังกล่าวด้วย


การให้บริการนักศึกษาทั่วไป
 เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย
 ระบบทะเบียนออนไลน์
 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
 ปฏิทินการศึกษา 2553
 ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบเครือข่ายไร้สาย
 เว็บบอร์ดแจ้งข่าวการรับน้องใหม่
 เว็บบอร์ดศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 งานกองทุนให้เปล่า
 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
 งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา
 งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 งานบริการจัดหางาน(สมัครงาน)
 งานนักศึกษาวิชาทหาร
 งานบริการห้องพยาบาล


 ระบบสารสนเทศ [FIS]
 e-mail นักศึกษา
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่
 e-mail อาจารย์/เจ้าหน้าที่(เก่า)
 Rmutp Board
 ปฏิทินการประชุม/สัมนา
 ระบบการนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT
 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 สถานีวิทยุ FM 90.75 MHz