ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะบริหารธุรกิจ
DSC_1037
DSC_1038
DSC_1041
DSC_1042
DSC_1043
DSC_1044
DSC_1046
DSC_1048
DSC_1050
DSC_0351
DSC_0352
DSC_0354
DSC_0356
DSC_0357
DSC_0358
DSC_0359
DSC_0360
DSC_0361
DSC_0362
DSC_0363
ย้อนกลับ1 2 3 4 5 6 7 หน้าถัดไป
ชมภาพทั้งหมด
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
loading